Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Totes Les Notes

2,297 views

Published on

 • Be the first to comment

Totes Les Notes

 1. 1. GUIÓ DE LA SESSIÓ PRÀCTICA Hèctor Pérez Fusté NIVELL: tercer de primària DURADA DE LA SESSIÓ: una hora Tipologia de centre i alumnat: Ens trobem en un centre de primària força petit situat al centre de la ciutat. Degut a les dimensions reduïdes del centre la ràtio de les classes està posada a un màxim de 20 alumnes per aula. En aquest centre i trobem un tant per cent molt elevat d’immigració que cada any fa variar dos o tres alumnes a cada curs, cosa que fa que el nivell, en general, no sigui un dels més alts de la ciutat. Tot i això, s’està treballant a partir d’un projecte on tot té relació amb la música per a poder sortir de la situació que arrossegava el centre durant anys. Al tenir aquest projecte on la música és un eix vertebrador per a l’aprenentatge, hi ha més personal docent al centre del que hi hauria d’haver, sobretot, especialistes de música. Això fa que les classes de música siguin gairebé sempre amb la meitat del grup. Fet que ens permetrà treballar més còmodament i poder plantejar algunes activitats que amb tot el grup no les podríem fer. A la sessió que proposem trobem mig grup de tercer de primària que fan cada setmana dues hores de música setmanals, una amb la meitat del grup i l’altre amb tot el grup junt. També fan el taller de dansa, una hora i mitja setmanal. Continguts a treballar: PRINCIPALS SECUNDARIS - Cançó: Totes les notes de l’escala - Pulsació - Notes de l’escala saltejades - Moure’s per tot l’espai - Escolta activa d’una música - Presentació d’Antonio Vivaldi - Reconeixement d’un quartet de - Acords triades de: Do, Sol, Fa corda i dues trompetes - Compàs ternari: tres pulsacions - Instruments de corda fregada i de - Tocar l’acompanyament vent - Tocar i cantar amb música de fons - Lectura de notes a la partitura - Creació amb altres instruments - Estructura de l’obra - Seguir al director - Interpretació d’una partitura amb - Pulsació interna instruments de placa - Creació d’una peça similar a la treballada Objectius de la sessió: 1. Ser capaços d’interpretar cantant, amb mímica i amb instruments orff, una partitura on hi apareixen acords triades prèviament treballats a partir d’una audició. 2. Reconèixer els instruments que apareixen a la músic proposada i veure quin paper tenen, sent capaços de desenvolupar-ne l’estructura de l’obra.
 2. 2. Sessió: Tot i que comencem la sessió amb una cançó i fent moviment, l’element del qual partirem i serà l’eix de la sessió, serà l’audició titulada Tercer moviment. Concert per dues trompetes. D’Antonio Vivaldi (1678-1741). Activitat 1: Objectiu: Portar la pulsació caminant mentre cantem la cançó tot dient les notes de l’escala saltejades per a introduir els acords a la sessió. Contingut: Cançó: Totes les notes de l’escala. Notes de l’escala saltejades. Començarem la sessió cantant la cançó de Totes les notes de l’escala i fent els gests quan diem les notes. Aquesta activitat és per fer que els alumnes es posin en situació i deixin de banda la classe anterior, podem dir que és una activitat d’escalfament que ens serveix per a trencar el gel. El mestre toca la cançó al piano i els alumnes caminen la pulsació per la classes mentre canten la cançó. On la lletra de la cançó diu les notes, deixen de fer pulsació i fan els gests que ja coneixen: Totes les notes de l’escala, Do s’ajupen i toquen el terra varen sortir a passejar. Re es toquen les cames Mi es toquen les cuixes I com que estaven molt contentes, Fa s’agafen la cintura no paraven de cantar. Sol es posen les mans al pit La es toquen les espatlles Do, re... Si es toquen el cap Do’ aixequen les dues mans enlaire Aquesta activitat la podem fer vaires vegades canviant de to, podem començar un o dos tos més baixos i anar pujant, d’aquesta manera repararem la veu per a poder cantar i variarem l’activitat per a que no es faci pesada. Una vegada l’hem cantat a dos o tres tons diferents, farem dir les notes saltejades començant des de el do o des del re: do-mi-sol-si / re-fa-la-do. Fent això ens preparem l’explicació que haurem de fer a la part de la sessió on treballem l’acompanyament de l’audició que sentirem a més de fer-los guanyar agilitat cantant les notes. Quan acabem l’activitat no fem seure als alumnes, tal com han quedat repartits per la classe passem a l’activitat 2. Activitat 2: podem dir que la sessió comença aquí. Objectiu: Escoltar per primera vegada la música del concert per a dues trompetes d’A. Vivaldi i familiaritzar-se tot caminant la pulsació. Contingut: Presentació d’Antonio Vivaldi i la seva obra. Pulsació. Escolta activa d’una música.
