SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Bu eğitimin amacı Yazılım Geliştirme Projelerinin İş
Analizi süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin
toplanması, tanımlanması ve dokümante
edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin,
Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA®
(International Institute of Business Analysis –
www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji
doğrultusunda geliştirilmesidir.!
Temel Düzey İş Analizi
Project Management Institute (PMI®), International Institute of Business Analysis (IIBA®), scrum.org gibi
Yazılım Geliştirme Sektörünün öncü kuruluşlarının tamamı proje başarısı üzerinde en önemli etkenin
"Gereksinim Yönetimi" olduğu konusunda birleşmektedir.!
Eğitim kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen
metodoloji, metodolojide kullanılan teknikler ve
araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile
birlikte aktarılmakta ve metodolojinin günlük hayatta
kullanımı hedeflenmektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım
Liderleri Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,
! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen
Kişiler,
! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim
Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş
performansını artırmak isteyenler,
! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten
Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri.!
! Yazılım Geliştirme Projeleri ve İş Analizi
Projelerde İş Analistinin Rolü
İş Analizinin Temel Kavramları
İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları
Proje Rolleri ve Yetkinlikleri
Proje Paydaşları
Gereksinim Nedir? Gereksinim Türleri Nelerdir?
! Projelerde İş Analizi Çalışmalarının Planlanması
! Projelerde Gereksinimlerin Toplanması
! Gereksinim Yönetimi ve İletişimi
! Strateji Analizi
! Gereksinim Analizi
! Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması
Eğitim Süresi : 3 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! IIBA® (International Institute of Business Analysis)
tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak
geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini
öğrenme,
! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA®
ve CBAP® sertifika sınavlarına katılabilmek için gerekli
olan 21 saat eğitim alma ön koşulunu karşılama ve
sınavlara hazırlanma,
! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak
proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya
eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine
ait kalitenin yükselmesi,
! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine
paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje
maliyetlerinin düşürülmesi,
! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz
toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş
Analizi (Gereksinim) dokümanlarının hazırlanması,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Yazılım Geliştirme Projelerinin analiz süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve
dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA®
(International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda
geliştirilmesidir. "İş Analizi Teknikleri" eğitimi "Temel Düzey İş Analizi" eğitiminin devamı niteliğindedir.
İş Analizi Teknikleri
"İş Analizi Teknikleri" eğitimi kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodolojinin önerdiği teknikler ve
araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta, tekniklerin ve araçların ve
günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım
Liderleri ve Kurumsal Mimarlar,
! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen
Kişiler,
! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim
Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş
performansını artırmak isteyenler, !
! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten
Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,!
! Ön Koşul: Temel Düzey İş Analizi eğitiminin alınmış
olması.
! Genel İş Analizi Teknikleri
! Veri Modelleri İş Analizi Teknikleri
Kapsam Modelleri,
Sınıf Diyagramları,
Öge İlişki Diyagramları
! Süreç Modelleri İş Analizi Teknikleri
Veri Akış Diyagramları,
Aktivite Diyagramları,
Durum Diyagramları,
Akış Diyagramları
! Davranış Modelleri İş Analizi Teknikleri
Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramları,
UML Diyagramları
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! IIBA® (International Institute of Business Analysis)
tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak
geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini
kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını
öğrenme,
! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA®
ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma,
! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak
proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya
eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine
ait kalitenin yükselmesi,
! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine
paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje
maliyetlerinin düşürülmesi,
! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz
toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş
Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi
Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
"Gereksinim Mühendisliği" eğitiminin en önemli hedefi projelerin gereksinim yönetimi süreçlerini doğru yürütecek
araçlarla katılımcıları donatmaktır. Bu amaçla eğitim ağırlıklı olarak vaka çalışmalarıyla desteklenmekte, gerçek
hayattan örnek bir proje üzerinden ilerlenmektedir. Bu eğitimle birlikte aşağıdaki soruların yanıtlarını katılımcılarımız
ile birlikte veriyor olacağız;
! Yazılım Projelerinde gereksinimler nasıl toplanmalıdır?
! Gereksinimlerin önceliklendirilmesi neden önemlidir ve önceliklendirme için kullanılabilecek teknikler nelerdir?
! Projeye ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler (performans, kullanılabilirlik vs.), iş kuralları nasıl
tanımlanmalıdır?
! İhtiyaçları karşılayan, açık, doğru, kısa ve öz "Çözüm Tasarımı" dokümanı nasıl hazırlanır?
! Proje kapsamında gelen "Değişiklik Talepleri" nasıl yönetilmelidir?
! Proje Kapsam Yönetimi ve Değişiklik Yönetimi süreçlerinde iş analisti ve proje yöneticisinin rolleri nedir?
! Geliştirilen yazılımın müşterilerin ihtiyacını karşılayacağından nasıl emin olabiliriz?
Gereksinim Mühendisliği
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım
Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,
! Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi)
Rolünü Üstlenen Kişiler,
! İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi
birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak
isteyenler,
! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten
Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Ön Koşul: Temel Düzey İş Analizi eğitiminin alınmış
olması.
! Yazılım Projeleri Kapsam Yönetimi
! Gereksinim Yönetimi
Temel Kavramlar
Süreçler
İhtiyaç/Problem Analizi
Paydaş Gereksinimlerinin Analizi ve Çözüm
Gereksinimlerin Tanımlanması
Kullanım Senaryosu (Use Case)
Kullanıcı Hikayesi (User Story)
İş Kuralları Analizi
Prototipleme
İzlenebilirlik Matrisleri
! Proje Kapsam ve Gereksinim Değişiklik
Taleplerinin Yönetilmesi
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! IIBA® (International Institute of Business Analysis)
tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak
geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini
kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını
öğrenme,
! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA®
ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma,
! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak
proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya
eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine
ait kalitenin yükselmesi,
! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine
paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje
maliyetlerinin düşürülmesi,
! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz
toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş
Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi
Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması.!

