Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 12 descolonització i Tercer Món 1BAT.

3,875 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 12 descolonització i Tercer Món 1BAT.

 1. 1. Tema 12 Descolonització i Tercer Món
 2. 2. Descolonització• Primera onada: continent asiàtic i Pròxim Orient• Segona onada: Àfrica• Tercera onada: Sud del continent africà• 1955: Conferència de Bandung. Finalitat: proclamar elsseus drets i reivindicacions.• Va representar l’entrada de l’anomenat Tercer Món al’escena política internacional.• Acords amb les metròpolis, processos dificultosos iguerres d’alliberament sagnants.• Neocolonialisme: dependència econòmica dels nouspaïsos respecte de les metròpolis i problemes desubdesenvolupament encara no resolts actualment.
 3. 3. Causes• Feblesa de les Metròpolis• Context internacional favorable• Força dels moviments nacionalistes
 4. 4. India• Partit del Congrés i Lliga musulmana.• Teoria de lluita i de resistència basada enla no-violència: Gandhi• Divisió del país: India i Pakistan.• Independència 1947• Conflicte del Caixmir entre India iPakistan.• 1971 Naixement d’un nou estat:Bangladesh, antic Pakistan oriental.• Conflicte dels Sikhs, minoria religiosa del’Índia.
 5. 5. Sikhisme:• El Sikhisme és unareligió monoteista• És la cinquena religió mésimportant del món pernombre de devots; segonsles estimacions actualscomptaria entre 21 i 26milions de fidels, situatsprincipalment alestat indi del Panjab.• són contraris al sistemade castes.
 6. 6. Ceilan (1948) Sri Lanka (1972)• És un Estat asiàtic detradició mil·lenària famós perser un puntal de saviesa alantiguitat i per ser avui undels països més densamentpoblats.• Abans del 1972 era conegutamb el nom de Ceilan.• El 1948 esdevingué un estatindependent pertanyental Commonwealth, amb elnom de Ceilan.
 7. 7. COMPARACIONS:-Extensió de l’Imperi britànic de lÍndia en els anys 1858-1947: 4.964.219 km2-Extensió a l’actualitat:-Pakistan: 796.095 km2-Unió Índia: 3.280.483 km2-Myanmar (ex Birmània): 678.033 km2-Sri Lanka: 65.610 km2-Bangla Desh: 143.998 km2Comparació amb la península Ibèrica-Espanya: 504.750 km2-Portugal: 92.382 km2
 8. 8. Indonèsia• Colònia holandesa ocupada pelsjaponesos durant la 2ª.G.M.• Moviment nacionalista, socialista i islàmicencapçalat per Sukarno.• Proclama la independència de formaunilateral.• Negociacions i accés a la independència1949.
 9. 9. Indoxina : Vietnam, Laos, CambodjaIndoxina : Vietnam, Laos, Cambodja• Les forces comunistes del Viet-Minh, dirigides per HoChi Minh van proclamar la Rep. Democràtica delVietnam (1945). França hi va enviar tropes i va establirun protectorat al sud del país. Guerra entre el nord i elsud. L’URSS dóna suport al nord comunista i els EstatsUnits al sud francès.• El Vietnam va quedar dividit en dos estats separats pelparal·lel 17.• La guerra va continuar durant més de 20 anys, fins laretirada dels Estats Units el 1975.• 1954 França accepta la independència de Cambodja iLaos després d’una important derrota militar.
 10. 10. 3.1La Xina es converteix en república• 1911: proclamació de la República de la Xina ienderrocament de l’emperador.• Enfrontaments i divisió del país.• 1927-1937 Període més turbulent.• Dictadura de Chiang Kaisheck, sense reformesnecessàries.• 1921 Fundació del Partit Comunista Xinès• S’enfronta al dictador i és perseguit.• Mao Zedong, líder dels comunistes xinesos.• 1934-1935 Llarga Marxa: expedició de milers depersones per fugir de la repressió.
