Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GGZ2.0 Blommestein Groep

1,255 views

Published on

Presentatie zoals gehanteerd tijdens de dag GGZ2.0, georganiseerd door de Blommestein Groep. Op de dag is met een groep van zo'n 30 ggz-bestuurders het terrein van 2.0-denken en doen verkend. De presentatie was in deze verkenning ondersteunend.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

GGZ2.0 Blommestein Groep

 1. 1. 27 januari 2010
 2. 2. Welkom Jij Ik
 3. 3. Informatie • Beknopt verslag op Blommesteingroep.nl • Sheets op slideshare.net/martijnhulst
 4. 4. Ontwikkelingen Strategie Praktijk Business model Spoorboekje Implementeren Lunch Casus Strategie? Business model? Implementatie? Borrel
 5. 5. (Kleine) waarschuwing
 6. 6. GGZ2.0 Trends en ontwikkelingen Martijn Hulst martijn.hulst@hutspot.nl
 7. 7. We zijn in beweging
 8. 8. GGZ is en blijft een groeimarkt
 9. 9. Vrijheid Ontplooiing Individu Acceptatie Ruimte Balans Creëren Delen Netwerken Kennis Groei Verbindingen Faciliteren Sneller Talent Slimmer Samenwerken Enabler Kennismanagement Altijd Overal Innovatie Persoonlijker Optimalisatie Communicatie
 10. 10. Een encyclopedie wikipedia
 11. 11. Een vaccinatie conversatie
 12. 12. Allerlei toepassingen
 13. 13. Allerlei e-mental health
 14. 14. Allerlei succesvolle e-mental health  Belangrijkste barrière in de GGZ: „Ik wil mijn probleem zelf oplossen‟ (64%) (Trendrapportage GGZ, 2008)  “Behandeling via internet is even effectief als therapie in de spreekkamer” (belangrijkste conclusie E-mental Health Summit)
 15. 15. Ik ben niet alleen Ik
 16. 16. Cliënt is niet alleen > 21.000 gezondheidshyves 70% zit in sociale netwerken 52% gaat voor zorgkeuze online 1/3 patiënten baseert zich op niet- medisch professionals 14% schrijft over ziekte / behandeling Onthoudt slechts 50- Cliënt 60% van doktersbezoek 8 op 10 gaat naar Dr. Google
 17. 17. Hoe betrouwbaar is de wikipedia als medicijngids?
 18. 18. Hoe betrouwbaar is de wikipedia als medicijngids? 76% volledige 95,5% volledige antwoorden via antwoorden via Wikipedia Medscape Drug op medicatievragen Reference Bron: The Annals of Pharmacotherapy, vol 42. No. 12, 2008
 19. 19. Conversatie én zelfregie
 20. 20. Conversatie én zelfregie Overal en altijd  98% van de mensen wil niet naar verzorgings/verpleeghuizen  85% van de wereldpopulatie woont in een mobiel bereikbaar gebied. (bron: http://www.slideshare.net/momoams/bart-collet-mhealth-is-huge)
 21. 21. Mensen, zoals u en uw klanten
 22. 22. Dit is de generatie die online inschrijft op producten. Zich verzamelt, organiseert en opdrachtgever wordt. Die zich verbindt en over de geografische grenzen uit de oude tijd op zoek gaat naar toegevoegde waarde en nutoptimalisatie in plaats van het winstmaximalisatie (Justien Marseille, 2006) Niet verwonderlijk dat vernette markten geen respect hebben voor bedrijven die niet kunnen en willen spreken zoals de vernette markten zelf doen. (Bron: Cluetrain Manifesto, 1999) 27
 23. 23. Rol gegund krijgen in plaats van afdwingen Overheid Zorgverzekeraar Patiëntenvereniging Zorgverlener Cliënt Zorgverlening
 24. 24. De weg naar „collaborative care‟ Zorgnetwerken Patiënt gecentreerde zorg van Functionele bekostiging naar Ketenzorg Collaborative care
 25. 25. Wat is je rol? • Echte specialisten krijgen ruimte? • Niche-keuze overwint? • Faciliteren als nieuw gedrag? • Ondersteunen door technologie? • Netwerken en „vriendjes‟ worden? Cliënt Health2.0 = (Ik * Dr.n * Jijn)wij Zorgverlening
 26. 26. “Mostly, Health 2.0 is about changing relationships among stakeholders in health care.” “New concept of healthcare wherein all the constituents (patients, physicians, providers, and payers) focus on healthcare value “It is a vision on care and cure by people (patients, caregivers, volunteers, etc.). (…) It‟s (outcomes/price)…” not about top-down directing, but about bottom- up facilitating. “
