Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Libriño infantil os alimentos

1,141 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Libriño infantil os alimentos

 1. 1. isk Lï-¿‘egivwïïïfiïsïszaíífiet 1/‘ x rw V‘ ' W__, _No/ me: -—= -—'¿v—*r«. »=«4i¿*= «.rms ‘. «¿’¿! I'v. ‘a’í7v‘9Ü? ï.h9ÏsS'3‘-ct
 2. 2. 1L Ï "w371 ¡A5 ¡I IDEAS ¡’REV . .. . . . .5}. .K. .1. .1. 17.31 . ..I4 «¡a1 al. ‘ u L pr. ..“ 7? ¿ mm». .. “u. ” 4T. ¡“mi 4.. .4. 4.. .1 «m! 4.. .. 4 . 4 »{: ... .,. ... ... .t. ..t. .€. ... :.. .i:3..13.. ... ..i:
 3. 3. ía__. ..e. .ígífi. ..i_. .a. zt. .43:23.321,. ..w
 4. 4. , 1.. . . I rra u «Mi .5 . . H ‘ . w , , w N 1 w ¡t . (Li , _ _ x x * . Ef; 7 w ¡K1 _. ... -:. ¡oi _ , 11x11 4 v V í u. .. , ... I ll H r! “ ¡Ihr HU. V. .| . ll t,3fi. ,J. ::3fi, ¿¿¿“: .1fi¿Ét; :3;É. y
 5. 5. A RODA DOS ALIMENTOS , ,,. .,. .,, ,,_, ;:Í, ,;: :íïy: ÍHÜZI:
 6. 6. L) It IL Ia Ia TWVY‘T‘YTIFITITÍ“ VFVXÏÍY: YIFEX H H -. ‘kr-m’ 2.. ., "í ‘nu ‘ ‘w . y¡r_-, f,¿“' w. ‘ + , ug _ m d , . _. . . - - _‘ , 4‘ ' , 2 z L "I ' v " J ‘ I” -' " “I. ” ‘ I “UD? ” ñzaIïhn" ' D. ‘a l’ ' ' ‘ I - 7'“ "¡"1 ww‘ KLM? “ ‘sw-Cr’ “ . .,. A . ::-; .ï%r“Ï *'. ‘ïr'Ï. .ïI-'ï’i‘w Y" , .‘. ""7Í-‘ Íï“? u. »
 7. 7. saáánrlhlbïtkárkItIbIkIüktúuv
 8. 8. I, “ . 7. AI“ A; n‘? AoIomqodo-dAbfxzwmoouaniaoco/ midaa. .. ¿‘É I I v. "; ‘ ‘ ‘. "' ‘ j’ . :Ï. ¡A l‘ V . 5 , / * ,5 _, _ »—' —- A — ——- - — ‘x. . a; v :3 ÏÏÏ - ‘I — 4 l; :-. ,/ J‘ , . ‘TX: 3;} 5 _. , ‘ 12"‘ ‘¿a ‘ i A; F1‘. ¡f 1;‘) — -: » v, EN "E o‘ ('11) 7 n u? wWHWmIIIII "7?
 9. 9. . -. . .7._-n. ... .. ... .. m. mu“. .. ... .ï. ... . WIWQIFH y. .. N‘ __. ,,__ , >__ _____'¡_, _ _____. __. _ _ _ _ _ _ _. __. -————. . --“'""'. ,-"' "' ». . __—'—-—. ¿-" ' ' - .7’ " m" <_¡ E oafaedwpoq/ qawoo . z . -r noto/ mom, 9 JV" _L_ «a, .1 j“ ‘F ’-*-—. .—-" . . v? . I 4. .7 A} .7 J‘ .7 "A " 1- * 7-2" 7-1»: - r- rave-z- v-rr- “p, r>rnt’vr1!nr vi‘ v «¿q 1.. x
 10. 10. ¿una ¿anar ÁiAk-tAMA-í AMM: Nam ÁáikxÁMkt ÁMkXÁMkx ÁáAk-IAMkk ¿agausssssssssssssttstütst I m m -. m » I »
 11. 11. La: a nan. . . .1.. ." 3. 4 . l. ñrïfiwr. p J. Fui R l. .. ¡H : < ya . .._. .,. Ü r. .. . y. . fit AI x ya , . n. ,3} ¿MN Wav . r , sr 5.. 4.. . . . _. f, y n. xx”. .. mI. .. EL T; mu. n“ É. m” «M. » M 4 , . . i. «uma. u ¿why 5%. 4. HB. a _. . . . 4Q. J. un. É ¿n www . . . L. n “m. .. , u. .. . mi. v} E fi. umfífií_fï, ¡AxíifïljxíjfiÉÍÍE, z , ,_ , . í Lx
