Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politisk kommunikasjon

Forelesning i "Sosiale medier" ELE3707 BI/Oslo 9. februar 2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Politisk kommunikasjon

 1. 1. Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon Svein Tore Marthinsen
 2. 2. Demokrati
 3. 3. Konkurranse
 4. 4. Deltaker
 5. 5. Samtale
 6. 6. Likeverd Deling Åpenhet
 7. 7. Lovgivende Dømmende Utøvende
 8. 8. Lærer  Elev Politiker  Velger Journalist  Leser Bedrift  Kunde
 9. 9.  Muligheter Utfordringer
 10. 10. Samtale og debatt
 11. 11. Redaktøransvar Egne ytringer Andres ytringer Moderer!
 12. 12. Politikk Vid: Makt og styre Snever: Handlinger som fører til offentlig vedtak
 13. 13. Hvilke mål har et parti? Hvilke interessenter?
 14. 14. Politisk gjennomslag Lage program Vinne valg Rekruttere medlemmer
 15. 15. Hvordan vinne valg? Intern entusiasme Relevant budskap Velgerkunnskap Mobilisere  Innhold + Kommunikasjon
 16. 16. Interessenter 1) Velgerne - Kjerne + Nysgjerrige - Unge + Mid + Eldre - Kvinner + Menn - By + Distrikt
 17. 17. 2) Medlemmer Aktive + Passive 3) Øk. bidragsytere Store + Små 4) Journalister Riks + Lokal
 18. 18. Hvorfor borgerlig seier 2013? 8 år med Stoltenberg-regj (Ap+SV+Sp) Manglet ideer Mistet tillit Høyre økt troverdighet
 19. 19. Hvorfor trendskifte 1 høst 2014?
 20. 20. Hvorfor trendskifte 2 høst 2015? Fra liberal til restriktiv H + Frp sterke på innvandring Ap i skvis
 21. 21. Opinionsdrivere 1) Ytre faktorer 2) Indre faktorer
 22. 22. Hva kan brukes til? Agendasetting - Egne kanaler - Mediesamspill Mobilisering Politikkutvikling
 23. 23. Valgkamptrender 1) Kontinuerlig 2013-2017
 24. 24. 2) Fragmentert
 25. 25. 3) Direkte
 26. 26. 4) Visuell
 27. 27. Analyse 2011+13+15 Upersonlig  Mer personlig Enveis  Mer toveis Snakke mest til egne Belærende Face viktig for alle. Blogg ned Store kanalforskjeller ellers Insta og Snap kommer
 28. 28. Vurderingskriterier
 29. 29. Sensorbetraktninger Begynn tidlig Sug til deg kunnskap Bidra og diskuter
 30. 30. Karakter Totalvurdering Innhold viktigst - Pensum, forelesn, Face-gruppe, nettkilder m.m. - Praktisk teorianvendelse - Fleste redegjør bra - Analyse/drøfting m/egne vurderinger skiller Form teller - Lær kildebruk, henvisninger og litteraturliste - Jobb med språket - Egne ord mye bedre enn «klipp og lim» - Plagiering dumt. For den du stjeler fra, og særlig for deg selv
 31. 31. Balanse: Tro på deg selv og ydmyk - B er sterkt - C, D og E kan også være gode karakterer Gjør stoff synlig Oppgaven er til for at du kan lære - ikke for å imponere sensor
 32. 32. Kunnskapen din fanges aldri opp av en karakter !

×