Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

091106 Co Creatie Workshop Def Met Uitwerking

1,797 views

Published on

Presentatie workshop 2 op 6 november 2009: Hoe kan ik nieuwe producten maken in co-creatie met klanten, opdrachtgevers en (nieuwe) partners?

Meer info op http://weblog.tno.nl/bic

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

091106 Co Creatie Workshop Def Met Uitwerking

 1. 1. Co-creatie Workshop NUV, CMC, KvGO Klaas ten Have| Klaas.TenHave@tno.nl Pepijn de Vos | Pepijn.Vos@tno.nl Martijn Staal | Martijn.Staal@tno.nl http://weblog.tno.nl/bic
 2. 2. Toekomstvisie Media als startpunt van competentie èn innovatiekennis ontwikkeling Branche contract “Naar een media- en communicatie-branche met een sterk en innovatief MKB” Competent de toekomst in 2
 3. 3. Externe factoren: • Digitaal en online aanvullend ng l op papieren uitgaven ri a • Invloeden van overige media-industrieën se dia li e • Complexere auteurs- ita m rechten en systemen • Nieuwe kanalen en ig ss d o toepassingen op mobiele devices cr • Technologische innovaties 3
 4. 4. Ons startpunt: de toekomst Media 2015 geregisseerd de meerderheid centraal geleid aanbod hoe hij surft, zegt de baas wie hij is mate van sturing tastbare communicatie online communicatie Massa Melissa Niche Nick virtueel fysiek dominante communicatievorm Locale Luca VerbondenVera mijn regio van ons-kent-ons wereld door vrienden van ongeregisseerd gebruiker initieert vrienden 4
 5. 5. Het verdienmodel is anders in elk scenario Massa Melissa Niche Nick • Consumenten blijven abonneegeld • Consumenten zijn bereid om te op fysieke uitgaven betalen betalen voor (echt) toegevoegde • Advertentiegelden blijven binnen waarde diensten komen op massacommunicatie • Gepersonaliseerde advertising • Revenu share met content partiun “Geld verdienen met “Geld verdienen met massa en schaal” toegevoegde waarde” “Geld verdienen “Geld verdienen met met lokale activiteiten” relevante content” • Consumenten zijn bereid te • Consumenten voor relevante betalen voor lokale content content per item laten betalen • Toegang + extra diensten voor (aanbevolen door vrienden) bepaalde evenementen • Gesponsorde content • Geregionaliseerde advertising • Revenu sharing met gebruikers Locale Luca Verbonden Vera http://www.goc.nl/uploads/pdf/4%20Visie%20Media%20Waardeweb%20TNO%20rapport.pdf 5 http://www.goc.nl/Competent-de-toekomst-in-en-inschrijfformulier.aspx http://www.goc.nl/uploads/pdf/5%20Samenvatting%20TNO%20rapport.pdf
 6. 6. Technische Technische innovatiemanagement (ICT) innovatie (ICT) innovatie innovatiemanagement ketenmanagement ketenmanagement Sociale Sociale 6 innovatie innovatie
 7. 7. Lerende Netwerken • Doel netwerken: platform voor verdere verspreiding van bestaande kennis over de keten heen • Bedrijven in lerende netwerken ontwikkelen samen kennis en maken deze beschikbaar voor de rest van de sector • De bedrijven moeten een vraag hebben en elkaar helpen • Het is voorzien dat lerende netwerken tijdens de loop van het project zes keer bij elkaar komen (bij elkaar op bezoek) • Een aantal bijeenkomsten wordt eventueel gecombineerd met de thematische workshops • Regiegroep: zorgt voor deelname door 10 à 20 bedrijven en is ‘eigenaar’ van het lerend netwerk: bepaalt wat de organisaties er mee willen en zorgt voor continuïteit na afloop project • TNO levert ondersteuning bij het opzetten van lerende netwerken (ondersteunen en voeden van maximaal 2 netwerken) 7
