Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En Un Mercat Persa

1,527 views

Published on

En Un Mercat Persa

  1. 1. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical Guió-exemple per la classe pràctica Tipologia de centre i d’alumnat El centre on situem la classe pràctica explicada a continuació és un centre públic que es troba al barri de Gràcia. En general, hi ha poca immigració i les famílies de l’escola són de classe mitjana-alta, així com les del barri en sí. En realitat, les activitats de la sessió poden adaptar-se a molts contextos, del que es tracta és d’adequar el nivell i de saber motivar i engrescar als alumnes que tens davant, però suposo que l’alumnat per al que estan pensades és el d’una escola on no es discrimina a ningú per motius de rendiment, resultats acadèmics o aptituds, que compta amb recursos suficients per poder aprofitar satisfactòriament les possibilitats de cadascú i que, per tant, és una escola on l’atenció a la diversitat és fonamental. 1. Guió Ens trobem davant una classe de 5è de primària. La sessió està programada per a fer durant una hora perquè està pensada per a l’activitat de la universitat, en el cas de què es portés a la pràctica en una escola primària, probablement organitzaríem les activitats per a fer-les en diferents sessions. A continuació hi ha el guió de les activitats programades: La música descriptiva. Explicació del que és la música descriptiva i exemple de l’obra En un mercat Persa. Creem? Amb les imatges dels personatges de l’obra En un mercat Persa, inventem una música amb instruments. Es fan diferents grups on cadascun té assignats una sèrie de personatges. Cada vegada que surt un personatge, el seu grup toca la música que han creat per ell. Una mica de llenguatge. Tot i que aquesta activitat no es durà a terme a la universitat, sí que es faria durant la sessió. Consisteix en aprendre un fragment de l’obra tot solfejant-lo amb la partitura. 1
  2. 2. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical Escoltem l’audició! Escoltem En un mercat Persa mentre veiem les imatges en un power points dels personatges que van entrant al mercat. Balles? Aprenem la dansa. * Continguts principals - La música descriptiva. - Crear una música que expliqui la història del mercat Persa. - Estructura de l’audició En un mercat Persa. - Aprendre els passos de la dansa * Continguts secundaris - Albert Ketelbey és el compositor de En un mercat Persa. - Elements de llenguatge musical. - Prendre consciència de la importància de la cura dels instruments. - Llenguatge musical (lectura d’un dels temes de la peça). * Objectius de la classe - Entendre què és la música descriptiva i conèixer un dels compositors que en composà: Albert Ketelbey. - Crear amb diferents instruments una música descriptiva a partir de les imatges dels diferents personatges de la història de Ketelbey. - Prendre consciència de la importància de la cura dels instruments a l’hora de tocar-los. - Aprendre a respectar l’obra dels companys. Saber quan s’ha de tocar i quan s’ha d’escoltar. - Aprendre a solfejar un dels temes de la peça. - Escoltar l’audició i adonar-se dels diferents temes musicals que ens marquen les entrades de cada personatge. - Aprendre la dansa donant importància als passos en sí, però sobretot a l’estructura de la peça, treballant així la història del mercat Persa amb els diferents personatges que hi apareixen. 2
  3. 3. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical * Criteris i activitats d’avaluació Aquesta sessió està programada per una hora, però el més segur és que si es portés a la pràctica en una escola primària, féssim durar les activitats en més d’una sessió. L’avaluació es duria a terme des del primer moment fins l’últim, tenint sempre en comte l’evolució dels alumnes en cadascuna de les activitats. Així que, en cap cas, no es faria una activitat d’avaluació en sí, totes són igual d’importants per al procés d’aprenentatge dels alumnes. 2. Descripció de les activitats A continuació, presentem el guió de la classe pràctica, les diferents activitats que conformen la sessió a més dels objectius i continguts de cadascuna. 1. Activitat La música descriptiva. Objectius Entendre què és la música descriptiva i conèixer un dels compositors que en composà: Albert Ketelbey. Continguts La música descriptiva és aquella que ens explica alguna cosa, com ara una història. Albert Ketelbey va composar En un mercat Persa. - Si m’haguessiu d’explicar una història, de quines diferents maneres ho podrieu fer? - Parlant, dibuixant, escrivint, pintant, ballant, cantant... - Molt bé! I, per exemple, creieu que amb música sense lletra es podria explicar alguna historieta? 3
  4. 4. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical - Sííííí! - Molt bé! Hi ha compositors que per explicar una història s’inventen una música. Aquest tipus de música es diu música descriptiva. Albert ketelbey va composar diferents obres que explicaven històries i una d’elles va ser En un mercat Persa. Ketelbey descriu el que passa un dia en un mercat de Pèrsia (Àsia) des del principi, quan van entrant els diferents personatges, fins al final, quan tots marxen i el mercat es queda buit. 2. Activitat Creem? Crear amb diferents instruments una música descriptiva a partir de les imatges dels diferents personatges de la història de Ketelbey. Objectius Prendre consciència de la importància de la cura dels instruments a l’hora de tocar-los. Aprendre a respectar l’obra dels companys. Saber quan s’ha de tocar i quan s’ha d’escoltar. Ens separem per grups i cada grup té assignats un parell de personatges. Amb els instruments dels que disposem, inventem Continguts una música per a cada personatge. La mestra projecta un power point amb les imatges dels diferents personatges que apareixen a l’obra (amb el mateix ordre). Cada vegada que el grup veu el seu personatge toca la música que ha creat. - Us ha agradat l’obra que ens hem inventat? - Sííííííí! Mooooolt! - Ha quedat molt bonica i heu explicat molt bé la història del mercat Persa! Voleu escoltar ara la música que ketelbey es va inventar per explicar aquesta mateixa història? 4