 11. 11. 3.2 La invasió japonesa i la revolució comunista• 1937 Els japonesos envaeixen gran part del país.• Front nacionalista antijaponès, que va col·laboraramb els aliats per derrotar les potències de l’Eix.• 1945 Enfrontament entre les dues forces principals iguerra civil.• 1947 Els comunistes controlaven la zona nord delpaís i s’inicia una ofensiva militar cap al sud.• 1949 Proclamació de la República Popular de laXina. País comunista encapçalat per Mao Zedong.
 12. 12. 3.2 La invasió japonesa i la revolució comunista• Els no comunistes, ambChiang Kaisheck alcapdavant es vanrefugiar a l’illa deFormosa (actualTaiwan) i van crear unarepública nacionalista,que s’ha mantingut finsl’actualitat amb laprotecció dels EstatsUnits.
 13. 13. 3.2 La invasió japonesa i la revolució comunista• Transformació molt important de la Xina comunista:transformació de la propietat, superació dels costumsancestrals i simplificació de l’escriptura.• Estricte control del Partit Comunista i repressió de ladissidència.• S’evita la burocratització i es manté un ampli nivell dedebat polític.• La política exterior s’orienta cap als països del TercerMón.• 1954: constitució• Ocupació del Tibet
 14. 14. 3.3 Del model soviètic al capitalisme• La República Popular de la Xina no va ser reconegudaper la major part de països occidentals i es va decantarcap al model soviètic.• Col·lectivització ràpida de la terra i prioritat de laindustria pesant.• Dèficit alimentari greu i descontentament popular.• Hostils a la desestalinització després de la mort deStalin.• 1958 Ruptura entre la Xina i l’URSS.• “Gran salt endavant” : els pagesos protagonistes de larevolució. La comuna va ser la nova formad’organització i propietat col·lectiva de la terra. Resultatscatastròfics.
 15. 15. 3.3 Del model soviètic al capitalisme• 1965-1969 Revolució Cultural: lluita interna del PartitComunista Xinès entre els partidaris de radicalitzar larevolució i els partidaris d’una política de conciliació id’enfortiment de l’economia del país. Mao va mobilitzarels joves i va fundar la “Guàrdia Roja” i va guanyar labatalla. Milers de víctimes.• 1976 Mort de Mao i final de la Revolució Cultural. El noudirigent Deng Xiaoping es proposa convertir la Xina enuna potència econòmica i introduir algunes fórmulescapitalistes però sense canviar el règim polític.• Milloren les relacions de la Xina amb occident. Visita deNixon a la Xina el 1972.• Actualment la Xina s’està convertint en una potènciaeconòmica mundial i ha provocat un re equilibri deforces.
 16. 16. Lhome del tanc de Tiananmen 1989• Lhome del tanc també anomenatel rebel desconegut és el sobrenomque satribuí a un home anònim queesdevingué internacionalment famós alser gravat i fotografiat davant duna filade tancs durant la revolta de la Plaçade Tiananmen del 1989 a la RepúblicaPopular de la Xina.• La nit anterior, el fotògraf havia estatassaltat i agredit per la policia xinesa,la qual va confiscar-li el material captatdurant la repressió contra elsestudiants.• La fotografia i el metratge de lhomedempeus, sol davant duna fila detancs, es van emetre aquella mateixanit. Fou titular en centenars de diaris irevistes, i el principal titular en moltsnoticiaris arreu del món.
 17. 17. Pròxim orient al 1945• 1918: desaparició de l’Imperi Turc• Complexitat (mirar el mapa següent)• Estats independents: Turquia, Iran, Irak• Egipte: estat independent però ambpresència militar britànica (Canal de Suez)• Síria i Líban: protectorats internacionalssota la vigilància de França.• Palestina: protectorat internacional sota lavigilància de Gran Bretanya.
 18. 18. Colonialisme després 1 G.M.
