Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial helsekommunikasjon

Workshop 27. april 2016 om sosiale medier i helseforetakene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial helsekommunikasjon

 1. 1. Lære av hverandre
 2. 2. Brukerdialog
 3. 3. Videoer
 4. 4. Pasient i sentrum
 5. 5. Rekruttering
 6. 6. Kunnskap om søkere + potensielle
 7. 7. Oppsøke folk der de er
 8. 8. Lage møteplasser
 9. 9. Refleksjoner Krav/spesifik  Ydmykhet/menneske Glede over søkers kompetanse Skryt mindre? Mer slik det er Miks tekst, bilde, video og kanaler Involver også andre enn tradisjonelle rekr.team Alle ansatte kan rekruttere Kule ideer? Mange kan bidra - fra pasientens ståsted - vis arbeid i praksis - arbeidsmiljø/kolleger/
 10. 10. Sosial helsekommunikasjon Helse Møre og Romsdal 27.04.2016 Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 11. 11. Utfordringer
 12. 12. Generelle Privat vs. Offentlig Roller: Forelder, venn, arb.taker, politiker, org. Lojalitet vs Ytringsfrihet Taushetsplikt
 13. 13. Roller
 14. 14. Lojalitet vs Ytringsfrihet
 15. 15. Taushetsplikt
 16. 16. Rask på fingeren
 17. 17. Ta redaktøransvar Egne ytringer Andres ytringer
 18. 18. Bruk hodet!
 19. 19. Konkrete utfordringer. Håndtere? KF – Rett info i rett tid til rett person Hva med dem som ikke er på Facebook? For mange grupper og kanaler? Personal kan bruke Facebook-siden til HMR? Samarbeid med Kommunikasjon og ledelse Muligheter
 20. 20. Muligheter Visualisere info Nå hele HMR + Andre interessenter Åpen Innspill utenfra Rekruttering Markedsføring Kunnskap om målgruppe Fellesskap Stolthet
 21. 21. Dele kunnskap åpent
 22. 22. Facebook live
 23. 23. Notater/Blogg
 24. 24. Løfte fram ansatte
 25. 25. Hva kan Facebook-siden inneholde? Denne uken (noe fra samlingen?) Neste uke? Ut over i mai Hvordan organisere? Redaksjon?
 26. 26. Mediehus
 27. 27. Veien videre Intranett + E-post Face-gruppen: Beholde sosiale + faglig Åpen Face-side Utvikle fellesskap HMR+Trøndelag Trude Twitter Bygge på Sosial kommunikasjon
 28. 28. IA Sosial kommunikasjon Likeverd Fellesskap
 29. 29. Takk for meg!
 30. 30. Sosial helsekommunikasjon Helse Møre og Romsdal 27.04.2016 Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen

×