SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
TOGAF metodolojisi, bir kurumun uzun dönem
stratejik dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi, bu
dönüşümün gerçekleşmesi için kazanılması gereken
yeteneklerin belirlenmesi ve dönüşüm sürecinin
yönetilmesinde kullanılabilecek, kurumun ihtiyaçları
doğrultusunda özelleştirilebilen yapıdadır.!
Kurumsal Mimari (TOGAF)
TOGAF (The Open Group Architecture Framework), Kurumsal Mimarilerin analiz edilmesi, çözüm süreçlerinin
ve stratejilerinin belirlenmesi için en iyi uygulamalara göre düzenlenmiş bir metodoloji sunar.!
TOGAF'ın Odağında Kurumun iş hedefleri ve iş
mimarisi ile bilgi sistemleri mimarisinin uyumu yer alır.
Kurumun IT yatırımlarının doğru projelere aktarılması
hedeflenir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! Kurumsal Mimarlar
! Veri Mimarları
! Altyapı Mimarları
! İş Analistleri
! İş Süreçleri Uzmanları
! Teknoloji Mimarları
! Çözüm Mimarları
! Proje Yöneticileri
! IT Yöneticileri!
! TOGAF® Bileşenleri
! Mimari Geliştirme Metoduna Giriş
! Kurumsal Süreklilik
! Mimari Veri Havuzu
! Mimari İçerik Çerçevesi
! Mimari İçerik Metamodeli
! Hazırlık Fazı
! Mimari Yönetişim
! İş Senaryoları
! Paydaş Yönetimi
! Mimari Bakışlar ve Bakış Açıları
! Yapı Taşları ve Mimari Geliştirme Metodu
! Faz A: Mimari Vizyon & Uyarlama Destek Teknikleri
! Faz B: İş Mimarisi
! Faz C: Bilgi Sistemleri Mimarileri
! Faz C: Veri Mimarisi
! Faz C: Uygulamalar Mimarisi ve III-RM
! Faz D: Teknoloji Mimarisi ve Temel Mimari
! Faz E: Fırsatlar, Çözümler ve Planlama Teknikleri
! Faz F: Geçiş Planlama ve Teknikleri
! Faz G: Uyarlama Yönetişimi
! Faz H: Mimari Değişim Yönetimi
! Mimari Geliştirme Metodu Gereksinimleri Yönetim
! Mimari Bölümleme
! Mimari Geliştirme Metodunun Uygulanması için
Kılavuzlar: İterasyon ve Seviyeler, Güvenlik, SOA
! Mimari Olgunluk Modelleri
! Mimari Yetkinlik Çerçevesi!
Eğitim Süresi : 4 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Kurumsal Mimari metodolojileri & tekniklerinde
uzmanlaşma,
! Alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan
TOGAF sertifikasyon sınavına hazırlanma,
! Bir projeye en uygun mimarinin belirlenebilmesi,
! Kurum bünyesinde büyük resmi görüp, bu resim
doğrultusunda gerçekçi ve sürdürülebilir kararlar verebilme,
! Bir kurumun önceliklerine göre iş ve bilgi teknolojileri
stratejilerinin uyumunu sağlamak,
! Değişen önceliklerin ve gereksinimlerin sistem üzerindeki
etkisini kolaylıkla analiz edebilme ve etkin bir değişiklik
yönetim sürecinin uygulanabilmesi
! Bir kurumun farklı birimleri ve kullandıkları farklı sistemler
arasındaki koordinasyonu ve iletişimi bir standarta
oturtarak ortak bir dil ile iletişim kurulabilmesi,
! Bir kurumun teknolojik yatırım kararları için mimari yapının
oluşturulması, teknolojik gelişim yol haritasının çıkarılması,
standardizasyon ve modernizasyonun yapılabilmesi,
! Ürün veya hizmet teslimat zamanlarını, var olan bileşenlerin
çözüme en uygun olanlarının tespit edilmesi ve tekrar
kullanılmasının sağlanmasıyla kısaltılması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Bu eğitimin amacı Yazılım Geliştirme Projelerinin İş
Analizi süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin
toplanması, tanımlanması ve dokümante
edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin,
Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA®
(International Institute of Business Analysis –
www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji
doğrultusunda geliştirilmesidir.!
Temel Düzey İş Analizi
Project Management Institute (PMI®), International Institute of Business Analysis (IIBA®), scrum.org gibi
Yazılım Geliştirme Sektörünün öncü kuruluşlarının tamamı proje başarısı üzerinde en önemli etkenin
"Gereksinim Yönetimi" olduğu konusunda birleşmektedir.!
Eğitim kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen
metodoloji, metodolojide kullanılan teknikler ve
araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile
birlikte aktarılmakta ve metodolojinin günlük hayatta
kullanımı hedeflenmektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım
Liderleri Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,
! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen
Kişiler,
! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim
Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş
performansını artırmak isteyenler,
! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten
Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri.!
! Yazılım Geliştirme Projeleri ve İş Analizi
Projelerde İş Analistinin Rolü
İş Analizinin Temel Kavramları
İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları
Proje Rolleri ve Yetkinlikleri
Proje Paydaşları
Gereksinim Nedir? Gereksinim Türleri Nelerdir?
! Projelerde İş Analizi Çalışmalarının Planlanması
! Projelerde Gereksinimlerin Toplanması
! Gereksinim Yönetimi ve İletişimi
! Strateji Analizi
! Gereksinim Analizi
! Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması
Eğitim Süresi : 3 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! IIBA® (International Institute of Business Analysis)
tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak
geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini
öğrenme,
! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA®
ve CBAP® sertifika sınavlarına katılabilmek için gerekli
olan 21 saat eğitim alma ön koşulunu karşılama ve
sınavlara hazırlanma,
! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak
proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya
eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine
ait kalitenin yükselmesi,
! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine
paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje
maliyetlerinin düşürülmesi,
! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz
toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş
Analizi (Gereksinim) dokümanlarının hazırlanması,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Yazılım Geliştirme Projelerinin analiz süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve
dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA®
(International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda
geliştirilmesidir. "İş Analizi Teknikleri" eğitimi "Temel Düzey İş Analizi" eğitiminin devamı niteliğindedir.
İş Analizi Teknikleri
"İş Analizi Teknikleri" eğitimi kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodolojinin önerdiği teknikler ve
araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta, tekniklerin ve araçların ve
günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım
Liderleri ve Kurumsal Mimarlar,
! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen
Kişiler,
! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim
Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş
performansını artırmak isteyenler, !
! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten
Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,!
! Ön Koşul: Temel Düzey İş Analizi eğitiminin alınmış
olması.
! Genel İş Analizi Teknikleri
! Veri Modelleri İş Analizi Teknikleri
Kapsam Modelleri,
Sınıf Diyagramları,
Öge İlişki Diyagramları
! Süreç Modelleri İş Analizi Teknikleri
Veri Akış Diyagramları,