 19. 19. Antecedents i cronologia• 1517: Palestina pertany a l’Imperi Otomà.• 1914: El Govern britànic promet donar suport aPalestina en els seus desitjos d’independència.• 1920: Palestina es converteix en un mandatbritànic.• 1936: Aixecament àrab.• 1948: Es funda el nou estat d’Israel pe resolucióde l’ONU i comença el conflicte entre israelians ipalestins, conflicte encara no resolt enl’actualitat.
 20. 20. La creació de l’estat d’Israel (1948)• Palestina: territori poblat per àrabs i sota comandamentbritànic.• Hi vivien 600.000 jueus que havien emigrat des d’inicis delsegle XX.• Després de l’holocaust, necessitat dels jueus dereagrupar-se i tornar a la seva terra dorigen, Palestina.• 1947 Una resolució de l’ONU va proposar la partició dePalestina en dos estats: un de jueu i un altre palestí.• 1948 Ben Gurion, líder dels jueus (sionistes) va proclamarl’estat d’Israel.• El nou estat no va ser reconegut pels palestins ni pelspaïsos àrabs de la zona.• Expulsió dels palestins dels territoris lliurats a Israel ireclusió en camps de refugiats.
 21. 21. Ben Gurion declarant la independència d’Israel 1947
 22. 22. Les guerres• 1948-1949 Primera guerra araboisraeliana.• 1956 Segona Guerra Araboisraeliana• 1967 Tercera Guerra araboisraeliana (dels sis dies)• 1973 Quarta guerra araboisraeliana
 23. 23. • 1948-1949 Primera guerra araboisraeliana.• Atac de la Lliga Àrab contra Israel i respostad’aquest.• Lliga Àrab: Egipte, Síria, Aràbia Saudita, Jordània,Iraq, Líban, Iemen.• 1949: armistici. Reconeixement del triomf d’Israel.Reconeixia la partició de Jerusalem en dues zonesi atorgava nous territoris a Israel. Els territorispalestins queden reduïts a dues franges aCisjordània i Gaza sota l’administració d’Egipte iJordània.Les guerres:
 24. 24. Les conseqüències al Món Àrab• La derrota de la Lliga àrab va tenir conseqüències:• 1952 A Egipte, la monarquia corrupta que governava vaser enderrocada i es va proclamar la república, lideradaper Nasser. Van fer fora els britànics del Sudan i vannacionalitzar el canal de Suez (1956). Nasser es vaconvertir en un dels líders destacats del món àrab i vaser un dels fundadors del moviment de països noalineats.• Naixement de noves repúbliques àrabs (Iraq, Somàlia,Mauritània,Iemen del Sud) i estats petrolífers governatsper monarquies autoritàries (Aràbia Saudita, Oman,Kuwait, Qatar, Emirats Àrabs)• Panarabisme, moviment que reivindicava l’autènticaindependència i defensava la identitat cultural islàmicaenfront del domini occidental. Estableix vincles decol·laboració i ajuda entre els països àrabs enfront del’enemic comú, l’estat d’Israel
 25. 25. Les guerres:• 1956 Segona Guerra Araboisraeliana.• Conflicte del canal de Suez, Israel ataca Egipte i envaeix el Sinaí.Internacionalització del conflicte i retirada israeliana.• 1967 Tercera Guerra araboisraeliana (dels sis dies)• Atac israelià i ocupació de Betlem, Jerusalem, Jericó, l’Illa de Tiran, Sinaífins a Suez i els Alts del Golan. Àrea de seguretat al voltat d’Israel.• 1969 Golda Meir primera ministra d’Israel. Intent de negociació amb elspaïsos àrabs.• 1972 Jocs Olímpics de Munic: matança d’atletes israelians i frustració delprocés.• 1973 Quarta guerra araboisraeliana: Projecte de pau del president egipciAnwar al Sadat, rebutjat per Israel. Atac dels països àrabs contra Israel.Potència militar àrab. Guerra econòmica: embargament de petroli als EstatsUnits, reducció de la producció i augment progressiu del preu. Negociacionsde l’ONU i fi de la guerra.