 3. 3. Tenim als alumnes repartits per l’espai i els diem que ara posarem una música sobre la qual han de caminar la pulsació. A més a més cal que es fixin en els instruments que surten. Posem la música: A. Vivaldi, Tercer moviment. Concert per a dues trompetes. I Musici. PH Una vegada hem escoltat la música per primera vegada i han caminat la pulsació, fem seure als alumnes i en parlem, és important llançar unes preguntes a l’aire: - Què us ha semblat? - Quin tipus de música hem escoltat? - Era fàcil caminar la pulsació i escoltar quins instruments sortien? - Quins instruments us ha semblat sentir? A continuació, presentem l’autor: A. Vivaldi (1678-1741) Per a fer-ho ens cal una fotografia de l’autor que la penjarem al suro de la classe en un espai on podem tenir diferents autors dels quals hem anat sentint obres durant el curs. Presentant l’autor no busquem que se’n recordin de tot el que expliquem sinó que simplement puguin veure qui era i recordar alguna anècdota de les que expliquem. Aquesta explicació no ha d durar gaire, només direm de on és aquest autor, a què es dedicava i quin historial musical té, si té moltes obres famoses o no. Activitat 3: Objectiu: Reconèixer els instruments que apareixen a l’obra a partir del gest. Contingut: Reconeixement d’un quartet de corda i dues trompetes. Instruments de corda fregada i de vent. Una vegada hem parlat dels instruments que han sentit, dividim la classe per la meitat i tornem a posar la música per a fer un exercici de mímica a la vegada que amb el gest reafirmarem si és veritat o no el que han dit dels instruments. El mestre es col·loca al davant dels dos grups i quan sentim que sona l’orquestra sola fa moure la meitat del grup com si toquessin el violí. En el moment que les dues trompetes entren fent la seva melodia, el mestre es col·loca al davant de l’altre grup i els fa un gest simulant que toca la trompeta. El que busquem es diferenciar aquests moments de la peça que són molt clars. Quan ja ho ha fet el mestre una vegada fem sortir un alumne a dirigir. Si li donem una batuta que podem tenir a l’aula podem fer que l’alumne s’impliqui més en el paper i que estigui més per la feina ja que és una activitat força distesa i podria ser que es despistessin amb facilitat. Podem fer passar varis alumnes perquè experimentin aquesta situació. Quan s’acaba la música tornem a parlar dels instruments que han sentit i els pengem amb una fotografia a la pantalla de la classe. Tenim un PowerPoint fet amb una diapositiva on s’han de relacionar els noms amb la fotografia. Ho podem veure a l’annex. Fem l’exercici de relacionar els instruments amb el nom i en parlem una mica sobre la família a la qual pertanyen i quin paper tenen en aqueta audició, si són solistes o fan acompanyament.
