SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak
yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde
vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal
süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım
çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı
çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine
olan ihtiyacı tetiklemiştir.
Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen,
esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine
olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır.
Scrum, karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek
için kullanılan bir süreç altyapısıdır. Bir ürünü
geliştirme tekniği veya süreci değildir. İçerisinde farklı
süreçleri ve teknikleri kullanabileceğiniz bir çerçevedir.
Bu eğitimin amacı, çerçevenin temellerini katılımcılara
örnek proje üzerinde uygulamalı olarak aktarmak ve
katılımcıların yöntem konusunda bilgi sahibi
olmalarını sağlamaktır.!
Temel Düzey Scrum
Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap
vermeyi gerektirmektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri,
Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri
ve Kurumsal Mimarlar,
! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü
Üstlenen Kişiler,
! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme
arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım
Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen kişi ve kurumlar.!
! Temel Kavramlar
! Scrum Altyapısı
! Olgular
Product Backlog Yönetimi
Sprint Backlog Yönetimi
Increment Yönetimi
! Olaylar
Sprint
Sprint Planlama
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Product Backlog Refinement
! Kritik Unsurlar
User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product
Backlog Items
Ready ve Done Tanımları
MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri
Tahminleme, Story Point, Velocity, Planning Poker
Burndown Chart
Sürüm Planlama
! Adaptasyon Süreci
Organizasyonel Adaptasyon
Sıkça yapılan yanlış ve bu yanlışlardan kaçınma
yolları
Karşılaşılabilecek zoruluklar
Yöntemi hayata geçirme adımları!
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak
geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme
çerçevesini öğrenme,
! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak
yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi
artıracak tekniklerin ve araçların öğrenilmesi,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması,
! Scrum.org tarafından düzenlenen PSM I (Professional
ScrumMaster I) sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak
yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde
vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal
süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım
çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı
çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine
olan ihtiyacı tetiklemiştir.
Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen,
esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine
olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır.
"Lego Scrum Simülasyonu" eğitiminin amacı,
katılımcılara Legolar aracılığı çerçevenin temellerini
uygulamalı olarak aktarmak ve katılımcıların yöntem
konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
"Lego Scrum Simülasyonu" eğitimi teori, pratik ve
oyunu bir arada katılımcılarına sunmaktadır.
Lego Scrum Simülasyonu
Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap
vermeyi gerektirmektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri,
Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri
ve Kurumsal Mimarlar,
! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü
Üstlenen Kişiler,
! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme
arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım
Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen kişi ve kurumlar.!
! Scrum Altyapısı
Altyapısı
Prensipleri
Döngüleri
Temel Roller ve Sorumluluklar
Olaylar
Olgular
! Scrum Olguları
Product Backlog Yönetimi
Sprint Backlog Yönetimi
Increment Yönetimi
! Scrum Olayları
Sprint
Sprint Planlama
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Product Backlog Refinement
! Scrum Kritik Unsurlar
User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product
Backlog Items
Ready ve Done Tanımları
MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri
Tahminleme, Story Point, Velocity, Planning Poker
Burndown Chart
Sürüm Planlama
! Lego Scrum Simülasyonu!
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak
geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme
çerçevesini öğrenme,
! "Lego Scrum Simülasyon" eğitimi sırasında edinilen bilgiler,
pratikte uygulanarak, yazılım projelerinde başarıyı, hızı,
esnekliği ve kaliteyi artıracak tekniklerin ve araçların
öğrenilmesi,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Bu eğitimde, katılımcıların organizasyonel değişime
liderlik etmesi beklenen Scrum Master rolü ile ilgili
derinlemesine bilgi edinmeleri, çerçevenin doğru
uygulanması ile ilgili pratikleri öğrenmeleri
hedeflenmektedir.