 26. 26. Les guerres arabisraelianes• Els països àrabs no van acceptar mail’estat d’Israel.• Reivindicaven un estat palestí i ho feienmitjançant la guerra.• Pròxim orient: area d’enfrontament i detensió mundial, des del punt de vistainternacional.• Els Estats Units donen suport a Israel.• Palestina té el suport dels països àrabs ide la URSS.
 27. 27. El problema palestí• Organitzacions de resistència palestina.• OAP: fundada el 1964 i dirigida per Yasser Arafat. Acció directa i terroristacontra Israel. Suport dels països àrabs i refugi als terroristes. Intervenciómilitar d’Israel contra el Líban i atacs sistemàtics als camps de refugiatspalestins d’aquest país. A partir de 1970 va abandonar el terrorisme, gestreconegut per l’ONU el 1974.• 1977 Egipte reconeix l’estat d’Israel.• 1978 Acords de Camp David entre Israel i Egipte, per iniciativa de JimmyCarter, president dels Estats Units: Israel es compromet a abandonar elsterritoris ocupats del Sinaí. Egipte reconeix Israel. S’obren negociacionsentre Israel i els representants palestins per aconseguir la creació d’un estatpalestí.• 1987 Primera Intifada, promoguda per l’OAP. Moviment d’insurrecció civilpalestí contra Israel.• 1988 Proclamació unilateral de l’estat palestí.• 1991 Conferència de Madrid: negociacions entre les parts en conflicte.• 1995 Acords d’Oslo: creació de zones autònomes a Jericó, i Gaza,governades pels una autoritat palestina liderada per Arafat. Període detransició cap a la formació d’un estat palestí.• 2000 Segona Intifada: a causa de l incompliment dels acords per partd’Israel, la persistència del terrorisme palestí. Creixement d’organitzacionspalestines radicals.• Conflicte no resolt en l’actualitat i focus constant de tensió políticainternacional.
 28. 28. Jerusalem ha estat font de disputes durant tres mil anys. Les tres religions monoteistes mesimportants del món la consideren "ciutat sagrada". Per als jueus és el lloc on el Rei Salomó vaconstruir el Primer Temple, en el qual es guardava lArca de lAliança, el lloc mes sagrat per aljudaisme del qual nomes queda el Mur de les Lamentacions. Per als musulmans és el lloc desd’on Mahoma va ascendir als cels en el seu fantàstic viatge des de Medina, i el lloc cap al qualdirigien les seves oracions abans de mirar a la Meca. I per als cristians és el lloc on Jesús vapredicar els seus ensenyaments i on va ser crucificat.
 29. 29. Mur de Cisjordània
 30. 30. Jerusalem: Cúpula de la RocaÉs un temple islàmic construït al segle VII. És un lloc sagrat per als musulmans.
 31. 31. Jerusalem: mur de les lamentacionsÉs un mur de contenció, lúltim vestigi del Segon Temple de Jerusalem, ledificimés sagrat del judaisme. Actualment és un lloc de devoció dels creients jueus. Elsjueus van al mur de les lamentacions, escriuen un desig o un perdó... i lentaforenentre les seves escletxes perquè es faci realitat.
 32. 32. L Agència de Nacions Unides per als Refugiatsde Palestina al Pròxim Orient(UNRWA)• És una organització de les NacionsUnides que proporciona i atén eldesenvolupament, leducació, lasalut, els serveis socials i lajudademergència a més de quatremilions de refugiats palestins queviuen a Jordània, Líban i Síria, comaixí com a Cisjordània i la Franja deGaza.• Es va establir després de la guerraaraboisraeliana de 1948 perlAssemblea General de NacionsUnides en virtut de la Resolució 302,de 8 de desembre de 1949.
