Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roberto vidal bolaño ceip celeiro

270 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Roberto vidal bolaño ceip celeiro

  1. 1. ROBERTO VIDAL BOLAÑO, como escritor asúa é unha das producións máis importantesdo teatro galego contemporáneo, merecedorado constante recoñecemento de xurados ecrítica, aínda que non toda chegou a serpublicada e outra faino en data tardía.MAR VALE LÓPEZ (5º INFANTIL)OBRAS DESTACADAS1976- Laudamuco, señor de ningures. Análise das estructuras de poder e dosseus resortes esencias, feito non só dende a perspectiva de quen o detenta,senón e sobor de todo, dende a de aqueles que o manteñen.1980- Baliadela da norte ditosa. Esta obra podería ser entendida como o findunha traxectoria de Vidal Bolaño, e así foi desde o punto de vista da escrita.Foi premio Abrente en 1980. Tanto esta obra como Laudamuco, buscaban acomplicidade dun público afeito aos sobreentendidos e aos contidossimbólicos.1993- Saxo Tenor. É un modelo de como suceden as cousas e como soncontadas. A historia comeza cun morto de forma violenta, e a obra iníciasedous anos despois cando un xornalista tenta aclarar a verdade.
  2. 2. VIDAL BOLAÑO E O TEATROEntrou en contacto co teatro no Equipo LUPA (1971), onde fixo de actore xefe de produción. Arredor do 1978 funda Teatro do Antroido, e crea unobradoiro para conseguir intérpretes. Con el comeza a facer ponte entre unpasado sen escenarios e un futuro por descubrir, mediante manifestaciónsparateatrais, entre elas o propio entroido.Artellou un teatro galego que falase do noso pasado e do noso presente.As súas obras mesturan correntes do realismo, simbolismo, surrealismo eexpresionismo. A través do teatro critica o poder e as súas múltiples formas.Formou parte do Centro Dramático Galego, durante varios anos, en elestrea algunas das súas obras. En 1993 regresa a actividades recorrentes: ádramaturxia doutros autores da literatura galega, por exemplo Méndez Ferrín,no que Bolaño combina actores con bonecos e se acompaña de música eproxecións.No 1992 funda Teatro de Aquí, co que pretendía, sen deixar de serteatro de maiorías, presentar as nosas características propias.OBRA- Laudamuco, señor de Ningures (1976).- Bailada da norte ditosa (1980).- Agasallo de sombras (1992).- Cochos (1992).- Dïas de gloria (1992).- Saxo tenor (1993).- Touporroutou da lúa e do sol (Farsa choqueira para actores e bonecos,e viceversa, 1996)- Doentes, premio Rafael Dieste 1997.- Anxeliños. (1997).- Criaturas (2000).- A burla do galo (2000).- Mar revolta. (2001).- Animaliños (2002).- Integral (2003).- Actas escuras (2005), co que recibe o premio do certame Camiño deSantiago de teatro Profesional.
  3. 3. A burla do galoAnxo Fernández Martínez 6º infantil

×