SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Lista kandydatów do
stypendium Prezesa
Rady Ministrów na rok
szkolny 2013/2014
Województwo:
zachodniopomorskie KO
Szczecin Delegatura
Koszalin

L.p.

Nazwisko

Promowany Pełna nazwa szkoły (nie
Imię/imiona
do klasy
zespołu)

Adres szkoły
(kod,
miejscowość,
ulica)

Organ prowadzący
(nazwa)

1 Puszcz

Marta
Monika

II

I Prywatne Liceum
Ogólnokształcące

78-200 Białogard
ul. Mickiewicza 24

Alicja Wojciechowska 78200 Białogard ul.
Dąbrowszczaków 59

2 Zawiślak

Sita Dasi

III

IV Prywatne Liceum
Ogólnokształcące

75-709 Koszalin ul.
Wojska Polskiego 83

dr Zygmunt Czapla 75709 Koszalin ul. Wojska
Polskiego 83

Prywatne Liceum
Ogólnokształcące

Fundacja "Nasza
Przyszłość" 01-192
Warszawa ul. Leszno 14
Adres do korespondencji:
78-400 Szczecinek ul.
Fundacja "Nasza
Klasztorna 16
Przyszłość" Oddział w
Szczecinku
78-400 Szczecinek
ul. Klasztorna 16

3 Januszewski

Tomasz
Marek

III
4 Krzanowska

Paulina

II

Prywatne Liceum
Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
im. Bohaterów Oflagu IID
Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w
Zespole Szkół im. Stefana
Żeromskiego

Fundacja Oświatowa
Europejskie Centrum
75-581 Koszalin ul. T.
Edukacyjne 75-581
Chałubińskiego 15
Koszalin ul.
T.Chałubińskiego 15
78-449 Borne
Sulinowo Al.
Niepodległości 24

Gmina Borne Sulinowo
78-449 Borne Sulinowo
Al.Niepodległości 6

76-150 Darłowo ul.
Chopina 4

Gmina Miasto Darłowo
76-150 Darłowo Plac
Kościuszki 9

78-460 Barwice ul.
Moniuszki 12

Miasto i Gmina Barwice
78-460 Barwice ul.
Zwycięzców 22

5 Makaryk

Łukasz

III

6 Morawski

Piotr

II

7 Budzińska

Kinga

III

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół

8 Wiśniewski

Oskar
Wojciech

II

I Liceum Ogólnokształcące 75-070 Koszalin
ul. Komisji Edukacji
im. St. Dubois
Narodowej 1

9 Groszewska

Diana Agata

III

10 Rogowska

Sara Laura

IV

11 Brzezińska

Aleksandra

II

12 Kapustyński

Michał
Aleksander

II

II Liceum Profilowane w
Zespole Szkół Nr 8 im. T.
Kościuszki
Technikum Zawodowe nr 2
w Zespole Szkół nr 8 im.
T.Kościuszki
VI Liceum
Ogólnokształcące w
Zespole Szkół Nr 3 im. C.
K. Norwida

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

75-235 Koszalin ul.
Morska 108

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

75-235 Koszalin ul.
Morska 108

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

75-335 Koszalin ul.
Podgórna 55

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

V Liceum Ogólnokształcące
75-401 Koszalin ul.
w Zespole Szkół Nr 2
Jedności 9
im. St. Lema

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7
13 Świątek

Sasza Jan

III

14 Mongiało

Mateusz
Cezary

III

15 Lemanczyk

Izabela

IV

Technikum Elektroniczne w
Zespole Szkół Nr 9 im. R.
Traugutta
Technikum Elektryczne w
Zespole Szkół Nr 9 im. R.
Traugutta
Technikum Budowlane w
Zespole Szkół Nr 7 im.
Bronisława Bukowskiego

75-401 Koszalin ul.
Jedności 9

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

75-401 Koszalin ul.
Jedności 9

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

75-522 Koszalin ul.
Orląt Lwowskich 18

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

16 Lesińska

Ewelina

III

Technikum Zawodowe nr 1
Miasto Koszalin 75-007
75-626 Koszalin ul. Wł.
Koszalin ul. Rynek
w Zespole Szkół nr 1 im. M. Andersa 30
Staromiejski 6-7
Kopernika

17 Żegnałek

Przemysław
Mariusz

III

Technikum Ekonomiczne w
Miasto Koszalin 75-007
75-626 Koszalin ul. Wł.
Koszalin ul. Rynek
Zespole Szkół Nr 1 im. M. Andersa 30
Staromiejski 6-7
Kopernika

