Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kl Sp 01 102

Řešení jedné úlohy z testu OSP Scio, sada Klasik, test 01, kvantitativní oddíl

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kl Sp 01 102

  1. 1. Řešení úloh z testů OSP Scio Sada Klasik, test KL–SP–01 Úloha č. 102 Kvantitativní oddíl Martin Víta | Kurzy-Fido.cz Kurzy-Fido.cz | info@kurzy-fido.cz
  2. 2. OSP KL–SP–01, úloha 102 ● Jedná se o úlohu „o společné práci“. ● Máme k dispozici dva postupy: – pomocí přímé a nepřímé úměry, – jednoduchou úvahou. ● Na následujících snímcích si ukážeme řešení pomocí úvah. ● Úloha je jednoduchá, lze ji – jak brzy uvidíme – vyřešit „na čtyři (krátké :-)) řádky“. Kurzy-Fido.cz | info@kurzy-fido.cz
  3. 3. OSP KL–SP–01, úloha 102 ● naším cílem je zjistit, za kolik dní pokácí 5 bobrů 28 stromů. ● Otázka č. 1: Za jak dlouho pokácí 3 bobři 28 stromů? ● Odpověď: za 10 dní, protože... 3 bobři.........7 stromů.........2,5 dne 3 bobři........28 stromů........10 dní (čtyřnásobné množství jim bude trvat čtyřikrát delší dobu) Kurzy-Fido.cz | info@kurzy-fido.cz
  4. 4. OSP KL–SP–01, úloha 102 ● Již víme, že třem bobrům bude trvat pokácení 28 stromů 10 dní. ● Otázka č. 2: Za jak dlouho pokácí 1 bobr 28 osm stromů? ● Odpověď: za 30 dní, protože... 3 bobři.........28 stromů.........10 dní 1 bobr..........28 stromů.........30 dní (jednomu bobrovi to bude trvat třikrát déle než trojici bobrů) Kurzy-Fido.cz | info@kurzy-fido.cz
  5. 5. OSP KL–SP–01, úloha 102 ● Nyní už víme, že jeden bobr pokácí 28 stromů za 30 dní ● Otázka poslední: Za jak dlouho pokácí 5 bobrů 28 stromů? ● Odpověď: za 6 dní, protože... 1 bobr.........28 stromů.........30 dní 5 bobrů.......28 stromů...........6 dní (pěti bobrům to bude trvat pětkrát kratší dobu než jednomu bobrovi) Kurzy-Fido.cz | info@kurzy-fido.cz
  6. 6. OSP KL–SP–01, úloha 102 ● Máme tedy správnou odpověď, výsledek je 6 dnů, čili správná odpověď je (D). ● Proveďme nyní stručnou rekapitulaci: 3 bobři.........7 stromů..........2,5 dne 3 bobři......28 stromů........10 dní 1 bobr........28 stromů........30 dní 5 bobrů......28 stromů..........6 dní Kurzy-Fido.cz | info@kurzy-fido.cz

×