 27. 27. GGZ2.0 Reflectie Hoe ervaart de zorgverlener deze beweging? Hoe speelt de zorgorganisatie hier op in? Wat is een zorgorganisatie in 2020?
 28. 28. Cure2.0 Strategie en positionering Martijn Hulst martijn.hulst@hutspot.nl
 29. 29. Positioneren in het netwerk Health2.0 = (Ik * Dr.n* Jij n)wij Faciliteer: Hoe gedraag ik me in het netwerk? Met welke „services‟ / „diensten‟ faciliteer je het netwerk? Welke waarde creëer je in het netwerk? Welke rol is je daar gegund?
 30. 30. Positioneren door deel te nemen….
 31. 31. …en controle loslaten…
 32. 32. … en vertrouwd gedrag van mensen en organisaties te tonen Luisteren, mensgericht, faciliteren, deelnemen, open zijn, delen, vertrouwen, samenwerken, authenticiteit, benaderbaar zijn, etc.
 33. 33. Faciliteren als sleutelfactor
 34. 34. Faciliteren tot op eenvoudig niveau Bron: Contagion Health
 35. 35. 4 stappen tot strategie
 36. 36. Checklist voor „buiten‟ Wie en waar is mijn klant? Van welk netwerk maakt hij gebruik? Welke rol wordt mij gegund? Wat kan mijn Waarom zijn ze aanbod zijn? daar?
 37. 37. Checklist voor „binnen‟ Willen ze mij helpen? Waar hangen mijn collega’s uit? Waarom zijn ze Wat doen ze daar? daar?
 38. 38. Checklist voor jezelf Jij Wie heb ik nodig? Wat kan ik? Wat wil ik zelf? Wat durf ik?
 39. 39. Checklist voor management, directie en/of bestuur Wat is de visie en ambitie? Wie van het bestuur Hoe kan ik het steunt dit? borgen? Wat is het strategisch kader?
 40. 40. Strategisch kader … Schadelast Vermarkten Kosten zorgdiensten reductie verminderen Veiligheid optimaliseren Kwaliteits Klantenbinding verbetering Klantinzicht Therapietrouw monitoren (Mantel) bewerk- Zorgverleners stelliggen Behandel Schadelast verlichten resultaat … verminderen vergroten
 41. 41. Strategisch kader Marketing
 42. 42. GGZ2.0 Reflectie Welke strategische doelen worden nagestreefd? Hoe speelt de zorgorganisatie hier op in? Welke rol heeft het netwerk hierin? Wat is een zorgorganisatie in 2020?
 43. 43. GGZ2.0 De Praktijk Martijn Hulst martijn.hulst@hutspot.nl
 44. 44. Connecties
 45. 45. De 2.0-patient
 46. 46. De 2.0-zorgmarketing
 47. 47. Het 2.0-dossier
 48. 48. De 2.0-e-health
 49. 49. De 2.0-zorgverlening
 50. 50. Ook 2.0-zorgverlening
 51. 51. 2.0-gedrag Luisteren, mensgericht, faciliteren, deelnemen, open zijn, delen, vertrouwen, samenwerken, authenticiteit, benaderbaar zijn, etc. en een plek gegund krijgen in het netwerk
 52. 52. GGZ2.0 Reflectie Welke praktische voorbeelden ken jij? Waarom vind je die succesvol? Wat kan je van die voorbeelden leren?
 53. 53. GGZ2.0 Business model en toegevoegde waarde Martijn Hulst martijn.hulst@hutspot.nl
 54. 54. Business model is lastig
 55. 55. Vertrouwd gedrag creëert waarde Luisteren, mensgericht, faciliteren, deelnemen, open zijn, delen, vertrouwen, samenwerken, authenticiteit, benaderbaar zijn, etc.
 56. 56. Gedrag loont Lee Aase (Mayo Clinic):  ROI = Risk of Ignoring  91% patients say good things +/- 40 people  85% recommended Mayo Clinic to a friend  Support Groups = more efficient care delivery (http://www.slideshare.net/LeeAase/reshape09)
 57. 57. Collaborative care creëert waarde Zorgverlener B Mantelzorger Hyves-vriend Zorgverlener A Ik
 58. 58. Collaborative care loont Copyright: Parkinson.net, Bas Bloem
 59. 59. Waarde bepaalt na creatie
 60. 60. Waardebepaling achteraf loont
 61. 61. Gratis loont ook
 62. 62. Services creëren waarde
 63. 63. Services lonen Wat is hun businessmodel?
 64. 64. DENK ANDERS…
 65. 65. Een gedachte… Welke waarde creëert de apotheker? Wat zijn de kerncompetenties? Wat voor klantrelatie is wenselijk? Waar willen mensen voor betalen?
 66. 66. Een gedachte… Is het Freemium-model mogelijk?
