Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FòRum Baix Llobregat Anoia

1,787 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FòRum Baix Llobregat Anoia

 1. 1. DEBATS BAIX LLOBREGAT-ANOIA Ordenats del més antic (gener 08) al més recent (juny 08) Inici i presentació (9 gener 2008) 1. Benvinguts i benvingudes al curs de formació. Seguiu si us plau la fitxa que us he lliurat amb el guió 2. 35 mestres. No fem desdoblaments. Vam demanar el projecte. Usuari (puc fer servir tots els programes). Sessions desdoblades: no. El projector el faig servir molt. Puc treballar poca cosa amb els ordinadors. A nivell personal molt però gairebé sempre a casa. Distribució horària: quan es pot. 3. Som 2 professors de plantilla. No fem desdoblaments. Vam preparar el projecte ART TIC i ens va arribar la dotació. Els meus coneixements són a nivell d'usuari. També conec el music time. Acabo d'incorporar-me avui d'un permís de maternitat i no he fet servir res encara. 4. Secundària. Una aula especifica. 100 professors/es. No fem desdoblaments. Bàsic. Gestió a l'aula. Encara no tenim dotació a l'aula. 5. Plantilla:1. Desdoblaments: sí. Tin un projecte de centre, però la dotació no em va venir donada per aquest projecte d'innovació. Usuàri, Coordinadora d'informàtica. GESTIÓ D'AULA. Sessions: 11 sessions comunes, 10 sessions desdoblades. Aprofitament del projector; Pissarra digital interactiva. Nombre d'alumnes per ordinador: 1 o 2. No tinc establert un horari fix, depen de la programació. 6. Som dos professors i no desdoblem les sessions. Hem rebut la dotació després de realitzar el projecte el curs passat. Coneixements informàtics: -Creació de pàgines web. -Moodle. -Edició de partitures: FINALE, MusicTime... -Edició d'Àudio: Audacity -Enregistrament... -He fet diferents cursos de programari musical. Faig servir molt sovint els ordinadors. Hem fet composicions amb instruments ORFF i les hem editat amb el MusicTime. Hem gravat per pistes amb l'Audacity. Hem realitzat presentacions multimèdia... El projector el faig servir com a suport de les explicacions amb presentacions fetes amb el powerpoint. A classe l'alumnat fa servir l'ordinador per parelles. La resta del grup realitza l'altra part de l'activitat al seu lloc. Intento que la majoria d'activitats tinguin alguna estona fora de l'ordinador per poder-me organitzar millor. 7. Plantilla professorat: uns 40. Desdoblaments: a educació musical mai. La dotació es va demanar des del centre. Coneixements informàtics: a nivell d'usuari i informàtica musical amb formació però amb poca pràctica a l'aula amb alumnes (no tenia ordinadors ni accés als del centre,per horaris). GESTIÓ DE L'AULA: Sessions comunes. Treballo amb el grup-calsse, però dividint l'activitat: mitja classe als ordinadors (per parelles) i l'altra fent una activitat diferent. El pojector l'utilitzo "a tot drap". Treballo molt a nivell personal amb els ordinadors, a nivell d'alumnes començo a utilitzar-los amb CM i CS (especialment MusicTime i programes educatius d'internet). L'activitat d'informàtica musical no té una distribució horària concreta, sinó que funciona segons les possibilitats i necessitats concretes.
 2. 2. 8. Oriol Serna i Inglès. Primària. Nombre d'espais: 1 aula. Plantilla professorat: 32 aprox.(2 mestresde música). Desdoblaments: Sí. Projecte de centre: Sí. Coneixements informàtics: treballo habitualment a casa amb programes com el Cubase SX per gravar música i amb el Finalle (més complert que el Music Time) per a composar . A part dels coneixements d'usuari (word,blogs etc...). L'any passat vaig fer un curs de Linux. Actualment també estic fent un curs d'informàtica al CEIP Folch i Torres. 2. Gestió a l'aula: Faig la música de 3er a 6è (doble línia).Tots fan dues sessions setmanals excepte 6è (el curs vinent ampliaran la música). Amb 5è de les dues sessions una és d'Informàtica Musical aprofitant el desdoblament. Aprofitament del projector: És molt útil i un recurs que sovint utilitzo per a mostrar partitures, musicogrames, videos i actuacions musicals, instruments etc... Treball d'ordinadors: Amb 5è fem informàtica musical i durant el primer trimestre hem treballat amb el Music Time (funcionament, ús...) i els teclats (escala de Do, tocar melodies senzilles...). També hem pogut fer servir el Karaoke. Nombre d'alumnes per ordinador: 2 (i depèn del grup a vegades 3 en 1 ordinador) Horari: Dilluns d'11.30 a 13h amb 5ès (A i B). 9. Secundària. Tenim una aula de música amb dotació i una aula ordinària. Sóm dos professors de música,un amb plaça fixa i l'altre interí. No fem desdoblaments. Utilitzar la música per a millorar la qualitat en l'ensenyament en general i per al tractament de la diversitat. Coneixements mitjans; utilització d'editors de partitures (Music Time, Finale). Cercar, baixar,editar i compondre música. Utilització de les activitats clic. i d'altres recursos musicals que hi ha a la xarxa. Gestió de l'aula Faig crèdits comuns a segon, tercer i quart d'ESO. I crèdits i variables a 4t d'ESO. Utilitzo moltíssim el projector , igualment l'ordinador tant per ús personal com per als alumnes. Normalment hi ha 2 alumnes per ordinador, però m'en falten per a tot el grup classe. L'activitat informàtica, depén del grup classe i del tema tractat. 10. Primària 1 2 espais habilitats més o menys per fer-hi música (Un a cada edifici, que l'Escola la tenim partida en dos). La dotació està instal·lada a l'edifici on hi ha els cicles mitjà i superior. A l'altre edifici, on hi ha educació infantil i cicle inicial, hi ha també instal·lat un bon equip de so a l'aula de psicomotricitat. u 2 mestres de música, però com que faig de cap d'estudis, l'altre cobreix les hores que no puc fer jo. Per tant, és com si només en fos un. n De desdoblament en hores de música, cap ni un. Sempre els 25. n Projecte propi. n Remeno força bé la informàtica. He estat coordinador molts anys. Ara representa que no ho sóc per manca de temps, però a la pràctica... n Una sessió setmanal comuna als cicles mitjà i superior. Dues sessions (de 3/4) a cicle inicial, però com que la dotació és instal·lada a l'altre edifici serà difícil poder-la utilitzar amb regularitat amb els petits. Una sessió setmanal a educació infantil (encara val aquí més la observació anterior). v Treu fum, el projector. És rara la sessió en què no l'utilitzo. Sempre que puc intento fer les audicions amb suport visual (òperes, musicals, pel·lícules i, si puc, també concerts). El faig servir molt, també, com a pissara, projectant el MusicTime. c en grup, etc... Ara com ara, el treball dels alumnes s'ha limitat a introduir notes al MusicTime des del teclat o fer activitats clic. Estem utilitzant els ordinadors també, des d'altres assignatures, per fer enregistraments (amb un bon micro, no pas els que venen amb la dotació) i edicions de so i video.