 33. 33. La independència del Magrib• 1956 Independència del Marroc, colònia francesa, amb lamonarquia de Mohamed V.• 1957 Independència de Tunísia, que va esdevenir unarepública.• 1956 Espanya accepta la incorporació del Rif al regne deMarroc.• 1968 Independència de Guinea Equatorial.• 1969 Espanya lliura Ifni al Marroc després d’una guerracolonial.• 1975 Espanya cedeix el Sàhara occidental al Marroc iMauritània després de la Marxa Verda i en els momentsfinals del franquisme. Oposició del Front Polisario, que vaproclamar la República Àrab Sahrauí Democràtica i vainiciar una guerra amb el Marroc per aconseguir laindependència. Intervenció de l’ONU i promesa d’unreferèndum d’autodeterminació que encara no s’harealitzat. Camps de refugiats de Tindouff a Algèria on viuenrefugiats sahrauís sota la protecció de l’ONU.
 34. 34. Marroc: protectorat espanyol (1913-1956)
 35. 35. El cas d’Algèria• Colònia administrada directament per França.• Molt poblada per francesos i territori agrícola molt important.• 1954 Fundació del Front d’Alliberament Nacional (FLN) comandat perBen Bella.• Inici d’una insurrecció contra els francesos.• Inici d’una guerra colonial molt dura.• Oposició de l’opinió pública mundial.• Greu crisi política a França.• 1958 El general De Gaulle accedeix al poder a França.• 1959 Autodeterminació dAlgèria.• Revoltes de la població francesa a Algèria, que es sent traïda pel seugovern.• 1962 Referèndum afirmatiu a França sobre la independència a Algèria.• 1962 Independència d’Algèria i instauració d’una república, presididaper Ben Bella.
 36. 36. Descolonització de l’Àfrica subsahariana• Àfrica Britànica:• Kenia (1963): insurrecció dels Mau Mau (1950-53).Milers de morts.• Ghana (1953), Nigèria (1960), Sierra Leone, Tanganyika(1961) i Uganda (1962) : independència pactada.• Àfrica Francesa:• Madagascar. Insurrecció(1948).• 1958 Proposta del govern francès: autonomia amb laprotecció de la Metròpoli o independència.• Guinea (independència)• Costa d’Ivori, Senegal, Gabon, Mali, Txad...: autonomia.• No va funcionar el sistema i aquests països van accedira la independència el 1960.
 37. 37. El Congo Belga/ Zaire (1966)/ RepúblicaDemocràtica Del Congo (actual)• 1958 Independència acceptada per Bèlgica idirigida per Lumumba.• Bèlgica té interessos miners al país i donasuport a un moviment secessionista a la zonaminera de Katanga• 1961 Assassinat de Lumumba i guerra civil.L’ONU va intervenir per aconseguir la pau.• 1965 Cop d’estat de Mobutu. Dictadurapersonal.• 1966 El país pren el nom de Zaire
 38. 38. Descolonització Àfrica Austral• Sud-àfrica• 1961 Els colons blancs van declarar la independènciaunilateral i van consolidar l’apartheid (segregació racial).• Població negra del país: 70%• Lluita per abolir la discriminació racial, encapçalada perNelson Mandela i el seu partit, el Congrés NacionalAfricà.• 1990 Procés per posar fi a l’apartheid.• Alliberament de Mandela, fi de les lleis discriminatòriesper la població negra i nova constitució (1983).• Mandela va ser el primer president negre del país(1994).
 39. 39. • Lapartheid va ser unapolítica que esdevinguéun sistemade segregació racial dutaa termeentre 1948 i 1990 durantels governs del PartitNacional a Sud-Àfrica (i Namíbia mentrerestà sota tutela sud-africana).
 40. 40. • Bantustan és el terme ambquè es designa cadascun delsdeu territoris que figuravencom areserves tribals dhabitantsno blancs a Sud-àfrica i Àfricadel Sud-oest (actual Namíbia),en el marc de lespolítiques segregacionistes imposades durant lèpoca delapartheid. Es tractava dereserves destinades a allotjar iconcentrarpoblacions ètnicamenthomogènies.
