Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zamestnanci 20. storočia

50 views

Published on

Trendy

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zamestnanci 20. storočia

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Zamestnanci 20. storočia
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Zamestnanci 20. storočia – Zamestnanci – Produktivita ľudí
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Zamestnanci  Zamestnanci – Najprv stratili priamy kontakt so zákazníkom. – Neskôr nechali druhých optimalizovať svoj výkon. – Potom stratili kontakt s koncovým produktom. – Úlohy sa zužovali a špecializovali, zamestnanci strácali emocionálny vzťah k produktom. Výsledok: oslabený pocit zodpovednosti za kvalitu produktu a jeho funkčnosť.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Zamestnanci  Zamestnanci – Veľkosť a rozsah výroby vzdiaľovali zamestnancov od spolupracovníkov. – Tým stratili celosystémový pohľad na výrobný proces. – Zväčšila sa priepasť medzi robotníkmi a majiteľmi. – Roztrieštili sa informácie. – O výkonnosti vedeli iba na úrovni robotníkov a nie firmy ako celku. – Robotníci nemali prehľad o finančnej situácii firmy. – Mali nepatrnú zodpovednosť za výsledky. – Preto iba ťažko pociťovali spoluzodpovednosť za výkonnosť firmy.
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Zamestnanci  Zamestnancom – Chýbajú informácie – Postrádajú kontext – Sú odtrhnutí od: • zákazníkov • spolupracovníkov • konečných produktov • vlastníkov • financií
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Zamestnanci Industrializácia sa stala prekážkou tvorivosti zamestnancov.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Zamestnanci Pretože zamestnanci boli zbavení schopnosti vykonávať kontrolu zvnútra, musia prijímať kontrolu zhora. Výsledok: nezáujem.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Zamestnanci Existuje taká myšlienka. Možno „manažérov“ potrebujeme preto, že máme „zamestnancov.“ Zamestnanci potrebujú manažérov preto, lebo nie sú schopní samoregulácie.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Zamestnanci  V 20. storočí sa tisíce vrcholových manažérov rozhodlo, že budú organizovať svoje firmy byrokraticky, čo viedlo k vytvoreniu hierarchie a efektov zhubných pre inovácie. Výsledok: nevďační zamestnanci, ohromené inovácie, nepružné organizácie.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Zamestnanci Keď sa zamestnanci nemôžu vyjadriť k dôležitým veciam, prestanú sa o veci zaujímať.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Produktivita ľudí  Firma – České podniky disponujú veľkými rezervami v oblasti produktivity. – Ukázalo sa, že 110 pracovných dní v roku, teda 49% pracovnej doby, je strávených neproduktívne.  Manažéri – Na stratách produktivity sa najväčšou mierou podieľa nedostatočné plánovanie a chýbajúce riadenie. – 13% sa na nízkej produktivite podieľa nedostatočné vedenie a zlé pochopenie vedúcej úlohy. – Riaditelia a vedúci manažéri často riadia pasívne a iba zriedka vykonávajú kontrolu a koordináciu práce. – Administratíve venujú 44% svojho času. Zdroj: Špačková, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner, 1999 Zdroj: Irena Wagnerová, Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada, 2008, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner (Špačková, 1999)
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Produktivita ľudí  Zamestnanci – Zamestnanci nevedia čo sa presne od nich očakáva, spravidla preto, lebo to nevedia ani ich nadriadení. – Pre zvýšenie produktivity je okrem iného treba stanoviť jednoznačné výkonnostné a kvalitatívne ciele pre každého zamestnanca. Zdroj: Špačková, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner, 1999 Zdroj: Irena Wagnerová, Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada, 2008, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner (Špačková, 1999)
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Produktivita ľudí Pokiaľ by sme si mali vybrať jedinú otázku, ktorou sú manažéri 21. storočia posadnutí najviac, bola by to táto: Otázka je neškodná, kto by nechcel mať vysokú produktivitu ľudí? Zároveň je však zaťažená myslením priemyselného veku: Ako my (manažment) dostaneme viac (jednotiek produkcie za hodinu) zo svojich ľudí (jednotlivcov, ktorí sú povinní riadiť sa našimi príkazmi)? Ako dosiahnuť zo svojich ľudí viac?
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Produktivita ľudí Ľudia pociťujú najväčšie nadšenie, keď robia veci, ktoré robiť chcú. Je iróniou, že model riadenia, ktorý je v tejto otázke zahrnutý, prakticky „zaručuje“, že firma nikdy zo svojich ľudí nedostane to najlepšie.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×