Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació 1

648 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació 1

 1. 2. NECESSITEM <ul><li>Matèria i Energia </li></ul>
 2. 3. ELS ALIMENTS
 3. 4. Exercici 1 <ul><li>Pistes: Feu una taula amb el que diu el text </li></ul>Nutrients Aportació recomanada % Quantitat en grams Valor energètic Quantitat per a l'Alba en grams (pes: 58 Kg) Valor Energètic per a l'Alba (2500 Kcal) Proteïnes Glúcids Lípids Calci Calci
 4. 5. Correcció Exercici 1. Nutrients Aportació recomanada % Quantitat en grams Valor energètic Quantitat per a l'Alba en grams (pes: 58 Kg) Valor Energètic per a l'Alba (2500 Kcal) Proteïnes 1g / 1Kg 4 Kcal / 1g 58 grams 232 Kcal Glúcids 50 – 60 % 4 Kacl / 1 g 375 grams 1250 Kcal Lípids 30 % 9 Kcal / 1 g 83,33 grams 750 Kcal Calci 1200 mg / dia 1200 mg Ferro 2 – 4 g / dia 3 g
 5. 6. Correcció Exercici 1. Alba pes 58 Kg i necessita 2500 Kg/dia <ul><ul><li>Proteïnes: 1g per cada Kg de pes – 4 Kcal per g
 6. 7. Glúcids: entre el 50-60% - 4 Kcal per g
 7. 8. Lípids: 30% - 9 Kcal per g
 8. 9. Calci: 1200 mg/dia
 9. 10. Ferro: 2-4 mg/dia </li></ul></ul>Proteïnes = 58 grams – 4 Kcal/g = 232 Kcal Glúcids = 50% de 2500 = 1250 Kcal – 4 Kcal/g =312 g Lípids = 30% de 2500 = 750 Kcal – 9 Kcal/g = 83,33 g
 10. 11. ELS METABOLISME BASAL <ul><li>És l'energia que necessitem per a viure, per a fer els processos bàsics: batec del cor, respirar, etc...
 11. 12. Exercicis 1 i 2 del metabolisme basal
 12. 13. L'energia que necessitem per a viure o despesa energètica diària serà: </li></ul>

×