 41. 41. Zàmbia (1964) i Zimbabwe (1980)• 1964 Rhodesia del Nord es declaraindependent i es converteix en Zàmbia• 1965 Rhodesia del Sud: els blancsproclamen la independènciaunilateralment i instauren l’apartheid fins1980 en que la majoria de població negraes va fer amb el poder i van proclamar elnou estat de Zimbabwe.
 42. 42. Colònies portugueses:Angola, Moçambic, Guinea Bissau• Descolonització tardana• Causa: dictadura de Salazar• Moviments nacionalistes a partir de 1961.• 1974 Revolució dels Clavells, caiguda dela dictadura a Portugal i democràcia.• Negociació amb les colònies iindependència.
 43. 43. Namíbia• 1990 Independència de Namíbia, antigacolònia alemanya sota control de Sud-àfrica.
 44. 44. Conferència de Bandung (1955)• Reunió dels nous estats sorgits de la descolonització.• Líders: Nerhu (Índia), Sukarno (Indonèsia) i Nasser(Egipte).• 29 països representats (més de la meitat de la humanitati 8% de la riquesa mundial).• Voluntat de ser neutrals i no participar en la política deblocs (moviment de països de alineats).• Reivindicacions: Dret dels pobles a governar-se per simateixos, sobirania i igualtat de totes les nacions,condemna de la discriminació racial, rebuig a laintervenció estrangera en els afers interns d’un Estat.• Coexistència pacífica, desarmament, prohibiciód’armament atòmic.• Reclamen la cooperació internacional i la lluita contra elsubdesenvolupament.
 45. 45. Tercer Món i neocolonialisme• Tercer Món: països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina queno es volen alinear amb cap dels dos blocs i que tenencomú una sèrie de característiques derivades delsubdesenvolupament econòmic: renda per càpita baixa,desnutrició, analfabetisme, gran creixement demogràfic,excés de població activa ocupada en el sector primari.• Neocolonialisme: dependència econòmica i cultural deles metròpolis per part de les antigues colònies.Inversions de capital dels països rics que condicionenles decisions dels governs dels nous estatsindependents. Ingerència en els afers interns d’aquestsestats per part dels països rics.• Causa principal del subdesenvolupament del TercerMón.• Guerra de Nigèria (1970): alguns països rics van donarsuport a la secessió del sud-est de Nigèria (Biafra), ricaen minerals i petroli, que va provocar una sagnantguerra civil en la que van morir dos milions de persones.
 46. 46. Característiques del neocolonialisme• Dependència comercial (intercanvi desigual): exportació dematèries primeres a preus baixos i importació de producteselaborats a preus cars.• El preus de les matèries primeres no són controlats pels païsosproductors sinó que s’estableixen a les grans borses del comerçinternacional a partir de la demanda que hi ha als països rics.• Preus molt variables que desestabilitzen les economies dels païsosproductors.• Més estabilitat en els preus dels productes elaborats.• Escassetat de capital: dependència financera del móndesenvolupat. Interessos alts. Prima de risc. Empreses de capitalestranger. Mà d’obra barata i avantatges fiscals.• Dependència tecnològica: Necessitat de comprar tecnologiamoderna als països avançats i pagament de “regalies”. Els guanystornen cap als països rics (flux de capitals). Descapitalització.
 47. 47. Fets, conceptes i personatges• Neocolonialisme• Panarabisme• Sionisme• OAP• FLN• Conferència de Bandung• Guerra dels Sis Dies• Acords de Camp David• Conferència d’Oslo• Front Polisario• Apartheid• Moviment de No alineats• Yasser Arafat• David Ben Gurion• Gandhi• Nerhu• Golda Meir• Jimmy Carter• De Gaulle• Nasser• Sukarno• Mao Zedong• Chiang Kaiseck• Ho Chi Minh• Nelson Mandela

×