Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La necessaria reinvenció de la formació

998 views

Published on

Se apuntan cambios que deben hacerse en la formacion corporativa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La necessaria reinvenció de la formació

 1. 1. Noves arquitectures d’aprenentatge:colaboratiu, informal, situat, comunitats de práctica, ... PLE’sFundació Factor HumàJesús Martinez, Barcelona 24/11/11
 2. 2. Coses del passat
 3. 3. Coses d’ara
 4. 4. Més canvis
 5. 5. I més
 6. 6. I encara més
 7. 7. S’ha fet el canvi a la formació?Instructiu/aula/formador By doing/Peer to peer/CoP
 8. 8. Què podem fer les unitats de formació?EVOLUCIÓ?TRANSFORMACIÓ RADICAL?
 9. 9. EVOLUCIÓ ITRANSFORMACIÓ Imatges idea de Genís Roca
 10. 10. Evolució (1)El departament responsable El departament de formació planifica i ofereix ofereix als aprenedors l’activitat formativa, i plataformes flexibles i avalua tot el procés. adaptades a noves necessitats avaluades constantment i aposta pel coneixement internSe atén més a la qualitat (satisfacció dels El punt de mira és l’eficiència. participants), que a la La transferencia directa efectivitat (impacte i ROI) Quadre basat en esquema de Jose Enebral
 11. 11. Evolució (2 )L’usuari es percebut com El aprenedor es percebut com “alumne”, al que s’ha de usuari actiu que rep i aporta ensenyar (omplir) i guiar coneixement.Les accions formatives sofereixen a través de Sofereixen noves metodologies i canals metodologies formatives: tradicionals (inclòs e- mentoring ,coaching, grups learning) per to peer, etc.Disposen de tutors i professors Especialització del rols docents. Quadre basat en esquema de Jose Enebral
 12. 12. Transformació (1) Quadre basat en esquema de Jose Enebral
 13. 13. Transformació (2)Quadre basat en esquema de Jose Enebral
 14. 14. “Aprendre i fer són accions inseparables”John Dewey(1859-1952)
 15. 15. Aprenentatge socialLes activitats humanes Steve Wheeler, University of Plymouth, 2011estan mediadesper instrumentsculturalmentestablerts, comara eines i el llenguatge http://www.phillwebb.net Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press
 16. 16. Steve Wheeler, University of Plymouth, 2011 L’aprenentatge és alguna cosa més quewww.newmediamusings.com sumar coneixement.
 17. 17. Les connexions són la clau Steve Wheeler, University of Plymouth, 2011
 18. 18. ¡La nostra nova missió:fer fluir el coneixement?
 19. 19. Articulant Processos d’aprenentatge i treball co·lolaborativo Claves para desarrollar programas de trabajo yaprendizaje colaborativo en red (el programa Compartim)
 20. 20. Factors d’èxit per al treball col·laboratiu 1-Arquitectura Organitzativa 2-Gestió6-Tecnología 3-Comunitat 5-Organizació
 21. 21. Perquè col·labora la gent enLas respuestas entorns participatius? 1- Amistat 2- Resoldre problemes 3- Recolzament mutu 4-Sentir-me i ser innovador 5- Disfrutar 6- Oportunitat d’aprendre1 2 3 4 5 6

×