 3. 3. 25:5=5 Ara com ara, força indefinida. Estic pensant com fer-ho per tenir alumnes als ordinadors mentre amb els altres fem altres activitats que, d'altra banda, no vull tampoc que es vegin minimitzades, tenint en compte que continuo tenint la mateixa trista i pobra hora setmanal. 11. Secundària. 2 professors. No fem cap desdoblament. Vaig fer un projecte propi. Nivell d' usuari i vaig anar a fer un curset d' informàtica musical a l' escola Microfusa de Barcelona. Fem crèdits comuns a primers i tercers i crèdits variables a primers, segons i quarts. És diari el rendiment del projector. Treballem amb el Music i amb l'Audacity prioritariament. 3 alumnes per ordinador. Tres hores amb CV de primer i cinc hores amb l'aula oberta de tercer. 12. Aula ordinària de grup i aula de música. Aproximadament 30 mestres. Tots els grups tenen almenys una sessió en grup partit. Tot i no haver-hi un projecte explícit relatiu a les TAC, el coordinador d'informàtica juntament amb l'especialista de musica, vam realitzar 2 paquets d'activitats JClic. Vàrem recollir una experiència duta a terme aquell mateix curs a partir d'un transversal d'educació ambiental. A partir d'aquesta inquietud ens vam assessorar amb els serveis educatius CRP d'Anoia. Al final d'aquell mateix curs la dotació va arribar a l'escola. Els meus coneixements informàtics són molt limitats. Processador de textos, Music Time molt bàsic, perquè fins ara no he tingut aula informàtica per utilitzar-lo i JClic. L'aula on hi ha la dotació de música és d'ús exclusiu per a aquesta matèria i només hi van els grups desdoblats. és una eina més El projector funciona força doncs permet integrar-lo en el plantejament de moltes activitats i com a eina de motivació. Els alumnes realitzen activitats de l' Edu365 i zonaClic. També Webs d'internet, karaoke ... Els teclats encara no els fan anar per desconeixement de la mestra. El nombre d'alumnes per ordinador va d'1 a 3 excepcionalment, però l'aïllament que ofereixen els auriculars permet aprofitar moltíssim les sessions. En principi no hi ha una planificació horària per les TAC perquè cal combinar-ho amb altres plantejaments metodològics vigents fins ara i que en tot cas cal replantejar. 13. IES Miquel Martí i Pol Nombre d'espais Aula de música, biblioteca, sala polivalent Plantilla professorat Dos profes de música (Lou Sanz i Carme Gelabert). Desdoblaments Sí, una hora setmanal de desdoblaments a segon i quart d'ESO. Projecte musical especial per l'alumnat de l'aula d'acollida de 2on i 4rt. Projecte de centre/propi Projecte musical propi 'Un pas endavant amb la música'. Coneixements informàtics Nivell d'usuari general i musical (MusicTime) Sessions comunes / desdoblades Comunes: 1 hora a 2on i 4rt, i un crèdit variable a 4rt, tambè 1 hora de Conjunt vocal / instrumental a 3er. Desdoblaments: 1 hora a 2on i 4rt i 2 hores alumnat d'aula d'acollida tant de 2on com de 4rt. Aprofitament el projector Sí, especialment al crèdit variable 'El Musical', per projectar partitures, mostrar material audiovisual (youtube, etc) Treball dels ordinadors Personal: arxius de les professores (partitures, audicions, mp3, examens, activitats, recursos, llistats d'assistència, notes, videos, arxius de karaoke), a més d'un ús com a material didàctic de suport (veure videos, escoltar audicions, analitzar partitures, etc.) Alumnes: carpetes personals dels alumnes amb projectes fets a classe, pràctica d'escriptura musical amb MusicTime, consulta d'informació a wikipedia musical, ús del teclat midi per apendre la distribució de les notes al piano. Nombre d'alumnes per ordenador Normalment, dos alumnes per ordinador, en altres casos tres o un.
 4. 4. Distribució horària de l'actvitat informàtica Integrada a la dinàmica general de les classes (de la mateixa manera que dediquem estones a la pràctia instrumental, a la teoria musical, audicions, etc., tambè dediquem un epai de temps a la informàtica musical. 14. 1 espai. 20 mestres. A música fem desdoblaments només a primer. L'escola està en el PAC 06 que engloba diversos projectes. La dotació de l'aula de música ens va ser suggerida (ofertada) més que no demanada. Coneixements informàtics: nivell molt elemental. Sessions desdoblades: només fem desdoblaments a primer ( dues sessions setmanals d'una hora de durada) Quan mig grup fa música, l'altre mig fa anglès. Gestió de l'aula. He de dir que fins ara encara no l'he utilitzat. Motius: 1) Por als ordinadors i pocs coneixements informàtics i 2) Al centre s'hi ha de fer una reforma general que no sabíem quan començaria, si al setembre, si a primers d'any... ara sabem que acabarem el curs al mateix lloc. El curs 2008-09 ens trsalladarem de centre. 15. Disposem d'una aula de música. Plantilla de 33 mestres.De música en som dos. Fem racons de dansa o instruments en grup reduït de 10 alumnes durant una sessió setmanal. Cada grup passa pel racó durant 5 sessions seguides i després canvia de racó. A més a més amb tot el grup tenim previst de fer racons musicals i un d'ells és el racó de l'ordinador. Ens ha estat concedida la dotació des d' inspecció. Coneixem el funcionament bàsic de: music time, Audacity, Vanbasco, power point. Utilitzem el projector per llegir partitures, lletres de cançons, projectar imatges, vídeos. A nivell personal l'utilitzem molt. Amb els nens tenim previst d'iniciar-ho a racons ja que amb tot el grup seria difícil. En principi 2 alumnes per ordinador. Una sessió a la setmana en activitat de racons. A partir d'aquestes sessions espero acabar de lligar millor el treball d'informàtica musical. 