Aktivite Diyagramları,
Durum Diyagramları,
Akış Diyagramları
! Davranış Modelleri İş Analizi Teknikleri
Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramları,
UML Diyagramları
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! IIBA® (International Institute of Business Analysis)
tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak
geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini
kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını
öğrenme,
! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA®
ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma,
! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak
proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya
eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine
ait kalitenin yükselmesi,
! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine
paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje
maliyetlerinin düşürülmesi,
! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz
toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş
Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi
Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
"Gereksinim Mühendisliği" eğitiminin en önemli hedefi projelerin gereksinim yönetimi süreçlerini doğru yürütecek
araçlarla katılımcıları donatmaktır. Bu amaçla eğitim ağırlıklı olarak vaka çalışmalarıyla desteklenmekte, gerçek
hayattan örnek bir proje üzerinden ilerlenmektedir. Bu eğitimle birlikte aşağıdaki soruların yanıtlarını katılımcılarımız
ile birlikte veriyor olacağız;
! Yazılım Projelerinde gereksinimler nasıl toplanmalıdır?
! Gereksinimlerin önceliklendirilmesi neden önemlidir ve önceliklendirme için kullanılabilecek teknikler nelerdir?
! Projeye ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler (performans, kullanılabilirlik vs.), iş kuralları nasıl
tanımlanmalıdır?
! İhtiyaçları karşılayan, açık, doğru, kısa ve öz "Çözüm Tasarımı" dokümanı nasıl hazırlanır?
! Proje kapsamında gelen "Değişiklik Talepleri" nasıl yönetilmelidir?
! Proje Kapsam Yönetimi ve Değişiklik Yönetimi süreçlerinde iş analisti ve proje yöneticisinin rolleri nedir?
! Geliştirilen yazılımın müşterilerin ihtiyacını karşılayacağından nasıl emin olabiliriz?
Gereksinim Mühendisliği
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım
Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,
! Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi)
Rolünü Üstlenen Kişiler,
! İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi
birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak
isteyenler,
! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten
Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Ön Koşul: Temel Düzey İş Analizi eğitiminin alınmış
olması.
! Yazılım Projeleri Kapsam Yönetimi
! Gereksinim Yönetimi
Temel Kavramlar
Süreçler
İhtiyaç/Problem Analizi
Paydaş Gereksinimlerinin Analizi ve Çözüm
Gereksinimlerin Tanımlanması
Kullanım Senaryosu (Use Case)
Kullanıcı Hikayesi (User Story)
İş Kuralları Analizi
Prototipleme
İzlenebilirlik Matrisleri
! Proje Kapsam ve Gereksinim Değişiklik
Taleplerinin Yönetilmesi
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! IIBA® (International Institute of Business Analysis)
tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak
geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini
kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını
öğrenme,
! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA®
ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma,
! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak
proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya
eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine
ait kalitenin yükselmesi,
! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine
paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje
maliyetlerinin düşürülmesi,
! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz
toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş
Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi
Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak
yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde
vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal
süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım
çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı
çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine
olan ihtiyacı tetiklemiştir.
Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen,
esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine
olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır.
Scrum, karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek
için kullanılan bir süreç altyapısıdır. Bir ürünü
geliştirme tekniği veya süreci değildir. İçerisinde farklı
süreçleri ve teknikleri kullanabileceğiniz bir çerçevedir.
Bu eğitimin amacı, çerçevenin temellerini katılımcılara
örnek proje üzerinde uygulamalı olarak aktarmak ve
katılımcıların yöntem konusunda bilgi sahibi
olmalarını sağlamaktır.!
Temel Düzey Scrum
Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap
vermeyi gerektirmektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri,
Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri
ve Kurumsal Mimarlar,
! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü
Üstlenen Kişiler,
! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme
arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım
Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen kişi ve kurumlar.!
! Temel Kavramlar
! Scrum Altyapısı
! Olgular
Product Backlog Yönetimi
Sprint Backlog Yönetimi
Increment Yönetimi
! Olaylar
Sprint
Sprint Planlama
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Product Backlog Refinement
! Kritik Unsurlar
User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product
Backlog Items
Ready ve Done Tanımları
MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri
Tahminleme, Story Point, Velocity, Planning Poker
Burndown Chart
Sürüm Planlama
! Adaptasyon Süreci
Organizasyonel Adaptasyon
Sıkça yapılan yanlış ve bu yanlışlardan kaçınma
yolları
Karşılaşılabilecek zoruluklar
Yöntemi hayata geçirme adımları!
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak
geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme
çerçevesini öğrenme,
! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak
yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi
artıracak tekniklerin ve araçların öğrenilmesi,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması,
! Scrum.org tarafından düzenlenen PSM I (Professional
ScrumMaster I) sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak
yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde
vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal
süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım
çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı
çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine
olan ihtiyacı tetiklemiştir.
Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen,
esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine
olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır.
"Lego Scrum Simülasyonu" eğitiminin amacı,
katılımcılara Legolar aracılığı çerçevenin temellerini
