Mag1010 betrouwbaarheid alarmering

869 views

Published on

keurmerk, betrouwbaarheid, alarmering, zorg

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mag1010 betrouwbaarheid alarmering

  1. 1. Mag1010 Veiligheidsinstallaties vormen groeimarkt Keurmerk betrouwbaarheid ­persoonlijke alarmering Harrie Heemskerk Hoe somber de economische berichten ook zijn, er zijn nog altijd groeisegmenten in de elektrotechniek. Eén­ daarvan is veiligheid. Zo is 74 procent van de ziekenhuizen en 62 procent van de grote zorginstellingen van plan de komende twee jaar te investeren in verbetering van de installaties voor brandmelding en -detectie, ­ larmering a en ontruiming, en noodverlichting en vluchtwegaanduiding. Dat blijkt uit het jongste onderzoek van bureau B ­ ouw­ ennis. In de rest van de gebouwde omgeving is er eveneens een algemeen maatschappelijke roep om meer K b ­ eveiliging tegen brand, inbraak en overvallen. En tot slot willen mensen ook thuis in hun eigen woonomgeving meer veiligheid. Zeker wanneer ze te kampen hebben met ouderdom of andere beperkingen, en toch zelfstandig willen of moeten blijven wonen. Dan is een installatie voor zogeheten sociale of persoonlijke alarmering nodig. Voor de gehele keten van persoonlijke alarmering de spanning van een aantal groepen valt, en de wonend is. Wat er kan gebeuren in geval van is er nu een objectief en onafhankelijk keurmerk, automatische deuren in hun appartement niet brand, inbraak of overval laat zich raden. van installatie en installateur tot en met de meer werken. Dit alles vereist naast brand- en inbraakbeveiliging a ­ larmopvolging en alle bijbehorende diensten. Maar ook een valpartij kan grote risico’s met een installatie voor zogenoemde persoonlijke of zich meebrengen, zeker wanneer iemand alleen­ sociale alarmering. Extra risico’s Ook wanneer mensen extra kwetsbaar zijn, door ouderdom of lichamelijke dan wel geestelijke beperkingen, willen ze meestal zo lang mogelijk Otib modelwoningen zelfstandig blijven wonen. De overheid wil dat Om adviseurs en installateurs te leren intel- eveneens, om de kosten van de zorgsector binnen ­ ligente zorgwoningen te installeren opende de perken te houden. Hierdoor worden niet alleen het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor bedrijven en organisaties voor hun veiligheid en het technisch installatiebedrijf Otib eerder continuïteit steeds afhankelijker van moderne ­ dit jaar in Woerden een modelwoning voor installatietechnieken, ­ maar ook individuele zelfstandig wonende dementerende jongeren p ­ ersonen. De genoemde kwetsbare groepen kun- en ouderen. Dit als afsluiting van de bouw van nen immers alleen langer zelfstandig blijven door een heel straatje met modelwoningen boordevol innovatieve installatietechniek. Niet alleen voor toepassing van innovatieve automatiserings- en dementerenden, maar ook maatwerkwoningen voor mensen met een lichamelijk handicap of installatietechnieken (domotica). een visuele beperking, mensen met COPD, en tot slot een nieuwe en een gerenoveerde woning Maar, zoals bekend, techniek kan falen. Alleen al die beide zijn ingericht op veiligheid en comfort voor ‘gewone’ ouderen die zelfstandig willen of door uitval van de elektriciteit kunnen deze ­mensen moeten blijven wonen. vaak geen kant meer op. Net als bij andere instal- Ze zijn op afspraak te bezoeken, zowel door installateurs als woonzorginstellingen en woning- latietechnische gebreken. Neem bijvoorbeeld een bouworganisaties. kleine aardfout in een aangesloten apparaat, waar- www.otib.nl door de aardlekschakelaar wordt aange­proken, s34 Mag1010 / Nummer 8 / 2012