18 Kaciniel

Aleksandra
Jozefandra

III

II Liceum Ogólnokształcące 75-631 Koszalin
ul. Chełmońskiego 7
im. Wł. Broniewskiego

19 Góral

Marcin
Paweł

III

20 Szada - Borzyszkowski

Piotr

III

21 Nurkowska

Olga Julia

V

Technikum Mechaniczne w
Zespole Szkół Nr 10 im. B.
Chrobrego
Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Nr 10 im.
Bolesława Chrobrego
Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna II stopnia
w Zespole Państwowych
Szkół Muzycznych
im. Grażyny Bacewicz

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

75-736 Koszalin ul.
Gnieźnieńska 8

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 8

Miasto Koszalin 75-007
Koszalin ul. Rynek
Staromiejski 6-7

75-434 Koszalin ul.
Fałata 32

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
00-071 Warszawa ul.
Krakowskie Przedmieście
15/17
22 Pietura

23 Majewska

24 Niezgoda

25 Szukiewicz

26 Nowak

27 Łukasik

Maria

Karolina

Michał

Katarzyna
Jadwiga

Martyna Ewa

Paweł Patryk

V

II

II

Ogólnokształcąca Szkoła
Sztuk Pięknych w Zespole 75-620 Koszalin ul.
Racławicka 9
Szkół Plastycznych
im.Władysława Hasiora
Liceum Plastyczne w
Zespole Szkół
75-620 Koszalin
ul. Racławicka 9
Plastycznych im.
Władysława Hasiora
Technikum w Zespole
Szkół Centrum Kształcenia
76-009 Bonin 1
Rolniczego im. Wincentego
Witosa

II

Prywatne Liceum
Ogólnokształcące
"SCHOLAR"

III

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące STO im. 78-100 Kołobrzeg ul.
Jedności Narodowej
Zbigniewa Herberta w
Zespole Szkół Społecznych 58A
Nr 1

III

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące w
78-400 Szczecinek
Zespole Szkół Społecznych ul. Słowiańska 2
Społecznego Towarzystwa
Oświatowego

78-200 Białogard ul.
Grunwaldzka 44

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
00-071 Warszawa ul.
Krakowskie Przedmieście
15/17
Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
00-071 Warszawa ul.
Krakowskie Przedmieście
15/17
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
Prywatne Forum
Edukacyjne "SCHOLAR"
sp. z o.o. 78-200
Białogard ul. Grunwaldzka
44
Samodzielne Koło
Terenowe Nr 70
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego 78-100
Kołobrzeg ul. Radomska
22A
Społeczne Towarzystwo
Oświatowe Samodzielne
Koło Terenowe Nr 47 78400 Szczecinek ul.
Słowiańska 2
28 Jaciubek

Marek

29 Pugacz

Anna
Katarzyna

III

30 Zochniak

Natalia Anna

II

31 Drużbińska

Natalia

IV

32 Pawlik

Radosław

33 Tokarz

Aleksandra
Kinga

34 Sidorczuk

Katarzyna
Marta

35 Płuciennik

Mateusz

III

Technikum Zawodowe w
Zespole Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia
Praktycznego
im. St. Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im.Wł.
Broniewskiego
Liceum Ogólnokształcące
im. St. Staszica w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
Technikum Zawodowe w
Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych

78-300 Świdwin ul.
Szczecińska 88

Starostwo Powiatowe 78300 Świdwin ul. Mieszka I
nr 16

Starostwo Powiatowe 7878-300 Świdwin ul. T.
300 Świdwin ul. Mieszka I
Kościuszki 28
nr 16
78-320 Połczyn Zdrój
ul. Staszica 6

Starostwo Powiatowe 78300 Świdwin ul. Mieszka I
nr 16

78-320 Połczyn Zdrój
ul. Staszica 6

Starostwo Powiatowe 78300 Świdwin ul. Mieszka I
nr 16

78-230 Karlino ul.
Parkowa 1

Starostwo Powiatowe w
Białogardzie 78-200
Białogard ul. Plac
Wolności 16-17

III

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych

II

Technikum Ekonomiczne w
78-200 Białogard ul.
Zespole Szkół
Dąbrowszczaków 14
Ponadgimnazjalnych