uygulamalı olarak aktarmak ve katılımcıların yöntem
konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
"Lego Scrum Simülasyonu" eğitimi teori, pratik ve
oyunu bir arada katılımcılarına sunmaktadır.
Lego Scrum Simülasyonu
Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap
vermeyi gerektirmektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri,
Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri
ve Kurumsal Mimarlar,
! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü
Üstlenen Kişiler,
! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme
arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım
Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen kişi ve kurumlar.!
! Scrum Altyapısı
Altyapısı
Prensipleri
Döngüleri
Temel Roller ve Sorumluluklar
Olaylar
Olgular
! Scrum Olguları
Product Backlog Yönetimi
Sprint Backlog Yönetimi
Increment Yönetimi
! Scrum Olayları
Sprint
Sprint Planlama
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Product Backlog Refinement
! Scrum Kritik Unsurlar
User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product
Backlog Items
Ready ve Done Tanımları
MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri
Tahminleme, Story Point, Velocity, Planning Poker
Burndown Chart
Sürüm Planlama
! Lego Scrum Simülasyonu!
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak
geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme
çerçevesini öğrenme,
! "Lego Scrum Simülasyon" eğitimi sırasında edinilen bilgiler,
pratikte uygulanarak, yazılım projelerinde başarıyı, hızı,
esnekliği ve kaliteyi artıracak tekniklerin ve araçların
öğrenilmesi,
! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin artması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Bu eğitimde, katılımcıların organizasyonel değişime
liderlik etmesi beklenen Scrum Master rolü ile ilgili
derinlemesine bilgi edinmeleri, çerçevenin doğru
uygulanması ile ilgili pratikleri öğrenmeleri
hedeflenmektedir.
Scrum Master rolünün en önemli görevlerinden birisi
de geliştirme ekiplerinin verimli ve etkin
çalışabilmesine aracılık etmektir. Bu görevlerin yerine
getirilmesi için Scrum Master rolünü üstlenen kişilerin
Servant (Hizmetkar) Liderlik becerilerinin gelişmiş
olmasını gerektirmektedir. Davranışsal değişiklikleri
yönlendirme, insanlar ve ekipler ile çalışma ve ekiplere
koçluk etme görevlerini içeren bu rol için gelişmiş
Servant Liderlik araçları yine eğitim kapsamında ele
alınacaktır.!
Scrum Master (PSM)
Scrum Master, Scrum çerçevesinin organizasyonda doğru uygulanmasından, gelişimin takibinden ve
karşılaşılan problemlerin çözülmesinden sorumlu olan roldür.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri,
Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri
ve Kurumsal Mimarlar,
! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü
Üstlenen Kişiler,
! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme
arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım
Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen kişi ve kurumlar.!
!
! Scrum Altyapısı
! Scrum Olguları
! Scrum Olayları
Sprint
Sprint Planlama
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Product Backlog Refinement
! Scrum Kritik Unsurlar
Projenin Planlanması
Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity
Total Cost of Ownership
Risk Yönetimi
Sürüm Planlama
Süreç ve Performans Takibi, Burndown Chart
User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product
Backlog Items
Ready ve Done Tanımları
MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri
! Scrum Adaptasyonu
Scrum Çerçevesinin adaptasyonu
Scrum’ın getirdiği değişikliklere adaptasyon
Sıkça yapılan yanlışlar ve kaçınma yolları
Karşılaşılabilecek zoruluklar
Yöntemi hayata geçirme adımları
! Birden fazla sayıda takımın dahil olduğu büyük
projelerde başarılı şekilde Scrum uygulaması!
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Scrum Master rolü ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde
öğrenilmesi
! Scrum Master rolünden beklentiler öğrenilmesi
! Scrum Master’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin
öğrenilmesi
! Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının
öğrenilmesi
! Scrum’ın doğru şekilde uygulanması, değişime liderlik
edilmesi ve Scrum’ın organisazyon ile etkileşimi hakkında
uzmanlık kazanılması,
! Scrum metriklerinin ve ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi
! Scrum.org tarafından düzenlenen PSM II (Professional
Scrum Master II) sertifikasyon sınavına hazırlanılması.!
!
!
!
!
Bir şey değişir, herşey değişir.
Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com
!
! !
Product Owner rolünü üstlenen kişilerin temel
sorumluluğu yazılım ürünleri ve sistemlerinin değerini
maksimize etmektir.
Bu eğitimle katılımcılar Product Owner rolü, paydaş
yönetiminden sürüm planlamaya ve teslimata kadar
sorumlulukları üzerine ayrıntılı bilgi sahibi olmakla
beraber müşterinin Scrum uygulamalarına dahil
olması ve Scrum takımları ile işbirliğinin arttırılması
amaçlanmaktadır.!
Scrum Product Owner (PSPO)
Scrum ekipleri içerisinde Product Owner rolü gereksinim yazmak ve Product Backlog yönetmekten fazlasını
içermektedir.!
Eğitimde Ne Anlatılıyor?
Kimler Katılmalı?
! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri,
Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri
ve Kurumsal Mimarlar,
! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü
Üstlenen Kişiler,
! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,
! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme
arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım
Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen kişi ve kurumlar.!
!
! Değer Odaklı Geliştirme
Ürünün Değerini Arttırmak
Başarı Ölçümleme Stratejileri
! Ürün Yönetimi
Çevik Ürün Yönetimi
! Gereksinimleri Yönetmek
Product Backlog Kavramı
Product Backlog Yönetimi
User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product
Backlog Items
Ready ve Done Tanımları
MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri
Product Backlog Refinement
! Sürüm Planlaması
Projenin Planlanması
Sürüm Planlama
Sürüm Hedeflerinin ve Gereksinimlerinin
Belirlenmesi
Backlog Tahmini, Düzenlemesi ve Planlaması
Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity, Planning
Poker
! Ürünleri Yönetmek
Sahipliğin Toplam Maliyeti (Total Cost of
Ownership)
Ürünün Değerini Maksimize Etmek
Risk Yönetimi!
Eğitim Süresi : 2 Gün
!
Bu Eğitim Size Ne Katacak?
! Product Owner rolü ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde
öğrenilmesi
! Product Owner rolünden beklentiler öğrenilmesi
! Product Owner’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin
öğrenilmesi
! Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının
öğrenilmesi
! Scrum çerçevesinde uygulanan prensipleri ve teknikleri
kullanarak, hızla değişen ortamlarda gereksinimlerin ve
beklentilerin yönetilmesi,
! Müşterinin geliştirme süreçlerine dahil olması ve işbirliği
içinde çalışması,
! Proje ve ürün risklerinin kontrol altında tutulması ile
değerin, üretkenliğin ve sahip olma maliyetinin maksimize
edilmesi,
! Scrum.org tarafından düzenlenen PSPO I (Professional
Scrum Product Owner I) sertifikasyon sınavına
hazırlanılması.!