  5. 5. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical - Sííííí! - Abans, però, aprendrem aquesta melodia: Primer piquem el ritme i després la melodia. El fet d’aprendre un tema musical de l’audició és un ganxo pels alumnes a l’hora d’escoltar-la. És interessant que l’aprenguin sense haver escoltat la peça abans, perquè així els agafa per sorpresa i es motiven més. 3. Activitat Una mica de llenguatge Objectius Aprendre a solfejar un dels temes de la peça. - Ritme (blanques, negres i corxeres). Continguts - Melodia (DoM). - Lectura. 5
  6. 6. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical 4. Activitat Escoltem l’audició! Escoltar l’audició i adonar-se dels diferents temes musicals que Objectius ens marquen les entrades de cada personatge. Parar atenció d’alguns moviments que posteriorment s’introduiran a la dansa. Escoltem l’audició mentre mirem el power point amb les imatges de cada personatge. Cada vegada que entra un personatge nou Continguts al mercat, canvia la imatge del power point. Com que la música és molt llarga dóna temps d’anar introduint algun que altre moviment de la dansa que a continuació aprendrem. 6
  7. 7. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical 5. Activitat Balles? Aprendre la dansa donant importància als passos en sí, però Objectius sobretot a l’estructura de la peça, treballant així la història del mercat Persa amb els diferents personatges que hi apareixen. - Distribució de l’espai. Continguts - Aprenentatge dels passos de la dansa. - Importància de la postura a l’hora de ballar. 3. Un dels continguts treballats Creem? Aquesta activitat consisteix en crear, amb diferents instruments, una música descriptiva que expliqui la història del mercat Persa a partir de les imatges dels diferents personatges que hi van apareixent. Prèviament s’ha d’haver pensat molt i és necessari tenir molt clara l’estructura i l’organització de l’activitat, sinó, pot esdevenir un fracàs. A l’obra de Ketelbey hi apareixen 6 tipus de personatges, de manera que fem 3 grups i cadascun interpreta 2 personatges diferents. Primer de tot, és molt important que els alumnes prenguin consciència de la importància de tenir cura dels instruments. El que tenen davant no són joguines i han de saber respectar-los com a tals. El que també és molt important a l’hora de duu a terme l’activitat és el treball en grup. Els alumnes han de saber posar-se d’acord amb els membres del seu grup per tal de crear la música per als seus personatges assignats. 7
  8. 8. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical I, per últim, el darrer pas vital per a un bon resultat de l’activitat, és saber respectar els altres grups escoltant-los quan sigui el moment. Si no aprenem a escoltar, no hi haurà una cohesió entre els grups i, al cap i a la fi, és el més important per a què la música soni i soni bé. 5. Competències bàsiques i artístiques Competències transversals Les competències comunicatives: - Competència comunicativa i audiovisual: mostra d’un power point amb les imatges dels personatges de la història de Ketelbey. - Competència artística i cultural: creació d’una peça que explica la història del mercat Persa. Les competències metodològiques: - Competència d’aprendre a aprendre: atenció a l’hora d’escoltar la música creada pels companys, concentració a l’hora de tocar la música inventada per nosaltres... Les competències personals: - Competència d’autonomia i iniciativa personal: al fer l’activitat de creació però sobretot a l’hora de ballar. - Competències específiques centrades en conviure: saber treballar en grup. Competències específiques - Tenir una actitud d’estima de la creativitat implícita en l’expressió d’idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics com la música. (Sobretot en l’activitat de creació, que és la més lliure i personal) - Utilitzar les manifestacions musicals com a font d’enriquiment i gaudi. (La creació, la dansa...) - Apreciar el fet cultural en general i el fet artístic en particular. - Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar- se mitjançant codis artístics musicals. (Sobretot en l’activitat de creació que és on els infants tenen més oportunitat de imaginar i crear, però també en la dansa.) 8
  9. 9. Did. Música II Gemma Rafecas González Educació Musical 6. Autoavaluació Al haver finalitzat els preparatoris de la sessió, vaig estar molt contenta i molt satisfeta de la feina feta. Després de la classe pràctica i de fer la reflexió, però, vaig adonar-me que, evidenment, hi havia aspectes a millorar. La dansa que havia inventat expressament per a aquesta sessió era molt complexa i complicada d’aprendre en tan poc temps com teníem. Aquest fet em va fer estar molt neguitosa durant tota la sessió i va perjudicar en la posada en pràctica de la resta d’activitats. Vaig desanimar-me al adonar-me que no sabia transmetre el que els volia explicar als companys de classe, la veu em tremolava i no sabia ni el que em deia. Tot i estar nerviosa, l’activitat de creació va tenir molt bon resultat. Un cop vaig començar a ensenyar la dansa els nervis varen passar. Al veure la màxima participació i motivació de tots els alumnes de l’aula, em vaig animar de cop i volta i vaig estar molt a gust. El resultat final de la dansa va ser boníssim. Tothom va disfrutar moltíssim i jo la que més. 9

×