Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkoop en behoeftestelling

802 views

Published on

Verkoop en beheoftestelling

Published in: Technology
 • Login to see the comments

Verkoop en behoeftestelling

 1. 1. Verkoop:<br />Behoeftestelling<br />Dit is eenpresentatie van Martijn Zijlstra mei 2010<br />
 2. 2. De ponskaart<br />Voormeergeschiedenis: http://www.facade.com/legacy/punchcard<br />
 3. 3. De eerstecomputer<br />1946<br />gegevens:<br />3,000 cubic feet<br />30 tons<br />18,000 vacuum tubes<br />70,000 resistors<br />170 kilowatt power req.<br />~1 kilobit memory<br />Meer info op: www.computinghistorymuseum.org/teaching/lectures/pptlectures/7b-eniac.ppt<br />
 4. 4. PLC’s<br />1960<br />
 5. 5. Telefonie<br />
 6. 6. operator console<br />1960<br />
 7. 7. remote terminals<br />1970<br />
 8. 8. Visiecalc<br />1979<br />Excel opbouw<br />is herkenbaar<br />Visicalc: www.bricklin.com/visicalc.htmDownload eenwerkendeversie!<br />
 9. 9. DOS Wordstar<br />1979<br />Meer informatie: http://www.wordstar.org/wordstar/history/history.htm<br />
 10. 10. Windows<br />Microsoft Windows 1.01, 1985<br />
 11. 11. Apple<br />
 12. 12. De weg van behoeftestelling<br />Historischgezienheeft de mensaltijdbehoefteaaneenbeteremanier van werken<br />De behoefte is altijdaanwezig, anderswaren we nietwaar we nu zijn, tenzij men daarvoorkiest<br />Bijverkoop is de wet van toepassing ‘zonderbehoeftegeenverkoop’<br />Indienereenbehoefte is, is het de taak van Verkoopom de knelpuntenwegtenemen van de klant die zijndoelstellingwensttebehalen door zijnbehoefte<br />Onderdezevoorwaardenverkooptverkoop<br />
 13. 13. thank you<br />martijnzijlstra2205@gmail.com<br />

×