  2. 2. Mag1010Innovatieve installatietechniek kan mensen die zorg nodig hebben maar toch zelfstandig willen of moeten blijven wonen, veel zelfstandigheid, privacy en levens-ruimte teruggeven. Het Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten moet de angst voor de afhankelijkheid van e-health technologie wegnemen.Schijnveiligheid Ketenkeurmerk zorgtechnologie bevorderen. Daarnaast willen alleHierdoor groeit de markt voor alle typen alarm- Voor installaties en bijbehorende diensten op het leden gezamenlijk de kwaliteit in de gehele keteninstallaties. Maar daar waar in een krimpende gebied van persoonsgebonden alarmering is er van techniek en diensten verbeteren, en vooral deeconomie sommige marktsegmenten nog groei nu een keurmerk, dat het functioneren van de betrouwbaarheid en veiligheid ervan waarborgen.vertonen, verschijnen altijd weer partijen op de gehele keten waarborgt. Van losse alarmknoppenmarkt die tegen te lage prijzen minder betrouwbare en sensoren, de huiscentrale en de installatie als Ook niet-zorgcomponenten en installaties leveren. En dat creëert geheel, tot en met de installateur zelf. En van de De organisatie richt zich met deze activiteitenschijnveiligheid. Dit kan grote risico’s opleveren. verbindingen met de publieke en private alarm- overigens niet alleen op de zorg. Naast ouderen centrales die de signalen opvangen, tot en met de en mensen met een andere zorgbehoefte willenDaarom zijn er op het gebied van brand-, in- zorgorganisaties die er actie op ondernemen. ook mensen zonder specifieke zorgvraag in toe­braak- en overvalbeveiliging, ontruimingsalarm en “De markt voor persoonlijke alarmering is nemende mate meer veiligheid in hun persoonlijkenoodverlichting en vluchtwegaanduiding verschil- inderdaad sterk in beweging”, vertelt Sigrid ­ omgeving creëren. ‘Gewoon’ voor een veilig gevoellende certificeringsregelingen van kracht. Deze zijn F ­ekken bij de introductie van dit keurmerk. Zij in een verruwende samenleving, om snel en stilgebaseerd op de van toepassing zijnde normen en is interim-­irecteur van WDTM, dat staat voor d hulp in te kunnen inschakelen bij inbraak, overvalworden deels door wetgeving voorgeschreven. Is W ­ onen, Diensten en Techniek voor Mensen. WDTM of brand terwijl zij thuis zijn. Maar ook bij eendat niet het geval, dan kunnen ze in private over- is niet alleen een brancheorganisatie maar ook een o ­ ngeval in de woning, of wanneer er iets mis iseenkomsten als verzekeringspolissen en overeen- netwerk waarin zorgorganisaties, zorgcentrales, met een van de kinderen terwijl er geen opvangkomsten tussen opdrachtgevers en installateurs leveranciers, installateurs, woningcorporaties en voor de andere kinderen beschikbaar is.worden vastgelegd. adviseurs samenwerken. De gewenste hulp hoeft bij persoonlijke alar-Analoog aan de technologie zijn en blijven deze mering dan ook lang niet altijd te komen van denormen en certificerings­egelingen voortdurend in r Woonzorgtechnologie zorg­entrale, brandweer, politie of ambulance- contwikkeling. Zo willen zij het gebruik en de inzet van woon- dienst. Via een particuliere alarmcentrale (PAC), Mag1010 / Nummer 8 / 2012 35
  3. 3. Mag1010 Training zorg, domotica en normen Automatisering van de installatietechniek in woningen, ofwel domotica, Halfdaagse trainingen zal de komende jaren steeds vaker worden toegepast, ook bij renovatie NEN verzorgt daarom halfdaagse trainingen bij bedrijven en organisaties in van de bestaande bouw. Dit om het langer zelfstandig wonen van oude- eigen huis over onder meer de NEN 1010 en NTA 8044 in relatie tot domotica. ren en andere mensen met een zorgvraag mogelijk te maken. Tevens Naast deze norm wordt de NPR 5310, de Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN wordt hiermee een bijdrage geleverd aan hun veiligheid, comfort en 1010, behandeld. Het tabellenboek NEN 1010 is inmiddels ook herzien en energiebesparing. volledig in lijn gebracht met de jongste editie van NEN 1010. Via intelligente installaties en hulpmiddelen kunnen ‘smart house services’ Bij de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8044 wordt uitgegaan van het en zorg-, veiligheids- en alarmeringsdiensten op afstand worden ingezet. Het Bouwbesluit, NEN 1010 en het Elux-installatieconcept. Naast laagspannings- gebruik van domotica als bewegings- en andere sensoren, uitluistersystemen, installaties