16. Primària. 1 aula de música. Plantilla: 32 aprox. (2 mestres de música). Desdoblaments: Sí. Projecte del centre: Sí. Coneixements informàtics: Coneixements d'usuari (word etc...). Faig un curs d'informàtica al CEIP Folch i Torres d'Esplugues. Gestió a l'aula: Sessions comunes: Faig de P3 a 2on. I el desdoblament de 5è. Projector: L'utilitzo habitualment. Treball d'ordinadors: Activitas clic. Alumnes per ordinador: 2 17. Música a Ed. Infantil i Ed. Primària. Aula de Música per a 25 alumnes amb la dotació TIC, teclat, instruments de percussió i altre material. Plantilla: 2 mestres de música perquè estic amb reducció de jornada. Desdoblaments: Una sessió de tres quarts d'hora a la setmana amb tercer A i una altra amb tercer B. La resta de sessions són amb grup complet. Projecte de centre: Vaig elaborar un senzill projecte per sol.licitar la dotació TIC, tot i que no tinc massa coneixements d'Informàtica. Coneixements Informàtics: Molt fluixos. Vaig inscriure'm al curs telemàtic d'Informàtica Musical i no vaig estar admesa. Durant el primer trimestre hem fet al centre un curs de L'aprenentatge amb les TIC. Sessions: P-4 i P-5: 1h.setmanal 3r: 1h. tot el grup i 3/4h. mig grup de forma quinzenal. 4t a 6è: 1h. setmanal Aprofitament del projector: és el recurs que utilitzo més. Treball dels ordinadors: tan sols utilitzo els jocs que estan configurats als ordinadors. 10 nens van a l'ordinador uns 20 min. de forma autònoma mentre la resta fem una altra activitat més dirigida. Nombre d'alumnes per ordinador: 2 Distribució horària de l'activitat informàtica: ja ho he esmentat. 18. Primària. 1 aula de música. 35 mestres. Si, Català, Biblioteca, Anglès, matemàtica,
 5. 5. Tallers (2h setmanals amb un grup de 12-14 alumnes). Projectes de centre Biblioteca i Anglès. Programes de tractament de text, de creació de video amb ordinador, tractament d'imatge, tractament de text, audacity, Music Time, ..... Gestió de l'aula: 1r CI 2 sessions (1,45 hores setmanals). 2n Nivell C. Inicial 2 sessions (1,45 hores setmanals). 1r i 2n Nivell C. Mitjà 1 sessió setmanal d'1 hora . 1r i 2n Nivell C. superior 1 sessió setmanal d'1 hora . El projector s'aprofita per veure pel.lícules, per veure petits videos relacionats amb la música, per llegir partitures de forma col.lectiva, per mostrar el funcionament de un programa, per cantar amb el karaoke, per gravar una cançó amb el micro.... Treball amb el Músic Time per creació de partitures. Comencem per copiar partitures i fer una còpia amb l'impresora. En els tallers creació de petits acompanyaments tant de percussió com melòdics. Creació d'altres veus d'una Cançó. Utilització dels clics adeqüats a cada nivell. Personal : crear partitures, gravar tant veu com instruments per fer els acompanyaments. Grabar bases per treballar amb els alumnes. Passar de format midi a wav i mp3,......normalment treballen 2-3 alumnes per ordinador . Treballo amb mig grup i a la sessió següent amb l'altre mig grup. Ara per ara que és el principi 30 minuts al mes. 19. professora de música de Secundària. tenim una aula de música amb dotació i una aula ordinària. Sóm dos professors de música,un amb plaça fixa i l'altre interí. No fem desdoblaments. El projecte del nostre centre per al qual ens han dotat és bàsicament el d'utilitzar la música per a millorar la qualitat en l'ensenyament en general i per al tractament de la diversitat. Els meus coneixements informàtics són mitjans; utilització d'editors de partitures (Music Time, Finale). Cercar, baixar,editar i compondre música. Utilització de les activitats clic. i d'altres recursos musicals que hi ha a la xarxa. Gestió de l'aula Faig crèdits comuns a segon, tercer i quart d'ESO. I crèdits i variables a 2n d'ESO. Utilitzo moltíssim el projector , igualment l'ordinador tant per ús personal com per als alumnes. Normalment hi ha 2 alumnes per ordinador, però m'en falten per a tot el grup classe. L'activitat informàtica, depén del grup classe, de la sessió i del tema tractat. 20. t A l'escola on tinc la dotació, faig les classes de música al gimnàs. La dotació esta instal·lada a 1er. Per fer-la servir, els alumnes de 1er i els del gimnàs s'han d'intercanviar. CEIP Jorba: 5 + 1/2 jornada; CEIP Montbou i CEIP Cérvola Blanca: 10 +1/2 jornada de música; Itinerants: 4 + Tinc agrupaments enlloc de desdoblaments: Una sessió amb P3-P4-P5 amb 15 alumnes, 1er-2on, 3er-4art al CEIP Jorba i als CS de les tres escoles també faig conjuntament 5è i 6è. Faig setmanalment 1/2 de cant coral agrupant CM+CS i, segons el nombre d'alumnes CI +EI. C " M'ha vingut del cel" C Bastant limitats. C Molt poc degut als condicionants d'infrastructura i la meva poca experiència. C Amb els alumnes, alguna vegada hem treballat amb Music-Time. Jo soc usuària i utilitzo l'ordinador a mida de les necessitats que se'm van presentant. 21. Bon dia col.legues! Ja he aconseguit penjar la foto a la fitxa! Salutacions! Fotos de la meva aula de música 1. Aquí penjo unes fotografies per què veieu com tinc la disposició de l'aula, tant pel que fa a dotació com a mobiliari. 2. Com veieu no he estat capaç de reduir-les suficient per a un sol missatge. Aquí veureu la pantalla i el projector. Adéu-siau. 3. 3r intent d'enviar aquesta foto. En fí, espero que hi hagi sort.
