Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ESTRUCTURA DE
L’ÀTOM
3r ESO

Elisabet Espinach, Rafa Merino i Marta
Blasco
Índex
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Justificació i contextualització
Objectius
Continguts
Continguts transversals
Compet...
1. Justificació i contextualització

IES Francesc Ribalta
3r ESO
12 alumnes
Unitat 1:
estructura de
l’àtom
2. Objectius
3. Continguts
4. Continguts transversals
5. Competències bàsiques
6. Metodologia
7. Temporització
Sessió
1

Aula

Activitat

Tipus

Agrupació

Aula habitual

- Qüestionari previ
- Planificació del tema (...
7. Temporització
Sessió
1
2
3

 

Sé

Vull saber

He après

Àtoms

 

 

 

Electrons,
protons
i neutrons
Electrització
de...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Criteris d’avaluació
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Competència de comunicació lingüística
- Autonomia i iniciativa personal
-...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Competència social i ciutadana
- Autonomia i iniciativa personal
- Competè...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Competència aprendre a aprendre
- Autonomia i iniciativa personal
- Compet...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- En comuni...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
7. Temporització
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Social i ciutadana
- Comunicac...
8. Avaluació
Activitat

Activitat 9
Llibreta

Pràctica de
laboratori
Treball
d’investigació

Pòster amb el
resum final

Ac...
9. Atenció a la diversitat

Ampliació

Reforç
10. Bibliografia
 Real Decret 1631/2006
 Física i Química 3r ESO, Oxford Educació.
 Programacions didàctiques IES Franc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Activitat 2. unitat didactica

437 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Activitat 2. unitat didactica

 1. 1. ESTRUCTURA DE L’ÀTOM 3r ESO Elisabet Espinach, Rafa Merino i Marta Blasco
 2. 2. Índex 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Justificació i contextualització Objectius Continguts Continguts transversals Competències bàsiques Metodologia Temporització Avaluació Atenció a la diversitat Bibliografia
 3. 3. 1. Justificació i contextualització IES Francesc Ribalta 3r ESO 12 alumnes Unitat 1: estructura de l’àtom
 4. 4. 2. Objectius
 5. 5. 3. Continguts
 6. 6. 4. Continguts transversals
 7. 7. 5. Competències bàsiques
 8. 8. 6. Metodologia
 9. 9. 7. Temporització Sessió 1 Aula Activitat Tipus Agrupació Aula habitual - Qüestionari previ - Planificació del tema (treball a casa) - Naturalesa de la matèria: Divisible o indivisible? - Sé, Vull Saber, He après - Exposició - Foto-paraula - Individual - Grup-classe - Grup-classe 2 Laboratori - Teoria atòmica de Dalton - Naturalesa elèctrica de la matèria - Treball grupal i Discussió dirigida - Grup-classe - Aprenentatge inductiu - Grup-classe 3 Aula habitual - Model de Thomson - Resolució grupal de problemes - Classe expositiva - Realització d’activitats - Grup-classe - Grups de 4 alumnes 4 Aula habitual - Exposició grupal de la solució als problemes - Lectura del model de Rutherford - Exposició oral - Lectura individualitzada - Grups de 4 alumnes - Individual 5 Aula habitual - Posada en comú de les idees llegides sobre el model de Rutherford - Model de Rutherford i Bohr - Imatge sobre l’evolució de les teories atòmiques - Pluja d’idees   - Classe expositiva - Foto-paraula - Grup-classe   - Grup-classe - Grup-classe 6 Aula habitual -Identificació dels àtoms: nombre atòmic i màssic. -Isòtops. -Massa atòmica relativa. -Puzle Aronson - Grups de tres alumnes 7 Aula d’informàtica -Com es dibuixen els àtoms? Simulador. -Realització activitats amb el simulador. - Grups de tres alumnes 8 Aula d’informàtica - Radioactivitat i radioisòtops -Grups d’investigació - Grups de 4 alumnes 9 10 Aula habitual Aula habitual - Energia Nuclear - L’estructura de l’àtom - Qüestionari final - Puzle Aronson - Joc-concurs de Vries - Sé, Vull Saber, He après - Grup-classe - Grup-classe - Individual
 10. 10. 7. Temporització Sessió 1 2 3   Sé Vull saber He après Àtoms       Electrons, protons i neutrons Electrització de la matèria             7 Ions       8 Isòtops       9 Taula periòdica       10 Energia nuclear       4 5 6
 11. 11. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Criteris d’avaluació
 12. 12. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Competència de comunicació lingüística - Autonomia i iniciativa personal - Compentència en el coneixement i la interacció en el món físic
 13. 13. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Competència social i ciutadana - Autonomia i iniciativa personal - Competència en el coneixement i la interacció en el món físic - Aprendre a aprendre
 14. 14. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Competència aprendre a aprendre - Autonomia i iniciativa personal - Competència en el coneixement i la interacció en el món físic - Aprendre a aprendre
 15. 15. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 16. 16. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística
 17. 17. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística
 18. 18. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística
 19. 19. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística
 20. 20. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 21. 21. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística
 22. 22. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - En comunicació lingüística - En aprendre a aprendre - En el tractament de la informació i la competència digital - Autonomia i iniciativa personal
 23. 23. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística - En el tractament de la informació i la competència digital - Autonomia i iniciativa personal
 24. 24. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística - En aprendre a aprendre - En el tractament de la informació i la competència digital - Autonomia i iniciativa personal
 25. 25. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística - En aprendre a aprendre - En el tractament de la informació i la competència digital - Autonomia i iniciativa personal
 26. 26. 7. Temporització Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Coneixement i interacció amb el món físic - Social i ciutadana - Comunicació lingüística - En aprendre a aprendre - En el tractament de la informació i la competència digital - Autonomia i iniciativa personal
 27. 27. 8. Avaluació Activitat Activitat 9 Llibreta Pràctica de laboratori Treball d’investigació Pòster amb el resum final Actitud Criteris d’avaluació Puntuació al joc-concurs de Vries de l’equip. Ha de contenir tot el que s’ha apuntat a la pissarra durant les explicacions. Han d’estar resoltes les activitats proposades durant les sessions. Al final de cada tema ha d’haver un resum amb les idees principals de la unitat. Puntuació 30% 35% Han d’haver completat les dues experiències proposades i completat el qüestionari corresponent. 10% Triar un dels científics que han aparegut en la unitat i buscar informació sobre la seva vida i escriure mig full amb els trets més importants de la informació trobada. Proposar 3 preguntes que aquest científic es va poder plantejar abans de proposar la seva teoria o a les quals va respondre amb les seves deduccions. En la llibreta ha d’aparèixer un resum amb les idees principals de la unitat relacionades entre si. Aquell alumne que tingui el millor resum serà recompensat amb mig punt addicional a la nota final i s’elaborarà un pòster amb el resum. Aquest pòster serà penjat a l’aula de classe per tal de tindre, a final de curs, un resum de cada unitat en format pòster. 10% Es valorarà l’interès de l’alumne durant les sessions, la participació en les activitats propostes, l’esforç dedicat a l’assignatura... + 5% (extra) 15%
 28. 28. 9. Atenció a la diversitat Ampliació Reforç
 29. 29. 10. Bibliografia  Real Decret 1631/2006  Física i Química 3r ESO, Oxford Educació.  Programacions didàctiques IES Francesc Ribalta  Documentació SAP104 (Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Experimentals i Tecnologia)

×