More Related Content

Viewers also liked

Brochure1_FINAL
Brochure1_FINALBrochure1_FINAL
Brochure1_FINALJamie Hall
 
2008111807581919
20081118075819192008111807581919
2008111807581919psy101618
 
Поддержа пользователей в сервисах Google / Support Google
Поддержа пользователей в сервисах Google / Support GoogleПоддержа пользователей в сервисах Google / Support Google
Поддержа пользователей в сервисах Google / Support GoogleOleg Kostyukevich
 
HPS Serena and Helen
HPS Serena and Helen HPS Serena and Helen
HPS Serena and Helen Kids Work
 
Организация взаимодействия порта и железной дороги на примере порта Гамбург
Организация взаимодействия порта и железной дороги на примере порта ГамбургОрганизация взаимодействия порта и железной дороги на примере порта Гамбург
Организация взаимодействия порта и железной дороги на примере порта ГамбургАлександр Головизнин
 
Monologues l4 Hot Seating
Monologues l4 Hot SeatingMonologues l4 Hot Seating
Monologues l4 Hot SeatingGareth Hill
 
Literature reviewguidlines
Literature reviewguidlines Literature reviewguidlines
Literature reviewguidlines Mohamed Ateia
 

Viewers also liked (12)

Brochure1_FINAL
Brochure1_FINALBrochure1_FINAL
Brochure1_FINAL
 
2008111807581919
20081118075819192008111807581919
2008111807581919
 
Toshiba e-Studio 2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC Series Digital Color Copi...
Toshiba e-Studio 2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC Series Digital Color Copi...Toshiba e-Studio 2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC Series Digital Color Copi...
Toshiba e-Studio 2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC Series Digital Color Copi...
 
Ryker J
Ryker JRyker J
Ryker J
 
Reflectorcanon
ReflectorcanonReflectorcanon
Reflectorcanon
 
Поддержа пользователей в сервисах Google / Support Google
Поддержа пользователей в сервисах Google / Support GoogleПоддержа пользователей в сервисах Google / Support Google
Поддержа пользователей в сервисах Google / Support Google
 
HPS Serena and Helen
HPS Serena and Helen HPS Serena and Helen
HPS Serena and Helen
 
Presentation Profits25 English
Presentation Profits25 EnglishPresentation Profits25 English
Presentation Profits25 English
 