Starostwo Powiatowe w
Białogardzie 78-200
Białogard ul. Plac
Wolności 16-17

III

Liceum Ogólnokształcące
im. Bogusława X

78-200 Białogard ul.
Grunwaldzka 46

Starostwo Powiatowe w
Białogardzie 78-200
Białogard ul. Plac
Wolności 16-17

III

Technikum Mechaniczno - 78-200 Białogard
ul. Dąbrowszczaków
Elektryczne w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych 14

Starostwo Powiatowe w
Białogardzie 78-200
Białogard ul. Plac
Wolności 16-17
36 Groszkiewicz

Maja
Małgorzata

37 Polońska

Katarzyna
Jadwiga

38 Grabarczyk

39 Raulin

40 Janicka

41 Jeruzal

42 Dobrowolski

Marta

Katarzyna
Karolina

Agnieszka

Klaudia
Agnieszka

Tomasz

IV

Technikum Obsługi
78-200 Białogard
ul. Dąbrowszczaków
Turystycznej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych 14

Starostwo Powiatowe w
Białogardzie 78-200
Białogard ul. Plac
Wolności 16-17

III

Technikum Informatyczne
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych

78-200 Białogard
ul. Dąbrowszczaków
14

Starostwo Powiatowe w
Białogardzie 78-200
Białogard ul. Plac
Wolności 16-17

III

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
prof. J. Radomskiego

78-220 Tychowo ul.
Parkowa 20

Starostwo Powiatowe w
Białogardzie 78-200
Białogard ul. Plac
Wolności 16-17

II

Technikum w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych

II

Liceum Ogólnokształcące
im.I Armii Wojska Polskiego
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych

III

III

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
gen. Władysława Andersa
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Pamięci Ofiar Terroryzmu
11 Września 2001 r.

78-500 Drawsko
Pomorskie ul.
Połczyńska 7 (siedziba
zespołu szkół ul.
Seminaryjna 2)
78-500 Drawsko
Pomorskie ul.
Złocieniecka 25
(siedziba zespołu
szkół ul. Seminaryjna
2)

Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim
78-550 Drawsko
Pomorskie ul. Plac Elizy
Orzeszkowej 3
Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim
78-550 Drawsko
Pomorskie ul. Plac Elizy
Orzeszkowej 3

78-520 Złocieniec
ul. Okrzei 9

Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim
78-550 Drawsko
Pomorskie ul. Plac Elizy
Orzeszkowej 3

78-540 Kalisz
Pomorski
ul. Wolności 20

Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim
78-550 Drawsko
Pomorskie ul. Plac Elizy
Orzeszkowej 3
43 Małkowska

44 Piekut

Ewa
Krystyna

Justyna

78-550 Czaplinek ul.
Parkowa 2 (siedziba
liceum) ul.
Grunwaldzka 1
(siedziba zespołu
szkół)

Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim
78-550 Drawsko
Pomorskie ul. Plac Elizy
Orzeszkowej 3

IV

Technikum w Zespole
78-550 Czaplinek ul.
Szkół Ponadgimnazjalnych Grunwaldzka1

Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim
78-550 Drawsko
Pomorskie ul. Plac Elizy
Orzeszkowej 3

IV

Technikum Morskie w
Zespole Szkół Morskich im. 78-100 Kołobrzeg ul.
Arciszewskiego 21
Polskich Rybaków i
Marynarzy

Starostwo Powiatowe w
Kołobrzegu 78-100
Kołobrzeg Plac
Ratuszowy 1
Starostwo Powiatowe w
Kołobrzegu 78-100
Kołobrzeg Plac
Ratuszowy 1
Starostwo Powiatowe w
Kołobrzegu 78-100
Kołobrzeg Plac
Ratuszowy 1

II

Liceum Ogólnokształcące
im. 3 Dywizji Strzelców
Karpackich w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych

45 Wiśniewska

Katarzyna

46 Streńska

Paulina
Janina

II

II Liceum Ogólnokształcące
78-100 Kołobrzeg ul.
w Zespole Szkół im. H.
1-go Maja 47
Sienkiewicza

47 Piecyk

Arkadiusz
Jerzy

IV

Technikum Zawodowe Nr 2
78-100 Kołobrzeg ul.
w Zespole Szkół im. H.
1-go Maja 47
Sienkiewicza

48 Oświęcimska

49 Kornecka

Patrycja

Żaneta

II

IV

Technikum Ekonomiczne w
Zespole Szkół
Ekonomiczno- Hotelarskich
im.E.Gierczak
Technikum Zawodowe w
Zespole Szkół
Ekonomiczno Hotelarskich im. E.
Gierczak

