Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exposición cenima 2015

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exposición cenima 2015

 1. 1. Patricia Arellano lu-ixemos aparte os clichés. Sei que é difícil, pero neste eusu, é completamente necesario. Non é como se o arte non se nutrisc a miúdo (quizáis incluso demasiado) (lo infinito poder do lugar común, pero este non é o caso. Así que alonxémonos das ¡imius ziteígadas, dos turistas enroxecidos polo sol e das tascas cheas de eomeusais ¡Ii-vorando tapas de pulpo, porque, entre Outras moitas cousas, eses son algúns dos clichés asociados a A Mai "Ia Dina: que "A Mariña é algo Ináis", pero iso tamén é un tópico, e ademáis, neste cuan, unha mentira. A Mariña simplemente non é iso, é outra cousa. A Mariña e’ un (¡esqui ante e continuo vaivén entre un sol sempítcrno c unha choíva implacable, unhn [wequeña loueura que na distancia se estraña. A Mariña é unha ínfinidade de pinceladas en tons verdes e azuis, un clima de misterio que da vida en calqueira mento sensible a unha infinídade de historias xamáis acontecidas. A Mariña son M infinitas historias, contadas todas á vez, é a vida cristalizada de pintoreseas I'IIHIX( que se perden entre os bosques frondosos e a furia do mar embraveeido. Mnrmu é indescriptible, inenarrable e inconcebible, e por molto que seguise in- llnrln en retratarla con bonitas palabras, nunca chegaría a acercarme ni un ápice tnlul (la súa eomplexídade. Deixemos que conte pois, a imaxe, o que a palabra no tu uh Bréremu Fotografía dixital, papel RC, enmarcado, 50x70 cm. 2015
 2. 2. Cristina Basanla Pvgur, pegar, pegar. .. Mil anacos dc papel unidos dun en un, superpostos. n propio facer o que crea a peza, a partir das cores da paleta. textura e a cor dos papeis íntégranse con elementos propios da natureza como gólvls, fallas e cascas. muprv traballo a partir de tons que nos dan as estacíóns do ano. Inn-r t same a idea de poder rescatar aqueles materiais que xa tiveron un uso ou unha ' In! cin. 0 tempo íntégrase a través deles, xa que, todos tuveron unha vida previa qu: (‘gue desenvolvéndose no propio collage. full; ‘ cascas e pólas vanse secando pouco a pouco, e ísto inflúe na propia cor da rn. n us elementos da paisaxe natural, os que pola súa colocación e manipulación ll unha visión abstracta e surrealista da propia paisaxe da Mariña. Anacos da Mariña Técnica mixta, 802x100 cm. 2015
 3. 3. Xosé Blanco López term. É a forza vital que dorme debaixo da terra ata ser inseminada pola enerxía culina do vento, chuvía e so]. É A MULLER ÏORE. " - dos máis fortes símbolos de fertílidade, representa a enerxía masculina, ás veces udo O Home Verde, aparece en varias figuras desde o deus Pan ata Hermes or. É o HOME ARBORE A muller e o home árbore Estarcido, 79x59 cm.