 8. 8. Opzet Lerend Netwerk • Selectie thema: bijv. Digitalisering, E-books • Max 6 bijeenkomsten, telkens bij ander bedrijf • Doel: ontwerpen van oplossing voor een innovatievraagstuk • TNO levert kennis (over ICT en Sociale Innovatie) en begeleiding • Vanuit stappenplan komen tot oplossing (diagnose, ontwerp, plan) • Bedrijven maken opdrachten en huiswerk • Bij elkaar ‘in de keuken kijken’, rondleiding op locatie • Elkaar feedback geven op plannen 8
 9. 9. Art Labs • Ondersteuning bij opzetten Art Labs door de branche (2 per jaar) • Doel: jongeren, studenten en startende werknemers stimuleren en enthousiasmeren met nieuwe mogelijkheden • Voorstel te ontwikkelen ‘Art Labs’ werkvorm: • problemen van bedrijven ‘intaken’ en die helpen oplossen • focus: aantrekkelijk zijn voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt • kerngedachte: teams samenstellen bestaande uit TNO, studenten, startende ondernemers, bedrijfsvertegen-woordigers die samen een probleem oplossen • Een aantal bijeenkomsten wordt gecombineerd met de thematische workshops • Regiegroep: zorgt voor deelname door bedrijven • TNO: brengt kennis in over ICT en sociale innovatie en ondersteunt bij het opzetten van de Art Labs 9
 10. 10. Opzet Art Labs • Selectie van thema: bijv. toekomstige inrichting van een intersectoraal bedrijf; of grensoverschrijdend product (Vertrekpunt: scenariostudie) • Selectie van twee regio’s, onderwijsinstellingen, bedrijven • Vorm: halve dag sessie op 1 locatie (bijv. school of bedrijf) om een bedrijf of product te ontwikkelen en d.m.v. forecasting te benoemen wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn voor business, werken in de sector • Doel: verwachtingen van bedrijven en studenten op elkaar afstemmen met een focus op kansen in de toekomst • Het ontwerp van de Art Lab is een samenwerking van schooldocenten, deelnemend bedrijf, sociale partners/regiegroep en TNO • TNO begeleidt en ondersteunt • 2x per jaar dezelfde sessie op verschillende locaties 10
 11. 11. Doel van vandaag Hoe kan ik nieuwe producten/diensten maken in co-creatie met klanten, opdrachtgevers en (nieuwe) partners? Door: • Inzicht in (on-) mogelijkheden van co-creatie • Concrete stappen zetten om co-creatie traject vorm te geven 11
 12. 12. Agenda • 13.00 – 13.15 Inloop, lunch • 13.15 – 13.30 Welkom & introductie • 13.30 – 14.00 Co-creatie: Inspiratie & kaderzetting • 14.00 – 14.45 Interactieve sessie • 14.45 – 15.30 Casus • 15.30 – 15.45 Pauze • 15.45 – 16.15 Stappenplan verder uitwerken • 16.15 – 16.45 Conclusies n.a.v. stappenplan • 16.45 – 17.00 Wrap-up, opmerkingen en vervolgstappen • Borrel 12
 13. 13. Aanpak • Presentaties, maar vooral veel interactie • Van elkaar leren • Netwerkverbreding • Expert-feedback • Middag is onvoldoende om alles te dekken • Aansluiten bij actuele ontwikkelingen bij deelnemende bedrijven • OK? 13
 14. 14. Definitie co-creatie Co-creatie: Producten & diensten ontwikkelen en verbeteren samen met •Gebruikers & klanten •Bedrijven •Experts • Ondernemersrisico wordt gedeeld (?) • Vaak B2B, maar betrekken van consumenten en eindgebruikers in proces is wel belangrijk 14
 15. 15. De noodzaak voor effectieve innovaties is groter dan ooit… • Veel concurrentie, grote druk op marges • Conjunctureel en structureel probleem • Standaard verdienmodel is niet goed genoeg • Drukkers: prijs per eenheid, benutting capaciteit • Uitgevers: prijs per eenheid, oplage, advertentieinkomsten • Nu: versplintering van standaardmodel, vaak verschillende verdienmodellen binnen een bedrijf • Maakt generieke recepten lastig, zo niet onmogelijk. • Ieder zal zijn eigen weg moeten vinden! • Co-creatie is niet zaligmakend 15