ondersteunt deze infrastructuur woninggebonden toepassingen en elektrische deurvergrendelingen, toezichtcamera’s, belmatten of combinaties systemen gebaseerd op technieken als ICT, BCT (Broadcast Communication hiervan kan echter ook leiden tot schijnveiligheid. De Inspectie voor de Ge- Technology) en CCCB (Command, Control and Communication in Buildings). zondheidszorg ontving reeds enkele ernstige meldingen waarbij domotica een Dit ten behoeve van de woonfuncties zoals gespecificeerd in de internationale rol speelde. normen NEN-EN 14908, NEN-ISO/IEC 16484 en NEN-EN 50090. Als installaties en hulpmiddelen aan objectieve en onafhankelijke normen Tijdens de voor ieder bedrijf of organisatie op maat gemaakte training worden voldoen, dan hebben eindgebruikers, toezichthouders en dienstverleners de de normen aan de hand van uitgewerkte praktijkvoorbeelden uiteengezet. zekerheid dat wordt gewerkt met veilige en betrouwbare hulpmiddelen. Zeker wanneer dat wordt gewaarborgd door een ketenkeurmerk gebaseerd op nor- www.nen.nl/training&advies men, zoals in zoals in bijgaand artikel wordt beschreven. of ­ ewoon via sms, kan via zo’n systeem ook de g hulp van familie, vrienden of mantelzorgers worden ingeschakeld. En zo zijn er meer situaties denkbaar waarin sociale ­ alarmeringstechniek een uitkomst kan bieden. Zekerheid In alle gevallen, en meer nog bij extra kwets­ baarheid en afhankelijkheid van die techniek, is er één aspect dat boven alle twijfel verheven moet blijven. Dat is de zekerheid dat de alarmsignalen - afgegeven door een alarmknop, sensor, camera of welke voorziening dan ook - aankomen op de plaats van bestemming. Net als bij brand, inbraak of overval. Dit wil WDTM op het gebied van sociale of persoon- De eerste drie bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd voor het Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarme- lijke alarmering door de hele keten heen met haar ringsdiensten. Dat zijn (vlnr): CSI Service (Jan Verasdonck), Eurocom Networks (Martijn Schuurmans) en keurmerk waarborgen. “Op grond van het keurmerk ­ Careyn (Simon Teodorczyk en Willeke Erkens). kunnen opdrachtgevers en eind­ ebruikers het kaf g van het koren in de markt scheiden”, zegt Fekken. “Uiteindelijk gaat het om de eindgebruiker en dat alleen wanneer alle betrokken mensen, proces- sies bij het Nederlands centrum voor normalisatie we hem of haar persoonlijke alarmering met de sen, producten, installaties en diensten in hun NEN in Delft. hoogst mogelijke betrouwbaarheid bieden.” onderlinge samenhang kunnen worden getoetst aan normen. Dat zijn de meest onafhankelijke en Zo is WDTM lid van de Normcommissie Alarm- Normen objectieve maatstaven, die de betrokken markt­ systemen van het Nederlands Elektrotechnisch Een keurmerk over de gehele keten werkt echter partijen samen overeenkomen in de normcommis- Comité (NEC 79) bij NEN. Deze commissie werkt36 Mag1010 / Nummer 8 / 2012
  4. 4. Mag1010Niet alleen in de zorg, ook in de reguliere woonsfeer wordt in toenemende mate gebruik gemaakt vanpersoonlijke alarmeringsinstallaties en -diensten.mee aan de Europese en wereldwijde normen, analoog maar digitaal over IP (Internet Protocol) leen worden er al dan niet bij wetgeving anderestandaarden en protocollen. gaan. ­prestatie-eisen gesteld aan onder meer de snelheid ­ Op basis van deze Europese norm heeft de en betrouwbaarheid van de dataoverdracht (leesOver IP commissie bij NEN tevens een Nederlandse ­ meer hierover in de vorige edities van Mag1010).Hierdoor kan de digitale datatransmissie binnen Praktijkrichtlijn ontwikkeld om de overstap vanalle typen alarminstallaties, en van daar naar de de oude Nederlandse naar de nieuwe Europese Het Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarme-alarmcentrales, sinds kort worden getoetst aan norm gemakkelijker te maken. In deze NPR staat ringsdiensten is verder gebaseerd op de Euro-de nieuwe Europese norm NEN-EN 50136-1. hoe adviseurs en installateurs de overstap van pese normserie NEN-EN 50134. Die ­estaat uit bDaarin staat aan welke prestatie-eisen de digitale analoge naar digitale signaaltransmissie over IP in ­productnormen voor de afzonderlijke ­componentencommunicatie tussen de alarmsignalering op een de ­ raktijk kunnen maken. p en onderdelen waaruit de installatie voorrisicolocatie en de alarmontvanger in een alarm- De praktijkrichtlijn gaat vooral over inbraak- en p ­ersoonsgebonden alarmering als geheel wordtcentrale moet voldoen. overvalbeveiliging. Maar de methode kan vrij opgebouwd.Ofwel: hoe snel moet een alarmsignaal met een eenvoudig worden uitgebreid naar brand- en ­bepaald doel waar aankomen? Hoe betrouwbaar s ­ ociale alarmering, zo verklaarde commissievoor- Certificeringmoet dat zijn bij omschreven risicocategorieën? En zitter Iwan Debets eerder dit jaar bij de presentatie Tijdens een workshop in Nieuwegein presenteerdehoe wordt dat gecontroleerd en gewaarborgd? Dit van de NPR. WDTM het Ketenkeurmerk Persoons­ gebondenalles nu ook, wanneer de alarmsignalen niet meer Technisch werken ze immers hetzelfde, al- Alarmeringsdiensten aan meer dan zestig ­er­  v -Mag1010 / Nummer 8 / 2012 37
  5. 5. Mag1010 tegenwoordigers van onder meer leveranciers en één van de activiteiten die WDTM hiertoe organi- bij medewerkers in de zorg en financiers, als bij installateurs van deze technieken, zorgcentrales, seerde. de eindgebruikers zelf. Vooral waar het gaat om alarmopvolgers en aanbieders van digitale zorg- “Het verkrijgen van het Ketenkeurmerk Persoons- zorg, hulp en controle via installatietechniek en en persoonlijke veiligheidsdiensten. Al die zaken gebonden Alarmeringsdiensten is een eer voor ICT, ofwel e-health. Aspecten als technologische grijpen immers onlosmakelijk op elkaar in. de deelnemende organisaties. En het vormt een afhankelijkheid of de privacy die in het geding komt Er werd ingegaan op het belang van het keurmerk, belangrijke factor in het beslissingsproces van kunnen hierbij een belemmering vormen. Ook het op het verloop van het certificeringsproces voor potentiële klanten en opdrachtgevers bij de keuze wegnemen hiervan ziet WDTM als haar taak.” installateurs en installaties, en de producten en van installateurs en dienstverleners. Zaken doen Door het bieden van zekerheid in de vorm van een diensten hiervoor. met een gecertificeerd bedrijf of organisatie leidt keurmerk met bijbehorende certificering voor de De waarborgregeling is ontwikkeld door ervarings- tot de hoogst haalbare kwaliteit, betrouwbaarheid gehele alarmeringsketen, hoopt WDTM weer een deskundigen uit alle schakels binnen de keten, op en veiligheid van de eindgebruiker van persoonlijke obstakel om te wennen aan e-health te hebben basis van een model dat de processen rondom alarmering”, aldus Fekken bij die gelegenheid. weggenomen. persoonsgebonden alarmering bij al deze schakels Samen bedienen de leden van deze organisatie omschrijft. En dat is getoetst door Adviesbureau Wennen aan e-health 75 procent van de eindgebruikers van persoonlijke Q-Consult als externe en onafhankelijke organi­ En: “Innovatieve en duurzame installatie­echniek t alarmering, inclusief bijbehorende domotica en satie. kan mensen met een hulpvraag, van welke diensten in Nederland. leeftijd dan ook, veel zelfstandigheid, privacy en Bekendheid levensruimte teruggeven. En daarnaast, net als www.wdtm.nl WDTM wil nu samen met de reeds gecertificeerde voor iedereen, meer gebruiksgemak, comfort partijen en branchegenoten het keurmerk meer en veiligheid. Voor het zover is moeten er nog bekendheid geven. De informatiebijeenkomst was wel wat obstakels worden overwonnen, zowel n Systemen voor brandmelding en -detectie, ontruiming, noodverlichting plus vluchtwegaanduiding en persoonlijke alarmering vormen een groeisegment in de installatiemarkt. Zo is 74 procent van de ziekenhuizen en 62 procent van de grote zorginstellingen van plan de komende twee jaar te investeren in verbetering ervan, zo blijkt uit onderzoek van Bureau BouwKennis. Mag1010 / Nummer 8 / 2012 39

×