 6. 6. Configuració equip d'altaveus 1. Hola a totes i tots: A la sessió de l'altre dia vaig comentar que havia aconseguit que el volum i la qualitat de so de l'equip millorés. Al fitxer adjunt explico amb imatges els 3 passos que vaig seguir per modificar la configuració de l'equip. És molt fàcil de fer. Espero que us funcioni. Si teniu qualsevol dubte quedo a la vostra disposició. 2. Afegeixo informació complementària sobre la configuració del programa POWERDVD Distribució del IES Francesc Ferrer i Guardia 1 1. Us envio la distribució del material a l'aula de l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia 1ra. Questió: Com teniu instal·lada la dotació a l'aula?i una recomanació 1. Bon dia a tothom!!!! Com us vaig dir, de mica en mica us aniré fent propostes que després comentarem en la propera sessió. És ben senzilla. Disposició dels ordinadors en l'espai i com està disposada la resta de l'aula. Suggeriments: podeu fer fotografies si us bé de gust o bé senzillament un petit croquis de l'aula. Podeu donar aquesta informació en un document adjunt amb el format que vosaltres considereu més adient. Si heu ampliat la dotació amb algun aparell més a l'aula, si us plau, comenteu-ho també. (micròfon, càmera digital, amplificador, etc.... característiques tècniques). Feu la valoració d'aquest material. Finalment la recomanació.(opcional a mode de comentari) Si no voleu patir perquè serveixen els cables i on estan col·locats. A títol personal, una de les coses que he pensat és que us feu fotografies de com estan conectats els cables a darrera l'ordinador. No fos cas que per un casual, tipus inundació, terratrèmol, remodelació de l'aula ,etcètera, col·loquen cables on no toca i no sabeu què passa. Fins i tot i us agrada podeu fin i tot etiquetar cables. Com vosaltres veieu. Disfuteu de la jornada. 2. Al fitxer adjunt podreu veure un parell de fotografies de la disposició del material de l'ART TIC a la nostra aula. 3. Us enviem la distribució de la dotació a l'aula. 4. Instal·lació 5. Vet aquí l'esquema de com tinc l'aula. 6. Envio dos fotografies de vista parcial de l'aula, però crec que us podeu fer una idea de com està montada i la seva distribució. A part de la dotació, l'escola ha dotat a l'aula amb un eqip de so ( amplificador més altaveus), i una pissarra digital interactiva. Voldria comentar que els 5.1 de la dotació no té un bon so. No sé si em passa a mi sola. Ja he provat totes les configuracions possibles. 7. Aquí teniu com tinc l'aula de música. Referent al tema dels 5.1 que diu l' Eva, a mi tampoc en sonen gaire bé, sobre tot els midifiles del karaoke. L´he solucionat conectant l'ordinador a un equip de música. 8. Hola, jo tampoc tenia un bon so a l'equip 5.1 però vaig trobar una configuració que ha millorat la qualitat. He penjat els passos que vaig seguir al forum en un apartat diferent d'aquest. Espero que et serveixi 9. Us faig arribar la fotografia de presentació! 10. Us adjunto una fotografia de la distribució dels ordinadors a l'aula de Música de l' IES "El Cairat" d' Esparreguera.
 7. 7. 2n sessió de TAC 1. Com anem?. Recordar-vos que el proper dilluns ens veiem. Inicialment començarem a l'aula de música i tant aviat com sigui possible continuarem a l'aula d'ordinadors per fer alguna pràctica. Aquesta setmana us passaré l'ordre del dia de la reunió. Agrair a tots aquells que heu fet els mini- deures. Animar a la resta que els faci. 2. he estat mirant les instruccions del teclat però no me'n surto. No sé si seria possible una petita demostració de com funcionen les coses. La veritat té molts "botonets". No se si hi ha més gent amb el mateix problema. Em dona ràbia tenir els teclats i no poder ensenyar-ho als nens/es . Si més no, ara no canviarem el programa de la segona sessió però més endavant ho podem fer?. 3. Concretament quins dubtes tens?. Si té de ser sincera és una part que encara no controlo però si tinc algunes coses per la mà que et pot passar. Si vols en parlem avui. La foto 1. Adjunto novament una fotografia de la distribució dels ordinadors a l' aula de Música de l'IES El Cairat d'Esparreguera.Aquesta aula té una extensió de 84,40 metres quadrats. Amb una dotació important de percussió i tres teclats amb amplificador. Com activar el kit de percussió? 1. La setmana passada vaig mirar d'activar el kit de percussió del teclat però malauradament només en 1 dels 6 ordinadors baixa el desplegable en la part superior del escriptori quan hi acostes el punter del ratolí. La 1ª qüestió és saber com activat-la en els altres ordinadors i la 2ª seria saber si hi ha alguna altra forma d'accés. 2. Ara no estic a l'escola i tu dic de memòria però si vas a Programes recursos de música i busques el programa que fa funcionaar el teclat veuràs que hi ha una opció que diu una cosa semblant a Go..... si cliques dues vegades es posarà en marxa la "pestanya" que surt a la part da dalt a l'esquerra i podràs fer anar el kid de percussió i totes les altres funcions. Espero que et serveixi, sinó et tornaré a explicar el mateix però des de l'escola. Fins aviat. 3. Tinc problemes amb tres dels ordinadors i el kit de percussió perquè m'és impossible seleccionar l"entrada de MIDI" com a "dispositiu midi", només m'apareix l'opció de "Puerto MIDI de SB X-Fi (1080)", amb la qual cosa no puc sentir cap so del teclat. En principi crec que tinc bé les connexions, suposo que és un tema de configuració que se m'escapa. 4. Carme intenta posar-te en contacte amb T-systems, és el que us fa el manteniment dels ordinadors. Tots els ordinadors haurien d'estar configurats igual. Consulta-ho jo preguntaré si hi ha alguna manera de canviar-ho Fitxa activitat TAC 1. Estem treballant amb l´audacity i ens resulta força engrescador. És més fàcil que el music time. Adjuntem el primer punt de l´activitat : Context educatiu 2. Us enviem les competències bàsiques del cicle inicial de l´escola. Projectes amb l'audacity 1. Bé, de moment encara no he utitilitzat el programa amb els alumnes. Els de 5è estan amb el Music Time i els de 6è estan acabant un Power Point amb una cançó de Juanes que tractq el tema de les mines i la violència a Colòmbia i aquesta activitat s'ha emportat totes les sessions des que va començar el trimestre. Només en fem una hora a la setmana. Pel proper trimestre tinc prevista una activitat que us exposaré a veure què