 4. 4. Julián Bouza Cmnu fotógrafo principalmente de natureza procuro eliminar o factor humano ¿lun fotos de paisaxe quc saco ainda que nalgunhos casos este elemento lle da pe p "tiva e axuda a enmarcar a fauna contextualizalaLComa neste caso onde a pone mqueda das persoas refuxadas baixn o paraugas nos amosan o poder terrible Q ruso que poético dos temporais ínvernaisVivimos ó lado do mamen contacto (mu (-1 o, sen embargo, cada vez que mostra o seu poder acudimos hipnntizados a cmllvmplaloxoma nenos descubríndoo por vez primeira. E o fotógrafo non é nklllflfihtïoil responsabilidade engadida de plasmar o momentofacelo inmortal den- ha du súa propia singularidade. ' nnnpt ícíómbasada na regla dos terciosprocura enmarcar toda a escena para que o pvvtudor non se perda nad mar embravecidops espectadores sobrecollídosese mnuazando coa prernonicíón do solpor e o contexto xeográficop porto de Rínlo. en prolcndín para esta foto nada máis que un valor testimoniaLalonxado de toda tensión artística e ainda así creo que contén moita da poesía que podemos ver día ¿la un nosa comarca de A Mariña. Elementos Fotografía dixjtal sobre impresión química, 4 fotografías, 20x30 cm
 5. 5. Ignacio Castro I n mula lugar deste pequeno mundo a luz exprésase de formas distintas, na Mariña m ¡uizuda e fuxidiza. Obriga sen condicions a entrar dentro dun, facendo sospeitar l ¡Illniún dun sol enriba das nubes; e xustamente creando iso, unha ilusión. r. ymgrafía non deixa de ser un medio para compartir a forma de ver o mundo da- m. I ¡uw busca expresarse a través dela, e neste mundo manñán xogamos con pezas lun (le néboa, sospeita, friaxe, contornos difuminados, dias memos de solsticio, HH murios gris salgados, orballo e ventos de auga, terra e area, Sen título Fotografía djxital, impresión Lambda, 110x73 cm. 2| 2o
 6. 6. David Catá y; Sons afogodos Fotografia dixital, 40x60 cm. 2013 u ‘Inn 2011 detectáronme otosclerosís, unha enfermidade dexenerativa da audi- ” u. raíz deste diagnóstico comeoei a traballar nun proxectc que fusionase a miña ll nll ¡iola música coa arte. ‘mus cotiáns do día a día empezaron a cobrar maior importancia, importancia u «Iuvcu inversamente proporcional á miña perda de audición. Toco o acordeón ‘Ii- ¡yoqueno e, pouco a pouco, case sen darme conta, vexo como esas melodias l zlwlprcllde esvaécense entre os meus dedos. Sons reprimidos pola marea, que l. ‘ u rubro.
 7. 7. Lucía Catuxo II poza é unha alegoría da beleza da Mariña de Lugo, identificando esta comarca _ inmxc dunha muller moi fermosa. » o Inodelo de beleza elixín o busto de Nefertiti, que se conserva no museo de in, que desde sempre me pareceu deslumbrador. Esta escultura representa a ralña exipcia de fermosura lexendaria (1370 a. C. - c. 1330 a. C), cuxo nome se ‘- clría por “Bondade de Atón , a fermosa chegou” ‘nus elementos presentes nesta escultura que son O Campo e O Mar, dúas l xcs, dúas formas de vida moi diferentes, que conviven nesta comarca. pu, presente en forma de coroa. O tocado da figura está rematado cunha , unha trenza feita coas follas que envolven as mazurcas del millo, cultivo que < - os campos da Mariña de Lugo. O millo forma parte da paisaxe, da cultura, a ‘ oriu e a súa arquitectura (os cabazos), desta rexión desde fai centos de anos. . pos de millo, altísimos, movéndose co vento, varios meses ao ano, é para min inn imaxes que sempre teño na memoria máis características desta comarca. l‘, representado coas sardiñas que enchen o gorro da escultura. É un pequeno c ás pescantinas, recordando aquelas mulleres que recorrían os camiños ns sobre as súas cabezas, cargadas de peixe fresco, para vendelo chamando de lódalas casas. Mariña, A Fer-masa Chegou Técnica mixtapeu de ceramicafollas de millo, 48 cm.
 8. 8. cinismo: a , e. 98cm no ¿comunas . m nlmm «ma» w mnmsïmm o mmmmmwm e. ummmmxm. amïwsmo +23 m «Emsa: no wszos. ..o cnvmswmflo mmïmxm. m venom mmcmwvmïomm _, Ríaos? m conocíamos mm mmumnom vnoñoxmmomc m5 e. 38.5o u: mxmBEo . “Baño tecno amoonomzmmfinm. m» m 5o 5 mcamñom o ¡»vamos a omumfimm . mogsmm. omwaoïïnmunm no mcnomïoc m moaomawmo a mmmmrwoñmmcnm. .. Moa n: Eñom uommïmm. m}. «ma. malo amumonnem rnïaaeïa. mesmo? aunar oooxum Bu. no
 9. 9. 28 Celso Dom-ado x1‘ , . ‘t :4 rw, NA ESPERA Grafito, esmalte e vernices tintados, 121x60 cm. 2014 t l. ¡nrlórica que leva por título “NA ESPERA", responde a unha persoal reflexión < llunha serie de detencións índiscrimínadas de rapaces galegos acusados da w ¡mi a unha organización armada. Se lles aplica á inxusta “Lei Antiterrorista" . wm n - ‘cn no cárcere “na espera” de xuizo un tempo indefinido. l n. ade un veciño de A Mariña, e fillo dun grande amigo, está nista situación; 4 lvl-IRA" de xuizo.