Scrum Master rolünün en önemli görevlerinden birisi
de geliştirme ekiplerinin verimli ve etkin
çalışabilmesine aracılık etmektir. Bu görevlerin yerine
getirilmesi için Scrum Master rolünü üstlenen kişilerin
Servant (Hizmetkar) Liderlik becerilerinin gelişmiş
olmasını gerektirmektedir. Davranışsal değişiklikleri
yönlendirme, insanlar ve ekipler ile çalışma ve ekiplere
koçluk etme görevlerini içeren bu rol için gelişmiş
Servant Liderlik araçları yine eğitim kapsamında ele
alınacaktır.!
Scrum Master (PSM)
Scrum Master, Scrum çerçevesinin organizasyonda doğru uygulanmasından, gelişimin takibinden ve
karşılaşılan problemlerin çözülmesinden sorumlu olan roldür.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri,
Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri
ve Kurumsal Mimarlar,
! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü
Üstlenen Kişiler,
! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme
arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım
Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen kişi ve kurumlar.!
!
! Scrum Altyapısı
! Scrum Olguları
! Scrum Olayları
Sprint
Sprint Planlama
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Product Backlog Refinement
! Scrum Kritik Unsurlar
Projenin Planlanması
Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity
Total Cost of Ownership
Risk Yönetimi
Sürüm Planlama
Süreç ve Performans Takibi, Burndown Chart
User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product
Backlog Items
Ready ve Done Tanımları
MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri
! Scrum Adaptasyonu
Scrum Çerçevesinin adaptasyonu
Scrum’ın getirdiği değişikliklere adaptasyon
Sıkça yapılan yanlışlar ve kaçınma yolları
Karşılaşılabilecek zoruluklar
Yöntemi hayata geçirme adımları
! Birden fazla sayıda takımın dahil olduğu büyük
projelerde başarılı şekilde Scrum uygulaması!
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Scrum Master rolü ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde
öğrenilmesi
! Scrum Master rolünden beklentiler öğrenilmesi
! Scrum Master’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin
öğrenilmesi
! Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının
öğrenilmesi
! Scrum’ın doğru şekilde uygulanması, değişime liderlik
edilmesi ve Scrum’ın organisazyon ile etkileşimi hakkında
uzmanlık kazanılması,
! Scrum metriklerinin ve ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi
! Scrum.org tarafından düzenlenen PSM II (Professional
Scrum Master II) sertifikasyon sınavına hazırlanılması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Product Owner rolünü üstlenen kişilerin temel
sorumluluğu yazılım ürünleri ve sistemlerinin değerini
maksimize etmektir.
Bu eğitimle katılımcılar Product Owner rolü, paydaş
yönetiminden sürüm planlamaya ve teslimata kadar
sorumlulukları üzerine ayrıntılı bilgi sahibi olmakla
beraber müşterinin Scrum uygulamalarına dahil
olması ve Scrum takımları ile işbirliğinin arttırılması
amaçlanmaktadır.!
Scrum Product Owner (PSPO)
Scrum ekipleri içerisinde Product Owner rolü gereksinim yazmak ve Product Backlog yönetmekten fazlasını
içermektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri,
Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri
ve Kurumsal Mimarlar,
! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü
Üstlenen Kişiler,
! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme
arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım
Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen kişi ve kurumlar.!
!
! Değer Odaklı Geliştirme
Ürünün Değerini Arttırmak
Başarı Ölçümleme Stratejileri
! Ürün Yönetimi
Çevik Ürün Yönetimi
! Gereksinimleri Yönetmek
Product Backlog Kavramı
Product Backlog Yönetimi
User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product
Backlog Items
Ready ve Done Tanımları
MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri
Product Backlog Refinement
! Sürüm Planlaması
Projenin Planlanması
Sürüm Planlama
Sürüm Hedeflerinin ve Gereksinimlerinin
Belirlenmesi
Backlog Tahmini, Düzenlemesi ve Planlaması
Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity, Planning
Poker
! Ürünleri Yönetmek
Sahipliğin Toplam Maliyeti (Total Cost of
Ownership)
Ürünün Değerini Maksimize Etmek
Risk Yönetimi!
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Product Owner rolü ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde
öğrenilmesi
! Product Owner rolünden beklentiler öğrenilmesi
! Product Owner’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin
öğrenilmesi
! Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının
öğrenilmesi
! Scrum çerçevesinde uygulanan prensipleri ve teknikleri
kullanarak, hızla değişen ortamlarda gereksinimlerin ve
beklentilerin yönetilmesi,
! Müşterinin geliştirme süreçlerine dahil olması ve işbirliği
içinde çalışması,
! Proje ve ürün risklerinin kontrol altında tutulması ile
değerin, üretkenliğin ve sahip olma maliyetinin maksimize
edilmesi,
! Scrum.org tarafından düzenlenen PSPO I (Professional
Scrum Product Owner I) sertifikasyon sınavına
hazırlanılması.!