More Related Content

What's hot (7)

Melda Polat Dinamikler 2016
Melda Polat Dinamikler 2016Melda Polat Dinamikler 2016
Melda Polat Dinamikler 2016
 
Gunnur Aktoros Dinamikler 2016
Gunnur Aktoros Dinamikler 2016Gunnur Aktoros Dinamikler 2016
Gunnur Aktoros Dinamikler 2016
 
Yaprak Akçay Dinamikler 2016
Yaprak Akçay Dinamikler 2016Yaprak Akçay Dinamikler 2016
Yaprak Akçay Dinamikler 2016
 
Proje Eğitim Merkezi Bilgi Föyü
Proje Eğitim Merkezi Bilgi FöyüProje Eğitim Merkezi Bilgi Föyü
Proje Eğitim Merkezi Bilgi Föyü
 
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
 
Proje Yöneti̇m Prensi̇pleri̇
Proje Yöneti̇m Prensi̇pleri̇Proje Yöneti̇m Prensi̇pleri̇
Proje Yöneti̇m Prensi̇pleri̇
 
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
 

Viewers also liked

Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
lotand
 
thabo_mokhare_165126789
thabo_mokhare_165126789thabo_mokhare_165126789
thabo_mokhare_165126789
collen thabo
 
Past tense
Past tense Past tense
Past tense
isilelt
 
Ben Bachmair Cultural Ecology
Ben Bachmair Cultural EcologyBen Bachmair Cultural Ecology
Ben Bachmair Cultural Ecology
mymobileeu
 

Viewers also liked (19)

Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Happy New Year 2014
Happy New Year 2014Happy New Year 2014
Happy New Year 2014
 
Modelo de carta
Modelo de cartaModelo de carta
Modelo de carta
 
thabo_mokhare_165126789
thabo_mokhare_165126789thabo_mokhare_165126789
thabo_mokhare_165126789
 