 8. 8. us sembla. Es tracta d'utilitzar el CDex per gravar algunes peces de Leroy Anderson en format MP3. L'estructura és molt clara A-B-A. Els nens l'hauran d'escoltar. A continuació , els proposaré que mirin quan dura cada una de les diferents parts, amb l'Audacity. Hauran d'imaginar què pot voler explicar la música en cadascuna de les diferents parts i un cop ho tinguin clar gravaran la seva petita narració prèvia a cadascuna de les tres frases musicals. Ja us aniré informant dels resultats. Per cert, Sònia, estàs millor? Espero que si. Quan tu diguis hi tornem. 2. Hola Sònia, T'hem enviat la fitxa de l'activitat de l'Audacity des de l'opció tramessa d'activitats. La penjem també aqui? 3. Hola! Més que una pràctica, és una "idea sobre l'Audacity" ja que no l'he realitzat perquè tenia altres temes pendents. Donat que el meu coneixement sobre el programa és just he pensat una proposta molt senzilla que espero que funcioni. Ja em direu què us sembla! Adjunto un fitxer. Problemets amb al Music time. 1. Hola és la 2ª vegada que escric això perquè la 1ª no se quina tecla he tocat per error i m'ha desaparegut tot. En fí, us explico que amb els alumnes de 5è estem treballant amb el MT i estem escrivint la cançó "Peix peixet" aprofitant la melodia que poden copiar del llibre de flauta i una acompanyament Orff del llibre de text. Així ho escolten tot junt i li poden adjudicar diferents timbres. Us volia demanar ajut en un parell de qüestions. La 1ª és sobre com aconseguir l'anacrusa. Tot i que vaig a l'opció anacrusa des de compassos quan cliquem Play actua com si hi hagués temps de silenci i per tant no aconseguim el que volem. La 2ª és com fer que després e dir-li que volem to de Fa M i d'apareixer l'armadura corresponent, en reproduir la partitura interpreta el si natural. En fí segur que és molt senzill però de moment no hi trobo la solució. 2. 1.- Quan marques "anacrusi" des del menú compassos/indicació de compàs, també has de marcar l'opció "un altre" i indicar-li el valor que ocuparà l'anacrusi. 2.- La tonalitat cal posar-la abans d'introduir les notes. Si ja tens les notes posades, al posar-li la tonalitat de Fa t'apareixeran tots els si becaires. No tens més remei que agafar el bemoll de la paleta de notes i anar marcant tots els si (clicant-hi al damunt) i veuràs com els becaires desapareixen. Fotos 1. Envio fotos d'alumnes de cicle inicial Finalment avui dia 6 hi ha trobada ? 1. No tinc clar si finalment avui dia 6 hi ha formació. Penso que no. Si no és el cas feu- m'ho saber. 2. Si Olga. Avui dijous 6 hi ha sessió. 3. Bé, he rebut el teu correu de resposta enviat avui dijous a les 11 del matí però no sóc capaç de llegir cap resposta. Videos i PWP del tema "competències" 1. Conferència de Maria Andreu sobre nou currículum de música a primària i
 9. 9. secundària dins l'àrea de l'Educació artística. En el marc del programa de formació per al professorat de tecnologia, "L'ús metodològic dels projectes a l'aula de tecnologia", el 30 de gener de 2008, a l'auditori de CosmoCaixa, l'Antoni Zabala va pronunciar la conferència "L'aprenentatge per competències. Del currículum a l'aula: un repte per a la tecnologia". L'Antoni Zabala presenta com la noció de competència ha arribat al món educatiu i s'ha incorporat com un element clau en la concepció dels aprenentatges. La seva conferència mostra com s'ha d'orientar el desenvolupament curricular per donar resposta a aquest repte, en el qual, la tecnologia, per la seva pròpia idiosincràsia, té els elements per contribuir a les competències bàsiques. El meravellós món dels blocs 1. Us passo un minitutorial sobre com obrir un bloc. Primer, cal obrir un compte GOOGLE. Després, pel bloc, cal fer aquestes operacions. Foto nens i nenes cinquè audacity 1. Els nens/es de cinquè practicant amb l´audacity- Consulta sobre micròfon complementari 1. En alguna sessió es va comentar que la dotació es podia complementar amb un micròfon de gravació per a grup-classe. M'agradaria adquirir-lo però no sé quin és el model recomanable. Algú em podria assessorar? 2. A mi em van recomenar aquests micros stereo: Behringer STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 http://www.behringer.com/C-2/index.cfm?lang=SPN Encara no els he probat, quan ho faci us ho comento. Tats Acid Xpress 1. Acitivitat pensada pels alumnes de CS. La primera activitat ja la he posat en marxa amb els alumnes de 6è i han respost molt positivament i és molt interessant com després de les correccions de la mestra ells sols s'autocensuren i per tant dona resposta a tots aquells aspectes que he volgut treballar amb aquesta ctivitat. La fan en parelles. Ja us explicaré com evoluciona estem a la primera fase.ës lent per que a les sessions de conjunt instrumental dediquem una setmana a la instrumentació orff i la següent a la música a través de la informàtica. La veritat és que en un principi no pensava que podria treure tant de profit. Malgrat tot, no ens oblidem de què la pràctica musical tant cantant com tocant és una de les millors maneres per treballar el desenvolupament integral de l'alumne. Blogs i altres 1. Com tenim el tema dels blogs?. Tiren? Van? No van?. Si teniu algun dubte, per això hi ha la part telemàtica del curs. Aquí us poso un vídeo i una presentació que potser us aclareixi la funcionalitat dels blocs en la pràctica educativa http://www.slideshare.net/jjdeharo/blogs-educativos-170481/v1 2. També, el MEC ens obsequia amb aquest tutorial de blogs. A veure si us agrada i us serveix. Cliqueu aquí : http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php? op=modload&name=News&file=article&sid=383 3. si pots fer una ullada al nostre blog hi hem anat afegint enllaços, fotos etc...i mica a mica fa cada dia més goig. De totes maneres hi ha algunes coses que hi hem intentat penjar (com la bateria del teu blog o el piano) i no ens ha deixat. Hi ha alguna manera dde fer-ho? o els blocs de l'xtec no ho permeten? Ens veiem a la propera sessió!
 10. 10. 4. He mirat el vostre blog, i si que fa goig. Hi aneu trobant la funcionalitat, oi? Sobre el tema de pianet, no conec gaire el sistema Wordpress que és el que es fa servir en l'XTECblogs. Ho provaré i t'ho comento. Les adreces dels gadgets aquest són aquestes: http://www.widgetbox.com/widget/mini-music-studio http://www.widgetbox.com/widget/mini-piano clicar Get Widget, i copiar el codi (on diu embed) Els problemes són a partir d'aquí? 5. He provat de copiar codi al blog de l'xtec i surt en blanc (demanant el codi de wordpress). Crec que senzillament el blog de l'xtec no el reconeix. Una pena perquè aquest widgets estaven molt xulos! recursos i adreces d'interès 0. Cerqueu 5 recursos que creieu útils per a treballar a primària i a secundària. 