Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integrace ICT do vyuky chemie na TUL

1,142 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Integrace ICT do vyuky chemie na TUL

 1. 1. Integrace ICT do výukychemie na TUL<br />整合信息和通信技术的化学教育“TUL”<br />Martin Slavík & Jan Grégr<br />
 2. 2. Integrace ICT do výuky chemie na TUL<br />Martin Slavík a Jan Grégr<br />Prezentován je způsob integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do vysokoškolské výuky chemie na TUL: e-learningovápodpora pro bezpečnost v chemické laboratoři, rich media, materiály v sociálních sítích, způsob zapojení studentů, možnosti kompenzace přetechnizovanosti výuky a výsledky řešení.<br />Cesta k e-learningovému serveru (FP) TUL<br />Martin Slavík a mnoho jiných<br />Příspěvek prezentuje úpravy a současné možnosti e-learningového serveru moodle.fp.tul.cz a navrhuje kroky potřebné pro to, aby se stal celouniverzitním řešením v oblasti elektronické podpory výuky. Uvedeny jsou: <br />změny týkající se přístupnosti, zvýšení informovanosti uživatelů a sociálních rysů; <br />možnosti propojení s portfoliem umim.to, sdílení: zdrojů a rich médií z Mediasite serveru i jednotné přihlašování uživateli mezi servery.<br />
 3. 3. Katedra chemie TUL<br /><ul><li>Osobní přístup
 4. 4. ICT & marketing
 5. 5. Granty</li></ul> + Centrum ARTEC, Textil I/II, ESF, EUREKA, FRVŠ, IAPWS, IUPAC...<br />
 6. 6. Jak na to?<br /><ul><li>Metodicky
 7. 7. Podle zkušeností jiných
 8. 8. S finanční podporou</li></li></ul><li>Koncepce<br /><ul><li>Poskytnout informace:podklady pro přednášky, prezentace
 9. 9. Motivace, zajímavosti
 10. 10. Vlastní práce studentů
 11. 11. ICT – mobilní telefony, přístroje, video,…
 12. 12. Volně dostupný software
 13. 13. Sociální sítě
 14. 14. Kritické myšlení (hodnocení zdrojů)
 15. 15. Komunikační dovednosti (Soft skills)
 16. 16. Propojení vědy a umění</li></li></ul><li>Koncepce<br />Kompenzace<br /> techniky<br />
 17. 17. Společenské karetní hry (chemie)<br /><ul><li>Pexesa
 18. 18. Kvarteta (penteta)
 19. 19. Domina
 20. 20. Černý Petr
 21. 21. Člověče nezlob se</li></ul>www.ped.muni.cz/wchem/hry.htm<br />
 22. 22. Dostupnost<br />http://www.kch.tul.cz/<br />
 23. 23. SlideShare.net<br />
 24. 24. e-learningové pomůcky<br />
 25. 25. Kurz BOZP v chemii: kniha<br />
 26. 26. Kurz BOZP v chemii: test<br />
 27. 27. Typy software<br /><ul><li>Kreslící
 28. 28. Vizualizační
 29. 29. Počítačové algebraické systémy (CAS)
 30. 30. Počítačem podporovaný experiment
 31. 31. Simulační</li></ul>Pro mobilní telefony<br />
 32. 32. ACD/ChemSketch 12.0<br />Kontrola vaznosti<br />Výhodné pro studenty s handicapem<br />Advanced Chemistry Development<br />http://www.acdlabs.com/<br />
 33. 33. AccelrysViewerLite 5.0<br />Hemoglobin<br />Názornost, interaktivita, pochopení jevů<br />
 34. 34. Počítačové algebraické systémy <br />Maxima<br />Jednoduché, interaktivní<br />
 35. 35. Počítačem podporovaný experiment 1<br /><ul><li>LogIT
 36. 36. Phywe
 37. 37. CoachLab
 38. 38. Multimetr s USB
 39. 39. ScratchBoard
 40. 40. Lego Mindstorm</li></ul> …<br />Usnadnění manipulace s daty<br />Reálný experiment<br />
 41. 41. Počítačem podporovaný experiment 2<br />pro nejmladší | pochopeníalgoritmizace| malá přesnost<br />
 42. 42. Virtuální chemická laboratoř<br />http://chemcollective.org/<br />Rychlé, levné, názorné<br />
 43. 43. Studentské projekty<br />