Past tense
Past tense Past tense
Past tense
 
OMM
OMMOMM
OMM
 
Vezetői identitás tréning
Vezetői identitás tréningVezetői identitás tréning
Vezetői identitás tréning
 
Mule esb and Azure
Mule esb and AzureMule esb and Azure
Mule esb and Azure
 
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)
Huong dan su dung iar cho stm8(20 feb2013)
 
Pozitív pszichológia jelentősége
Pozitív pszichológia jelentőségePozitív pszichológia jelentősége
Pozitív pszichológia jelentősége
 
Introduction to cultural ecology [pos]
Introduction to cultural ecology [pos]Introduction to cultural ecology [pos]
Introduction to cultural ecology [pos]
 
Ben Bachmair Cultural Ecology
Ben Bachmair Cultural EcologyBen Bachmair Cultural Ecology
Ben Bachmair Cultural Ecology
 
The mysteries of harris burdick art
The mysteries of harris burdick artThe mysteries of harris burdick art
The mysteries of harris burdick art
 
Conferenza stampa Matera 2019 - 05 maggio 2016
Conferenza stampa Matera 2019 - 05 maggio 2016Conferenza stampa Matera 2019 - 05 maggio 2016
Conferenza stampa Matera 2019 - 05 maggio 2016
 
Urgensi Regenerasi SDM Pertanian
Urgensi Regenerasi SDM PertanianUrgensi Regenerasi SDM Pertanian
Urgensi Regenerasi SDM Pertanian
 
Emily diapositivas participación
Emily diapositivas participaciónEmily diapositivas participación
Emily diapositivas participación
 
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...
The Digital Workplace - What are the elements - How do we achieve success - s...
 
Roc studio primera presentacion
Roc studio primera presentacionRoc studio primera presentacion
Roc studio primera presentacion
 
Masyarakat multikultural
Masyarakat multikulturalMasyarakat multikultural
Masyarakat multikultural
 

Similar to MART - www.martgeldi.com - Bilgi Teknolojileri (IT) Eğitimlerimiz

İdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtım
idealkoc
 
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Erol Bozkurt
 
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık NedenleriBilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
cgoze
 
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Dr. Mustafa Değerli
 

Similar to MART - www.martgeldi.com - Bilgi Teknolojileri (IT) Eğitimlerimiz (20)

İdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtım
 
MART - www.martgeldi.com - Lego Scrum Simülasyonu Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Lego Scrum Simülasyonu EğitimiMART - www.martgeldi.com - Lego Scrum Simülasyonu Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Lego Scrum Simülasyonu Eğitimi
 
Surec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_auiSurec yonetimi 2014_aralık_aui
Surec yonetimi 2014_aralık_aui
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalog
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
 
8 adımda doğru ERP çözümü
8 adımda doğru ERP çözümü8 adımda doğru ERP çözümü
8 adımda doğru ERP çözümü
 
Olgun Bir Süreç Yönetimi Ekibi Organizasyonu Tasarımı: Deneyimler ve Öneriler
Olgun Bir Süreç Yönetimi Ekibi Organizasyonu Tasarımı: Deneyimler ve ÖnerilerOlgun Bir Süreç Yönetimi Ekibi Organizasyonu Tasarımı: Deneyimler ve Öneriler
Olgun Bir Süreç Yönetimi Ekibi Organizasyonu Tasarımı: Deneyimler ve Öneriler
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
 
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
 
Yeni TTK ve Kurumsallaşma
Yeni TTK ve KurumsallaşmaYeni TTK ve Kurumsallaşma
Yeni TTK ve Kurumsallaşma
 
Başarılı Bir ERP Projesi Gerçekleştirmek İçin Bilmeniz Gerekenler
Başarılı Bir ERP Projesi Gerçekleştirmek İçin Bilmeniz GerekenlerBaşarılı Bir ERP Projesi Gerçekleştirmek İçin Bilmeniz Gerekenler
Başarılı Bir ERP Projesi Gerçekleştirmek İçin Bilmeniz Gerekenler
 
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
 
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık NedenleriBilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
 
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
 
Erp
ErpErp
Erp
 
MART - www.martgeldi.com - Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Scrum Product Owner (PSPO) EğitimiMART - www.martgeldi.com - Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi
MART - www.martgeldi.com - Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi
 
Kurumsal İçerik Yönetimi Projelerinde Nasıl Başarılı Olunur?
Kurumsal İçerik Yönetimi Projelerinde Nasıl Başarılı Olunur?Kurumsal İçerik Yönetimi Projelerinde Nasıl Başarılı Olunur?
Kurumsal İçerik Yönetimi Projelerinde Nasıl Başarılı Olunur?
 