More Related Content

Viewers also liked

Modelo de carta
Modelo de cartaModelo de carta
Modelo de cartarosyrs
 
thabo_mokhare_165126789
thabo_mokhare_165126789thabo_mokhare_165126789
thabo_mokhare_165126789collen thabo
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2lotand
 
Past tense
Past tense Past tense
Past tense isilelt
 
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)huynhvan y
 
Pozitív pszichológia jelentősége
Pozitív pszichológia jelentőségePozitív pszichológia jelentősége
Pozitív pszichológia jelentőségeLaszlo Balazs PhD
 
Introduction to cultural ecology [pos]
Introduction to cultural ecology [pos]Introduction to cultural ecology [pos]
Introduction to cultural ecology [pos]Trisna Nurdiaman
 
Ben Bachmair Cultural Ecology
Ben Bachmair Cultural EcologyBen Bachmair Cultural Ecology
Ben Bachmair Cultural Ecologymymobileeu
 
The mysteries of harris burdick art
The mysteries of harris burdick artThe mysteries of harris burdick art
The mysteries of harris burdick artGary Frisch
 
Urgensi Regenerasi SDM Pertanian
Urgensi Regenerasi SDM PertanianUrgensi Regenerasi SDM Pertanian
Urgensi Regenerasi SDM PertanianTrisna Nurdiaman
 
Emily diapositivas participación
Emily diapositivas participaciónEmily diapositivas participación
Emily diapositivas participaciónEmilyMartinez11
 
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...Ruven Gotz
 
Roc studio primera presentacion
Roc studio primera presentacionRoc studio primera presentacion
Roc studio primera presentacionBarbara Tobar
 
Masyarakat multikultural
Masyarakat multikulturalMasyarakat multikultural
Masyarakat multikulturalFajar Fajar
 

Viewers also liked (19)

Happy New Year 2014
Happy New Year 2014Happy New Year 2014
Happy New Year 2014
 
Mule esb and Azure
Mule esb and AzureMule esb and Azure
Mule esb and Azure
 
Vezetői identitás tréning
Vezetői identitás tréningVezetői identitás tréning
Vezetői identitás tréning
 
Modelo de carta
Modelo de cartaModelo de carta
Modelo de carta
 
thabo_mokhare_165126789
thabo_mokhare_165126789thabo_mokhare_165126789
thabo_mokhare_165126789
 
OMM
OMMOMM
OMM
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Past tense
Past tense Past tense
Past tense
 
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)
 
Pozitív pszichológia jelentősége
Pozitív pszichológia jelentőségePozitív pszichológia jelentősége
Pozitív pszichológia jelentősége
 
Introduction to cultural ecology [pos]
Introduction to cultural ecology [pos]Introduction to cultural ecology [pos]
Introduction to cultural ecology [pos]
 
Ben Bachmair Cultural Ecology
Ben Bachmair Cultural EcologyBen Bachmair Cultural Ecology
Ben Bachmair Cultural Ecology
 
The mysteries of harris burdick art
The mysteries of harris burdick artThe mysteries of harris burdick art
The mysteries of harris burdick art
 
Conferenza stampa Matera 2019 - 05 maggio 2016
Conferenza stampa Matera 2019 - 05 maggio 2016Conferenza stampa Matera 2019 - 05 maggio 2016
Conferenza stampa Matera 2019 - 05 maggio 2016
 
Urgensi Regenerasi SDM Pertanian
Urgensi Regenerasi SDM PertanianUrgensi Regenerasi SDM Pertanian
Urgensi Regenerasi SDM Pertanian
 
Emily diapositivas participación
Emily diapositivas participaciónEmily diapositivas participación
Emily diapositivas participación
 
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...
 