 10. 10. Ernesto González 3o m un, cando me levaban á praia a Foz, algunha vez (non moítas) viña cos pés u Inulus de pichi. , will «lo novembre de 2002, logo do accidente do Prestige, os barcos deixaron = >| .ll‘ pichi ao mar: comezaron a verter chapapote. Foi daquela, nun paseo pola vu Foz ou Barreiros (quen se IembraPI), que atopei un pequeno peixe de m u mu cabeza manchada de alquitrán. m v mc fascinaron os paradoxos. Esas portas pechadas á lóxica (como a poesía) Hui ¡icrmitir o paso, ainda que sexa de xeito fugaz, á cerna das cousas. (Ou V ' w m pensar. ) O peixe, dobremente morto, de plástico e afogado en chapapote, m mn alfinetes como na colección dun naturalista, acompañoume esta ducia w i un taboleiro de corcho da parede do meu cuarto en Mondoñedo. Ás veces, , ., l t w. mcus ollos botaban a cana nese mar de fotos e recortes de prensa, o peixe 3 e y l l u unzol. E sempre, o seu sorriso rosa embalsamado con pichi negro, nun ‘g . “ ‘ ' i u I, recurrente, como os movementos en círculo do anima] encerrado nun u ¡míame ecos do nunca máis. .- i . u-i(>i1 preséntoo enmarcado nunha pequena caixa branca, como se fose unha 41- illl5(‘,0 do obxecto encontrado da Fundación Antonio Pérez de Cuenca, coa n. .1 (ic poder compartir co espectador o resón dalgunha das suas memorias. Memoria histórica (objet trouve) Xoguete de plástico manchado de alquitrán, atopado na praia días despois do naufraxio do Prestige, 6x1o,5x1,5 cm. 2002-2015
 11. 11. Xoán M. Guerreiro ivo da voda dos nosos amigos Jürgen e Marion, Rosa e eu viaxamos a Ale- n viaxe de volta, xunto con eles, ao noso paso por Francia, paramos na zona nza para facer un pequeno descanso. A luz do mediodía, cálida e envolvente, todo o cnrpo exposto a súa influencia. A figura de Marion veuse círcundada Iuminosidade difusa, tan peculiar da luz impresionista. O recordo na retina unlcs na memoria, foi o que me levou a escenificar nun lenzo esta imaxe que I no estudio. orn das súas inquedanzas como visitantes da nosa comarca fan dos espazos llo que universaliza os territorios. Marión en Francia Óleo sobre lenzo, srxioo cm. 1991
 12. 12. Zilí Katova - ll unha obra que, coma o seu nome indica, trátase dun xogo de interpretación nriñn nas miñas claves estilística habituais: cor vibrante, perspectiva quasi lll‘ c movemento procurado coas liñas orgánicas. Participa igualmente doutros a a llcntes frecuentes na miña obra: contido simbólico e intento de plasmacíón (lo integral do mundo cultural humano, representado pola arquitectura tra- al neste caso, e pola presenza de elementos rituais e folk, cunha perspectiva oloxica, e da natureza plasmada mediante forzas elemcntais coma o mar, montes o estrelas, e a sempiterna choiva galega, sen fronteiras entrambos, Il dunha unidade, dun todo se tratase, nhra esta presente a música, a romana, a queimada, o hórreo, mais tamén as , o polbo, a píntega, as conchas e o Camiño de Santiago, quc atravesa o noso rin da Mariña Lucense. nmcnte, trátase dunha obra realizada con acrílico sobre lenzo, có fondo ama- A n tríptico en gran formato. Uso os pinceis “lingua de gato", quc son planos, e n un deseño previo da pintura, en cambio deixo a obra desenvolverse, nun lo de diálogo con ela. Por iso, cada cadro vaise xerando coma aos golpes do _‘ e u través da contraste das cores. -- ITlllCS das miñas obras son o Expresionismo, o Fauvé, a Psicodelia e a Arte ' terésanme a expresión da emoción e a comunicación do gozo da vida, e a e pensar que a miña obra fai a xente que a ven sentiren ben, feliz. A Mariña Luducense Acrilico en tea, Tríptico 102x228 cm. 2015
 13. 13. Mauro Leivas lmuxe dende o mar cara a costa, cún hourizonte inclinado e unha pequena zoa rxidn a ollos dun buceador. o a pel da auga e o fondo uns cóns verdes. .. n 6 refrexar ise senso que dan as gafas de bucear de peceira xigante e as íllas o pum o náufrago. “ in], cartón fallcíro raxado, pon en dúbida que esto scxa un paradiso. .. amo é unha industria depredadora que remata por contaminar e ensuxálo que loca, a masificación e o deterioro. In (las catedrais xa é tristemente evidente. .. - — . ' turí tico? Acrflicas sobre cartón falleiro. submuggïggggïnaïgzïigsïïontax: final de Rebolo Belas Anes. _ , . .