13 prpsl stratejik_crm_v2
13 prpsl stratejik_crm_v213 prpsl stratejik_crm_v2
13 prpsl stratejik_crm_v2
 
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal SunumuAIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
 

MART - www.martgeldi.com - Bilgi Teknolojileri (IT) Eğitimlerimiz

 • 1. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! TOGAF metodolojisi, bir kurumun uzun dönem stratejik dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi, bu dönüşümün gerçekleşmesi için kazanılması gereken yeteneklerin belirlenmesi ve dönüşüm sürecinin yönetilmesinde kullanılabilecek, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilen yapıdadır.! Kurumsal Mimari (TOGAF) TOGAF (The Open Group Architecture Framework), Kurumsal Mimarilerin analiz edilmesi, çözüm süreçlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi için en iyi uygulamalara göre düzenlenmiş bir metodoloji sunar.! TOGAF'ın Odağında Kurumun iş hedefleri ve iş mimarisi ile bilgi sistemleri mimarisinin uyumu yer alır. Kurumun IT yatırımlarının doğru projelere aktarılması hedeflenir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! Kurumsal Mimarlar ! Veri Mimarları ! Altyapı Mimarları ! İş Analistleri ! İş Süreçleri Uzmanları ! Teknoloji Mimarları ! Çözüm Mimarları ! Proje Yöneticileri ! IT Yöneticileri! ! TOGAF® Bileşenleri ! Mimari Geliştirme Metoduna Giriş ! Kurumsal Süreklilik ! Mimari Veri Havuzu ! Mimari İçerik Çerçevesi ! Mimari İçerik Metamodeli ! Hazırlık Fazı ! Mimari Yönetişim ! İş Senaryoları ! Paydaş Yönetimi ! Mimari Bakışlar ve Bakış Açıları ! Yapı Taşları ve Mimari Geliştirme Metodu ! Faz A: Mimari Vizyon & Uyarlama Destek Teknikleri ! Faz B: İş Mimarisi ! Faz C: Bilgi Sistemleri Mimarileri ! Faz C: Veri Mimarisi ! Faz C: Uygulamalar Mimarisi ve III-RM ! Faz D: Teknoloji Mimarisi ve Temel Mimari ! Faz E: Fırsatlar, Çözümler ve Planlama Teknikleri ! Faz F: Geçiş Planlama ve Teknikleri ! Faz G: Uyarlama Yönetişimi ! Faz H: Mimari Değişim Yönetimi ! Mimari Geliştirme Metodu Gereksinimleri Yönetim ! Mimari Bölümleme ! Mimari Geliştirme Metodunun Uygulanması için Kılavuzlar: İterasyon ve Seviyeler, Güvenlik, SOA ! Mimari Olgunluk Modelleri ! Mimari Yetkinlik Çerçevesi! Eğitim Süresi : 4 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Kurumsal Mimari metodolojileri & tekniklerinde uzmanlaşma, ! Alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan TOGAF sertifikasyon sınavına hazırlanma, ! Bir projeye en uygun mimarinin belirlenebilmesi, ! Kurum bünyesinde büyük resmi görüp, bu resim doğrultusunda gerçekçi ve sürdürülebilir kararlar verebilme, ! Bir kurumun önceliklerine göre iş ve bilgi teknolojileri stratejilerinin uyumunu sağlamak, ! Değişen önceliklerin ve gereksinimlerin sistem üzerindeki etkisini kolaylıkla analiz edebilme ve etkin bir değişiklik yönetim sürecinin uygulanabilmesi ! Bir kurumun farklı birimleri ve kullandıkları farklı sistemler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi bir standarta oturtarak ortak bir dil ile iletişim kurulabilmesi, ! Bir kurumun teknolojik yatırım kararları için mimari yapının oluşturulması, teknolojik gelişim yol haritasının çıkarılması, standardizasyon ve modernizasyonun yapılabilmesi, ! Ürün veya hizmet teslimat zamanlarını, var olan bileşenlerin çözüme en uygun olanlarının tespit edilmesi ve tekrar kullanılmasının sağlanmasıyla kısaltılması.!
 • 2. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bu eğitimin amacı Yazılım Geliştirme Projelerinin İş Analizi süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda geliştirilmesidir.! Temel Düzey İş Analizi Project Management Institute (PMI®), International Institute of Business Analysis (IIBA®), scrum.org gibi Yazılım Geliştirme Sektörünün öncü kuruluşlarının tamamı proje başarısı üzerinde en önemli etkenin "Gereksinim Yönetimi" olduğu konusunda birleşmektedir.! Eğitim kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodoloji, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta ve metodolojinin günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar, ! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen Kişiler, ! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler, ! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri.! ! Yazılım Geliştirme Projeleri ve İş Analizi Projelerde İş Analistinin Rolü İş Analizinin Temel Kavramları İş Analistinin Temel Yetkinlikleri Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları Proje Rolleri ve Yetkinlikleri Proje Paydaşları Gereksinim Nedir? Gereksinim Türleri Nelerdir? ! Projelerde İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ! Projelerde Gereksinimlerin Toplanması ! Gereksinim Yönetimi ve İletişimi ! Strateji Analizi ! Gereksinim Analizi ! Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması Eğitim Süresi : 3 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini öğrenme, ! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA® ve CBAP® sertifika sınavlarına katılabilmek için gerekli olan 21 saat eğitim alma ön koşulunu karşılama ve sınavlara hazırlanma, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesi, ! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesi, ! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş Analizi (Gereksinim) dokümanlarının hazırlanması, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!