Roc studio primera presentacion
Roc studio primera presentacionRoc studio primera presentacion
Roc studio primera presentacion
 
Masyarakat multikultural
Masyarakat multikulturalMasyarakat multikultural
Masyarakat multikultural
 

Similar to MART - www.martgeldi.com - Scrum Eğitimlerimiz

Surec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_auiSurec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_auiSerkan Turkeli
 
Bpm yildiz tekno park 2019
Bpm yildiz tekno park 2019Bpm yildiz tekno park 2019
Bpm yildiz tekno park 2019Serkan Turkeli
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüErol Bozkurt
 
E-ticarette Yazılım ve Altyapı
E-ticarette Yazılım ve AltyapıE-ticarette Yazılım ve Altyapı
E-ticarette Yazılım ve AltyapıMurat Kader
 
PMI-Turkiye-E-Dergi-October
PMI-Turkiye-E-Dergi-OctoberPMI-Turkiye-E-Dergi-October
PMI-Turkiye-E-Dergi-OctoberPetek Kabakci
 
789 yazilim360egitimleri2014
789 yazilim360egitimleri2014789 yazilim360egitimleri2014
789 yazilim360egitimleri2014yunus yiğit
 
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Erol Bozkurt
 
İdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımidealkoc
 
Crm akademi
Crm akademiCrm akademi
Crm akademipaduwan
 
Stratejik Liderlik E-Eğitimi
Stratejik Liderlik E-EğitimiStratejik Liderlik E-Eğitimi
Stratejik Liderlik E-EğitimiUniverist
 
Application Lifecycle Management Services by 4S
Application Lifecycle Management Services by 4SApplication Lifecycle Management Services by 4S
Application Lifecycle Management Services by 4SSerdar Zeybek
 
12 prpsl musteri_stratejisi
12 prpsl musteri_stratejisi12 prpsl musteri_stratejisi
12 prpsl musteri_stratejisiERDEM ÖZŞEN
 
13 prpsl stratejik_crm_v2
13 prpsl stratejik_crm_v213 prpsl stratejik_crm_v2
13 prpsl stratejik_crm_v2ERDEM ÖZŞEN
 

Similar to MART - www.martgeldi.com - Scrum Eğitimlerimiz (20)

MART - www.martgeldi.com - Scrum Master (PSM) Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Scrum Master (PSM) EğitimiMART - www.martgeldi.com - Scrum Master (PSM) Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Scrum Master (PSM) Eğitimi
 
Surec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_auiSurec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_aui
 
Bpm yildiz tekno park 2019
Bpm yildiz tekno park 2019Bpm yildiz tekno park 2019
Bpm yildiz tekno park 2019
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
 
MART - www.martgeldi.com - Temel Düzey İş Analizi Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Temel Düzey İş Analizi EğitimiMART - www.martgeldi.com - Temel Düzey İş Analizi Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Temel Düzey İş Analizi Eğitimi
 
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP PratikleriCevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
 
E-ticarette Yazılım ve Altyapı
E-ticarette Yazılım ve AltyapıE-ticarette Yazılım ve Altyapı
E-ticarette Yazılım ve Altyapı
 
Agile Scrum Temel Egitimi
Agile Scrum Temel EgitimiAgile Scrum Temel Egitimi
Agile Scrum Temel Egitimi
 
PMI-Turkiye-E-Dergi-October
PMI-Turkiye-E-Dergi-OctoberPMI-Turkiye-E-Dergi-October
PMI-Turkiye-E-Dergi-October
 
789 yazilim360egitimleri2014
789 yazilim360egitimleri2014789 yazilim360egitimleri2014
789 yazilim360egitimleri2014
 
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 
İdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtım
 
Proje Yonetimi
Proje YonetimiProje Yonetimi
Proje Yonetimi
 
Crm akademi
Crm akademiCrm akademi
Crm akademi
 
Stratejik Liderlik E-Eğitimi
Stratejik Liderlik E-EğitimiStratejik Liderlik E-Eğitimi
Stratejik Liderlik E-Eğitimi
 