 14. 14. Balbi López 38 ¡n! m y vai soltar o cordón umbilical representado na corda para emprender a viaxe i m «lu vida na que o azar vai xogar unha parte fundamental, o dado representa . .u a Os cabaliños de feira que na Mariña se instalaban nas praias, saen do - w v! para adentrarse no mar, son a parte lúdica pola que o neno vai iniciar a súa m (mixc. O inicio da UÜIXC Oleo sobre lenzo, goxmo cm. 39
 15. 15. Xosé L. Neira Brochs Mar axitada (da serie “A Fragata ” Acrílico sobre táboa, 50x88 cm. lu obra é coma o mar, a cor traballa sea para permitir ser controlada con aga» m, u igual que se faí cnn barco para manobralo, esa forza que ten dentro e que lxúmlose levar, sen opor resistencia, xa que si se fai pode ocorrer o desastre; nn n falar do mar e a pintura. A potencia é o misterio insondable buscada nesta n t- qnerendo representala co permiso dos elementos. esquina superior esquerda hai un veleiro que escapa vento en popa, da furia «mtmlahle.
 16. 16. Alfonso Otero Regal - ‘¡ia como tal, comarca natural e historicamente falando, non existe. Nlzn-iñas”, e unha definición territorial que ven da Idade Media que nomea a 4 I. ‘ porto do mar do “Alfoz”, dunha vila onde se centraliza a administración e o r ¡ur eclesiástico da bisbarra. r Mariña de Viveiro, eran os térreos comprendidos entre San Cibrao, Moras, ilnrvlt) e Xuances. No caso de Mondoñedo A Mariña, eran os terreos de Foz, r 4 (‘uwo e no caso de Ribadeo a franxa costeira de Barreiros e Rinlo. m h p ou tiña de 5 a12 anos, os da mariña éramos nos e existía unha rifa constan- u «lo Valadouro, máis ricos con máis trigo, máis millo, máis gando e incluso , w nrgullo, ¡HCalquera lle chamaba Mariñán a un do Valdadnurol! ' nm lo ven pois a actual definición de A Mariña? Foi un invento dos periódicos ulms medios de comunicación para sectorizar a información captando máis un rs e consumindo menos papel. m ¡un obra, quero pois mostrar unha franxa costeira do norte galego, herdeira n! r ¡lu constitución de Baiona que crea as provincias que non se caracteriza . nnifurmidade tanto no aspecto orográfico, social, nin socioeconómico. mus-u un “Colaxe” de cousas e feitos do meu obradoim nos últimos 3o anos, u r wrlo sentido do humor “A Mariña — A Maliña” e unha certa definición onde ¡ nu o único que nos une son as cunchas de caracoliños que acaban varadas i m w215 praias, algunhas cores, a terra, a auga, o lume, o mar e o ceo. l l z 1 l A MARIÑA-A MALIÑA Gres refractarioserigrafia cerámica e esmaltes, cocido a 133o°C, 3,5X1rl0 m-
 17. 17. Alberto Penn P‘), - t im ¡cn forma parte da serie de pinturas recientes titulada “Paus”. ‘ A; i «llo u partir de fotografias de paisaxes nas que resono emocionalmente e cor- iii Iwllie, metáforas de diferentes estados internos. Tomadas na Mariña de Lugo, “x «W , |« urruzo, nas Azores e outros lugares, son fotografías de paus naufragos, restos i i! v. ¡le árbores, plumas nun temporal, ete. l —. í l r , us lenzos encolados en tablas pego directamente diferentes elementos natu- mus, pedras volcánicas e unha euncha. Utilizo a pintura para integrar a foto- ‘ ' i- r ¡la paisaxe, os elementos naturais reais e o estado emocional que pretendo r I I‘. i - "Restos da coraza” é un estudo das sombras e das luces da propia personali- i N, ’ n ¡(‘diante analoxías sobre o paso do tempo, o cambio e a orde natural. , . Resto d" 3 coraza Óleo sobre elementos naturais e lenzo encolado en táboa. i Tríptico tres táboas. 03d“ “Uh” de 12m8‘) Cm’ 2014 45 44
 18. 18. José M. Pérez Rielo con pintura acrílica, con incisións e raspados sobre táboa, a obra é unha visión hu marina (zoa de terreo próxima ao mar segundo di o diccionario) cos seus autos: terra, auga, flora, espazos que habitualmente vemos na nosa costa, Mus ou marisrnas, Pretendo transmitir, ao contempla-la obra, un sentimento de lr. ión deica a natureza, o seu misterio, a súa beleza. Non é unha obra realista anlemente senón unha interpretación persoal da paisaxe. Sen título Acrilico sobre táboa, 81x122 cm. 47