 16. 16. Voorbeeld: Ondernemend communiceren • Van huis uit kleine drukkerij • Innovatiestrategie: • Geavanceerde druktechnieken (andere ondergrond, 3-D) • Communicatiedienstverlening (nu goed voor 40% omzet) • Grote klant (machine- en apparaten leverancier • Verzorgen van communicatie met klanten van de klant, zowel papier als web • Gepersonaliseerd drukwerk, feedback via internet (speciale, dedicated aanbiedingen), follow-up obv eerder koopgedrag en machinevoorraad • Klant beheert eigen documentatie en voorraad (web-based) • In samenwerking met IT dienstverlener • Nu verder uitrol van dienstverlening en verdere ontwikkeling van dragende systemen • Kernprobleem: balanceren investeringen en opbrengsten 16
 17. 17. Voorbeeld: Concullega’s • Uitgever/drukker voor markt van professionals • Innovatiestrategie: • Online interactie met gebruiker/lezer uitlokken • Steeds meer: ‘brede’ digitale platforms voor specifieke gebruikersgroepen, bv organisatieadviseurs • Dus breed aanbod dat relevant is voor de doelgroep, ook door concurrerende uitgevers en andere content-leveranciers • Digitaal inmiddels belangrijker dan print • Kernprobleem: Balanceren met partners die ook concurrenten zijn 17
 18. 18. Voorbeel: Met z’n allen • Grafische onderneming • Innovatiestrategie: • Geavanceerd drukwerk (we laten onze relaties frequent zien wat we allemaal kunnen) • Logistieke dienstverlening • Werkten samen met twee andere bedrijven voor grote klant Leerden elkaar steeds beter kennen ivm noodzaak tot afstemming • In tendertraject samen opgetrokken en gewonnen: nieuw bedrijf opgericht • Geintegreerd aanbod van alle logistieke diensten rondom drukwerk en samenhangende sites • Volledige ordertracking, herhaalopdrachten via klantenportal, koppeling met financieel systeem van de klant, volledige transparantie levertijdstip, en leverplek, opmaak door de klant, gepersonaliseerd drukwerk, gebruik iphone en Tomtom Workfleet. • Deze innovaties worden ook de de drie partners benut • Kernprobleem: blijven ontwikkelen van netwerk waarin je werk kunt uitbesteden en voor expertise kunt shoppen 18
 19. 19. Dwarsligger Idee: Jongbloed Techniek: Jongbloed Uitgevers: Ambo|Anthos & Kosmos 2 19 jaar testen onder gebruikers & boekverkopers
 20. 20. 20
 21. 21. Veelvoorkomend ontwikkelingspatroon • Van…leverancier van product of dienst, • Vaak centen per blz; centen per gebruik; uurtje factuurtje (in feite verkopen van productiecapaciteit) • Naar…oplosser van problemen, • Achter of rondom het produkt/de dienst. • Bijvoorbeeld: communicatie tussen klant en zijn klant • Bijvoorbeeld: logistiek rondom drukwerk • Dit is cruciale omkering: • Van verkopen van producten en diensten (tegen minimale kosten) • Naar verkopen van oplossingen (ter vergroting Toegevoegde Waarde) • Hoe voeg ik waarde toe? Voor een antwoord moet de klant goed kennen! • Voor het invullen van die vraag zijn vaak andere competenties nodig 21
 22. 22. Ontwikkelingspatroon vervolg • Andere competenties? • In huis ontwikkelen of inkopen, of • Samenwerken met complementaire bedrijven. • Vaak: ICT, logistiek, marketing en communicatie, • Maar ook collega drukkers en uitgevers. • Conclusie 1 Het begint vaak bij het zoeken naar de vraag achter de vraag van de klant • Conclusie 2 Voordat co-creatie aan de orde komt is er al veel gebeurd (middel en geen doel) • Conclusie 3 Co-creatie moet, co-creatie is goed? Nee dus 22
 23. 23. Mogelijke voor- en nadelen co-creatie • Voordelen • Kosten • Snelheid • Delen risico’s • Toegang tot elkaars netwerken • Fun • ? • Nadelen • Verschillende belangen • Conflicten over kosten en opbrengsten, IP • Minder beheersing • Macht/politiek/opportunistisch gedrag • Minder flexibel • ? 23
