Successfully reported this slideshow.

Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelser

0

Share

Loading in …3
×
1 of 51
1 of 51

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelser

 1. 1. Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelser Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Konfliktlinje Grunnleggende motsetning mellom samfunnsgrupper
 3. 3. Valgforskning Konfliktlinjer: 1) Geografi (sentrum – periferi) 2) Kultur (alkohol, språk, religion) 3) Økonomi (varemarked, arbeidsmarked, H-V)
 4. 4. Oppgave Hvilke partier har blitt dannet på basis av disse konfliktlinjene?
 5. 5. Partidannelser Geografi vs
 6. 6. Kultur vs Senere
 7. 7. Økonomi Varemarkedet vs Arbeidsmarkedet vs
 8. 8. Trekk Konfliktlinjene består Men svekkes - særlig (mot)Kultur
 9. 9. Klassestemmegivning redusert
 10. 10. Andre konfliktlinjer? Sektor (offentlig vs privat) Kjønn (menn vs kvinner) Global – nasjonal
 11. 11. Nye 4. Miljø (vekst - vern) vs
 12. 12. 5. Innvandring (restriktiv – liberal) vs
 13. 13. Makt Evne til å nå sine mål Evne til å nå sine mål mot andres vilje
 14. 14. Maktfordeling
 15. 15. Lovgivende Dømmende Utøvende
 16. 16. Parlamentarisme
 17. 17. Vedta lover Bevilge Kontrollere
 18. 18. Initiativ Iverksetting
 19. 19. Presidentstyre
 20. 20. Oppgave Hva er hovedforskjellen på parlamentarisme og presidentstyre?
 21. 21. Presidentstyre Velgerne  Lovgivende Velgerne  Utøvende Parlamentarisme Velgerne  Lovgivende  Utøvende
 22. 22. 3 kjennetegn ved parlamentarisme
 23. 23. 1) Ledes av kollegium
 24. 24. 2) Utgår fra parlamentsflertall
 25. 25. 3) Ansvarlig overfor parlamentet
 26. 26. Negativ Ikke avstemning over ny regjering
 27. 27. Positiv Flertall stemmer for regjeringen
 28. 28. Mistillitsforslag Parlamentets mektigste virkemiddel Regjeringen må gå av hvis mistillit vedtas
 29. 29. Kabinettspørsmål Regjeringens mektigste virkemiddel Regjeringen går av hvis den får flertallet i mot
 30. 30. Rasch 2004: 21
 31. 31. Regjeringen
 32. 32. Trekk 1945 - 2018 Flertall  Mindretall  Flertall Ettparti Koalisjoner
 33. 33. Regjeringstype
 34. 34. Økende politisk erfaring
 35. 35. Synkende alder
 36. 36. 1964 - 2018 Parti Andel av tiden i regjering Ap 54 H 39 Sp 37 KrF 33 V 24 SV 15 Frp 9
 37. 37. Hva er en god oppgave?
 38. 38. 1) Forstå spørsmålet Hva spørres det om?
 39. 39. 2) Svar på spørsmålet
 40. 40. 3) Innholdet Relevant pensum Forelesninger Andre kilder
 41. 41. 4) Selvstendighet Egne vurderinger basert på faglig kunnskap Dine formuleringer alltid bedre enn «klipp og lim» Se sammenhenger
 42. 42. 5) Bra norsk Klare resonnement
 43. 43. 6) God struktur Oversiktlig Bra disponering
 44. 44. Ved hjemmeeksamen: 7) God referanseteknikk - I løpende tekst - Litteraturlisten
 45. 45. Sammenheng mellom kilder i tekst og litteraturlisten Alltid referanse - ved direkte sitater - konkrete poenger Søk primærkilden Alltid referanse ved poeng som ikke er dine. Ikke referanse ved egne resonnement og allmenn fakta
 46. 46. Alfabetisk litteraturliste til slutt med forfatternavn, utgiverår, tittel på boken, forlagssted og forlag Fullstendig lenke til nettsiden og lesedato ved nettkilder i litteraturlisten Muntlige kilder av typen forelesninger, bør ha navn på foreleser, tittel på forelesningen, studiested og dato
 47. 47. Hvorfor skrive oppgave? For å imponere sensor? Lære noe selv som du kan lære videre til andre?
 48. 48. Lykke til! @stmarthinsen

×