 19. 19. Juan M. Ponte For-és cxpoñendo os últimos corenta anos n rinno. A súa obra, moi naturalíst v ñcíra. No seu traballo « n ta unha panorámica a província de Lugo e no occidente a, con frecuencia lémbranos á Galiza rural e predomina o Iapis carbón, grafito e pastel. Nesta ocasión do seu Ribadeo natal. - - boncíllo, lápis e grafito, 50x70 cm. 2o Praia de Cabanela Técnica muda, Car 49
 20. 20. Pilar Rei Teixeira ’ e ventas do mar da Mariña e do seu interior traspasan as figuras destas pezas, que ¡ mcllan procurar na unión a protección diante dun entomo hostil. H O l nlá que o espectador disfmte coa contemplación da obra tanto coma min no omento de creala. Maríñáns Arxila vermella e cocción a 1o5o°C en atmósfera oxidante, 6ox22x22 cm. a u 50
 21. 21. Eva Rivas García Ser de mar Acrílico sobre tea, 80x80 cm, 2015 on sería quen son se non houbera nacido aquí. lugar de procedencia dunha persona inilúe na súa forma de ser. Nesta obra trato toma da Mariña enfocado a unha relación identídade-xeografía, é dicir, escollín — mar como característica máis representativa da nosa paísaxe e ademáis coma un mplemento á miña identidade, o mar forma parte de min. pintura é un autorretrato xeográfico que pretende evocar no espectador a ci ción de estar observando o mar e formar parte del. Xogando coas cores carac- 1 s ¡cas da paisaxe surnérxome ne] por completo. i lítulo da obra “Ser de mar” xoga cos significados de ser, xa seña indicando per- ¡mi ou facendo referencia á esencia ou natureza interior propia dunha persona ou IISíi.
 22. 22. Carmen Rivas Llonín Ma] again; Fotografia dixital procesada sobre papel RC, 40x26 cm. 2015 Apocalipse. ', tan atractivo coma perigoso, cóbrase aquí e alá, africanos nas pateiras, dos animais varados vítima ln u- n medio mariño. n ¡I um preséntanos unha imaxe alegóríca onde un mar cinsento e unha Iúa verme- «Ill o presaxio de que algo malo está por vir. os corpos dos mariñeiros, s da nosa acción agresiva
 23. 23. Antonio Rodríguez 56 “gg. _ e _ l Ï 5% r a ï t: _ w , _ . k <4 1 G 4 m’ A ‘ Á Ve ¿t Sen título Engarce de material de refusan‘), 2X1?“ 1'“- ! n-«puxo, primeiro habitante do Continente Basura ou Illa Lixo. t ilnu do só que se sentía o bote; e para que non claudicara creou o home a botella, . mí puideran vivir xuntos os dous e servirlle a el. ‘Iulros defenden a teoría da evolución e transformación dos animais que por - nauilación de grandes cantidades de particulas microscópicas de plasticos foron u num-ados na cadea trófica a través do microplacton. In m non son máis que teorías que poiien en evidencia a ignorancia e ousadia dos l ws‘ humanos. II- upoxo está aquí por si mesmo; é o primeiro habitante de Illa Lixo, o novo con- wuu-ute que navega polo Atlántico Norte como as placas tectónicas o fan sobre o v. mutua, e como el outros tantos chegarán co mesmo propósito, reclamar o seu. « 4 -—-——u—-nm u
 24. 24. Laly Santos Praia de Peizás Óleo sobre lenzo, 59x50 cm. A iuur de Foz. Rcrulei nesta vila fai trinta e catre anos. Namoreime da súa paisaxe e sobre todo du scu mar. Ó longo destes anos vinte vestida de mil cores, mecéndonos no teu seo como unha nai . Vin a túa cega carraxe, as túas feridas, en ocasións tan profundas qm- penseí que non te recuperarías; vinte erguer maxestosa cos teus cabelos brancos rmuo a grande señora que es; escoitei a túa risa batuxando co alento forte e salobre uuu-s muros que se achegan, escoitei a túa voz ruxindo na noite pedindo axuda, corno rvsyiosta, o silencio. Podería dicirse entón que nos coñecemos a través de todas as tormentas emocionais a través da vida e da marte. Así lc vexo eu: brava e atormentada como esta terra, pero tamén libre, fermosa, lorca pese a todos os golpes da vida.