 4. 4. Després de sortir alguns nens a dirigir i haver parlat dels instruments passem a l’activitat número 5. Activitat 4: Objectiu: Llegir les notes dels acords a la partitura i cantar els acords que apareixen a l’obra. Contingut: Lectura de notes a la partitura. Ara passaríem a fer un treball de partitura i presentaríem una partitura a la pissarra, aprofitaríem el canó de l’aula per a projectar-ho a la pantalla. Veure la partitura a l’annex. Una vegada apareix la partitura a la pissarra, el que fem és relacionar el contingut de les classes anteriors, on parlàvem dels acords triades, amb la partitura. Observem que hi ha acords de tres notes i els i senyalem per a que ho vegin. També fem un anàlisi de la partitura: - Mirem el compàs: parlem de les pulsacions - Surt un infant a posar les pulsacions a sota de cada nota amb el ratolí de l’ordinador. - Mirem quines notes hi ha a la partitura i parlem de quins acords surten: acord de Do, Sol, Fa. Cal relacionar aquesta activitat amb la primera quan al cantar les notes de la cançó Totes les notes de l’escala els hi hem fet dir saltejades. Una vegada hem vist tot el que surt a la partitura, el que fem és passar a llegir-la. Activitat 5: Objectiu: Llegir les notes dels acords a la partitura i cantar els acords que apareixen a l’obra. Contingut: Cantar notes amb la música de fons. Per a llegir la partitura el que farem serà començar només dient el nom de les notes, sense entonació. El mestre dona una pulsació abans de començar i va senyalant les notes que toquen cantar per a ajudar-los. Quan ho hem fet dues o tres vegades, donem el to i ara ho cantem entonant. El mestre continua senyalant la partitura. Després el que fem és fer sortir a alguns dels alumnes, que no han sortit a dirigir a l’activitat 3, a senyalar les notes de la partitura que van cantant els seus companys. Una vegada són capaços de cantar la partitura al tempo que marca l’audició, tornem a posar l’audició i els hi fem cantar amb la música de fons. Activitat 6: Objectiu: Extreure l’estructura de l’obra musical i fer-ne un dibuix a la pissarra per a poder interpretar posteriorment la peça. Contingut: Estructura de l’obra. Amb aquesta activitat el que farem serà dibuixar l’estructura de la peça, per a poder-ho fer, escoltarem l’audició i anirem contant les vegades que apareix cada acord. A mida que vagi avançant l’audició, el mestre anirà dibuixant l’estructura a la pissarra segons el
 5. 5. que li diguin els alumnes. Una vegada l’hem dibuixat escoltarem la música una altre vegada i comprovarem si ho hem fet bé o malament. Podem veure el resultat a l’annex. No ho farem de tota l’obra sinó només de la part on apareixen els acords que hem estat cantant a l’activitat anterior. Això vol dir que en aquest musicograma només i apareixerà la primera part, fins al primer solo de trompetes. Activitat 7: Objectiu: Interpretar amb instruments de placa les notes dels acords sols seguint les indicacions d’un director, interpretant només la primera part de l’obra. Contingut: Interpretació d’una partitura amb instruments de placa. Una vegada ja sabem les notes dels acords, i sabem quantes vegades hem de cantar cada acord o passarem a interpretar amb instruments de placa. Per a fer l’activitat repartirem els alumnes amb tres grups. Cada alumne tindrà un instrument per a ell. Dividim en tres grups per a poder fer la següent interpretació: - grup 1 acord de Do - grup 2 acord de Sol - Grup 3 acord de Fa No cal que els hi traiem les plaques de les notes que no han de tocar ja que són alumnes que està acostumats a fer instruments orff i per tant, tenen força punteria a l’hora de tocar i encertar la nota correcte. Si aquesta sessió la proposéssim en una escola amb menys nivell musical podríem treure perfectament tecles dels instruments per poder facilitar la tasca als infants. Primer ho toquem sens ela música de fons, és el mestre qui dona l’entrada i va seguint el musicograma o la partitura ja que tenim les dues coses a la pissarra i ens han de servir per igual ja que les hem treballat les dues. Una vegada ja surt o passem a interpretar amb la música. El mestre continua seguint la pissarra per a poder facilitar la feina. Quan arrivem al solo de les dues trompetes parem la música per a poder-ho tornar a fer. Activitat 8: Objectiu: Interpretar amb instruments de placa les notes dels acords sols seguint les indicacions d’un director i amb la música de l’obra sencera sonant de fons. Contingut: Interpretació d’una partitura amb instruments de placa. Pulsació interna. Una vegada ens ha sortit aquesta primer part, farem una interpretació de tota la peça amb la música de fons. Cal deixar clar que els instruments orff seran els que faran de corda i dos nens que tindran una foto de la trompeta a les mans seran els dos solistes que s’hauran de moure simulant que toquen quan el director els hi marqui i quan sentin la música. Ara doncs és l’hora de fer la interpretació de tota l’obra sencera. Serà el mestre qui anirà marcant per on anem i qui toca en cada moment. Cal estar atents perquè al final es torna a repetir la part dels acords i caldrà marcar l’entrada amb anticipació als alumnes.