 24. 24. Vertrouwen als kernvraagstuk Hoe om te gaan met samenwerkingsrisico’s? Geldt zowel voor klanten, partners als medewerkers Neiging tot analyse Weinig Veel Neiging te Veel Blind SLIM vertrouwen vertrouwen vertrouwen Weinig Onverschillig- Wantrouwen heid 24
 25. 25. Kortom • Veel potentiele voor- en nadelen, kansen en risico’s • Doe het iteratief en interactief • Kijk de kunst af bij anderen • Rest van de middag: kansen vergroten, risico’s verkleinen 25
 26. 26. Websurvey: Wat versta je onder co-creatie? Samenwerking tussen bedrijven • met diverse doelen vd samenwerking: • het gezamenlijk leveren/ vermarkten van een bepaald product/ dienst aan klanten, of • gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe (innoverende) product/ dienst • gezamenlijk activiteiten uit voeren om synergie– schaalvoordelen te behalen Samenwerking met klanten(klant bedrijven) om • met diverse doelen vd samenwerking: • verbeteren van proces, product, dienst van het klantbedrijf • samen een nieuw product/ dienst ontwikkelen voor klantbedrijf en eventueel samen leveren • verbeteren- perfectioneren- van je eigen product en/of dienst Diversiteit in kenmerken samenwerkingen: • soms structureel van aard (denk aan langdurige samenwerking, ketenintegratie) • soms meer ad hoc van aard (denk aan tijdelijk innovatieproject, tijdelijk een gezamenlijk dienst leveren aan klant) • soms meer opdrachtgever-opdrachtnemer relatie (denk aan een soor klant-leverancier relatie) 26
 27. 27. Websurvey: Wie zijn jullie? obv 20/21 ingevulde vragenlijsten Grootte en Leeftijd • divers van zzp t/m een heel groot bedrijf Type leverancier: • diverse vormen sommige puur dienst verlening andere puur product leverancier en merendeel een combinatie Type klanten: • of B2B of combinatie van B2B en Consumenten Type producten: • Meest leveren maatwerk of een gedeelte maatwerk • Enkele standaard producten 27
 28. 28. Websurvey: Innovatie en samenwerking Innovatie: • alle bedrijven gericht op product/ dienst innovatie • op 1 na alle bedrijven gericht op vernieuwing bedrijfsvoering • op 1 na alle bedrijven gericht op marktvernieuwing Wat op valt: • Sterk druk om te innoveren • Op alle fronten Dit lijkt heel veel te vergen van de organisatie o.a. op gebied van • investeringen, interne mensen vrijmaken en veranderbereidheid Gebruikte samenwerkingsvormen: • door de groep wordt elke vorm wel gebruikt • merendeel gebruikt informeel samenwerkingsvorm • enkeling acquisitie of JV/ BV • een kwart van de groep formele samenwerkingen (allianties) Dus veel en gevarieerde ervaring aan tafel! 28
 29. 29. Agenda • 13.00 – 13.15 Inloop, lunch • 13.15 – 13.30 Welkom & introductie • 13.30 – 14.00 Co-creatie: Inspiratie & kaderzetting • 14.00 – 14.45 Interactieve sessie • 14.45 – 15.30 Casus • 15.30 – 15.45 Pauze • 15.45 – 16.15 Stappenplan verder uitwerken • 16.15 – 16.45 Conclusies n.a.v. stappenplan • 16.45 – 17.00 Wrap-up, opmerkingen en vervolgstappen 29
 30. 30. Aan de slag: Ervaringen delen Proces van opzetten en managen van co-creatie trajecten Doelstelling Toepassing/scope Partner Actie/ Organisatie Co-creatie/ Evaluatie • Wat wilde je uit • Op welke • Met wat voor het co-creatie activiteiten- partners werkte u • Wat was het toepassing heb je samen ? • Hoe werd het co creatie- traject halen ? gezamenlijk co ge-co- creërd? traject ge-managed? creatie doel ? • Waarom gekozen • Hoe heb je keuzes voor deze partners • Hoe werd omgegaan met • Welke afspraken conflicten? gemaakt? ? heb je gemaakt en waarom? • Hoe werden besluiten • Welke