Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La nova gestió del coneixement i l’aprenentatge (1)

760 views

Published on

Se reflexiona sobre el nuevo aprendizaje que se deriva de unir la gestion del conocimiento con la necesidades de preparacion en el contexto laboral.

Published in: Business, Technology
 • Login to see the comments

La nova gestió del coneixement i l’aprenentatge (1)

 1. 1. Jesús Martínez [email_address] Barcelona , 31 maig de 2009 La nova gestió del coneixement i l’aprenentatge (1) Propostes d’aprenentatge basades en la col·laboració.
 2. 2. Tots estem d’acord en una cosa
 3. 3. Hem canviat . La forma de treballar, d’aprendre i de relacionar-nos és diferent .
 4. 4. Hiper connectats Foto http://farm1.static.flickr.com/12/17461794_54160b2b0b.jpg?v=0
 5. 5. A cceleració de la producció i consum de coneixement
 6. 6. Accés ilimitat a la informació Foto http://gabinetedeinformatica.net/wp15/tag/ple/
 7. 7. Comunicació Foto http://gabinetedeinformatica.net/wp15/tag/ple/
 8. 8. Expresió Foto http://gabinetedeinformatica.net/wp15/tag/ple/
 9. 9. Creació Foto http://gabinetedeinformatica.net/wp15/tag/ple/
 10. 10. Xarxes Foto http://gabinetedeinformatica.net/wp15/tag/ple/
 11. 11. Proliferació de xarxes socials http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/lod-datasets_2009-03-05_colored.png
 12. 12. moment off (1) Les vostres eines i habilitats digitals
 13. 18. <ul><li>Competencies digitals 4.080.000 resultats </li></ul><ul><li>“ Competencies digitals” 20.700 resultats </li></ul><ul><li>“ Competencies digitals” and “educacio” 954 resultats </li></ul><ul><li>“ Competencies digitals” and “educacio” filetype:pdf 62 resultats </li></ul>
 14. 23. Monitoritzar
 15. 27. My Notebook
 16. 28. <ul><li>Però no sempre va ser així... </li></ul>
 17. 29. <ul><li>El lloc de treball i les organitzacions han canviat </li></ul>
 18. 30. Edat Mitjana <ul><li>Les comunitats connectaven la gent. S’aprenia al propi lloc de treball (Gremis) </li></ul><ul><li>La gent aprofitava el grup per trobar d’altres que podrien ajudar-los a passar d'aprenent a jornaler i després a mestre. L’aprenentatge podia trigar fins a 7 anys. </li></ul>
 19. 31. Desprès... la revolució industrial
 20. 32. Durant la revolució industrial, la gestió empresarial va trencar les tasques de les persones en petites parcel·les, on els empresaris prescrivien el que cada persona havia de fer ...
 21. 33. Aquí mateix (al Poble Nou)
 22. 34. Valors imperants Revolució Industrial
 23. 35. Però ara… <ul><li>70% dels nous llocs de treball creats als EUA entre 1998 i 2004 van estar vinculats a necesitats de coneixement tàcit (és a dir, requereixen de l’experiència, i es basen en informació que no es troba formalment per escrit. </li></ul><ul><li>En el món laboral, la freqüència de situacions no habituals que requereixen el coneixement tàcit s’ha duplicat entre 2006 i 2010 </li></ul>
 24. 37. Models de vida:oci/treball/formació
 25. 38. Es transformen...
 26. 39. I encara es transformaran més
 27. 40. Nous valors
 28. 41. Noves organitzacions i lideratges
 29. 42. Noves formes d’aprendre &quot;Més del 80% de l'aprenentatge dels adults té lloc en entorns informals fora de l'aula, deixant només el 20% dins de l’aula”
 30. 43. Aprendre en un món exponencial Did you know ? http :// www.youtube.com / watch ?v=T-- dL _b7eZ4
 31. 44. Els propis aprenents com el nou recurs d’aprenentatge corporatiu
 32. 45. Peer to peer learning as the“Long Tail”
 33. 46. The“Long Tail”
 34. 47. La pregunta
 35. 48. ¿En voleu participar ? (Heu de posar esforç i temps)
 36. 49. Dificultats
 37. 50. <ul><li>¿Porquè la gent NO COMPARTEIX el seu Coneixement? </li></ul><ul><li>La clau en aquesta pregunta: </li></ul><ul><li>Porquè voldriem VOLER COMPARTIR el seu coneixement? </li></ul>
 38. 51. <ul><li>INCENTIUS </li></ul>
 39. 52. <ul><li>Gestió del Coneixement és només responsabilitat dels directius? ( Gerencia/RRHH) </li></ul>
 40. 53. <ul><li>Tenim organizacions no dissenyades per Gestionar Coneixement ni per l’aprenentatge (per aixó costa tant) </li></ul><ul><li>(a Wall Street NO le agrada el riesgo sino rentabilidad ) </li></ul>
 41. 55. moment off (2) Pesem en punts favorables i barreres per gestionar el coneixement i compartir.

×