success                            Meer inhoud                        ...
success                              Meer inhoud                       ...
success                               Meer inhoud                      ...
success                              More content                      ...
de Meerwaarde                                    aannaMebeleid            ...
de Meerwaarde                                    Meer voordelen            ...
professionals met meerwaarde
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CINX folder NL 1.0

293 views

Published on

General CINX flyer in dutch including 3 success stories.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CINX folder NL 1.0

 1. 1. success Meer inhoud CINX levert interim- en projectmanagers die organisatiesstory ondersteunen bij vraagstukken op het snijvlak van business en ICT. CINX professionals onderscheiden zichtu delft door hun inzicht in menselijke verhoudingen en de specifieke cultuur binnen een organisatie.Meer dan een migratietrajectDe Technische Universiteit Delft heeft een omvangrijkmigratietraject afgerond, waarbij CINX de project- entransitiemanager heeft geleverd. In dit migratieproject iseen gestandaardiseerde ICT-omgeving gebouwd die wordtbeheerd door een centrale ICT-afdeling. Dankzij dezeefficiëntere manier van werken wordt de ICT-dienstverleningnu met 30% minder personeel uitgevoerd. Dit zorgt vooreen sterke verlaging van de kosten.OmvangrijkHet migratieproject bij de TU Delft bestond uit twee delen.Allereerst werd een gestandaardiseerde ICT-infrastructuurmet gecentraliseerd beheer gebouwd. Vervolgens werdenalle decentrale servers en werkplekken naar de nieuwontworpen ICT-infrastructuur gemigreerd. Een groot project,want de TU Delft beschikt over 8.000 werkplekken, ruim “Goed kunnen luisteren,vijfhonderd servers en honderden netwerkcomponenten. sterk oplossend verMoGen en betrouwbaarheid zijnVerandertrajectHet zwaartepunt van het migratieproject lag niet op de kenMerkende eiGenschappentechniek, maar op het creëren van draagvlak binnen de van cinX professionals.organisatie. Het project is benaderd als een verandertrajectmet veel communicatie en aandacht voor de medewerkers. hierdoor behalen zij zelfs inPer faculteit werd een transitiemanager aangesteld die de een weerbarstiGe oMGevinGfaculteit van begin tot einde begeleidde. Hierdoor was eraltijd iemand met wie de medewerkers hun wensen, eisen uitstekende resultaten.”en zorgen konden bespreken. Deze aanpak zorgde voor eengoede samenwerking tussen het projectteam en de decentrale Ir. P.M. van Schaikonderdelen, met een fantastisch eindresultaat tot gevolg. Directeur Shared Service Centre ICT Technische Universiteit Delft
 2. 2. success Meer inhoud CINX levert interim- en projectmanagers die organisatiesstory ondersteunen bij vraagstukken op het snijvlak van business en ICT. CINX professionals onderscheiden zichvu door hun inzicht in menselijke verhoudingen en de specifieke cultuur binnen een organisatie.aMsterdaMMeer dan maatwerkCINX ondersteunt de Vrije Universiteit Amsterdam bij eengrootscheeps migratietraject. Hierbij worden alle decentraleICT-diensten ondergebracht in één nieuwe organisatie.Vervolgens worden alle faciliteiten gemigreerd naar eengestandaardiseerde ICT-infrastructuur. CINX bouwt zo meeaan een hoogwaardige en gestandaardiseerde infrastructuurmet centrale ondersteuning voor de Vrije Universiteit. Ditbrengt een einde aan de complexe situatie waarin dertienverschillende ICT-afdelingen met eigen infrastructurenmoesten samenwerken. “de cinX professionals zijnVerandermanagement erG Gedreven, kunnen GoedDe focus van het migratietraject ligt niet op techniek, maar luisteren en denken actiefop het begeleiden van de veranderingen in de werkomgeving Mee buiten de kaders van hunvoor de werknemers. Goed verandermanagement,verwachtingsmanagement en heldere communicatie zijn opdracht. ze hebben hartdaarbij van essentieel belang. Om deze aspecten te borgen voor de zaak. het voeltzet CINX transitiemanagers in. Zij zijn het primaire aanspreek-punt voor een faculteit en daarmee verantwoordelijk voor de alsof ze één van ons zijn.”communicatie en een goede uitvoering van de migratie. Drs. ing. C. Slijkhuis Operationeel Directeur, Universitair Centrum ITSamenwerking Vrije Universiteit AmsterdamDe verschillen tussen de te migreren faculteiten zijn groot.De migratie van elke faculteit is maatwerk met een sterkefocus op samenwerking. Deze samenwerking tussen deprojectleiding, de ICT-medewerkers en de medewerkers vande verschillende faculteiten is de sleutel tot succes bij ditomvangrijke migratietraject.