problemen • Hoe makkelijk was kwam u tegen? het om de partners genomen? • Hoe makkelijk te vinden en te gingen de • Hoe heeft u deze selecteren ? • Hoe werd omgaan met onderhandelingen eventuele veranderingen in problemen en maken van opgelost? • Welke problemen doel, proces, partner, etc.? afspraken? kwam u tegen? • Wat waren uw positieve en negatieve Opdracht: ervaringen tijdens de • Subgroepjes van 5-6 personen co-creatie / samenwerking zelf ? • 1 facilitator per subgroep • Bespreek enkele succesvolle en niet succesvolle co creatie cases • Schrijf lessen op flip-over hoe succesvol opzetten/ managen van co creatie trajecten Tijd: • 30 minuten delen cases (14.00-14.30) 30 • 15 minuten presentaties & discussie (14.30-14.45)
 31. 31. Resultaat opdracht: Samenvatting van de ervaringen die gedeeld zijn • Niet afwachten, want anders start iemand anders met jouw idee • Onderstreep het gezamenlijk belang • Communiceer met één gezicht naar de klant • Het delen (weggeven!) van kennis is moeilijk • De (potentiële) opbrengst moet helder zijn • Doe waar je goed in bent (1 + 1 = 3) • Gelijkwaardigheid in belangen en investeringen: 50/50 • Noodzakelijk te weten wat je wil en kan • Bekend maakt bemind in keuze samenwerkingpartner • Je moet ook afscheid kunnen nemen als de samenwerking op niets uit lijkt te draaien • Het is een relatie SAMEN • Vertrouwen • Risicobeheersing • Is het typisch een MKB zaak? 31
 32. 32. 32
 33. 33. Agenda • 13.00 – 13.15 Inloop, lunch • 13.15 – 13.30 Welkom & introductie • 13.30 – 14.00 Co-creatie: Inspiratie & kaderzetting Voorbeelden Stappenplan • 14.00 – 14.45 Interactieve sessie + resultaten websurvey Vormen Risico’s & kansen Voorwaarden • 14.45 – 15.30 Casus • 15.30 – 15.45 Pauze • 15.45 – 16.15 Stappenplan verder uitwerken • 16.15 – 16.45 Conclusies n.a.v. stappenplan • 16.45 – 17.00 Wrap-up, opmerkingen en vervolgstappen 33
 34. 34. Case 34
 35. 35. Agenda • 13.00 – 13.15 Inloop, lunch • 13.15 – 13.30 Welkom & introductie • 13.30 – 14.00 Co-creatie: Inspiratie & kaderzetting Voorbeelden Stappenplan • 14.00 – 14.45 Interactieve sessie + resultaten websurvey Vormen Risico’s & kansen Voorwaarden • 14.45 – 15.30 Casus • 15.30 – 15.45 Pauze • 15.45 – 16.15 Stappenplan verder uitwerken • 16.15 – 16.45 Conclusies n.a.v. stappenplan • 16.45 – 17.00 Wrap-up, opmerkingen en vervolgstappen 35
 36. 36. Aan de slag: (eerste) stappenplan • Maak je eigen stappenplan STAP 1: STAP 2: STAP 3: STAP 4: STAP 5: Bepaal doelstelling Bep aal toe passin g Bepaal par tners Bepaal acti eplan & Co- creatie & org anis atie Evalua tie Waarvoor wilt u co-creatie Welke activiteiten Wie heeft u Waarmee begint u? nu precies inzetten? wilt u samen doen? hiervoor nodig? Wat moet het u opleveren? Wat heeft u Wat zijn potentiële Wat houdt u mogelijk tegen? hiervoor nodig? partnerorganisaties? Op welke vragen zoekt u nog antwoord? Opdracht: • Subgroepjes van 5-6 personen • Bespreek vragen en toets ideeën met andere deelnemers van je groepje Tijd: • 30 minuten stappenplan (15.45-16.15) 36 • 30 minuten 4 presentaties & discussie (16.15-16.45)
 37. 37. Resultaat Stappenplan: Belangrijke vragen 1. Wat wil ik BEREIKEN met de samenwerking voor mijzelf? 2. Met wie ga ik het DOEN? • alleen • met andere(n) 3. Met welke PARTNERS? • bestaande relaties • of nieuwe vinden via je netwerk 4. Onder welke VOORWAARDEN? • verschillende modellen mbt hoe opbrengst en investering te verdelen • Wie draagt risico’s? (1 partij of spreiden) • In welke mate wil je blijvend afhankelijk bent na je samenwerking 37