1. Aquí us enviem unes adreces que ens han estat útils aquest curs: Myspace: http://www.myspace.com/ aquí actualment tots els grups novells o professionals hi tenen la seva pàgina amb temes, biografia etc... You tube: http://es.youtube.com/ per a veure i penjar videos. Nosaltres l'hem utilitzat per exemple per a: -Comparar i escoltar Frere Jacques amb la simfonia n1 de Mahler (que usa el motiu en to menor) -Simfonia del nou món de Dvorack 2n mov. per apresentar el corn anglès -Per a treballar la cobla (posant cobla surten diferents agrupacions) - Per a veure actuacions musicals o presentar instruments (a 4rt ho hem fet servir per treballar per exemple l'orgue) Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada molt útil per a buscar informació d'autors,obres i instruments... Alfasoni: http://www.alfasoni.com/Útil per a buscar material de música. Tenen de tot i rebenten preus. Aquí hi ha l'adreça de la botiga virtual. No tinc comissió eh?! 2. Més recursos: www.synthzone.com (de tot una mica: midi, loops, manuals...) www.funkyfrida.dk/muzart (programa per treballar amb loops per petits) www.pgmusic.com (programa Band in a box, caixa de ritmes) www.presencias.net (paper pautat música) www.flstudio.com (programa fruitopia, per treballar loops, similar al acid) 3. Aquests són els nostres recursos. Esperem que us siguin útils! http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/bibliote/cdu/cdu7.htm#78 Recursos varis del Departament d'educació de la Junta d'Andalucia http://www.telefonica.net/web2/isidrovidal/mi%20wq/WebQuest.htm Webquest sobre rock clàssic http://www.musicosamateurs.com/partituras.html Links amb partitures gratis http://www.terra.es/personal/joanvips/ Pàgina sobre la flauta de bec http://diapaso.net/ Recursos varis: arranjaments, mp3, partitures, etc. 4. Us enviol'adreça del blog de música de la meva escoa on trobareu recursos per alumnes i per a mestres, espero que us sigui útil. http://blocs.xtec.cat/musicajv 5. Us recomano que mireu el Raconet de Música. Es un fòrum de mestres de música on es pengen feines fetes pels companys i companyes i totes són per compartir. Hi ha molta cosa..... de primària i de secundaria. http://phobos.xtec.cat/clopez13/
 11. 11. 6. Aquesta adreça és en alemany però és molt intuïtiva. Serveix sobretot per a primària és molt senzilla però serveix de forma visual i d'audició. Cliqueu a tot arreu i www.musikwissenschaften.de/kids/index.htm 7. Joc musical: http://philharmoniker.web-feedback.de/index.asp 8. Llistat de 5 recursos per treballar la música: www.laradioactivitat.com/musica_carta/musica.php ( per buscar músiques actuals i gravar-les) http://www.xtec.net/~jgomez48/ (arranjaments de partitures diverses) http://www.xtec.es/~msanahu4/ (repertori de cançons amb bases instrumentals) www.aulodia.com (recursos variats) http://www.xtec.cat/~clopez13/ (presentació d'instruments) 9. Aquesta activitat l'hem realitzat l'Olga Valls García i la Montse Prats Sagarra http://www.auditori.com/seccions/auditori/oferta_musical/auditori_educa/index.aspx http://phobos.xtec.cat/clopez13/ http://phobos.xtec.es/sgfprp/cerca.php http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp http://www.paucasals.org/ http://phobos.xtec.cat/se-baixllobregat7/index.php? option=com_bookmarks&Itemid=81&mode=0&catid=11&navstart=0&search=* 10. MIDIS http://www.freemidi.com/ http://centrecoral.org/midi.com flauta http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1998/accesit7/ pag1.htm http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1999/accesit2/ primera/indice.htm més programes i tutorials http://www.hispasonic.com/sonipedia Karaoke http://www.xtec.net/~msole124/activitats/femKaraoke/_femKaraoke.htm 11. Hola!!!Aquí teniu recursos que durant aquest curs hem fet servir. PRESENTACIÓ FOTOGRAFIES BUBBLESHARE : És un servei web que permet crear petits albums fotogràfics.Qualsevol àlbum que estigui a Bubbleshare pot ser integrat dins un article del bloc. www.bubbleshare.com/ COM PASSAR UNA CANCÓ A MP3 Si volem publicar en el bloc música que tenim en CD ho passarem al format mp3.Llavors ho pujem a un servidor i amb la URL que ens diguin utilitzarem el reproductor Audio Player.Per passar de CD de música a mp3 amb el Windows media aqui teniu la seguent presentació. http://ividal.com/tutoriales/pasar_mp3.htm TOCAR SEGUINT UN PENTAGRAMA http://genmagic.net/musica/piano1.swf 12. Més recursos : SO I ESPAI SONOR Enregistraments de sons.(Espais sonors,ocells,campanes...) www.tesi.es/desons/textos/so_espai.html CANÇONS ED: INFANTIL I PRIMÂRIA Hi podeu trobar lletres,partitures i mp3. http://noerivas.com/ TOT SONA.Divertides cançons que faciliten l´aprenentatge de conceptes. http://www.tsrecords.com/ ATRAPASONS. Música per jugar.
 12. 12. http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp 13. http://contadores-de-visitas.imitable.com/ Voleu tenir un comptador de visites al vostre blog? És molt fàcil.Triar el model i copiar el codi en un widget de text. Records!!!! 14. RECURSOS MUSICALS, A DESTACAR LA PART D'HISTÒRIA DE LA MÚSICA http://grups.blanquerna.url.edu/musical/ LOOPS LLIURES PER FER SERVIR AMB L'ÀCID http://www.freeloops.com/ RACONET MÚSICA. ESPAI D'INTERCANVI DE MATERIALS I EXPERIÈNCIES DEL PROFESSORAT http://phobos.xtec.net/clopez13/ No puc obrir la fitxa de treball 1. Em trobo davant l'ordinador disposada a omplir les fitxes de treball però no puc fer- ho perquè el document que s'obre està ple de caracters inidentificables. En quin programa està creat? A casa s'obre per defecte amb el Word. Com més aviat m'ho digueu , més aviat podré fer "els deures". 2. No puc obrir la fitxa i tampoc ho he pogut fer quen l'he guardada al meu ordinador. Gràcies. 3. EL format del fitxer és Open Office, i potser no tens el programa instal·lat al teu ordinador. Te l'envio en format doc. a veure si així et va millor. 4. El Word no reconeix la fitxa. En quin programa està? Quan ho sàpiga podré fer els deures. 5. Mira la resposta al missatge posterior, el de la Josepa. Espero arreglar així el problema. Records 6. La fitxa està escrita amb l'open office. És programari lliure que pots baixar-te fàcilment. Cal anar a la pàgina xtec general. En el marge esquerre trobaràs tot una sèrie d'icones prou conegudes: departament d'educació, linkat etcètera. Has de seleccionar la de materials cd web o quelcom semblant. Entraràs en un índex on trobaràs aquest programa. Es descarrega amb un moment. Properes sessions 1. Hola companys: comunicar-vos que finalment ja m'he incorporat. Recordarvos que la propera i 5ena sessió és el 15 d'abril. Ens queda una última reunió la sisena que us proposo el 24 d'abril. Us voldria comentar ja alguns aspectes que sí que parlarem en viu i en directe del cursel proper dimarts 15 d'abril.Grau de participació, activitats que es consideren realitzades a fi de tenir el certificat, data final de lliurament de propostes, dubtes que tingueu, comentaris sobre la tasca feta. Crec que és convenient perquè això s'acaba !!!! ohhhh ho trobarem a faltar no? Una abraçada i fins aviat 2. M'alegro de que ja et trobis millor. Ens veiem el 15 d'abril. Per cert, el 24 d'abril em va bé per fer la darrera sessió. 3. L´Oriol i jo estem contents de la teva tornada. Les dos reunions que proposes ens van bé. Fins el 15 d´Abril!!!!! 4. Estic molt content de la teva reincorporació. Sentint-ho molt, no hi podré ser el dia 15, per la qual cosa t'agrairia, si pogués ser, que pengéssiu un petit resum dels aspectes que parleu. 5. Doncs sí, et passaré demà tota l'informació perquè és important. Més que res que uns faré un resum de tot el que hem fet i d'aquelles activitats que cal penjar en el fòrum per a tenir el certificat. La sessió de demà va adreçada a recursos, informacions del moodle, data final etcétera. Alguna cosa més de l'acid perque el logic fune és per al darrer dia.