78-100 Kołobrzeg ul.
Łopuskiego 13

Starostwo Powiatowe w
Kołobrzegu 78-100
Kołobrzeg Plac
Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg ul.
Łopuskiego 13

Starostwo Powiatowe w
Kołobrzegu 78-100
Kołobrzeg Plac
Ratuszowy 1
50 Gierowska

Anna

51 Basak

Tymoteusz
Marek

IV

III

52 Chińska

Katarzyna

II

53 Nowak

Mateusz

II

54 Kaczorek

Klaudia
Anna

II

55 Nitka

Joanna

Technikum Hotelarskie w
Zespole Szkół
Ekonomiczno Hotelarskich im. E.
Gierczak
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. M.
Kopernika
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
Gospodarki Żywnościowej
im. M. Rataja
I Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół im. J. H.
Dąbrowskiego

78-100 Kołobrzeg ul.
Łopuskiego 13

Starostwo Powiatowe w
Kołobrzegu 78-100
Kołobrzeg Plac
Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg ul.
Łopuskiego 42-44

Starostwo Powiatowe w
Kołobrzegu 78-100
Kołobrzeg Plac
Ratuszowy 1

Starostwo Powiatowe w
78-120 Gościno ul. IV
Kołobrzegu 78-100
Dywizji Wojska
Kołobrzeg Plac
Polskiego 72
Ratuszowy 1
76-100 Sławno ul.
Cieszkowskiego 4

Starostwo Powiatowe w
Sławnie 76-100 Sławno
ul. Sempołowskiej 2a

Technikum w Zespole
Szkół Agrotechnicznych

76-100 Sławno
ul. Sempołowskiej 2

Starostwo Powiatowe w
Sławnie 76-100 Sławno
ul. Sempołowskiej 2a

II

Technikum Morskie w
Zespole Szkół Morskich

76-150 Darłowo
ul. Szpitalna 1

Starostwo Powiatowe w
Sławnie 76-100 Sławno
ul. Sempołowskiej 2a

II

Technikum Zawodowe Nr 4 78-400 Szczecinek ul. Szczecinku 78-400
Koszalińska 81
Szczecinek
w Zespole Szkół Nr 5

Starostwo Powiatowe w

56 Czutro

57 Kozłowska

Adrian

Klaudia
Dorota

II

Technikum Zawodowe Nr 5
w Zespole Szkół Nr 6 im.
St. Staszica

ul. 28 Lutego 16
Starostwo Powiatowe w
78-400 Szczecinek ul. Szczecinku 78-400
St. Staszica 15
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16
60 Byczkiewicz

Szymon

III

Technikum Zawodowe Nr 2
78-400 Szczecinek ul.
w Zespole Szkół Nr 2 im.
1-go Maja 22
Ks. Warcisława IV

61 Stalka

Paulina

II

II Liceum Ogólnokształcące
78-400 Szczecinek ul.
w Zespole Szkół Nr 1 im.
Szczecińska 47
Komisji Edukacji Narodowej

62 Zdun

Patrycja

III

Technikum Zawodowe Nr 1
78-400 Szczecinek ul.
w Zespole Szkół Nr 1 im.
Szczecińska 47
Komisji Edukacji Narodowej

63 Dmuchowska

Magda Ewa

III

Technikum Zawodowe nr 3 78-400 Szczecinek
ul.Artyleryjska 9
w Zespole Szkół Nr 3

64 Staś

Kamila
Patrycja

III

II Liceum Ogólnokształcące
78-425 Biały Bór ul.
w Zespole Szkół im.
Brzeźnicka 10
Oskara Langego

65 Drogosz

Agnieszka

IV

Technikum Hodowli Koni w
78-425 Biały Bór ul.
Zespole Szkół im. Oskara Brzeźnicka 10
Langego

Starostwo Powiatowe w
Szczecinku 78-400
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16
Starostwo Powiatowe w
Szczecinku 78-400
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16
Starostwo Powiatowe w
Szczecinku 78-400
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16
Starostwo Powiatowe w
Szczecinku 78-400
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16
Starostwo Powiatowe w
Szczecinku 78-400
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16
Starostwo Powiatowe w
Szczecinku 78-400
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16
Starostwo Powiatowe w
Szczecinku 78-400
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16
Starostwo Powiatowe w
Szczecinku 78-400
Szczecinek
ul. 28 Lutego 16

66 Krasowska

Alicja
Gabriela

II

Technikum Zawodowe Nr 2
78-600 Wałcz ul.
w Zespole Szkół Nr 3 im. 1 Bankowa 13
Armii Wojska Polskiego