 3. 3. success Meer inhoud CINX levert interim- en projectmanagers die organisatiesstory ondersteunen bij vraagstukken op het snijvlak van business en ICT. CINX professionals onderscheiden zichshell door hun inzicht in menselijke verhoudingen en de specifieke cultuur binnen een organisatie.Meer dan standaardisatieCINX levert voor Shell de Deployment Project Managervoor een groot internationaal en technisch uitdagend data-management project. Doel van het project is de implementatievan twee softwaresystemen voor het beheer en de analyse vancomplexe subsurface-gegevens van olie- en gasvelden.Hiervoor worden 28 regionale databases, wereldwijd,gestandaardiseerd.Global supportZowel de omvang als de technische complexiteit van hetproject vraagt om uitzonderlijke projectmanagement skills.De CINX professional zette de projectstructuur en -organisatieop. Het mondiale team vormt samen met de regionaleprojectteams een goed geoliede machine. Het zorgvuldiggedefinieerde change en release managementproces zorgtvoor de handhaving van een wereldwijd overeengekomen “de cinX professional valtstandaard voor beide systemen. Dit maakt global supportmogelijk en efficiënt. op door zijn toewijdinG en verantwoordelijkheidsGevoel.Internationale samenwerking hij Motiveert betrokkenen enEen goede samenwerking van het projectteam - met leden brenGt uiteenlopende belanGenuit veel landen en verschillende tijdzones - is heel belangrijkvoor het slagen van het project. De CINX professional let op bij elkaar. Geen GeMakkelijkehet resultaat, maar kijkt ook naar de interculturele verschillen. klus in een coMpleXeHierdoor is het projectteam sterk en gemotiveerd, wat zorgtvoor goede resultaten binnen een uitdagende internationale settinG.”internationale context. J. Kievit Global Subsurface Implementation Manager Shell
 4. 4. success More content CINX provides interim and project managers tostory support customers in business and ICT related projects. CINX professionals stand out by their keenshell eye for human aspects, relationships and specific culture in any company.Standardisation of softwareCINX supplied the Deployment Project Manager to Shellfor a large international and technically challenging datamanagement project. The objective of the project is toimplement two software systems for managing and deliveringcomplex data and analysis of the subsurface data of oil andgas fields. For this purpose 28 regional databases in 28locations - worldwide - will be standardised.Design project frameworkand organisationBoth size and technical complexity of the global project requireexceptional project management skills. The CINX professionaldesigned the global project framework and organisation andtogether with the regional project teams they made it work.The carefully defined change and release management processmakes sure the globally agreed standards can be maintained “the cinX professional standsfor both connected systems. These processes also make globaland more efficient support possible. out by dedication, sense of responsibility and coMMitMent.Motivated international he Motivates teaM MeMbersproject team and stakeholders and bridGesGood co-operation of the global and regional project teams Gaps of Multiple interests.from many different countries, cultures and time zones iscrucial for the success of the project. The CINX professional not an easy task in a coMpleXaims strongly for results, but never loses sight of the cultural international settinG”.differences and personal aspects. As a result the project teamis strong and motivated and achieves noteworthy results for J. KievitShell in a challenging international context. Global Subsurface Implementation Manager Shell