 13. 13. Sento que no puguis venir. Més que res et recordo que només es podia faltar un cop a les presencials. Moltes gràcies i Fins el 24 6. No t'he contestat encara sobre el que em demanaves. La cinquena sessió .Tema de recursos a l'aula. Tothom ha cercat i ha posat en comú materials que utilitza d'internet per elaborar i/o treballar amb els alumnes. En trobaràs unes quantes. Havíem de comentar 5. Sobre el tema d'assistències hem recordat que a les sessions presencials només es podia faltar un sol cop i per a la resta de sessions per a concloure el curs és important la pràctica a l'aula. En resum. - De la primera sessió presencial haver fet el qüestionari inicial. -de la segona les fotografies del centre com estava disposada l'aula del teu centre. I finalment seguir com a model les fixtes proposades d'activitats fetes a l'aula. Només 3 propostes amb diferent alumnat i diferents treballs.Segueix el model però et recomano que el simplifiquis perquè és una mica extensa. Afegeix les teves adreces. Per a la darrera sessió cal que facis propostes de quines necessitats tenim, suggerències, valoració del curs i resum de les dades. Comentar-te que hi ha centres que han fet el seu blog arrel d'aquestes sessions. Si és el teu cas,genial!! Fins aviat Programa Nootebock 1. Us enviem les activitats realitzades aquest tercer trimestre amb nens/es de segon tot jugant amb la pissarra smart.No tenim la pissarra interactiva pero hem utilitzat el programa Notebook amb el canó i la pantalla. Ha sigut força divertit i molt engrescador. 2. Expressió i interpretació : Llenguatge musical. Us enviem els objectius i les activitats d´aprenentatge de les dues sessions. material de suport i activitats per pissarra digital i pissarra digital interactiva. 1. Tinc material fet per mi dissenyat per pissarra digital interactiva, que també es pot utilitzar si només teniu projector i pantalla. Està realitzat amb el programari de la pissarra smart, que si el necessiteu es pot baixar d'internet fàcilment i altres amb el Cmap tools. Aquest últim molt interessant per que pot posar tot tipus d'informació: visual, sonora de text en forma de mapa conceptual. Si creieu que us pot interessar, m'ho comuniqueu i la propera sessió us ho puc portar ja que pesa més del que permet aquest forum per enviar fitxers adjunts. Aquest treball està basat en l'audició: l'orquestra, la cobla, una suite de Bach, Peer Gynt... 2. Estem interessats en conèixer aquest material.Segur que deu ser estupendo.Hem treballat una miqueta el programa Notebook i ens ha agradat molt. Ens veiem la propera sessió i parlem del tema. 3. Si perquè no? Es molt interessant. Avui que tenim més temps. Fantàstic. Enllaços 1. Jo tinc feta de fa temps una web amb coses que a mi em van bé per fer classe. Cal dir que fa tant de temps que no l'actualitzo que ja sembla "la inacabada", però vaja, ara, amb l'excusa del curset, em tornaré a posar a penjar-hi coses i anar completant alguns apartats que de fa temps immemorials estan buits. www.xtec.cat/~jmoneo En aquest lloc web hi ha una pàgina d'enllaços, molts dels quals ja us seran coneguts, però potser no tots. Us hi remeto per tal de no tornar-los a escriure aquí: www.xtec.cat/~jmoneo/musica/enllacos.htm D'altra banda, un lloc molt interessant per penjar documents, a l'estil del que vem tractar en una de les sessions, és el següent: www.scribd.com
 14. 14. En aquest lloc hi pots penjar documents en molts formats (doc, odt, pdf, ...), i, mitjançant un "embed", fer-los aparèixer al teu bloc o la teva pàgina en format flash. També pots posar la referència per tal que, qui vulgui, pugui baixar-se l'original. Podeu veure el resultat a la pàgina: www.xtec.cat/~jmoneo/musica/superior.htm 2. Ja els vaig llegir però no queda registrat per això t'escric. Pràctica Punto i Tono amb CI 1. Tenint en compte la complexitat tècnica i els continguts curriculars treballats... aquesta pràctica es pot fer perfectament, també, a P-4 i P-5. Jo ho faré ara. 2. És molt interessant. Pràctiques amb l’Audacity 1. Us torno a enviar la pràctica en word compatible amb Windows XP. Sorry, l'havia fet amb Vista i no vaig pensar en què no s'obriria l'arxiu amb altres sistemes operatius. A veure si hi ha sort aquesta vegada, si no, l'enviaré en pdf. 2. Curiositat. quina valoració has fet de l'experiència? 3. Ja he fet la pràctica amb l'audacity amb els alumnes de 6è. Faig una petita descripció de l'activitat. Veure fitxer adjunt. He de dir que he de valorar molt positivament l'activitat, és genial per treballar la improvisació i l'autoavaluació dels alumnes. Els hi va resultar molt fàcil el programa Audacity en comparació al music time. Al document adjunt veureu que he utilitzat 3 sessios i que hem falta una quarta en la que escoltarem les diferents produccions de les diferents parelles de treball. He utilitzat tantes sessions per que he lligat aquesta última amb les dues anteriors d'utilització de music time. 4. Si que és cert. Entren molt millor en l'audacity. Estic revisant tot el que heu fet per fer comentaris. 5. Us adjunto la meva activitat amb Audacity per fer un programa de ràdio. 6. No he rebut cap missatge de la propera sessió.Estic molt parada i una mica enfadada.Estava esparen amb moltes ganes la trobada. Ara ,al llegir el missatge de Lou Sanz,llegeixo: fins a la tarda! 7. No puc obrir la pràctica. Si us plau la pots tornar a enviar? 8. Hola, sentim molt aquest inconvenient. Però la Sònia va enviar un missatge convocant la sessió. La trobareu en aquesta adreça: http://agora.xtec.cat/odissea/mod/forum/discuss.php?d=66541 També estava indicat al moodle del curs. Sentim el malentès. Fins la pròxima 9. Molt interessant que ho combinis amb el you tube. Estic revisant les pràctiques o fitxes d'activitats. Podràs fer-les més o menys les que queden en el forma. Ànim que queda poc!!!! com has valorat l'experiència? Activitats TAC al CEIP Joan Maragall d'Esplugues 1. Us enviem una relació de les activitats que hem realitzats. 2. Aquest missatge és per els dos. Heu aplicat a l'aula tot tipus de recursos informàtics . Seria possible almenys fer una fitxa amb el format que hi ha al forum ? la podeu simplificar. Senzillament estic revisant tot el que heu fet fins el moment a fi d' anar tancant tota la documentació del curs. Activitat audacitiy IES JOAQUIM RUBIÓ I ORS 1. Hola, penjem també l'activitat al forum. Només ho haviem fet a l'apartat de tramessa d'activitats. 2. En tot cas recordeu que és millor penjar les fitxes al forum.
