Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial HR-kommunikasjon i Helse Møre og Romsdal

Workshop for Personalavdelingen + Kommunikasjon 3. mars 2016.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial HR-kommunikasjon i Helse Møre og Romsdal

 1. 1. Sosial kommunikasjon Helse Møre og Romsdal 03.03.2016 Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Demokrati
 3. 3. Likeverd Deling Spredning Åpenhet
 4. 4. Lovgivende Dømmende Utøvende
 5. 5. Lærer  Elev Politiker  Velger Bedrift  Kunde Sykehus Pasient
 6. 6. Intern maktdeling Leder  Ansatt Alle er kommuniksjef Alle er personalsjef Lær av hverandre - tenk på tvers Tilpass system mer til folk enn folk til system
 7. 7. Kollektiv samhandling
 8. 8. Egenart
 9. 9. 3,6 mill
 10. 10. 2,5 mill
 11. 11. 2 mill
 12. 12. 2 mill profiler 4 mill brukere
 13. 13. 200 000 bloggere 1,5 mill lesere Flest unge 11 % daglig 65% kvinner
 14. 14. 1,1 mill
 15. 15. Muligheter Utfordringer
 16. 16. Forankring
 17. 17. Hvorfor jobber du i Helse MR? Hvilke mål har Helse MR? - Hvilke mål har HR? Hvem skal dere nå?
 18. 18. Kan hjelpe? Hvordan? - Nytteområder - Kanalvalg - Kommunikasjon
 19. 19. Tilføre Bli tilført Gjensidig verdi
 20. 20. Intern kommunikasjon
 21. 21. Brukerdialog
 22. 22. Mer invitasjon? Oppdatere oftere? Senke terskel –mer «hjemmesnekra»? Mer unikt Face-innhold – mindre lenker?
 23. 23. Svare?
 24. 24. Rekruttering
 25. 25. Læring
 26. 26. Lære bort
 27. 27. Krisekommunikasjon
 28. 28. Hva vil Helse MR bruke til? Nyheter Lære Sette agenda Uformelle relasjoner Bedre mediesamspill Utfordring Unikt innhold Dialog Bygge personprofiler
 29. 29. Andre kanaler/nytteområder?
 30. 30. HR + Komm = Sant? Hvordan kan HR gjøre Komm bedre? Hvordan kan Komm gjøre HR bedre?
 31. 31. Ildsjeler Nysgjerrige Skeptikere
 32. 32. Kultur Drift + Rådgivning Felles kultur?
 33. 33. 10 timer
 34. 34. Alle Fleksi Vedlegg
 35. 35. Ugjenkallelig Spam Ordene 100%
 36. 36.  Åpner rom for misforståelser Øker presisjonskrav hos avsender Økt velvilje hos mottaker Emosjonelle diskusjoner lite egnet
 37. 37. Hva er en god e-post? Hva er bra med e-postkulturen på HR? Hva kan bli bedre? Hva vil du gjøre?
 38. 38. God e-post Overskrift Positiv tone Bra språk Ett tema Relevans
 39. 39. Skru av varsling Dedikerte økter Uløste oppgaver Slett eller arkiver Svar i løpet av ett døgn
 40. 40. Kan Facebook supplere?
 41. 41. Intern kommunikasjon
 42. 42. Hvordan kan HR bruke bedre? Dele mer internt og eksternt? Noe dere er stolte av? Som andre kan lære av? Hva vil/kan du evt. bidra med?
 43. 43. Utfordringer
 44. 44. Hvilke dilemmaer møter du/HR? Hvordan håndtere dem?
 45. 45. Hva kan man legge ut?
 46. 46. Hvem bør jeg være venn med? Kolleger? Pasienter?
 47. 47. Roller
 48. 48. Lojalitet vs Ytringsfrihet
 49. 49. Rask på fingeren
 50. 50. Bruk hodet!
 51. 51. Veien videre Bedre e-post-kultur Bruke Face aktivt ved neste rekruttering? Face-gruppen: Beholde sosiale + utvide faglig? Dele mer åpent? Egen HR-side? Annet? Twitter-profil? Andre kanaler? Svein Tore støtter og veileder fram mot samling i april

×