 12. 12. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx ‘Mr‘ï‘ï‘w‘4x xtx x xx x x Hi5’!
 13. 13. a. ÁÉEEEEEEÉÉ}a, ¿figaáfixayyaaoïflxaaaxagÍÉÍJ. xmxfiaxfiwflx-
 14. 14. u Ixlx, r o M . . . a u xVxx Ó: J .1 7.. u . u v u . __ , I I. o . z V I! ‘ E x x x 2to].
 15. 15. xaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx‘xx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxïx N‘ ¿w ». . IIA<ï3IíI@II, IIï A x * . . . . - - — u. a x . o jxrtr - ‘rfrrrïrvn-'az“w : t__; w. I‘ ‘r ‘r1’ v xx? < ' a i I Ju l‘ Er L- ' _ . _J x. , ‘ .1 ‘xx - -I_ v ‘I . I, q I; I l, . I i. " x “ -. x. . a. " ¡f2! ' 94., . , u- , - . É . / ' í x , '.‘, r, .35 , n Ig 1 x ’ a - un u . ‘"‘Ir: .i: r:xr. .:n; :xr__z r m: ¡“mtfirzrïrztïí -: ."‘<. gí'x'. z;'*'. .'/ ' 1x7" ¿xr 77"'«; :_. FN: ,-r"7« «JFK? !
 16. 16. IIHIHEHK’ ‘WÉÏÏÏ; 35x? x ¡’FIIHH E}! M. tgaamns A: x-.4_. .:‘¡á. ‘ .4 IIHIWEEFP m. ¿I , .¿, ¿ ¿‘J 1 . ,. . .am= , 9ta" Ï
 17. 17. Via al, Íxfn a ¡w [xfa aim. b. .. uáxxu (xxi: olx Tin ¡IW u. .. ¡(ud fx! ¡EL ¡xro Lx. ..- nlxxuIxu ülxxIx. ¡Mi LF- n JH ¡lb xxwra In. n n u I x Uri Ext n ¡{m unix. r5 zw. n ¡Mx ¡JH Muro xr. n ¡Id a a .11 PF u [xxi u naxx. . ¡W (Í u FI n u JH ulxx M. .. a p Mi: a ¡mx ¡Ju ¡b . Lxb u u a x n J . é_. .._; .,. ;_. ¿_, ¿_x. .._, fi.. ,., . L. . 4. A, “ u‘? I 1V‘-
 18. 18. ixïrzxaaá‘: ¡ii-unn gïziisgxefizc-wïbr .5 fl nm fix . n n: ryïï, x,, .x, Íïappxïfffi. íí/ íííí l. ,x, :_, :x
 19. 19. 77”‘ ÍÉÉEÏ“ 73 IÏIÏTÏI i 3 I E I. í É HÁBITOS DE HIXIENE PERSOAL
 20. 20. ___. .. __. __¿ . _.__ . _.. _ . ... ... _. ._. .. fio. - ¿’xïxmx .511: ¿Cad éxsa- .521}: - Ístm ¿ha .3 - ¿fak- ¿Él-Le ¿É a 312434 ¿las frita fu» _. "»3‘. .- ¿CIL- fit-v. - . ... .__. .. _.. __ . ._. _rx__. . ¡“.77 -. _.__. -u——. ,r by“, u. -- u. ..» »——-__—' _. ... ... J p. ... _. 5.. .. . _._. .__. . . _._¡. . . ..__. a '_"_". Ilni'. .49l? fgfihfá: f&g ¿mx-fine jnaezfingáuaámeázsx ¿{Ghz-Ífik-LÏLE. »
 21. 21. x42 1 I ‘x 'x Vx Y” “x "x "x "x ‘x Í‘, 15 13445 “Ix ‘xx ¿“xx ¡x .6 x M; ‘_¡s-—-. x.‘
 22. 22. ay. _,xx. ,., x,xex, .,xxx, x,x, x,u, .,xea, ,., x,_, x,x, ¿I, xe, ,x: ,¿xxx
 23. 23. xxie: ,iz: :1:, ::, ::; x«, x:444:«.

×