Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon

524 views

Published on

Forelesning ELE 3707 på BI Oslo 23. oktober 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon

 1. 1. Sosial kommunikasjon #ELE3707
 2. 2. Demokrati
 3. 3. Konkurranse
 4. 4. Deltaker
 5. 5. Samtale
 6. 6. Hvordan kan sosiale medier styrke demokratiet vårt?
 7. 7. Lovgivende Dømmende Utøvende
 8. 8. Dele makt
 9. 9. Hvordan lykkes? Like maktdeling og demokratisering Forstå egenarten Se nytten Forankre bruken Sosial kommunikasjon Gå inn i utfordringene
 10. 10. Sosial kommunikasjon Personlig Samtale Verdi
 11. 11. Personlig
 12. 12. Samtale Invitere Lytte Delta
 13. 13. Invitere
 14. 14. Delta
 15. 15. Verdi Tilføre Bli tilført
 16. 16. Utfordringer
 17. 17. Redaktøransvar
 18. 18. Offentlig - Privat
 19. 19. Lojalitet - Ytringsfrihet
 20. 20. Språk
 21. 21. Utlevering
 22. 22. Tid Ressurser Personvern
 23. 23. Det sosiale kommunikasjonssamfunnet

×