 6. 6. Activitat 9: aquesta serà l’activitat d’improvisació o creació. Objectiu: Crear un fragment musical similar al treballat durant tota la sessió a partir d’unes pautes donades pel mestre. Contingut: Creació d’una peça similar a la treballada Aquesta és l’última activitat de la sessió i volem fer que ells mateixos facin una obra similar a la que han sentit, per tant s’ha de deixar molt clara l’estructura de la música que hem sentit. Dividirem la classe en dos grups que hauran de tenir els següents músics: - Dos trompetes = dos alumnes amb flauta d’èmbol - Corda = dos alumnes amb xilòfons - Un director = donarà les entrades a cada grup d¡instrumentistes. Donem els personatges tant pautats per a no perdre massa temps en la tria i l’organització dels grups. A partir d’aquí els hi diem que poden tocar el que vulguin, pe`ro que han de ser fidels a l’estructura de l’audició. Els hi deixem 5 o 10 minuts per a que preparin l’activitat i a continuació els hi fem fer. El mestre enregistra l’actuació en vídeo per a poder-ho veure i analitzar després amb ells. El que veurem després amb ells serà si han estat fidels o no a l’estructura de la peça musical. Cal recordar que busquem la similitud i no la igualtat, podem sentir peces totalment diferents, però volem que quedi clar quan toquen els solistes i quan toca la corda. Continguts treballats amb més profunditat: Una vegada hem fet tota la sessió, els continguts que penso que han quedat més treballats han estat: - Pulsació - Escolta activa d’una música i dels propis companys - Interpretació d’acords triades Activitats d’avaluació: Com n totes les sessions, hem de poder avaluar el resultat del procés del treball que fan els nostres alumnes. En aquesta sessió jo agafaria com a instruments d’avaluació la cançó de l’activitat 1 i el vídeo enregistrar a l’ultima activitat, la 9. La cançó ens servirà per poder avaluar alguns aspectes que haurien d’estar assolits com són: - Pulsació - Cantar afinant, entonant, i sense forçar la veu. - Cantar notes de diferents maneres: saltant-ne una, començant per una nota diferent cada vegada...