Application Lifecycle Management Services by 4S
Application Lifecycle Management Services by 4SApplication Lifecycle Management Services by 4S
Application Lifecycle Management Services by 4S
 
12 prpsl musteri_stratejisi
12 prpsl musteri_stratejisi12 prpsl musteri_stratejisi
12 prpsl musteri_stratejisi
 
Kga eği̇ti̇m katoloğu
Kga  eği̇ti̇m katoloğuKga  eği̇ti̇m katoloğu
Kga eği̇ti̇m katoloğu
 
13 prpsl stratejik_crm_v2
13 prpsl stratejik_crm_v213 prpsl stratejik_crm_v2
13 prpsl stratejik_crm_v2
 
Fmea Egitimi
Fmea EgitimiFmea Egitimi
Fmea Egitimi
 

MART - www.martgeldi.com - Scrum Eğitimlerimiz

  • 1. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine olan ihtiyacı tetiklemiştir. Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır. Scrum, karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek için kullanılan bir süreç altyapısıdır. Bir ürünü geliştirme tekniği veya süreci değildir. İçerisinde farklı süreçleri ve teknikleri kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Bu eğitimin amacı, çerçevenin temellerini katılımcılara örnek proje üzerinde uygulamalı olarak aktarmak ve katılımcıların yöntem konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.! Temel Düzey Scrum Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeyi gerektirmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, ! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.! ! Temel Kavramlar ! Scrum Altyapısı ! Olgular Product Backlog Yönetimi Sprint Backlog Yönetimi Increment Yönetimi ! Olaylar Sprint Sprint Planlama Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective Product Backlog Refinement ! Kritik Unsurlar User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items Ready ve Done Tanımları MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri Tahminleme, Story Point, Velocity, Planning Poker Burndown Chart Sürüm Planlama ! Adaptasyon Süreci Organizasyonel Adaptasyon Sıkça yapılan yanlış ve bu yanlışlardan kaçınma yolları Karşılaşılabilecek zoruluklar Yöntemi hayata geçirme adımları! Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme çerçevesini öğrenme, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi artıracak tekniklerin ve araçların öğrenilmesi, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması, ! Scrum.org tarafından düzenlenen PSM I (Professional ScrumMaster I) sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız.!
  • 2. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine olan ihtiyacı tetiklemiştir. Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır. "Lego Scrum Simülasyonu" eğitiminin amacı, katılımcılara Legolar aracılığı çerçevenin temellerini uygulamalı olarak aktarmak ve katılımcıların yöntem konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. "Lego Scrum Simülasyonu" eğitimi teori, pratik ve oyunu bir arada katılımcılarına sunmaktadır. Lego Scrum Simülasyonu Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeyi gerektirmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, ! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.! ! Scrum Altyapısı Altyapısı Prensipleri Döngüleri Temel Roller ve Sorumluluklar Olaylar Olgular ! Scrum Olguları Product Backlog Yönetimi Sprint Backlog Yönetimi Increment Yönetimi ! Scrum Olayları Sprint Sprint Planlama Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective Product Backlog Refinement ! Scrum Kritik Unsurlar User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items Ready ve Done Tanımları MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri Tahminleme, Story Point, Velocity, Planning Poker Burndown Chart Sürüm Planlama ! Lego Scrum Simülasyonu! Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme çerçevesini öğrenme, ! "Lego Scrum Simülasyon" eğitimi sırasında edinilen bilgiler, pratikte uygulanarak, yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi artıracak tekniklerin ve araçların öğrenilmesi, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!