 67. 67. Een gedachte… Van de full cycle of care onder 1 dak naar netwerk met kerncompetenties
 68. 68. GGZ2.0 Reflectie Welke waarde creëert je zorgverlener? Welke creatie ondersteunt je organisatie? Welke kerncompetenties heb je echt? Waar vragen je klanten om? Wat is je business model?
 69. 69. GGZ2.0 Implementeren en organiseren Martijn Hulst martijn.hulst@hutspot.nl
 70. 70. En hoe overtuig je de ander?
 71. 71. Waar liggen je kansen?
 72. 72. Bepaal kansen… Basis van Health2.0 Quick Scan Wat zijn de Wat is de echte behoefte van Service mogelijkheden van de de klant? klant? Welk businessmodel van waardecreatie Financiën Faciliteer Techniek loont? Welke techniek / toepassing kan ik al toepassen of moet ik mogelijk maken? Welke verandering is Organisatie benodigd en kan ik stimuleren? Wat kan mijn organisatie aan?
 73. 73. Bepaal directe kansen… Basis van Health2.0 Quick Scan Wat kan ik direct doen voor Service de klant? Welke subsidiepot is beschikbaar? Financiën Faciliteer Techniek Wat is in en uit de cloud mogelijk Organisatie Waar zitten de actievelingen?
 74. 74. Voorbeeld kennisdeling Blogger, Twitter, Delicious
 75. 75. Voorbeeld therapietrouw ondersteuning Remember the milk
 76. 76. Voorbeeld lotgenoten ondersteuning Ning
 77. 77. Niet alles hoeft gekoppeld te zijn aan EPD, ECD, HIS, ZIS, CRM, DIGID, Aorta, etc. etc.
 78. 78. Techniek is niet het knelpunt “Ict is geen feestje, het is een heel gedoe. Vloekende dokters en poli‟s die uitlopen. Uiteindelijk wordt het beter, maar het duurt en het kost”. Cees van Donselaar van het Maasstad Ziekenhuis (ICTzorg-congres 2009) Techniek
 79. 79. Realisatie en verandering ontstaat door evenwicht tussen „mens‟, „techniek‟ & „organisatie‟ Mens Organisatie Techniek Bron: Model Hutspot Nieuwe Werken: http://www.slideshare.net/hutspot/model-hutspot-nieuwe-werken
 80. 80. Realisatie en verandering ontstaat door evenwicht tussen „mens‟, „techniek‟ & „organisatie‟ Competentie Interactie Mens Kennis Kader Organisatie Techniek Controle Mogelijkheden Beperkingen
 81. 81. Realisatie en verandering ontstaat door evenwicht tussen „mens‟, „techniek‟ & „organisatie‟ verbinden van mens benutten van het (menselijke en organisatie levert Mens en technologische) meerwaarde op vermogen Organisatie Techniek fit van de ambitie en kaders van de organisatie enerzijds en de (on)mogelijkheden van de techniek anderzijds
 82. 82. Je eigen rol Copyright: Starfish & spider, Brafman & Beckstrom
 83. 83. GGZ2.0 Reflectie Welke kansen zie je? Hoe eenvoudig waren deze realiseerbaar? Wat waren de obstakels? Hoe overtuigde je de ander?
 84. 84. GGZ2.0 Casus Martijn Hulst martijn.hulst@hutspot.nl
 85. 85. Hutspot .nl Zorg2.0-inspiratie | Zorg2.0-projectrealisatie | Zorg2.0-veranderingbegeleiding | Zorg2.0-quick scan Martijn Hulst : martijn.hulst@hutspot.nl, 06-21713189, twitter.com/martijnhulst
 86. 86. Hutspot loodst u door organisatie-uitdagingen De grenzen van organisaties vervagen, binnen en buiten worden één, techniek maakt kennis grenzeloos beschikbaar en de mens vraagt oplossingen op maat. We vertalen deze ontwikkelingen naar betekenis voor organisatie- en verandervraagstukken. Mens, techniek en organisatie zijn daarbij in balans. Wij vinden het leuk om mensen te inspireren en de verbinding te leggen tussen een wereld van, bijna, onbeperkte technologische mogelijkheden en de wereld van gewone menselijkheid en interactie; dat staat volgens ons garant voor prachtige resultaten. Werelden verbinden, daar zijn wij goed in. www.hutspot.nl
 87. 87. Credits Deze presentatie is mede mogelijkheid door verschillende webloggers, Flickr-gebruikers, Sxc.hu-publiceerders, Wikipedia-schrijvers, Slideshare-delers en Twitteraars. Zonder de verschillende gedeelde berichten, foto‟s en presentaties was het maken van deze presentatie onmogelijk. Heel veel dank en laten we blijven delen.

×