 25. 25. Martín Soto A través de varios estudos de forma fondo figura e cor, represento varios espazos do mcu interese como pode ser a pena Burela. formas sinxelas, estudos de formas incompletas que por si soas falan. Pena Burela Técnica mixta sobre P3131» 30x40 m" ¡m5
 26. 26. Álvaro 'I‘rincado Fernándeï. Hábitat Fotografia, 60x40 cm. 2015 A miña obra xira en torno a lugares cotiáns e desapercibidos conxugados en por- cións de tempo concretos. Unha búsqueda na expansión de volumes e xeometrías de paisaxes urbanos que moldean o noso hábitat. Víaxes individuais e colectivos contidos en espazos froito da nosa intervención. Asimetrias das nosas personalidades e simetrías da nosas historias combinadas. Escenarios de vida infinita nunha liña de tempo oculta por fachadas e muros que nos illan do exterior común. Capturas que xorden nas nosas urbes e se alimentan (le formas de vida simultáneas e paralelas. Unha visión que suxire a necesidade de ver o noso mundo desde máis dun punto ¿le vista para atopar un equilibrio.
 27. 27. Lucía Vila Rego A Mariña en conto Composición de tres debuxos, técnica mixta, 23x23 cm. No momento en que un artista vai adiante cunha idea e a materializa para convertila en realidade, todos os pasos do proceso que conduciron ata esa forma visible da obra son importantes. Eu sempre traballo partindo do meu caderno, un diario persoal no que as ideas son obras de arte, exactamente como caiquera producto rematado, incluso antes de volverse visuais. Así mesmo, os garabatos, os bosquexos, os estudos, os debuxos, os pensamentos ou as conversas son tan interesantes (ou incluso máis) que o propio resultado final. Neste caso, os meus cademos tomaron en conto e poesía arredor do tema “A Ma- riña". Lemhro a través do debuxo voces da miña infancia, voces tinguidas de azul reflexadas nos espellos do tempo. Lembro días esquivos, colleitas de refuxios na sombra de mares interminables. Tamén reflexiona sobre o silencio das ondas do mar. sempre debuxo o mar. Tomo a mecedora como asento e cando me sinto lenta e fatigada, debuxo para liberar a ansia que me agobía e vexo ante min unha acuarela que se me asemexa ó mar, á Mariña na que eu nacín. E cando estou lonxe, levo un uuaquiño de Mariña comigo.
 28. 28. Manuel Villagordo Ruíz 66 Sen título Técnica mixta, arame, estopa e escaiola, 120x50 cm. Escultura realizada con técnica mixta: arame, estopa e escaiola. O modelado da peza, faise engadindo e modelando a escaiola semisólida sobre unha estrutura de arame e estopa. lista escultura está concibida para contemplala desde dous puntos de vista: frontal o posterior. Encontrámonos ante un baixorrelevo con dous puntos de vista, como se dun friso se tratase. Na escultura ten a mesma importancia a masa e o baleiro (o sólido e o oco). Os volumes suxírense coa interrelación destas formas. As texturas pouco definidas o os volumes apenas suxeridos, fan que o espectador participe na reconstrución visual da obra, e senta a forza expresiva da batalla. Esta loita pode expresarse desde a óptica interpretativa do “natural” e “urbano” como frontes irreconciliables da visión actual do concepto Natureza e Metrópole. Por outro lado a escaiola, forxada entre a auga e o mineral, vivifican a loita do mar o a terra na súa continua confrontación de quen modela e é modelado, coa sempre presente escena contaminante de estopa e arame que enraízan sobre as límpidas uugas.

×