Starostwo Powiatowe w
Wałczu 78-600 Wałcz ul.
Dąbrowskiego 17

58 Krzak

Adrian
Grzegorz

II

V Liceum Ogólnokształcące
78-400 Szczecinek ul.
w Zespole Szkół Nr 6 im.
St. Staszica 15
St. Staszica

59 Kanecka

Kinga

II

I Liceum Ogólnokształcące 78-400 Szczecinek ul.
Ks. Elżbiety 1
im. Ks. Elżbiety
67 Kaczorowska

Martyna
Klaudia

II

I Liceum Ogólnokształcące
78-600 Wałcz ul.
im. Kazimierza Wielkiego Kilińszczaków 59
w Zespole Szkół Nr 1

Starostwo Powiatowe w
Wałczu 78-600 Wałcz ul.
Dąbrowskiego 17

68 Chmurak

Agnieszka

II

Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Nr 1

78-600 Wałcz ul.
Kilińszczaków 59

Starostwo Powiatowe w
Wałczu 78-600 Wałcz ul.
Dąbrowskiego 17

78-600 Wałcz ul.
Bydgoska 52

Starostwo Powiatowe w
Wałczu 78-600 Wałcz ul.
Dąbrowskiego 17

78-600 Wałcz ul.
Budowlanych 4

Starostwo Powiatowe w
Wałczu 78-600 Wałcz ul.
Dąbrowskiego 17

78-600 Wałcz ul.
Południowa 10a

Starostwo Powiatowe w
Wałczu 78-600 Wałcz ul.
Dąbrowskiego 17

69 Jęckowska

Aleksandra

III

70 Zalewska

Angelika
Klaudia

II

71 Korczyc

Karolina
Justyna

IV

72 Pycia

Aleksandra

IV

II Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof.Józefa
Tischnera
III Liceum
Ogólnokształcące
im.Profesora Wiktora Zina
w Zespole Szkół Nr 2
Technikum Zawodowe Nr 3
w Zespole Szkół nr 4
Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego
im. Wł. Broniewskiego

Technikum Zawodowe Nr 1
78-600 Wałcz ul.
im.Profesora Wiktora Zina Budowlanych 4
w Zespole Szkół Nr 2

Starostwo Powiatowe w
Wałczu
78-600 Wałcz
ul. Dąbrowskiego 17

More Related Content

What's hot

Ważne adresy i telefony instytucji pomocowych
Ważne adresy i telefony instytucji pomocowychWażne adresy i telefony instytucji pomocowych
Ważne adresy i telefony instytucji pomocowychAga Szajda
 
7konkurs Podsumowanie
7konkurs Podsumowanie7konkurs Podsumowanie
7konkurs Podsumowaniealeksandra55
 
7konkurs Podsumowanie
7konkurs Podsumowanie7konkurs Podsumowanie
7konkurs Podsumowaniegueste6521b20
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Stypendysci
StypendysciStypendysci
Stypendyscicytryn
 
Skład rada rodziców 2016 2017
Skład rada rodziców 2016 2017Skład rada rodziców 2016 2017
Skład rada rodziców 2016 2017wiosenka
 
Tablice radarowe lokalizacje w Gdańsku.
Tablice radarowe lokalizacje w Gdańsku.Tablice radarowe lokalizacje w Gdańsku.
Tablice radarowe lokalizacje w Gdańsku.Trojmiasto.pl
 
śWiąteczny konkurs przedszkolny prezentacja
śWiąteczny konkurs przedszkolny prezentacjaśWiąteczny konkurs przedszkolny prezentacja
śWiąteczny konkurs przedszkolny prezentacjawiosenka
 
Drzewa genealogiczne - linie Polskie
Drzewa genealogiczne - linie PolskieDrzewa genealogiczne - linie Polskie
Drzewa genealogiczne - linie PolskieJakub Rembiewski
 
Galeria prac konkursowych laureatów konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół 2014 r.
Galeria prac konkursowych laureatów konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół 2014 r.Galeria prac konkursowych laureatów konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół 2014 r.
Galeria prac konkursowych laureatów konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół 2014 r.Z Kujawskim pomagamy pszczołom
 
Lapy_Nasze_Miasto_luty_2021
Lapy_Nasze_Miasto_luty_2021Lapy_Nasze_Miasto_luty_2021
Lapy_Nasze_Miasto_luty_2021poranny24
 