  • 3. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bu eğitimde, katılımcıların organizasyonel değişime liderlik etmesi beklenen Scrum Master rolü ile ilgili derinlemesine bilgi edinmeleri, çerçevenin doğru uygulanması ile ilgili pratikleri öğrenmeleri hedeflenmektedir. Scrum Master rolünün en önemli görevlerinden birisi de geliştirme ekiplerinin verimli ve etkin çalışabilmesine aracılık etmektir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için Scrum Master rolünü üstlenen kişilerin Servant (Hizmetkar) Liderlik becerilerinin gelişmiş olmasını gerektirmektedir. Davranışsal değişiklikleri yönlendirme, insanlar ve ekipler ile çalışma ve ekiplere koçluk etme görevlerini içeren bu rol için gelişmiş Servant Liderlik araçları yine eğitim kapsamında ele alınacaktır.! Scrum Master (PSM) Scrum Master, Scrum çerçevesinin organizasyonda doğru uygulanmasından, gelişimin takibinden ve karşılaşılan problemlerin çözülmesinden sorumlu olan roldür.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, ! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.! ! ! Scrum Altyapısı ! Scrum Olguları ! Scrum Olayları Sprint Sprint Planlama Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective Product Backlog Refinement ! Scrum Kritik Unsurlar Projenin Planlanması Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity Total Cost of Ownership Risk Yönetimi Sürüm Planlama Süreç ve Performans Takibi, Burndown Chart User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items Ready ve Done Tanımları MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri ! Scrum Adaptasyonu Scrum Çerçevesinin adaptasyonu Scrum’ın getirdiği değişikliklere adaptasyon Sıkça yapılan yanlışlar ve kaçınma yolları Karşılaşılabilecek zoruluklar Yöntemi hayata geçirme adımları ! Birden fazla sayıda takımın dahil olduğu büyük projelerde başarılı şekilde Scrum uygulaması! Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Scrum Master rolü ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde öğrenilmesi ! Scrum Master rolünden beklentiler öğrenilmesi ! Scrum Master’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin öğrenilmesi ! Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının öğrenilmesi ! Scrum’ın doğru şekilde uygulanması, değişime liderlik edilmesi ve Scrum’ın organisazyon ile etkileşimi hakkında uzmanlık kazanılması, ! Scrum metriklerinin ve ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi ! Scrum.org tarafından düzenlenen PSM II (Professional Scrum Master II) sertifikasyon sınavına hazırlanılması.!
  • 4. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Product Owner rolünü üstlenen kişilerin temel sorumluluğu yazılım ürünleri ve sistemlerinin değerini maksimize etmektir. Bu eğitimle katılımcılar Product Owner rolü, paydaş yönetiminden sürüm planlamaya ve teslimata kadar sorumlulukları üzerine ayrıntılı bilgi sahibi olmakla beraber müşterinin Scrum uygulamalarına dahil olması ve Scrum takımları ile işbirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.! Scrum Product Owner (PSPO) Scrum ekipleri içerisinde Product Owner rolü gereksinim yazmak ve Product Backlog yönetmekten fazlasını içermektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, ! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.! ! ! Değer Odaklı Geliştirme Ürünün Değerini Arttırmak Başarı Ölçümleme Stratejileri ! Ürün Yönetimi Çevik Ürün Yönetimi ! Gereksinimleri Yönetmek Product Backlog Kavramı Product Backlog Yönetimi User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items Ready ve Done Tanımları MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri Product Backlog Refinement ! Sürüm Planlaması Projenin Planlanması Sürüm Planlama Sürüm Hedeflerinin ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi Backlog Tahmini, Düzenlemesi ve Planlaması Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity, Planning Poker ! Ürünleri Yönetmek Sahipliğin Toplam Maliyeti (Total Cost of Ownership) Ürünün Değerini Maksimize Etmek Risk Yönetimi! Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Product Owner rolü ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde öğrenilmesi ! Product Owner rolünden beklentiler öğrenilmesi ! Product Owner’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin öğrenilmesi ! Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının öğrenilmesi ! Scrum çerçevesinde uygulanan prensipleri ve teknikleri kullanarak, hızla değişen ortamlarda gereksinimlerin ve beklentilerin yönetilmesi, ! Müşterinin geliştirme süreçlerine dahil olması ve işbirliği içinde çalışması, ! Proje ve ürün risklerinin kontrol altında tutulması ile değerin, üretkenliğin ve sahip olma maliyetinin maksimize edilmesi, ! Scrum.org tarafından düzenlenen PSPO I (Professional Scrum Product Owner I) sertifikasyon sınavına hazırlanılması.!