Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exercicis oració coordinada

5,888 views

Published on

  • Be the first to comment

Exercicis oració coordinada

  1. 1. L’ORACIÓ COORDINADA martaaprovamEXERCICIS:1. Indica quines d’aquestes oracions són compostes coordinades. I digues el tipusde coordinades. a) Tothom ha felicitat el vencedor de la cursa. b) Quan vinguis a casa, no t’oblidis de portar-me els deures. c) En Pere no beu mai aigua ni menja verdura. d) No vol pintar el menjador sinó que vol reformar la casa. e) Sempre trobo el conserge bevent o menjant. f) Escriu les frases més importants o bé subratlla els fragments més interessants. g) He de fer un resum o he d’elaborar un esquema d’una unitat d’història. h) L’alcalde ha lliurat els premis als guanyadors i ha felicitat els finalistes. i) L’Oriol llegeix i l’Arnau fa els deures. j) En David passeja cada dia o bé fa esports tres cops la setmana. k) En Pere o es troba malament o passa un disgust molt gros. l) Recordava l’argument de la pel·lícula però havia oblidat els noms dels protagonistes. m) Dedica molt de temps a llegir; per tant, no té temps per escriure. n) Han tancat l’aeroport; o sigui que avui no sortirà cap avió.2. Completa els enunciats següents amb la idea que s’apunta al principi. Hasd’utilitzar nexes.Ex.: objecció. En Roc va arribar deu minuts abans de l’hora, però ja no quedava ni unseient buit. a) Objecció: Hem collit dos cistells de bolets… b) Unió, suma: A la tardor acostuma a ploure força… c) Deducció: Ha començat el fred... d) Aclariment: ben aviat celebrarem la castanyada... e) Distribució o elecció: no sols van venir tots a la festa... f) Opció: els nois de la colla faran els panellets...3. Escriu si és veritable o fals cadascun dels enunciats següents: a) Les oracions simples tenen un verb; les oracions compostes, més d’un. b) Hi ha dos tipus d’oracions compostes: les coordinades i les subordinades. c) Les oracions coordinades estan formades per dues o més proposicions amb significat complet. d) Les oracions subordinades estan formades per dues o més proposicions amb significat complet. e) El nexe que uneix les proposicions d’una oració coordinada especifica la relació que tenen. d) En el llenguatge escrit, les proposicions d’una oració juxtaposada se separen mitjançant la coma, els dos punts o el punt i coma.
  2. 2. L’ORACIÓ COORDINADA martaaprovam4. Indica quines d’aquestes oracions són compostes coordinades. I digues el tipusde coordinades. a) No es va encendre el llum ni van trobar els llumins. b) Adés l’agafava, adés la deixava. c) No és aigua freda, sinó calenta. d) Feia molt bon dia, i tanmateix duia el paraigua. e) Pagueu-me en efectiu o bé feu-me un taló. f) L’ha suspès i encara se’n riu. g) Ja hi ha els músics? Dons podem començar. h) En Lluís hi va anar i intentà de comprar-ne més. i) No l’hi volien, però al final l’hi van voler. j) M’agrada més el vermell; per tant, el compraré.5. Indica de quin tipus de conjunció coordinada és la que trobaràs a les següentsfrases d’un text de J. S. Pons: a) Sentia el brill agut i penetrant de sa mirada. b) Espera unes tres o quatre setmanes. c) Mes el pastor no es deixava enganyar per la burla. d) No fan un pas que no alci ardidament la cua o no giri el cap a dreta i a esquerra. e) Si me n’hi he estat tres anys – sens veure persona nada, sinó un petit rossinyol- que nit i dia cantava.6. Fes el mateix que en l’exercici anterior: a) Hi volien anar tant si nevava com si plovia. b) No solament m’agrada molt, sinó que me’l compraré i tot. c) No ens han avisat a l’hora? Per tant, que no es queixin. d) Podeu estudiar geografia o bé fer aquests mapes. e) Ja que aneu a l’hort, porteu-me enciams i ompliu-me un cistellet de tomàquets. f) Tanmateix sou ben agosarat;: això no ho hauria fet ningú més. g) Oi que diuen que està bé? Doncs que es noti!7. Omple els espais en blanc de les frases següents amb una de les dues formes:“sinó”/ “si no”.No confonguis “sinó”, conjunció adversativa, amb “si no”, conjunt format per lacondicional “si” i la negació “no” (No és aigua freda, sinó calenta. / Si no va bé l’aiguafreda, engega la calenta). a) Han vingut no sols ells, _________________ els seus amics. b) La paraula adequada no és negligència, _________________ mala fe. c) _________________ t’interessa, no cal que et quedis. d) Hi hem d’anar abans de les nou, _________________ farem tard. e) Sort que Hegel és tan pesat de llegir! _____________, avui tothom seria hegelià! f) Seguirem el programa al peu de la lletra; ________ després tindríem problemes. g) No acabarà a temps_________________ l’ajudeu. h) No l’escoltis més, _________________ t’agrada. i) No és l’Anna qui ho ha fet, _________________ en Lluís.
  3. 3. L’ORACIÓ COORDINADA martaaprovam8. Omple els espais en blanc de les frases següents amb una de les dues formes:“perquè”/ “doncs”. En català “doncs” sempre ha de tenir un valor consecutiu, ha d’expressar una conseqüència de l’anterior, mai causal. Sempre que es pugui per substituir per “perquè” serà incorrecte i caldrà posar “ja que, car, perquè...” a) Encara no han arribat ______________ han perdut el tren. b) Vivien a les muntanyes de l’interior, ______________ la zona central del país era aleshores un immens aiguamoll. c) Convé que li crideu l’atenció, ______________ no ha complert el pacte. d) No ens ha arribat cap notícia de l’expedició, ______________, hem d’avisar el responsable. e) Ja han arribat els nens? ______________ poseu-los a dormir. f) M’agrada molt, ______________ és ben discret. g) Té el peu masegat: ______________ fem-li fregues. h) Té el peu masegat, ______________ li han aixafat sense voler.9. Enllaça les frases següents amb les conjuncions “perquè” o “doncs” a) Diu que té febre. No vindrà. b) Ara li podrem dir allò. Ja ha arribat. c) Van entrar per la finestra. Havien perdut la clau. d) Me’n vaig a sopar. Ja és tard. e) Sense la Núria no podem acabar. Vés-la a cercar. f) No fumis tant. Et fa mal. g) T’agrada aquest disc? Compra’l. h) Duia un got a la mà. Senyal que tenia set. i) Era un bon alcalde. Escoltava tothom. j) S’hi dedicava amb cos i ànima. Era la seva vocació.10. Completa les frases següents amb una conjunció coordinada i digues de quintipus de coordinada es tracta. a) L’un reia _______________ l’altre plorava b) Sense afegir______________ treure un mot. c) Ho hem d’aconseguir de grat ______________ per força. d) És un bon noi, _______________ estudia poc. e) No surt mai _________________ de nits ____________________ de dies. f) _________________ no m’ho va dir __________________ no me’n recordo. g) Tots eren al voltant de la taula, _______________ drets, ___________ asseguts. h) És molt variable: _________________ diu que sí, _______________ diu que no. i) Practica la medicina, _________________ l’art de guarir. j) Van perdre quatre-cents homes ______________ morts ________________ ferits.

×