 7. 7. Aquesta activitat l’avaluaríem mitjançant una graella que tindria el professor amb aquests ítems, més o menys desenvolupats i fent una observació de les actuacions dels infants ja que són 10 alumne si és fàcil d’observar. L’activitat 9 l’avaluaríem a partir dl vídeo i els alumnes hi tindrien una part important a dir ja que ells també el veurien. Possiblement aquesta activitat de veure el vídeo s’hauria de fer a la sessió següent ja que no ens donaria temps i seria un bon punt de partida per a continuar amb el treball. He tria aquesta activitat perquè penso que és una manera de veure si s’ha entès el treball que hem fet a partir de la música escoltada. Penso que si són capaços de fe runa peça musical amb la mateixa idea, hauran entès els acords, l’acompanyament, els solistes i l’estructura de l’obra. Per a avaluar el vídeo, passaríem una graella als alumnes per a que ells poguessin avaluar-se com a grup, per tant s’haurien de posar d’acord alhora d’omplir la graella. ÍTEMS SI NO La música que heu creat té una estructura similar a la que hem escoltat? Heu complert els papers dels músics que havíem pautat? Tothom ha tocat un instrument? Heu seguit les indicacions del director? Heu tocat acords a la vostra creació? Es diferenciaven els dos moments de la corda i les trompetes solistes? Tothom seguia una mateixa pulsació? Quantes caselles amb la paraula si teniu? Quantes caselles amb la paraula no teniu? Resultat: si teniu més caselles Si vol dir que heu fet una bona tasca ja que haureu complert forces expectatives. Tot i així doneu la vostra opinió amb 3 frases. Després poseu-vos una nota de l’1 al 10. Aquesta graella la passaríem als alumnes després de veure dues o tres vegades el vídeo, hem d’entendre que és una manera de veure la seva opinió i de fer-los veure el que han fet bé i el que poden millorar de cara a altres activitats. A més sempre podem dialogar una vegada s’han posat la nota per a fer que es posin una nota justa si no ha estat així la primera vegada. Penso que és bo comptar amb la seva opinió. El mestre pot aprofitar la mateixa graella i la pot completar amb més ítems, la nota final de l’activitat pot ser la mitjana de les dues notes que pot comptar per a l’avaluació d’altres sessions de la mateixa UD en que estaria posada aquesta sessió.
 8. 8. Tria un dels continguts treballats i planteja tres objectius cronològics: El contingut que trio és: interpretació d’acords triades. Tres objectius cronològics: - Entendre que hi ha notes que poden sonar a la vegada i reconèixer quan sona una sola nota i quan en sonen més d’una. - Aprendre què és un acord triada, quantes notes té i veure que estan col·locades per intervals de tercera. - Cantar acords triades a partir d’una nota fonamental. (el mestre diu Re, l’alumne respon Fa, La). Competències bàsiques: A continuació esmentaré les competències que s’estan treballant en posar en pràctica aquesta sessió. Competència artística i cultural: aquesta es compleix ja que els alumnes estan vivenciant i utilitzant com a gaudi una manifestació artística com és la música que hem fet servir. A més a més, han de tenir la capacitat per a crear una producció artística pròpia. Competència d’aprendre a aprendre: aquesta competència penso que és important ja que amb el treball d’avaluació del vídeo permetem als alumnes que verifiquin el que han fet i el que no han fet, és una manera amb la qual ells poden aprendre i han de ser capaços de veure que els hi ha faltat per a poder buscar la manera d’aprendre-ho a fer. Competència d’autonomia i iniciativa personal: aquesta competència la poso perquè crec que en moments de la sessió han de prendre decisions i han de tenir un control de les emocions, com per exemple en el moment de l’activitat de creació. Avaluació i propostes de millora: Una vegada he realitzat tota la sessió ben explicada i l’he pogut portar a terme a l’aula he de fer-ne una petita reflexió. La primera impressió és que les activitats que proposo es poden dur a terme, tot i que caldria mirar si amb alumnes de tercer la temporització seria la idònia. Possiblement ens faltaria temps per a poder fer les activitats 8 i 9 còmodament. Un altre aspecte important i que personalment m’agradaria millorar és que jo donaria més llibertat a l’activitat 9 de creació, no ho faria tant pautat. No obstant, ho he hagut de fer així perquè sinó de ben segur que no podríem fer tantes activitats en una hora de sessió. A més, m’ha anat bé que fos tant pautada per a poder-la fer servir com a activitat d’avaluació i poder proposar la graella. En general he de dir que el resultat obtingut em sembla força correcte, tot i que per a escollir les competències m’ha costat força, i com molts dels mestres, vaig encara força perdut en aquest aspecte. Penso que haurà de passar un curs o dos fins que tots ens comencem a aclarir una mica en com les podem redactar per a que siguin entenedores i expressin realment allò que volem que expressin ja que penso que són molt genèriques i no determinen correctament allò que volem.
 9. 9. ANNEX Trompetes Quartet de corda Partitura:
 10. 10. Musicograma, estructura de la primera part de la peça:

×