 44. 44. Přednášky s prvky podle zavedených systémů<br /><ul><li>SQ4R
 45. 45. MURDER</li></ul>Na základě dostupných zdrojů včetně MIT Open CourseWare<br />
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51. Video<br />BRAINIAC<br />
 52. 52. Věda a umění<br />Atalantafugiens– Fugy o tajemstvích přírody<br />Hudba<br />Performance<br />molekulární vizualizace Jmol ; fyzikální simulace Phun<br />Fotografie<br />Literatura<br />„Velké potěšení mu způsobila lokalizace jejích rtů, při dotyku se porušila rovnováha v mezifází a jeho povrchové napětí pokleslo na únosnou míru. Dál a dál adsorboval dojmy za stálé teploty i tlaku (viz. Langmuirova izoterma);16 – navíc z něj vyzařovala něha o vlnové délce h/(mv). „Tvoje oči mi připomínají bezednou tůňku, moje Psýché,“ řekl tiše a v mysli mu vytanulo překrásné eip = -1). &quot;Ano? Máš tak poetickou Duši,&quot; zašeptala. „Snad máš pravdu,“ odpověděl a pohlédl směrem, kde tušil eliptickou galaxii M87, zvanou též Virgo A (a  = 187° 8&apos;, d = 12° 32&apos;).“<br />Vitamín Cv polarizovaném světle<br />
 53. 53. 8 příspěvků, 5 studentských posterů<br /><ul><li>Vizualizace speciálních polymerů
 54. 54. Vizualizace rostlinných barviv
 55. 55. Vizualizace vonných látek v rostlinách
 56. 56. Vizualizace modifikací a forem uhlíku
 57. 57. Vizualizace hydratovaných síranů</li></ul>Děkuji za pozornost<br />
 58. 58. moodle.fp.tul.cza cesta k e-learningovému serveru (FP) TUL<br />Martin Slavík a mnoho jiných<br />
 59. 59. Co jsme dokázali<br />370 kurzů, 5 500 uživatelů<br />
 60. 60. Co jsme doplnili<br />
 61. 61. Osobní stránka (MyMoodle)<br />Nabídka<br />Změna jazykových balíčků <br />Moje nabídka<br />Upoutávka na akce<br />Aktuality pomocí RSS<br />
 62. 62. Další vylepšení<br />Štítky z profilu uživatelů<br />Způsoby ověřování uživatelů včetně mobilních<br />Jednotné přihlášení v rámci partnerských serverů<br />Národní Mahara portfolio<br />Komplexní aktuality pomocí RSS<br />
 63. 63. Stránka kurzu<br />Automatická nabídka kurzu z názvu témat<br />
 64. 64. Široká nabídka modulů<br />
 65. 65. Administrace<br /><ul><li>Administrátoři kategorií
 66. 66. Průměrná doba řešení problémů < 6 h
 67. 67. Pomůcky administrátora</li></li></ul><li>Marketingový nástroj<br />Od dotazníku po galerii<br />
 68. 68. Média<br />inline přehrávání <br />
 69. 69. Média<br />Sdílení rich médiíz MediaSite serveru *<br />Video blok<br />zobrazení synchronizovaných titulků z textových souborů <br />[FLV player]<br />i z externích zdrojů<br />
 70. 70. Pokročilé rysy1<br />Úpravy pomocí AJAX<br />
 71. 71. Pokročilé rysy2<br />HotPotatoes| Pojmové mapy<br />
 72. 72. Pokročilé rysy3<br />Matematický editor DragMath<br />DragMath|Geogebra| JClic<br />
 73. 73. Pokročilé rysy4<br />Činnost Flashcard<br />Otázky ve formátu FLASH<br />
 74. 74. Pokročilé rysy5<br />Provázání se STAGem<br />Depozitář IMS objektů | Sdílené zdrojekurzu<br />
 75. 75. Co potřebujeme<br /><ul><li>Ověřování pomocí hesla do STAGu
 76. 76. Provázání se STAGem: učitelé, sylaby…
 77. 77. Automatické zápisy podle STAGu (metakurzy)
 78. 78. Kopie kurzů na začátku semestru
 79. 79. Šablona kurzu
 80. 80. Nový motiv serveru</li></ul>Proč to nejde?<br />Motivy podle kategorií<br />
 81. 81. Pracujeme na…<br />Moodle pro mobilní telefony<br />
 82. 82. Pracujeme na…<br />MoodleReader – testování porozumění textu<br />
 83. 83.
 84. 84.
 85. 85. Děkujeme za pozornost<br />

×