Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación curriculum bimodal. jornada dim dsembre 2014 (2)

314 views

Published on

cURRICULUM bIMODAL

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentación curriculum bimodal. jornada dim dsembre 2014 (2)

  1. 1. EL CURRÍCULUM BIMODAL A L’EP Reflexions sobre el tema
  2. 2. AVANTATGES 1. Els alumnes milloren els seus aprenentatges. 2. Milloren el seu rendiment acadèmic. 3. Aconseguim que els alumnes siguin més competencials • Aprenen a buscar i seleccionar la informació. • Aprenen a «construir» els seus propis apunts. • A relacionar conceptes. 4. Afavoreix el pensament crític..
  3. 3. INCONVENIENTS (E.P) 1. Costa aprendre a construir la seva llibreta d’apunts. 2. Ordenar i relacionar conceptes. 3. Alumnes amb bon rendiment a vegades no brillen tant, tot i la pregunta d’ampliació. 4. En funció de l’assignatura costa fer la selecció de la informació (es barregen conceptes i procediments). 5. Factor temps.
  4. 4. REFLEXIONS FINALS 1. A l’E.P és important que, per començar, la llibreta d’apunts sigui de paper. 2. El professor ha de fer de «guia» per tal de construir aquesta llibreta d’apunts. 3. Funciona molt bé a assignatures com mates i naturals però…..què passa amb les llengües? Potser hem de pensar què ens demanen a les competències….coherència, lèxic, morfosintaxi, ortografia…i pensar en l’enfocament. 4. Necessitem temps… com fer-ho? Amb el treball cooperatiu, amb la co-avaluació…
  5. 5. www.pineda.es
  6. 6. www.pineda.es

×