 • 3. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Yazılım Geliştirme Projelerinin analiz süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda geliştirilmesidir. "İş Analizi Teknikleri" eğitimi "Temel Düzey İş Analizi" eğitiminin devamı niteliğindedir. İş Analizi Teknikleri "İş Analizi Teknikleri" eğitimi kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodolojinin önerdiği teknikler ve araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta, tekniklerin ve araçların ve günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Scrum Ekiplerinde Product Owner Rolünü Üstlenen Kişiler, ! İş Analizi, Proje Kapsam Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler, ! ! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,! ! Ön Koşul: Temel Düzey İş Analizi eğitiminin alınmış olması. ! Genel İş Analizi Teknikleri ! Veri Modelleri İş Analizi Teknikleri Kapsam Modelleri, Sınıf Diyagramları, Öge İlişki Diyagramları ! Süreç Modelleri İş Analizi Teknikleri Veri Akış Diyagramları, Aktivite Diyagramları, Durum Diyagramları, Akış Diyagramları ! Davranış Modelleri İş Analizi Teknikleri Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramları, UML Diyagramları Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını öğrenme, ! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA® ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesi, ! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesi, ! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!
 • 4. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! "Gereksinim Mühendisliği" eğitiminin en önemli hedefi projelerin gereksinim yönetimi süreçlerini doğru yürütecek araçlarla katılımcıları donatmaktır. Bu amaçla eğitim ağırlıklı olarak vaka çalışmalarıyla desteklenmekte, gerçek hayattan örnek bir proje üzerinden ilerlenmektedir. Bu eğitimle birlikte aşağıdaki soruların yanıtlarını katılımcılarımız ile birlikte veriyor olacağız; ! Yazılım Projelerinde gereksinimler nasıl toplanmalıdır? ! Gereksinimlerin önceliklendirilmesi neden önemlidir ve önceliklendirme için kullanılabilecek teknikler nelerdir? ! Projeye ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler (performans, kullanılabilirlik vs.), iş kuralları nasıl tanımlanmalıdır? ! İhtiyaçları karşılayan, açık, doğru, kısa ve öz "Çözüm Tasarımı" dokümanı nasıl hazırlanır? ! Proje kapsamında gelen "Değişiklik Talepleri" nasıl yönetilmelidir? ! Proje Kapsam Yönetimi ve Değişiklik Yönetimi süreçlerinde iş analisti ve proje yöneticisinin rolleri nedir? ! Geliştirilen yazılımın müşterilerin ihtiyacını karşılayacağından nasıl emin olabiliriz? Gereksinim Mühendisliği Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar, ! Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi) Rolünü Üstlenen Kişiler, ! İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler, ! İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Ön Koşul: Temel Düzey İş Analizi eğitiminin alınmış olması. ! Yazılım Projeleri Kapsam Yönetimi ! Gereksinim Yönetimi Temel Kavramlar Süreçler İhtiyaç/Problem Analizi Paydaş Gereksinimlerinin Analizi ve Çözüm Gereksinimlerin Tanımlanması Kullanım Senaryosu (Use Case) Kullanıcı Hikayesi (User Story) İş Kuralları Analizi Prototipleme İzlenebilirlik Matrisleri ! Proje Kapsam ve Gereksinim Değişiklik Taleplerinin Yönetilmesi Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını öğrenme, ! IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen CCBA® ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesi, ! Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesi, ! Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!
 • 5. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine olan ihtiyacı tetiklemiştir. Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır. Scrum, karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek için kullanılan bir süreç altyapısıdır. Bir ürünü geliştirme tekniği veya süreci değildir. İçerisinde farklı süreçleri ve teknikleri kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Bu eğitimin amacı, çerçevenin temellerini katılımcılara örnek proje üzerinde uygulamalı olarak aktarmak ve katılımcıların yöntem konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.! Temel Düzey Scrum Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeyi gerektirmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, ! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.! ! Temel Kavramlar ! Scrum Altyapısı ! Olgular Product Backlog Yönetimi Sprint Backlog Yönetimi Increment Yönetimi ! Olaylar Sprint Sprint Planlama Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective Product Backlog Refinement ! Kritik Unsurlar User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items Ready ve Done Tanımları MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri Tahminleme, Story Point, Velocity, Planning Poker Burndown Chart Sürüm Planlama ! Adaptasyon Süreci Organizasyonel Adaptasyon Sıkça yapılan yanlış ve bu yanlışlardan kaçınma yolları Karşılaşılabilecek zoruluklar Yöntemi hayata geçirme adımları! Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme çerçevesini öğrenme, ! Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi artıracak tekniklerin ve araçların öğrenilmesi, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması, ! Scrum.org tarafından düzenlenen PSM I (Professional ScrumMaster I) sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız.!
 • 6. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine olan ihtiyacı tetiklemiştir. Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır. "Lego Scrum Simülasyonu" eğitiminin amacı, katılımcılara Legolar aracılığı çerçevenin temellerini uygulamalı olarak aktarmak ve katılımcıların yöntem konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. "Lego Scrum Simülasyonu" eğitimi teori, pratik ve oyunu bir arada katılımcılarına sunmaktadır. Lego Scrum Simülasyonu Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeyi gerektirmektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, ! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.! ! Scrum Altyapısı Altyapısı Prensipleri Döngüleri Temel Roller ve Sorumluluklar Olaylar Olgular ! Scrum Olguları Product Backlog Yönetimi Sprint Backlog Yönetimi Increment Yönetimi ! Scrum Olayları Sprint Sprint Planlama Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective Product Backlog Refinement ! Scrum Kritik Unsurlar User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items Ready ve Done Tanımları MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri Tahminleme, Story Point, Velocity, Planning Poker Burndown Chart Sürüm Planlama ! Lego Scrum Simülasyonu! Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme çerçevesini öğrenme, ! "Lego Scrum Simülasyon" eğitimi sırasında edinilen bilgiler, pratikte uygulanarak, yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi artıracak tekniklerin ve araçların öğrenilmesi, ! Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.!
