Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Euskaltzaindia eta Euskara Batua

1,557 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Euskaltzaindia eta Euskara Batua

  1. 1. EUSKALTZAINDIA ETA EUSKARA BATUA
  2. 2. Euskaltzaindia <ul><li>Euskara defentsaren ondorio giza XIX.mendean hainbat erakunde euskaltzale sortu ziren eta horretarako euskararen akademiaren beharra zuten, zein ez zen heldu 1880 urtera arte. Artiñano indarrez mintzatu zen “Academia Bascongada” izena proposatuz. </li></ul><ul><li>Euskaltzaindia izango zena 1918. uretan jaio zen Bizkaiko Diputazioan eta urtebete beranduago Oñatin arautegi proiektuan lehen lau euskaltzainak aukeratu ziren: Azkue, Kanpion, Urkixo eta Elizalde , ondoren Azkue lehendakari izendatuz. Denborarekin kopurua handitu zen eta gaur egun 24 dira. </li></ul>
  3. 4. Euskara Batuaren Historia <ul><li>Euskara batua, hizkuntza estandarra legez defini daiteke euskaldun guztiok uler dezagun hizkuntza komuna. Gaur egungo euskara batuaren egoerara heltzeko ondorengo pausuak eman ziren: </li></ul><ul><li>- Arana ren hizkuntz proiektua: Sabino Aranak euskalkiak murriztu eta bakar batera ekarriko zituzkeen edozein proiekturen aurka zegoen. Bere iritziz lurralde bakoitzak bere euskalkia bultzatu beharko zukeen, irakaskuntza maila guztietara hedatuz. Honek hainbat aldaketa egin zituen ortografian hiztegi arloan eta izendegian ere bai. </li></ul>
  4. 5. <ul><li>- Azkue ren proiektua: Euskalki bat proposatu zuen euskara hizkuntza estandartzat: ” gipuzkera osatua ”.Berak proposatutako eredu horretan Ardi Galdua izeneko lan literarioa idatzi zuen </li></ul><ul><li>- Krutwig en hizkuntz proiektua: Euskal hizkuntza idatziaren, lehen euskal prosalarien hizkuntz eredua proposatu zuen: Leizarraga, Axular eta Etxeberrirena. </li></ul><ul><li>14. euskaltzaina izan zen 1941ean </li></ul>
  5. 6. <ul><li>- Villasante ren hizkuntz proiektua: Hizkuntza batuak herriaren formak kontuan hartu behar izan zituela berauengandik gehiegi urrundu barik azaltzen zuen joera kultoak bildu beharrean. Axular idazlearen euskara izan zen hizkuntz eredua. </li></ul><ul><li>- Euskaltzaindia ren proiektua: Lan hau egiteko Koldo Mitxelena aukeratu zuten 1968an non euskararen batasuna ezinbestekotzat jotzen du bizirik iraun dezan. Euskalkien akordioek bi helburu izan beharko lituzke: euskalkiak elkarrengandik gehiago ez aldentzea eta ahal den heinean elkarrenganako hurbilketa bat bultzatzea. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>-Arantzazuko txostena: Helburuak lortzeko Koldo Mitxelenak onartuak izan ziren hainbat neurri </li></ul><ul><li>proposatu zituen ortografian, hiztegian eta morfologian. </li></ul><ul><li>Gaur egungo egoerara heltzeko beste pauso batzuk eman dira, zuberera urrun geratzen ari da eta bizkaieraren baliozko ekarria ere formulatua egon arren, behar beste zabaldu gabe geratu da. Bizkaitiarrek baturantz egin duten eta egiten duten ahalegina gainerako hiztun eta idazleei euskalki horren harrobira hurbiltzeko deia da. </li></ul>

×