Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bank of New Zealand

26 views

Published on

Model riadenia

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bank of New Zealand

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Bank of New Zealand
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Bank of New Zealand  Bank of New Zealand – Sloboda – Improvizovaný experiment – Nie tak rýchlo – Výlet na pláž – Prečo to funguje – Prémie – Dáta – Manažment
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Sloboda Pozoruhodné je, že tie najadaptabilnejšie z ľudských sociálnych systémov sú práve tie, ktoré poskytujú ľuďom najviac slobody.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Bank of New Zealand  Sloboda – Pokiaľ najprv nerozšírime záber autonómie zamestnancov, nie je možné uvoľniť potenciál ľudských schopností. – Ak má vzniknúť adaptabilná a inovatívna organizácia, potrebuje ľudia slobodu pre to, aby sa mohli postaviť pravidlám, plytvať časom, pustiť sa mimo prešľapaných ciest, experimentovať, riskovať a robiť to, čo ich skutočne zaujíma. – Spýtajte sa zamestnancov, akú mieru autonómie pociťujú.
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Bank of New Zealand  Bank of New Zealand-BNZ – Je 148 rokov starou pobočkou National Australia Bank. – Je žiarivým príkladom toho, ako môže fungovať osamostatňovanie zamestnancov.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Bank of New Zealand  Improvizovaný experiment – Zmenili otváraciu dobu, dostali slobodu od riaditeľa. – V priebehu 6 mesiacov zmenilo nejakým spôsobom otváraciu dobu takmer 95% obchodov BNZ.  Nie tak rýchlo – Vedenie, personálne oddelenie, marketing, odbory mali s tým problém, čo si vynútilo úpravu predpisov. – Keď sa s ľuďmi zaobchádza ako s dospelými, správajú sa ako dospelí. – Prevádzkové peklo, ktorého sa tak všetci obávali, nikdy nenastalo.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Bank of New Zealand  Výlet na pláž – Riaditelia si uvedomili, že nové predpisy sú výsledkom improvizovaného experimentu a nie korporátnej kampane. – Inovácia zdola nahor ich povzbudila a preto začali testovať ďalšie neobvyklé nápady. – Jedným z najbláznivejších bola pouličná „banka na prívese“, s ktorou chodili aj na pláž, kde predávali klobásky a k nim pridali informácie o produktoch banky.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Bank of New Zealand  Prečo to funguje – Ako sa podarilo poskytnúť zamestnancom viac slobody v rozhodovaní a zároveň udržať vo firme disciplínu a zaistiť ziskovosť.  Jednou odpoveďou sú prémie. – Firmy často tvrdo pracujú na tom, aby vo svojich zamestnancoch zažali opravdivý zápal pre zákazníkov. – Lenže potom sa ich nadšenie premení na zlosť, keď im pravidlá bránia kreatívne riešiť problémy zákazníkov. – Keď sú zamestnanci motivovaní k tomu, aby produkovali správne výsledky, manažment sa už nemusí starať o metódy, ktoré pri tom používajú.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Bank of New Zealand  Druhou komponentou decentralizovaného systému BNZ sú dáta. – Keď ľuďom dáte slobodu, ale nie informácie, budú tápať ako vo tme. – Každému zamestnancovi umožňujú transparentný náhľad do finančnej výkonnosti banky. – Denné výkazy ziskov a strát poskytujú detailné informácie o nákladoch, tržbách a ziskoch jednotlivých obchodov podľa produktov a služieb. – Keď sa nemusíte zaťažovať s centrálnym riadením a dáte ľuďom presné dáta o ich výkonnosti, skoro prídu na to, ktoré rozhodnutia sú tie správne.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Bank of New Zealand  Manažment – V BNZ majú riaditelia obchodov motiváciu, dáta a slobodu, ako majú majitelia malých firiem. – Riadia ich ako by boli ich majiteľmi. – Riadenie je možné obrátiť, keď malá, zdanlivo nevýznamná prasklina v kultúre orientovanej na riadenie otvorí cestu ďalším slobodám.

×