Beknopte Visie Op Risicomanagement Door Martijn Phessas

748 views

Published on

Een beknopte visie op risicomanagement.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beknopte Visie Op Risicomanagement Door Martijn Phessas

  1. 1. Beknopte visie op Risicomanagement6 november 2011M.D. (Martijn) Phessas
  2. 2. BEKNOPTE VISIE OP RISICOMANAGEMENTRisicomanagement: Compliance of toch Governance?Om bovenstaande vraag te beantwoorden kan men beter de vraag stellen wat dereden zou kunnen zijn om risicomanagement in een bepaalde hoek weg te zetten.Daar waar Compliance vooral gaat over het volgen van (rigide) voorschriften opgebied van normering of wet,- en regelgeving, omvat Governance juist het borgenvan (inter)persoonlijke discipline middels de factoren toezicht, sturing, beheersing enverantwoording. De factor beheersing bevat het element van risicomanagement, enkan worden beïnvloed vanuit de interne organisatie.Compliance wordt soms gezien als de ´harde kant´, risicomijdend en zorgt (of zoumoeten zorgen...) voor duidelijkheid en borging, terwijl de risico´s in het model vanGovernance meer bestaan uit de ´zachte kant´ waarbij veel menselijke en externefactoren een rol kunnen spelen. Dit impliceert een groter en complexer risicoprofieldan bij Compliance. De zachte kant wordt ook wel eens als ‘softcontrols’ of ‘EQ-factor’ aangeduid.De factor sturing vanuit Governance lijkt op die van beheersing, want Planning &Control komt namelijk in beide factoren voor. Planning & Control zijn bekende enerkende begrippen in organisaties, en daarom wordt risicomanagement al snelhieronder gezet. Vooral bij overheidsorganisaties is de controller al snel diegene“die ook iets aan risicomanagement doet” terwijl controlling zich vooral richt op definanciële aspecten. Risicomanagement gaat over integrale en organisatiebredeaspecten. Het gaat echter te ver om de rollen om te draaien, en controlling (volledig)deel te laten uitmaken van risicomanagement.De reden waarom risicomanagement onder Governance valt is nu helder.1/3
  3. 3. BEKNOPTE VISIE OP RISICOMANAGEMENTRisicomanagement: nieuw en tijdelijk begrip?Risicomanagement is niet nieuw, maar wordt de laatste jaren een steeds belangrijkerbegrip op gebied van optimalisatie van prestatievermogen (ook wel ‘performance’genoemd). Door van te voren goed na te denken over mogelijke risico’s in je gehelebedrijfsvoering, kan je ook beter inschatten wat je moet doen als scenario ‘X’ zichaandient. Dat kunnen zien ‘aankomen’ is een van de sleutels die risicomanagementgeeft waarmee een organisatie zich beter kan voorbereiden op de toekomst. Hierdoorlopen de toekomstige prestaties van een organisatie beduidend minder risico opafwijking ten opzichte van het verwachte en gewenste resultaat. Winstpropositie iseen van de dingen die hiermee veilig wordt gesteld.Een glazen bol is het niet, maar bij een organisatiebreed gedragen risicomanagementzijn de meeste mogelijkheden en scenario’s van te voren in kaart gebracht endoordacht. Door de rekensom “Risico = kans x gevolg” uit te werken met bijvoorbeeldervaringcijfers ontstaat een objectief inzicht hoe groot de kans is dat iets gebeurt, enwat daarbij de gevolgen zijn. Bovendien bepaal je van te voren welke risico’sacceptabel zijn, en welke niet. Met die kennis zorg je er dus voor dat dieniet-acceptabele risico´s van te voren worden geëlimineerd, of tenminste zijnafgedekt in termen van verantwoording, financiën, borging, etc.Je organisatie presteert dus beter met integraal risicomanagement. Dat ´integraal´houdt in dat • Het verweven is door de gehele organisatie, en niet alleen speelt bij het MT, controller of projectmanager. • Er sprake moet zijn van een continue proces, en niet een eenmalige actie of periodieke rapportage. • Er sprake moet zijn van het inzien, borgen en beleven van nut en noodzaak. • De gehele organisatie vrij genoeg is om elkaar aan te spreken op fouten. Rol en plaats in de organisatie moet losstaan van de mogelijkheid om als autonome en gelijkwaardige gesprekspartners elkaar te wijzen op fouten en risico’s.De term Projectmanagement werd net genoemd, en dat kent vrijwel elke organisatieal sinds de tijd dat koningin Juliana nog op de guldens stond. Bij projectmanagementfaseer je een project, bouw je mijlpalen en (bij)sturingsmomenten in, en denk je vante voren goed na hoe iets moet lopen. Toch ramen de meeste projectmanagers ofprojectleiders nog steeds standaard de journaalpost “ 10% onvoorzienegebeurtenissen” in zijn/haar projectplan. Een goede projectmanager denkt echtercontinue na over: • Wat als dit gebeurt? • Wat als dat gebeurt?Dit is in feite al een vorm van risicomanagement, maar speelt zich nog teveel af inhet hoofd van de projectmanager. Door dit op te schrijven en te delen met allebetrokkenen kunnen risico’s van te voren geïnventariseerd en gecategoriseerd.2/3
  4. 4. BEKNOPTE VISIE OP RISICOMANAGEMENTEn als we dit een vorm van risicomanagement mogen noemen, dan is dejournaalpost “ 10% onvoorziene gebeurtenissen” geen onvoorziene of risico meer,en kunnen we het misschien wel ombuigen tot een aanvaardbaar vaststaandgegeven.Risicomanagement is dus geen nieuw begrip, en al helemaal niet tijdelijk. Deverwachting is dat risicomanagement een van de belangrijkste elementen gaatvormen in modern management, en die beweging zie je momenteel al gebeuren bijmet name de grotere en commerciële partijen (denk aan banken,verzekeringsbranche, etc). Overheden beginnen aarzelend aan dit begrip, maar dehuidige economische crisis werkt de behoefte aan duidelijkheid en grip op risico’ssterk in de hand.3/3

×