Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon i Ørskog

Worskhop for ansatte i Ørskog kommune

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon i Ørskog

 1. 1. Sosial kommunikasjon Ørskog 18.10.2016 Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Demokrati
 3. 3. Kikkere Delere Skapere
 4. 4. Likeverd Deling Åpenhet
 5. 5. #Deling
 6. 6. Maktdeling Journalist  Leser Politiker  Velger Kommune  Innbygger
 7. 7. Kollektiv samhandling
 8. 8. Personlig
 9. 9. Samtale
 10. 10. 1) Invitere 2) Lytte 3) Delta
 11. 11. Verdi
 12. 12. Tilføre Bli tilført Gjensidig verdi
 13. 13. 1. Hvilke mål har Ørskog? 2. Hvem skal Ørskog nå? - Hvem når dere godt/ikke godt 3. Kan hjelpe Ørskog? - Hvilke kanaler og nytteområder?
 14. 14. Egenart
 15. 15. 3,7 mill
 16. 16. Styrker/Kjennetegn Alle Brukervennlig Mange funksjoner (status, chat, grupper, arr, side, stream osv) Privat/personlig Visuell
 17. 17. Forteller historie Enkelt budskap Personlig preg Overrasker Hva gjør bilder populære? Kilde: What makes an image popular: http//people.csail.mit.edu/khosla/papers/ f
 18. 18. Samspill med nettside
 19. 19. #
 20. 20. Person + Kommune = Sant
 21. 21. Intern kommunikasjon
 22. 22. En-til-en Team Avdeling/Enheter På tvers av enheter Hele adm. Åpen internkommunikasjon
 23. 23. Rekruttering
 24. 24. Krise
 25. 25. Innbyggerdialog
 26. 26. Delta på andre arenaer?
 27. 27. 4 Facebook-tips 1) Kanalunikt innhold 2) Visuelt: Bilder og videoer! 3) Dialog-orientert: Inviter, lytt, delta - Hva mener du? Takk for innspill 4) For «kommunemessig»? - Mer uformelt og personlig?
 28. 28. Styrker/kjennetegn 140 tegn Nyheter, humor, meninger #-kulturSpredning Politikere, journalister, opinionsledere
 29. 29. Nytte Lære Nyheter Samfunnskommunikasjon Samspill Uformelle relasjoner
 30. 30. #beby
 31. 31. Styrker/kjennetegn Bilde # Filter Glansing Mote, mat, natur, trening, interiør
 32. 32. Bruksområder Inspirasjon Markedsføring Konkurranser (#ØrskogFoto)
 33. 33. Mediehus
 34. 34. Redaksjon Hva bør vi formidle - I dag. I morgen. Til uka. Denne mnd. I år. Diskuter: - Innhold - Virkemiddel (tekst + bilde + video) - Kanal og strategi Evaluer og prøv igjen
 35. 35. Utfordringer Privat vs offentlig Lojalitet vs Ytringsfrihet Politikk vs Administrasjon Saksbehandling Redaktøransvar Ressurser
 36. 36. Veien videre Forankre sosial kommunikasjon Samspill nett + Face Åpnere og bedre Face-side - Inviter, dialog, variere innhold Personlig kommunikasjon Instagram og Twitter?
 37. 37. Takk for at du lyttet!

×