 5. 5. de Meerwaarde aannaMebeleid De lat ligt hoog bij CINX. Daaromvan een is een uitgebreide referentiecheck onderdeel van ons aannamebeleid. Zo weet u zeker dat de CINX professionalonderneMer niet alleen de gewenste resultaten behaald, maar ook goed past binnen uw organisatiecultuur.Meer meerwaarde IntakeEen CINX professional bezit ondernemersgeest. Hij wil meer, hij wil beter, hij wil Aan de hand van een CV nodigen wijverder. Daarom blijven CINX professionals altijd ondernemers: zelfstandig werkende de professional uit voor een oriënterendindividuen die zich verenigd hebben onder één naam; CINX. CINX professionals gesprek.opereren op het snijvlak van business en ICT en schakelen moeiteloos tussenstrategie en techniek. Zij verstaan hun vak en gaan verder waar anderen 1stilstaan. CINX stelt de relatie met de klant centraal: betrokken en transparantmet een focus op het creëren van meerwaarde. 2e gesprek Nu gaan we dieper in op de kwaliteiten van de professional. We kijken of hijMeer kwaliteit beschikt over ondernemerskwaliteiten, de juiste ervaring heeft en past binnenCINX levert interim- en projectmanagers met veel ervaring in het begeleidenen implementeren van veranderingen op het gebied van bedrijfsprocessen en de CINX cultuur. 2ICT. Een CINX professional bezit alle kwaliteiten om projecten perfect uit tevoeren. Naast de vakinhoudelijke competenties worden zij geselecteerd opcommunicatietalent en gevoel voor menselijke verhoudingen. De bedrijfscultuur Profielanalyseen organisatiecontext verliezen zij nooit uit het oog. Met behulp van een speciaal ontwik- kelde vragenlijst bekijken we of de professional past binnen het CINX-Meer betrokkenheid profiel.De kern van CINX wordt gevormd door franchisenemers die als zelfstandigondernemer exclusief verbonden zijn aan CINX. Zij beschikken over typische 3ondernemerskwaliteiten, zoals doorzettingsvermogen, betrokkenheid enverantwoordelijkheidsgevoel. Omdat alle bedrijfsmatige zaken centraal geregeld Referentie gesprekkenzijn, kan de professional zich volledig richten op de ondersteuning van uw We spreken met twee oud-opdracht-organisatie. En dat vertaalt zich in heldere en concrete resultaten. gevers. Dit geeft ons een volledig beeld van de professional en de kwaliteit van zijn geleverde werk.Meer bewijs? 4Op www.cinx.nl vertellen onze klanten wat de meerwaarde van CINX isvoor hun organisatie.
 6. 6. de Meerwaarde Meer voordelen Werken bij CINX is anders. Je wordtvoor een geen medewerker, maar (blijft) zelf- standig ondernemer. Je verbindt je als partner exclusief aan CINX. Je deelt jeonderneMer netwerk om er zelf ook wijzer van te worden. CINX geeft vrijheid, nieuwe mogelijkheden en heeft maar één doel: jouw succes.Meer betrokkenheid alle voordelenEen CINX professional bezit ondernemersgeest. Hij wil meer, hij wil beter, hij wil op een rijverder. Daarom blijven CINX professionals altijd ondernemers: zelfstandig werkendeindividuen die zich verenigd hebben onder één naam; CINX. Een CINX Marketing & Salesprofessional bezit alle kennis, ervaring en kwaliteiten om uitdagende projecten Netwerkbijeenkomsten, round tables,bij opdrachtgevers perfect uit te voeren. Maar een CINX professional heeft website, visitekaartjes, relatie events,meer: een uitgebreid netwerk, een commerciële blik, de ervaring om verbanden wervingsactiviteiten, advertenties,te zien tussen business en ICT en het talent om helder te communiceren. Een CINX presentaties op congressen.professional is altijd betrokken. Het beste resultaat is niet alleen goed voor deklant, maar ook voor zijn eigen toekomst. Delen kennis, ervaring en netwerkMeer mogelijkheden Maandbijeenkomsten, delen markt en klantkennis, netwerk openstellen,Onze interim- en projectmanagers zijn als zelfstandig ondernemer exclusief bonus bij het regelen van een opdrachtverbonden aan CINX. Zo combineren wij de flexibiliteit en gedrevenheid van de voor een collega.freelance professional met de stabiliteit, betrouwbaarheid en herkenbaarheidvan een bedrijf. CINX faciliteert sales support, hoogwaardige marketing uitingenen relatie events om de CINX professional de beste kansen te geven op de Transparante structuurmarkt. CINX staat voor top professionals die samen zorgen dat ze succesvol zijn. en kosten Transparant naar zowel opdrachtgeverOpdrachtgevers waarderen dat en doen graag zaken met CINX. Dat is win-win. als franchisenemer.Meer talent Fun factor Maandelijkse borrel, diners, incentives,Om het netwerk van CINX te versterken zijn wij op zoek naar professionals die bedrijfsevents.kansen durven te grijpen. Zij hebben:• onderscheidend vermogen• een ondernemende instelling en een breed netwerk Mogelijkheid starten• ervaring in project-, programma- of interim management eigen bedrijf binnen CINX• minimaal 5 jaar werkervaring en HBO+ werk- en denkniveau Benodigdheden zijn centraal geregeld: arbeidsvoorwaarden, contracten,Voel jij je aangesproken? Bezoek dan onze website www.cinx.nl personeelshandboek, lease regeling, pensioen en verzekeringen.
 7. 7. professionals met meerwaarde

×