Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Book Community & ebooks: Power To The People

985 views

Published on

Idea for social book community in which readers instead of publishers decide what books are published. This idea was used for the internal TNO elevator pitch for new ideas. The idea has partly been based on webook.com.

Published in: Business
 • This presentation is part of a weblog article.
  For the complete article, see http://www.martijnstaal.nl/2008/11/22/user-generated-content/boeken-worden-eindelijk-sociaal-en-digitaal/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Social Book Community & ebooks: Power To The People

 1. 1. Sociale boeken community: Power to the people! Productidee SBIR 2008 Martijn Staal – Martijn.Staal@tno.nl Martijn Staal Martijn.Staal@tno.nl
 2. 2. Van Uitgevers bepalen de boekenmarkt.. Auteurs Uitgevers Lezers •Uitgevers bepalen wat de lezers kunnen lezen •Lezers hebben alleen inspraak door boeken te kopen •Auteurs komen nauwelijks in contact met hun publiek
 3. 3. Van Uitgevers bepalen de boekenmarkt.. Weinig boeken worden daadwerkelijk uitgegeven: 1 miljoen Nederlanders schrijven graag een boek 300.000 hebben het script af 30.000 sturen het naar een uitgeverij 75 manuscripten worden uitgegeven Weinig auteurs kunnen hiervan leven, en zijn daardoor aangewezen op subsidie en snabbels Verdient 6.000 met ca. 2 boeken per jaar Bron: Jour, via infonu.nl Wikipedia.org
 4. 4. .. Naar het publiek bepaalt de boekenmarkt.. Wat op dit moment gebeurt bij muziek en video, gaat ook gebeuren bij boeken Ranken Stemmen Linken Zoeken Raten Donaties Tips
 5. 5. Het productidee – Book 2.0: sociale boekencommunity • Het idee • Onafhankelijk online sociale boeken community van schrijvers en lezers • Gericht op interactie tussen schrijvers & (potentieel) publiek • Schrijvers kunnen manuscripten (of delen hiervan) publiceren via de community via internet en ebooks • Publiek stemt en geeft feedback op boeken 1. ontdek nieuwe • Meest gewaardeerde boeken worden via ebooks en Printing-on-demand gepubliceerd boeken & schrijvers • Publiek kan ook investeren in schrijvers, schrijvers met genoeg donaties kunnen boek via uitgever publiceren 2. Geef de schrijver tips & feedback • Maatschappelijke behoefte • Meer lezen & praten over boeken 3. Lees & discussieer • De community biedt ook plaats voor minder populaire over boeken boeken, die door de lage kosten rendabel kunnen worden • Er is nog te weinig Nederlandse content voor e-readers 4. publiceer je eigen • Auteurs zijn vaak eenzaam en hebben geen contact met hun publiek boek • De meeste auteurs hebben een erg laag inkomen; de community kan voor extra inkomsten uit advertising, donaties etc. zorgen
 6. 6. Book 2.0: lezers beslissen welke boeken ze lezen en welke boeken worden uitgegeven Raten, taggen, tips, suggesties, donaties Auteurs Uitgevers Lezers •Minder afhankelijk •Kunnen extra •Beoordelen, van uitgevers promotieplatform stemmen en worden •Betere afstemming gebruiken zelf schrijver op behoefte van publiek Interactie met publiek Voordelen: • Extra verkoop • Meer bereik • Groter aanbod, print • Meer inkomsten meer diversiteit, • Lagere risico’s meer aansluiting • Meer getargete behoeftes advertenties
 7. 7. TNO technologie • User Generated Content expertise m.b.t.: • Visie & strategie voor de inzet van UGC door traditionele en nieuwe media partijen • Opzetten & aanjagen van een community • Community technologie & functionaliteit • Business modellen voor communities • Slimme (sociale) personalisatie & aanbevelingstechnologieën voor zoeken & vinden • E-book expertise m.b.t. • E-book en E-reader technologie • De ebooks Markt in Nederland • Een eigen e-book platform voor mobiele readers • Standaardisatie overleggen • Goede connecties met uitgevers en brancheverenigingen
 8. 8. Kansen en bedreigingen • Kansen: • Nieuwe business modellen voor boeken, zoals advertising, worden mogelijk • Naast algemene leesboeken ook strips, educatieve boeken, etc. • Extra mogelijkheid om de verkoop van boeken te stimuleren • Bedreigingen • Moet gesteund worden door (traditionele en nieuwe) auteurs, zij zorgen voor content; opvangen door samenwerking met belangenvereniging voor auteurs • Uitgevers kunnen tegenwerken; samenwerken via brancheverenigingen • Er is inmiddels 1 vergelijkbaar initiatief: Webook.com. Beperkte concurrentiepositie in Nederland i.v.m. taal en geen koppeling met ebooks platform
 9. 9. Wat moet er nog gebeuren? • Ontwikkeling sociale boekencommunity • Ontwikkelen technologie voor personalisatie en aanbevelingen • Integratie met ebook platform • Schrijvers overtuigen om zich in te schrijven

×