Elena Natale presentation - build up 14-15 luglio 2016
Elena Natale presentation - build up 14-15 luglio 2016Elena Natale presentation - build up 14-15 luglio 2016
Elena Natale presentation - build up 14-15 luglio 2016
 
Организация взаимодействия порта и железной дороги на примере порта Гамбург
Организация взаимодействия порта и железной дороги на примере порта ГамбургОрганизация взаимодействия порта и железной дороги на примере порта Гамбург
Организация взаимодействия порта и железной дороги на примере порта Гамбург
 
Monologues l4 Hot Seating
Monologues l4 Hot SeatingMonologues l4 Hot Seating
Monologues l4 Hot Seating
 
Literature reviewguidlines
Literature reviewguidlines Literature reviewguidlines
Literature reviewguidlines
 

Similar to MART - www.martgeldi.com - İş Analizi Eğitimlerimiz

Bpm yildiz tekno park 2019
Bpm yildiz tekno park 2019Bpm yildiz tekno park 2019
Bpm yildiz tekno park 2019Serkan Turkeli
 
Surec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_auiSurec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_auiSerkan Turkeli
 
Yazılım projeleri süreç performans ölçümü
Yazılım projeleri süreç performans ölçümüYazılım projeleri süreç performans ölçümü
Yazılım projeleri süreç performans ölçümüTUBITAK
 
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]Erol Bozkurt
 
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Erol Bozkurt
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüErol Bozkurt
 
8 adımda doğru ERP çözümü
8 adımda doğru ERP çözümü8 adımda doğru ERP çözümü
8 adımda doğru ERP çözümüMuharrem Gezer
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Erol Bozkurt
 
CBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
CBAP Uluslararası İş Analisti SertifikasyonuCBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
CBAP Uluslararası İş Analisti SertifikasyonuMuhammed Özdemir
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiAli Hebip
 
Surec Yonetim Merkezi Sunumu
Surec Yonetim Merkezi SunumuSurec Yonetim Merkezi Sunumu
Surec Yonetim Merkezi Sunumusurecmerkezi
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-kataloghasanatilgan
 
İdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımidealkoc
 

Similar to MART - www.martgeldi.com - İş Analizi Eğitimlerimiz (20)

Bpm yildiz tekno park 2019
Bpm yildiz tekno park 2019Bpm yildiz tekno park 2019
Bpm yildiz tekno park 2019
 
Surec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_auiSurec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_aui
 
11092014 ata ws
11092014 ata ws11092014 ata ws
11092014 ata ws
 
MART - www.martgeldi.com - Lego Scrum Simülasyonu Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Lego Scrum Simülasyonu EğitimiMART - www.martgeldi.com - Lego Scrum Simülasyonu Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Lego Scrum Simülasyonu Eğitimi
 
Yazılım projeleri süreç performans ölçümü
Yazılım projeleri süreç performans ölçümüYazılım projeleri süreç performans ölçümü
Yazılım projeleri süreç performans ölçümü
 
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
 
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
 
8 adımda doğru ERP çözümü
8 adımda doğru ERP çözümü8 adımda doğru ERP çözümü
8 adımda doğru ERP çözümü
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 
09092014 ata ws
09092014 ata ws09092014 ata ws
09092014 ata ws
 
Erp
ErpErp
Erp
 
CBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
CBAP Uluslararası İş Analisti SertifikasyonuCBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
CBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
 
MART - www.martgeldi.com - Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Scrum Product Owner (PSPO) EğitimiMART - www.martgeldi.com - Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi
 
Surec Yonetim Merkezi Sunumu
Surec Yonetim Merkezi SunumuSurec Yonetim Merkezi Sunumu
Surec Yonetim Merkezi Sunumu
 
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal SunumuAIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalog
 
