Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podporte skutočné zmeny v slovenskom školstve

611 views

Published on

SGI už osem rokov pracuje na tom, aby študenti mali prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Podporte nás!

Published in: Education, Spiritual, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podporte skutočné zmeny v slovenskom školstve

 1. 1. Podporte skutočné zmeny v slovenskom školstve
 2. 2. Slovenské školstvo na križovatke <ul><li>Rok 2008 mal byť bohatý na zmeny v oblasti základného, stredného aj vysokého školstva. </li></ul><ul><li>Ministerstvo školstva presadilo viacero návrhov, ktorých deklarovaným cieľom bolo skvalitniť vzdelávanie žiakov a študentov. </li></ul>
 3. 3. Slovenské školstvo na križovatke <ul><li>Žiaľ, rok 2008 bol bohatý, ale skôr na škandály a problémy spojené s aktivitami ministerstva školstva (zmeny v maturitách, či vo vysvedčeniach pre prvákov uskutočnené na poslednú chvíľu). Kvalita realizovaných zmien zaostávala za potrebami slovenského školstva a tieto vďaka svojej nekoncepčnosti a nepripravenosti priniesli namiesto kvalitatívnych zmien len množstvo administratívnych prekážok a komplikácií. </li></ul>
 4. 4. Slovenské školstvo na križovatke <ul><li>SGI v priebehu roka pripomienkovalo všetky kľúčové materiály, prezentovalo inovatívne návrhy, vystupovalo v médiách a zapájalo sa do verejnej diskusie. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Slovenské školstvo je však aj v roku 2009 na križovatke. Hlavným problémom ostáva jeho nízka kvalita a cesta, na ktorú bolo nasmerované ho k zlepšeniu neprivedie. </li></ul>
 5. 5. Slovenské školstvo na križovatke <ul><li>SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť už osem rokov pracuje na tom, aby všetky deti a študenti na Slovensku mali prístup k vzdelaniu zodpovedajúcemu potrebám 21. storočia. </li></ul><ul><li>Napriek politike odmietania diskusie zo strany ministra školstva sme presvedčení, že </li></ul><ul><li>nezávislý a zároveň fundovaný hlas presadzujúci skvalitnenie školstva je veľmi dôležitý a chceli by sme Vás požiadať o podporu v našej snahe o skutočnú zmenu. </li></ul>
 6. 6. Donorské prostriedky sme v uplynulom roku využili na nasledovné aktivity: <ul><li>v ypracovanie hodnotenia výročných správ verejných vysokých škôl </li></ul><ul><li>„ Prečo sa nedodržiavajú zákony?“ - prípadová štúdia o vyberaní nelegálneho školného od externých študentov na VŠ </li></ul><ul><li>prípadová štúdia „Protikorupčné stratégie vo vysokom školstve“ </li></ul><ul><li>pripomienkovanie novely zákona o VŠ a školského zákona </li></ul>
 7. 7. Donorské prostriedky sme v uplynulom roku využili na nasledovné aktivity: <ul><li>organizovanie medzinárodnej konferencie „Výskum v oblasti štrukturálnych fondov EÚ – nové výzvy pre MNO“, </li></ul><ul><li>komparatívna analýza vlády Roberta Fica a Mikuláša Dzurindu o podpore znalostnej ekonomiky </li></ul><ul><li>exekutíva a legislatívne postupy v strednej Európe - medzinárodný výskum </li></ul><ul><li>transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013 – analýza </li></ul>
 8. 8. Podporte nás! <ul><li>SGI už osem rokov pracuje na tom, aby študenti mali prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Podporte nás dvoma percentami z Vašich daní! Všetky potrebné informácie nájdete na stránkach SGI. </li></ul><ul><li>www.governance.sk </li></ul>
 9. 9. Ďakujeme za vašu podporu.

×