 38. 38. Agenda • 13.00 – 13.15 Inloop, lunch • 13.15 – 13.30 Welkom & introductie • 13.30 – 14.00 Co-creatie: Inspiratie & kaderzetting Voorbeelden Stappenplan • 14.00 – 14.45 Interactieve sessie + resultaten websurvey Vormen Risico’s & kansen Voorwaarden • 14.45 – 15.30 Casus • 15.30 – 15.45 Pauze • 15.45 – 16.15 Stappenplan verder uitwerken • 16.15 – 16.45 Conclusies n.a.v. stappenplan • 16.45 – 17.00 Wrap-up, opmerkingen en vervolgstappen 38
 39. 39. De eerste stappen • Presentatie door deelnemers • Plaatsing in stappenplan • Conclusie: waar zitten de witte plekken en hoe in te vullen 39
 40. 40. Agenda • 13.00 – 13.15 Inloop, lunch • 13.15 – 13.30 Welkom & introductie • 13.30 – 14.00 Co-creatie: Inspiratie & kaderzetting Voorbeelden Stappenplan • 14.00 – 14.45 Interactieve sessie + resultaten websurvey Vormen Risico’s & kansen Voorwaarden • 14.45 – 15.30 Casus • 15.30 – 15.45 Pauze • 15.45 – 16.15 Stappenplan verder uitwerken • 16.15 – 16.45 Conclusies n.a.v. stappenplan • 16.45 – 17.00 Wrap-up, opmerkingen en vervolgstappen 40
 41. 41. Wrap-up • Overview • Waar zit de steun: Branche organisatie, Syntens, locale/regionale netwerken • Sluiting 41
 42. 42. PM Lessen • Maak opbouwen van vertrouwen tot doel • Denk niet te snel dat je elkaar begrijpt • Zie teleurstellingen gezamenlijk onder ogen • Geen grootste (papieren) plannen, maar stapje voor stapje • Praat niet te lang, zoek naar concrete acties • Leer ook elkaars organisatie kennen • Evenwicht in investeringen (tijd en geld) en opbrengsten • De keuze van de eerste klant (of klantengroep) is cruciaal • Niet te risicovol en weinig kapitaalintensief • Ken de concurrentie (bestaat het al ergens, wat valt daarvan te leren?) • Doen en denken parallel • Stapsgewijs van open naar gesloten project • Trek het breed binnen alle organisaties 42
 43. 43. Vragen? • Klaas ten Have | Klaas.TenHave@tno.nl | 06-23713784 • Pepijn de Vos | Pepijn.Vos@tno.nl | 06-518146444 Martijn Staal | Martijn.Staal@tno.nl | 06-51916237 • Verslagen, presentaties en volgende workshops: http://weblog.tno.nl/bic 43
 44. 44. Co-creatie/ Resultaten websurvey Workshop NUV, CMC, KvGO http://weblog.tno.nl/bic
 45. 45. Functie van de mensen • Account Manager (1) • algemeen directeur (2) • communicatieadviseur (1) • Consultant (1) • Coordinator Business Development (1) • directeur (7) • directeur-uitgever (1) • eigenaar (3) • hoofd verkoop (1) • manager (2) • Sales Manager Tax Stamps & ID Labels (1) [....Niet relevant om te gebruiken denk ik…} 45
 46. 46. Co creatie (websurvey) (1) Wat wordt er verstaan onder Co creatie vlgns de deelnemers: • Samenwerking met andere bedrijven die een specialisme hebben dat wij nodig hebben om ons product/dienst aan onze klanten te kunnen leveren. • Samen met anderen dan eigen bedrijf een beter/nieuw product of dienst ontwikkelen. • In ons geval samen met de klant zijn publicatieproces doorlichten. Aanbevelingen doen voor automatisering en optimalisatie van het proces en die vervolgens ook samen met de klant uitwerken en doorvoeren. • Samenwerking om tot een goed resultaat te komen. Niet het vraag antwoord spel maar juist beide inbreng om tot een goed resultaat te komen. PRO-Actief meedenken, onderzoeken en ontwikkelen als leverancier. Als klant niet afwachten op wat komen gaat. • Samenwerking met afnemers om een product te maken dat voor beiden interessant is. • Ketenintegratie • Bij een co-creatie denk ik aan een synergetisch samenwerkingsverband tussen twee of meerdere bedrijven/organisaties. • In samenwerking met de klant werken aan een product/dienst om deze vervolgens zo sterk mogelijk op de markt te kunnen positioneren. • samenwerking in innoverende projecten nieuwe diensten creeren 46