R
RR
R
 
İdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtım
 

MART - www.martgeldi.com - İş Analizi Eğitimlerimiz

 • 1. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bu eğitimin amacı Yazılım Geliştirme Projelerinin İş Analizi süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda geliştirilmesidir.! Temel Düzey İş Analizi Project Management Institute (PMI®), International Institute of Business Analysis (IIBA®), scrum.org gibi Yazılım Geliştirme Sektörünün öncü kuruluşlarının tamamı proje başarısı üzerinde en önemli etkenin "Gereksinim Yönetimi" olduğu konusunda birleşmektedir.! Eğitim kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodoloji, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta ve metodolojinin günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar, ! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen Kişiler, ! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler, ! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri.! ! Yazılım Geliştirme Projeleri ve İş Analizi Projelerde İş Analistinin Rolü İş Analizinin Temel Kavramları İş Analistinin Temel Yetkinlikleri Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları Proje Rolleri ve Yetkinlikleri Proje Paydaşları Gereksinim Nedir? Gereksinim Türleri Nelerdir? ! Projelerde İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ! Projelerde Gereksinimlerin Toplanması ! Gereksinim Yönetimi ve İletişimi ! Strateji Analizi ! Gereksinim Analizi ! Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması Eğitim Süresi : 3 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini öğrenme, ! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA® ve CBAP® sertifika sınavlarına katılabilmek için gerekli olan 21 saat eğitim alma ön koşulunu karşılama ve sınavlara hazırlanma, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesi, ! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesi, ! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş Analizi (Gereksinim) dokümanlarının hazırlanması, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!
 • 2. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Yazılım Geliştirme Projelerinin analiz süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda geliştirilmesidir. "İş Analizi Teknikleri" eğitimi "Temel Düzey İş Analizi" eğitiminin devamı niteliğindedir. İş Analizi Teknikleri "İş Analizi Teknikleri" eğitimi kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodolojinin önerdiği teknikler ve araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta, tekniklerin ve araçların ve günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen Kişiler, ! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler, ! ! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,! ! Ön Koşul: Temel Düzey İş Analizi eğitiminin alınmış olması. ! Genel İş Analizi Teknikleri ! Veri Modelleri İş Analizi Teknikleri Kapsam Modelleri, Sınıf Diyagramları, Öge İlişki Diyagramları ! Süreç Modelleri İş Analizi Teknikleri Veri Akış Diyagramları, Aktivite Diyagramları, Durum Diyagramları, Akış Diyagramları ! Davranış Modelleri İş Analizi Teknikleri Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramları, UML Diyagramları Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını öğrenme, ! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA® ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesi, ! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesi, ! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!
 • 3. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! "Gereksinim Mühendisliği" eğitiminin en önemli hedefi projelerin gereksinim yönetimi süreçlerini doğru yürütecek araçlarla katılımcıları donatmaktır. Bu amaçla eğitim ağırlıklı olarak vaka çalışmalarıyla desteklenmekte, gerçek hayattan örnek bir proje üzerinden ilerlenmektedir. Bu eğitimle birlikte aşağıdaki soruların yanıtlarını katılımcılarımız ile birlikte veriyor olacağız; ! Yazılım Projelerinde gereksinimler nasıl toplanmalıdır? ! Gereksinimlerin önceliklendirilmesi neden önemlidir ve önceliklendirme için kullanılabilecek teknikler nelerdir? ! Projeye ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler (performans, kullanılabilirlik vs.), iş kuralları nasıl tanımlanmalıdır? ! İhtiyaçları karşılayan, açık, doğru, kısa ve öz "Çözüm Tasarımı" dokümanı nasıl hazırlanır? ! Proje kapsamında gelen "Değişiklik Talepleri" nasıl yönetilmelidir? ! Proje Kapsam Yönetimi ve Değişiklik Yönetimi süreçlerinde iş analisti ve proje yöneticisinin rolleri nedir? ! Geliştirilen yazılımın müşterilerin ihtiyacını karşılayacağından nasıl emin olabiliriz? Gereksinim Mühendisliği Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar, ! Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi) Rolünü Üstlenen Kişiler, ! İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler, ! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Ön Koşul: Temel Düzey İş Analizi eğitiminin alınmış olması. ! Yazılım Projeleri Kapsam Yönetimi ! Gereksinim Yönetimi Temel Kavramlar Süreçler İhtiyaç/Problem Analizi Paydaş Gereksinimlerinin Analizi ve Çözüm Gereksinimlerin Tanımlanması Kullanım Senaryosu (Use Case) Kullanıcı Hikayesi (User Story) İş Kuralları Analizi Prototipleme İzlenebilirlik Matrisleri ! Proje Kapsam ve Gereksinim Değişiklik Taleplerinin Yönetilmesi Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını öğrenme, ! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA® ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesi, ! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesi, ! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!