Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MART - www.martgeldi.com - Temel Düzey İş Analizi Eğitimi

81 views

Published on

MART (www.martgeldi.com) Liderlik, Yönetim, Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri (IT) alanlarında Kurucu Ortakları Yelda Tavlan & Sertan Tavlan önderliğinde kurumsal deneyimi yüksek, alanlarında uzman kadrosu ile Kurumsal ve Bireysel Gelişim için Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri sunmaktadır.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MART - www.martgeldi.com - Temel Düzey İş Analizi Eğitimi

  1. 1. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bu eğitimin amacı Yazılım Geliştirme Projelerinin İş Analizi süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda geliştirilmesidir.! Temel Düzey İş Analizi Project Management Institute (PMI®), International Institute of Business Analysis (IIBA®), scrum.org gibi Yazılım Geliştirme Sektörünün öncü kuruluşlarının tamamı proje başarısı üzerinde en önemli etkenin "Gereksinim Yönetimi" olduğu konusunda birleşmektedir.! Eğitim kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodoloji, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta ve metodolojinin günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar, ! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen Kişiler, ! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler, ! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri.! ! Yazılım Geliştirme Projeleri ve İş Analizi Projelerde İş Analistinin Rolü İş Analizinin Temel Kavramları İş Analistinin Temel Yetkinlikleri Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları Proje Rolleri ve Yetkinlikleri Proje Paydaşları Gereksinim Nedir? Gereksinim Türleri Nelerdir? ! Projelerde İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ! Projelerde Gereksinimlerin Toplanması ! Gereksinim Yönetimi ve İletişimi ! Strateji Analizi ! Gereksinim Analizi ! Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması Eğitim Süresi : 3 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini öğrenme, ! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA® ve CBAP® sertifika sınavlarına katılabilmek için gerekli olan 21 saat eğitim alma ön koşulunu karşılama ve sınavlara hazırlanma, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesi, ! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesi, ! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş Analizi (Gereksinim) dokümanlarının hazırlanması, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!

×