 47. 47. Co creatie (websurvey) (2) Wat wordt er verstaan onder Co creatie vlgns de deelnemers: • kracht van je netwerk zodanig inzetten dat er in alle gevallen aan de klantvraag voldaan kan worden op een efficiente en betaalbare manier • Vanuit eigen expertise en inzicht, in samenwerking met alle relevante partners, hieronder met name de opdrachtgever, oplossingen vinden die dienend zijn aan het belang van de opdrachtgever. • nieuwe producten generen, in overleg met de pariculeren en de tussen handel En mijn idee is dan van conventionele technieken naar digtale technieken gaan • samen met andere bedrijven producten en diensten ontwikkelen en verkopen • Bijvoorbeeld: -wij ontwerpen een website en de bouwer zet hem op het net. Wij vullen het CMS systeem weer in. - wij ontwerpen een autobelettering en de beletteraar beplakt de auto. - een ander ontwerpt en wij drukken of printen • Samen ontwikkelen aan productinnovatie en productverbeteringen op de gebieden kosten en kwaliteit. • Op basis van aanvullende kennis en kwaliteiten komen tot een zo efficient mogelijk(e) ontwikkeling resp.productie van (nieuwe)diensten en producten teneinde continuiteit en rendabiliteit in bedrijfsvoering van de partners te realiseren. • Het bedenken van nieuwe producten obv van ervaringen uit het verleden en wensen van klanten. Hierdoor kunnen bepaalde diensten verder geperfectioneerd worden. • Het samenwerking met relaties om te komen tot een nieuwe waardecreatie • Meedenken over hoe een product het best in de markt gezet kan worden. Partijen 47 combineren / in samenwerking brengen.
 48. 48. Verschillende vormen heeft implicatie co creatie traject (4) Vormen co creatie: • Activiteiten co-creëren Activiteiten primaire proces vs innovatieproces (bijv. gez. inkopen) (bv gez. genereren ideeën, selecteren idee, ontwikkelen, testen, implementeren/ lanceren) • Co creatie resultaat: andere wijze van uitvoeren primaire proces, een nieuw idee is, nieuw product/ dienst, verbeterde product/dienst, nieuwe markt • Co creatie doel: Financieel, Leerdoelen, Strategisch •Van wie is het resultaat: voor jouw, voor klant(-bedrijf), voor derden • Duur samenwerking: eenmalig, ad hoc of structurele samenwerking • Met wie: klantbedrijven, concurrenten of andere organisaties en/ of combinaties Wat je uit co creatie wil halen? Hoe en door wie zo’n co creatie- traject wordt Doel managed? Co-creeren en evalueren Op welke activiteiten- toepassing jij wel Wat het gezamenlijk en niet wil co- co creatie doel is ? creëren? Welke risico je Welke eisen je stelt loopt? aan je partner(s) met We lk eisen je stelt Toepassing wie je wil co- aan de voorwaarden creëren? waaronder je wil co- creëren? Partner 48 Actie/ organisatie
 49. 49. Wat valt op aan de definities van deelnemers (3) Samenwerking tussen bedrijven • met diverse doelen vd samenwerking: • het gezamenlijk leveren/ vermarkten van een bepaald product/ dienst aan klanten, of • gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe (innoverende) product/ dienst • gezamenlijk activiteiten uit voeren om synergie– schaalvoordelen te behalen Samenwerking met klanten(klant bedrijven) om • met diverse doelen vd samenwerking: • verbeteren van proces, product, dienst van het klantbedrijf • samen een nieuw product/ dienst ontwikkelen voor klantbedrijf en eventueel samen leveren • verbeteren- perfectioneren- van je eigen product en/of dienst Diversiteit in kenmerken samenwerkingen: • soms structureel van aard (denk aan langdurige samenwerking, ketenintegratie) • soms meer ad hoc van aard (denk aan tijdelijk innovatieproject, tijdelijk een gezamenlijk dienst leveren aan klant) • soms meer opdrachtgever-opdrachtnemer relatie (denk aan een soor klant-leverancier relatie) 49