 • 7. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Bu eğitimde, katılımcıların organizasyonel değişime liderlik etmesi beklenen Scrum Master rolü ile ilgili derinlemesine bilgi edinmeleri, çerçevenin doğru uygulanması ile ilgili pratikleri öğrenmeleri hedeflenmektedir. Scrum Master rolünün en önemli görevlerinden birisi de geliştirme ekiplerinin verimli ve etkin çalışabilmesine aracılık etmektir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için Scrum Master rolünü üstlenen kişilerin Servant (Hizmetkar) Liderlik becerilerinin gelişmiş olmasını gerektirmektedir. Davranışsal değişiklikleri yönlendirme, insanlar ve ekipler ile çalışma ve ekiplere koçluk etme görevlerini içeren bu rol için gelişmiş Servant Liderlik araçları yine eğitim kapsamında ele alınacaktır.! Scrum Master (PSM) Scrum Master, Scrum çerçevesinin organizasyonda doğru uygulanmasından, gelişimin takibinden ve karşılaşılan problemlerin çözülmesinden sorumlu olan roldür.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, ! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.! ! ! Scrum Altyapısı ! Scrum Olguları ! Scrum Olayları Sprint Sprint Planlama Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective Product Backlog Refinement ! Scrum Kritik Unsurlar Projenin Planlanması Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity Total Cost of Ownership Risk Yönetimi Sürüm Planlama Süreç ve Performans Takibi, Burndown Chart User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items Ready ve Done Tanımları MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri ! Scrum Adaptasyonu Scrum Çerçevesinin adaptasyonu Scrum’ın getirdiği değişikliklere adaptasyon Sıkça yapılan yanlışlar ve kaçınma yolları Karşılaşılabilecek zoruluklar Yöntemi hayata geçirme adımları ! Birden fazla sayıda takımın dahil olduğu büyük projelerde başarılı şekilde Scrum uygulaması! Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Scrum Master rolü ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde öğrenilmesi ! Scrum Master rolünden beklentiler öğrenilmesi ! Scrum Master’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin öğrenilmesi ! Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının öğrenilmesi ! Scrum’ın doğru şekilde uygulanması, değişime liderlik edilmesi ve Scrum’ın organisazyon ile etkileşimi hakkında uzmanlık kazanılması, ! Scrum metriklerinin ve ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi ! Scrum.org tarafından düzenlenen PSM II (Professional Scrum Master II) sertifikasyon sınavına hazırlanılması.!
 • 8. ! ! ! ! Bir şey değişir, herşey değişir. Hizmet Kataloğu / MART – www.martgeldi.com ! ! ! Product Owner rolünü üstlenen kişilerin temel sorumluluğu yazılım ürünleri ve sistemlerinin değerini maksimize etmektir. Bu eğitimle katılımcılar Product Owner rolü, paydaş yönetiminden sürüm planlamaya ve teslimata kadar sorumlulukları üzerine ayrıntılı bilgi sahibi olmakla beraber müşterinin Scrum uygulamalarına dahil olması ve Scrum takımları ile işbirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.! Scrum Product Owner (PSPO) Scrum ekipleri içerisinde Product Owner rolü gereksinim yazmak ve Product Backlog yönetmekten fazlasını içermektedir.! Eğitimde Ne Anlatılıyor? Kimler Katılmalı? ! İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, ! Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, ! Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri, ! Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.! ! ! Değer Odaklı Geliştirme Ürünün Değerini Arttırmak Başarı Ölçümleme Stratejileri ! Ürün Yönetimi Çevik Ürün Yönetimi ! Gereksinimleri Yönetmek Product Backlog Kavramı Product Backlog Yönetimi User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items Ready ve Done Tanımları MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri Product Backlog Refinement ! Sürüm Planlaması Projenin Planlanması Sürüm Planlama Sürüm Hedeflerinin ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi Backlog Tahmini, Düzenlemesi ve Planlaması Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity, Planning Poker ! Ürünleri Yönetmek Sahipliğin Toplam Maliyeti (Total Cost of Ownership) Ürünün Değerini Maksimize Etmek Risk Yönetimi! Eğitim Süresi : 2 Gün ! Bu Eğitim Size Ne Katacak? ! Product Owner rolü ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde öğrenilmesi ! Product Owner rolünden beklentiler öğrenilmesi ! Product Owner’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin öğrenilmesi ! Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının öğrenilmesi ! Scrum çerçevesinde uygulanan prensipleri ve teknikleri kullanarak, hızla değişen ortamlarda gereksinimlerin ve beklentilerin yönetilmesi, ! Müşterinin geliştirme süreçlerine dahil olması ve işbirliği içinde çalışması, ! Proje ve ürün risklerinin kontrol altında tutulması ile değerin, üretkenliğin ve sahip olma maliyetinin maksimize edilmesi, ! Scrum.org tarafından düzenlenen PSPO I (Professional Scrum Product Owner I) sertifikasyon sınavına hazırlanılması.!