 15. 15. Activitat Audacity i kit de percussió per CS 1. Després de dedicar moltes hores als alumnes i a la dotació d'aula i poc temps a Odissea...envio la primera fitxa d'activitat amb l'Audacity i el kit de percussió. Si tinc temps elaboraré i penjaré més fitxes de les activitats realitzades, si no... 2. K tal? vas provar lo del winkaraoke? et funciona ja? De les pràctiques molt bé. Són interessants. És una llàstima que els companys no es llegeixin. 3. Sóc la Marta i no puc descifrar la teva fitxa d´activitats. Com puc obrir l´activitat? Es veuen quadradets i lletres. Gràcies 4. Potser hauríem de recomanar que en la dotació els micròfons fossin d'una qualitat millor ja que la gravació no sempre és del tot correcte. Bona proposta i fins aviat. Presentació de les fitxes 1. Com esteu? com va tot? Espero amb curiositat les vostres propostres de fitxes. Si teniu temps llegiu les dels companys sempre us poden donar idees d'ús. Recordar-vos que el 15 de maig és la data de termini. M'agrada llegir el que feu amb calma. 2. Estem enfeinats treballant a tope. Amb els nens/es de 5è estem preparant un conte amb l´audacity (efectes sonors, canvis de veu ...) tot ben guarnit amb dibuixos fets pels nens.Volem que siguin ells els realitzadors del muntatge i ens està costant forçes sessions.(fer el dibuixos,les fotos dels dibuixos,penjar-les,afegir la veu...) Aviat us ensenyarem els resultats! 3. Genial! Sis plis, informeu que està molt bé!!!!!!! 4. Una molt bona idea. Curiositat heu fet feed back amb els alumnes per avaluar el grau de coneixements amb vocabulari anglès? Activitat orff musictime 1. Hola a tothom us adjuntem la nostra darrera pràctica. 2. Una proposta interesssant. Molt ben pensat que comparin una i altra versió. La seva i la del music time. El grup de 1r si comença així les seves competències a quart seran impressionants. La tornaré a llegir al vespre i us preguntaré per curiositat. És molt bona proposta. Fitxa de treball Diverses entrades de fitxes de treball mitjançant el forum per tal que tothom les vegi Últimes noticies 1. Sembla ser que el proper curs s' ofertarà el curs d113 telemàticament. Actualment s'havia ofertat el que passa és que es va omplir. A part també es faran seminaris. Per si us interessa s'engega ara un d113 en el centre de recursos de Sant Martí de Barcelona. Marta Figueras és la formadora per si us interessa. Les dolentes: De moment tenen previst tancar el moodle. El que si intentaran es mantenir una mena de forum com sigui ni que sigui en el raconet de musica. I una altra.De moment no tenen previst formar a més formadors. De totes maneres tenim el correu xtec per estar en contacte. Tindreu més noves ja ho veureu. De moment estem in connection!!! 2. A l´Oriol i a la Marta ens interessa el curs d113 pel curs vinent.Ens informares de com ho tenim que fer.El curs de la Marta Figueras és per fer-ho ara,abans d´acabar el curs? Els seminaris,tindrem també informació? Està molt bé seguir amb el forum. Gràcies. Per mi ha sigut un curs molt enriquidor on hi après moltíssim!! M´agradaria continuar el proper curs amb tota la colla actual. 3. Soc el Manel d'Esparreguera, jo també vull fer el D113 de manera presencial al CRP
 16. 16. de Sant Martí de Barcelona. La Marta comenta que el farà el curs vinent. Coincideixo amb vosaltres en que ha sigut un curs molt enriquidor, ja que ara tinc una seguretat davant del maquinari que abans no tenia. 4. Així m'agrada!!. T'ho passaràs molt bé amb la Marta. Cal estar al dia i en contacte. Formació pissarra digital 1. Trobo molt interessant la possibilitat de poder dur a terme una formació de pissarra digital. Caldria veure quantes persones hi estem interessades per poder tirar endavant aquesta formació. Pel què jo se calen un mínim de 10 persones perquè sigui concedida per l'ICE. Jo d'entrada m'hi apunto. També estaria bé saber on la fariem. Audacity 1.3. Beta unicode no troba la carpeta de dades 1. Si us plau, em pot ajudar algú? Unes alumnes m'han enviat uns arxius en aquesta versió (Audacity 1.3. Beta unicode), que és la mateixa que tinc a casa i a l'Institut (crec recordar), i em diu que no pot obrir els arxius perquè no troba la carpeta de dades. Sabeu per què pot ser això o si hi ha alguna manera de que pugui obrir-los finalment? Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i el vostre temps! 2. De moment no tinc resposta però he penjat el teu problema al fórum tècnic i al de professorat.No fos cas qúe aquest problema li hagués aparegut a un altre. 3. Hola Lou t'envio una de les primeres solucions d'un altre formador. J. Almacelles. La versió de l'Audacity que porta la dotació és la mateixa que es pot baixar de l'XTEC. I és incompatible amb les versions beta. Una altra cosa és el que t'explica en Josep Maria. L'arxiu amb el logo de l'Audacity ha d'anar junt amb la carpeta amb el mateix nom_data. N'hi ha una altra, però em sembla que és aquesta la que t'interessa. Enquesta final 1. Si entreu el moodle a la pàgina principal trobareu a dalt de tot un link d'enquesta final. Si clikeu podreu fer l'enquesta sobre el curs. Teniu de temps fins el 10 de juny. Formació 1. L'última sessió presencial va sorgir una demanda per part d'uns companys respecte a l'ampliació de la formació de les TAC a la música: La pissarra digital i la pissarra digital interactiva aplicada a l'àrea de música. Vaig parlar amb l'inspectora de la meva zona i em va dir que si esteu interessats, heu de fer la demanda vosaltres especificant quin tipus de formació voleu i el formador/a. Adreçan-vos a l'ICE. 2. També trobo molt interessant la proposta de formació però a mi encara em queda assegurar l'ús i aplicació del que tenim a l'aula ampliant els coneixements del programari que se'ns ofereix.

×