Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marta Casademont

409 views

Published on

Presentació per a l'assignatura Comunicació Científica

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marta Casademont

  1. 1. L'energia i la societat Marta Casademont Garcia
  2. 2. Situació Actual <ul><li>El desenvolupament mundial depèn d’energies no renovables. </li></ul><ul><li>La disponibilitat d’aquestes energies es troba cada dia més limitada. </li></ul>
  3. 3. Com s’ha arribat a aquesta situació? <ul><li>Dependència d’energies no renovables: petroli, gas natural, carbó i energia nuclear </li></ul><ul><li>Consum excessiu d’energia. </li></ul><ul><li>Falta d’eficiència dels sistemes d’obtenció i distribució d’energia. Pèrdues d’energia. </li></ul>
  4. 4. Alternatives considerades <ul><li>Potenciar l’ús de les energies renovables (eòlica, solar, mareomotriu, geotèrmica, hidràulica, biomassa) </li></ul><ul><li>Fomentar el consum responsable d’energia a tota la societat (empresaris, polítics i població en general) </li></ul>
  5. 5. Recomanacions <ul><li>Fomentar l’investigació de les energies renovables per tal d’assolir millors rendiments, més usos i preus més assequibles. </li></ul><ul><li>Potenciar les energies renovables amb subvencions, incentius o altres mesures que facilitin la seva instal·lació i utilització. </li></ul><ul><li>Millorar els sistemes d’obtenció i distribució d’energia per tal de disminuir les seves pèrdues. </li></ul><ul><li>Desenvolupar projectes de conscienciació social per a un consum responsable d’energia. </li></ul>
  6. 6. El futur <ul><li>És molt important trobar alternatives a l’energia no renovable, atès que les conseqüències que se’n poden desenvolupar de la seva limitació són molt grans. </li></ul><ul><li>El primer pas per aconseguir-ho és l’estudi i investigació d’alternatives. </li></ul><ul><li>La societat té una funció imprescindible en el consum responsable d’energia. </li></ul>
  7. 7. Resum <ul><li>Si no es comencen a fer esforços per a obrir un camí de canvi cap a noves alternatives energètiques, el benestar de la societat mundial pot esdevenir molt vulnerbale, tan en els països desenvolupats com en els d’en vies de desenvolupament. </li></ul>

×