 50. 50. Grootte Leeftijd >150 werknemers voor jan. 2000 49-150 werknemers tussen jan. 2000 en dec. 2004 10-49 werknemers Series1 tussen jan. 2005 en <10 werknemers dec. 2007 1 werknemer tussen jan. 2008 en nu 0 2 4 6 8 10 Aantal 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Type producten/ diensten Standaard Gedeelte maatwerk Se Type leverancier Maatwerk Alleen diensten 0 2 4 6 8 10 mn diensten + Type klanten fysieken producten Prod. en diensten Series1 Beiden mn fysieke producten Alleen consumenten Series + enkele diensten Alleen fysieke producten B2B 50 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 12 14
 51. 51. Interpretatie voorgaande slide obv 20/21 ingevulde vragenlijsten Grootte en Leeftijd • divers van zzp t/m een heel groot bedrijf Type leverancier: • diverse vormen sommige puur dienst verlening andere puur product leverancier en merendeel een combinatie Type klanten: • of B2B of combinatie van B2B en Consumenten Type producten: • Meest leveren maatwerk of een gedeelte maatwerk • Enkele standaard producten 51
 52. 52. Innovatiegerichtheid 100% 90% 80% 70% Zeer sterk 60% Sterk 50% Beperkt 40% totaal niet 30% 20% 10% 0% Product/ dienst Bedrijfvoering Markt 52
 53. 53. Interpretatie voorgaande slide obv 19 ingevulde vragenlijsten • alle bedrijven gericht op product/ dienst innovatie • op 1 na alle bedrijven gericht op vernieuwing bedrijfsvoering • op 1 na alle bedrijven gericht op marktvernieuwing Wat op valt: • Sterk druk om te innoveren • Op alle fronten Dit lijkt heel veel te vergen van de organisatie o.a. op gebied van • investeringen, interne mensen vrijmaken en veranderbereidheid 53
 54. 54. Betrekken externe partijen ij re p art s id rm rhe s e ai In Ov ed rs te se iseu v Vrijwel continu ad ur Regelmatig re de vi Incidenteel ad An rs en el Helemaal niet ie re anc nc ie lin g nc el na e r st Fi Co T le lev ijsin a I C er e r w r ie d de An o n r -/ ve is nt nn Aantal samenwerkingen per vorm Ke ur nc er m 0% 20% 40% 60% 80% 100% ne Af Gebruikte samenwerkingsvormen Uitbesteding/ opdrachtgever/ -nemer) Acquisitie 0 Uitbesteding/ opdrachtgever/ - Formeel (Joint Venture, nemer) BV) 2 Acquisitie 4 Formeel (samenwerkingscontract) > Formeel (Joint Venture, BV) 1 Informeel Formeel (samenwerkingscontract) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Informeel 54 0 5 10 15 20
 55. 55. Betrekken van partijen en vormen co creatie obv 19 ingevulde vragenlijsten Betrekken van externe partijen • Over het algemeen veel verschillende partijen worden betrokken • Overheid partijen worden door merendeel van de groep niet of incidenteel betrokken • Afnemer, ICT leverancier, andere leverancier worden door bijna alle leden van de groep betrokken • Intermedaires, andere leveranciers, ICT leveranciers en klanten worden door sommige dagelijks betrokken […niet duidelijk waarvoor externe partijen worden betrokken, bijv…. inspiratiebron, adviseur, bijdrage aan de uitvoering, leverancier van kennis, leverancier van middelen (Enq.: financiering, machines, apparatuur), of iets anders Gebruikte samenwerkingsvormen: • door de groep wordt elke vorm wel gebruikt • merendeel gebruikt informeel samenwerkingsvorm • enkeling acquisitie of JV/ BV • een kwart van de groep formele samenwerkingen (allianties) [..niet duidelijk voor wat welke vorm? en hoelang samenwerkingen duren..] Als een bepaalde vorm wordt gebruikt hoe vaak: 55

×