Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

etwinning i secundària

376 views

Published on

curset: obrim un projecte etwinning

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

etwinning i secundària

 1. 1. M A R T A P E Y P R A T D E S A B A R E F E R E N T T E R R I T O R I A L D E L L E N G Ü E S E S T R A N G E R E S S E C C I Ó D E L S S E R V E I S E D U C A T I U S I F O R M A C I Ó P E R M A N E N T S E R V E I S T E R R I T O R I A L S A L M A R E S M E - V A L L È S O R I E N T A L A M B A I X A D O R A E T W I N N I N G MOSTRA DE PROJECTES A SECUNDÀRIA CURS: “OBRIM UN PROJECTE ETWINNING”
 2. 2. 3. MOSTRA DE PROJECTES SECUNDÀRIA
 3. 3. PROJECTES INTERDISCIPLINARS “ E N L A R E D , Q U E N O T E P E S Q U E N ” “ S H A R I N G L A N G U A G E S ”
 4. 4. EN LA RED, QUE NO TE PESQUEN
 5. 5. “EN LA RED, QUE NO TE PESQUEN” Projecte en castellà Tutoria de 4t. ESO Tema: seguretat a internet “Projecte del mes de gener” a Etwinning Espanya Segells de qualitat nacional i europeu Premi Nacional 2012 2n Premi Europeu 2012 (cat. 16-19 anys)
 6. 6. LES ESCOLES Escuola Pinheiro e Rosa de Faro (Portugal) It-gymnasiet, Göteborg, (Suècia) Institut Jaume Callís, VIC, (Catalunya) Instituto Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero (Asturias)
 7. 7. Organització del projecte WIKI “SEGURIDAD E INTERNET” AL PBWORKS
 8. 8. LLOC DE TREBALL • http://new- twinspace.etwinnin g.net/web/p35394/ welcome
 9. 9. NÚMERO D’ALUMNES, ÀREA I NIVELL Catalunya: 25 alumnes de 15-17 anys (4t. ESO) / Tutoria Astúries: 10 alumnes de 15-17 anys (4t ESO) / Informàtica Portugal: 30 alumnes de 15-18 anys. / Espanyol com a llengua estrangera. Suècia: 10 alumnes de 17 anys / Espanyol com a llengua estrangera.
 10. 10. OBJECTIUS: Utilitzar les TIC d’una manera creativa i comunicativa (ús de xats, blogs, fòrums, emails, vídeoconferències, eines web 2.0…) Desenvolupar destreses d’expressió oral i escrita i comprensió oral i escrita en castellà (com a primera, segona o tercera llengua) Intercanviar i analitzar realitats culturals dels diferents països relacionades amb l´ús d’Internet entre els joves d’avui en dia, tant a l’escola com a la vida privada Donar opinions, extreure conclusions Desenvolupar una realitat europea rica i multicultural Aprendre a ser conscient de la importància d’Internet en els nostres dies, dels seus avantatges I també dels seus perills
 11. 11. APARTATS DEL PROJECTE: APARTAT 3: INTERNET A LES NOSTRES ESCOLES APARTAT 2: INTERNET COL.LABORATIU APARTAT 1: PRESENTACIONS i FAMILIARITZACIÓ AMB EL TWINSPACE
 12. 12. L’ESPAI DE TREBALL • http://new- twinspace.etwinning.net/web/p35394
 13. 13. LES EINES Presentacions: www.smilebox.com, www.photopeach.com, www.prezi.com, www.issuu.com, http://storybird.com/, www.spicynodes.com, www.flixtime.com googledocs, http://tripwow.tripadvisor.com/ Videos: www.youtube.com, www.vimeo.com. Còmics: www.creaza.com/cartoonist Podcasts: www.voki.com
 14. 14. RESULTATS I PRODUCTES Articles i presentacions en el Twinspace Comentaris sobre els articles i les presentacions Entrades als fòrums Edicions de perfils Participació en videoconferències Treball col.laboratiu en els apartats 2 i 3 Participació en jocs en línia.
 15. 15. DIFUSIÓ Entrevista als professors – Berlin 2012
 16. 16. SHARING LANGUAGES
 17. 17. Projecte en castellà i anglès Integrat al Projecte de Recerca de 4t. ESO Tema: Llengües en contacte Segells de Qualitat Nacionals a Itàlia i Espanya
 18. 18. Escoles participants: •Institut Jaume Callís, Vic •ISIS Gallilei, Gorizia (Itàlia) •RG Rämibülh, Zúric(Suïssa)
 19. 19. Alumnes Institut Jaume Callís: 11 alumnes per quatrimestre edats 15-16 anys ISIS Gallilei: 18 alumnes: edat: 15-16 anys, electrònica RG Rämibühl: 22 alumnes: 16-17 anys, 5è curs
 20. 20. Objectius Ajudar a la creació d’una identitat europea. Aprendre d’altres països i donar a conèixer el propi Descriure i analitzar la influència de la llengua i cultura anglesa en els tres països; Desenvolupar estratègies comunicatives en anglès i castellà, i altres llengües dels països del projecte; ús de les TIC per crear, comunicar-se, bescanviar informació i col.laborar en línia;
 21. 21. Calendari activitats INTRODUCCIÓ: CELEBRACIÓ DEL DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES, 26 SETEMBRE APARTAT 1 (SETEMBRE- NOVEMBRE 2014): PRESENTACIONS INDIVIDUALS, DE LES ESCOLES, CIUTATS, PAÏSOS APARTAT 2 (DESEMBRE 14- FEBRER 15): LES LLENGÜES DEL PROJECTE: HISTÒRIA, INFLUÈNCIES... APARTAT 3 (MARÇ- MAIG 15): LA INFLUÈNCIA DE LA LLENGUA I CULTURA ANGLESA: • Menjar i hàbits • Sports • Oci • Ciència i tecnologia • Celebracions i tradicions APARTAT 4: AVALUACIÓ APARTAT 5: PROJECTES DE RECERCA LOGO / DIFUSIÓ
 22. 22. Llocs de treball ⬜ TWINSPACE DEL PROJECTE: http://etwinningsharinglanguages. blogspot.com.es ⬜ BLOG DEL PROJECTE (en anglès i castellà): http://twinspace.etwinning.net/156/ home
 23. 23. Mostra d’activitat http://etwinningsharinglanguages.blogspot.com.es Celebració del DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES Missatges multilíngües; Presentacions de les classes; Per què és important aprendre llengües estrangeres? Videoconferència Vic-Gorizia

×