What's hot (18)

Ważne adresy i telefony instytucji pomocowych
Ważne adresy i telefony instytucji pomocowychWażne adresy i telefony instytucji pomocowych
Ważne adresy i telefony instytucji pomocowych
 
0
00
0
 
7konkurs Podsumowanie
7konkurs Podsumowanie7konkurs Podsumowanie
7konkurs Podsumowanie
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
7konkurs Podsumowanie
7konkurs Podsumowanie7konkurs Podsumowanie
7konkurs Podsumowanie
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
1801
18011801
1801
 
Stypendysci
StypendysciStypendysci
Stypendysci
 
Skład rada rodziców 2016 2017
Skład rada rodziców 2016 2017Skład rada rodziców 2016 2017
Skład rada rodziców 2016 2017
 
Prezentacja KN w Wieluniu
Prezentacja KN w WieluniuPrezentacja KN w Wieluniu
Prezentacja KN w Wieluniu
 
Aniolki prez (1)
Aniolki prez (1)Aniolki prez (1)
Aniolki prez (1)
 
Kowalewo Pomorskie 2011
Kowalewo Pomorskie 2011Kowalewo Pomorskie 2011
Kowalewo Pomorskie 2011
 
Tablice radarowe lokalizacje w Gdańsku.
Tablice radarowe lokalizacje w Gdańsku.Tablice radarowe lokalizacje w Gdańsku.
Tablice radarowe lokalizacje w Gdańsku.
 
śWiąteczny konkurs przedszkolny prezentacja
śWiąteczny konkurs przedszkolny prezentacjaśWiąteczny konkurs przedszkolny prezentacja
śWiąteczny konkurs przedszkolny prezentacja
 
Drzewa genealogiczne - linie Polskie
Drzewa genealogiczne - linie PolskieDrzewa genealogiczne - linie Polskie
Drzewa genealogiczne - linie Polskie
 
Galeria prac konkursowych laureatów konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół 2014 r.
Galeria prac konkursowych laureatów konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół 2014 r.Galeria prac konkursowych laureatów konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół 2014 r.
Galeria prac konkursowych laureatów konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół 2014 r.
 
Lapy_Nasze_Miasto_luty_2021
Lapy_Nasze_Miasto_luty_2021Lapy_Nasze_Miasto_luty_2021
Lapy_Nasze_Miasto_luty_2021
 
Kornel Flaga
Kornel Flaga Kornel Flaga
Kornel Flaga
 

Similar to Lista kandydatów do stypendium prezesa rady ministrów na rok szkolny 2013

Biuletyn wroclaw.pl nr 39 (105)
Biuletyn wroclaw.pl nr 39 (105)Biuletyn wroclaw.pl nr 39 (105)
Biuletyn wroclaw.pl nr 39 (105)Wroclaw
 
Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2017
Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2017Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2017
Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2017RadioGdansk
 
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdfbiuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdfWroclaw
 
V dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r.
V dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r.V dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r.
V dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r.marstef74
 
ARAW biuletyn wroclaw_pl Nr7 168 2024.pdf
ARAW biuletyn wroclaw_pl Nr7 168 2024.pdfARAW biuletyn wroclaw_pl Nr7 168 2024.pdf
ARAW biuletyn wroclaw_pl Nr7 168 2024.pdfWroclaw
 
Wakacyjne przedszkola w Gdyni
Wakacyjne przedszkola w GdyniWakacyjne przedszkola w Gdyni
Wakacyjne przedszkola w GdyniTrojmiasto.pl
 
Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, Siedlce
Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, SiedlceSpotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, Siedlce
Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, SiedlceCity of Gdansk
 
Wizyta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim - harmonogram
Wizyta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim - harmonogramWizyta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim - harmonogram
Wizyta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim - harmonogramporanny24
 
Biuletyn wroclaw pl nr38 58 2021
Biuletyn wroclaw pl nr38 58 2021Biuletyn wroclaw pl nr38 58 2021
Biuletyn wroclaw pl nr38 58 2021Wroclaw
 

Similar to Lista kandydatów do stypendium prezesa rady ministrów na rok szkolny 2013 (9)

Biuletyn wroclaw.pl nr 39 (105)
Biuletyn wroclaw.pl nr 39 (105)Biuletyn wroclaw.pl nr 39 (105)
Biuletyn wroclaw.pl nr 39 (105)
 
Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2017
Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2017Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2017
Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2017
 
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdfbiuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
 
V dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r.
V dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r.V dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r.
V dzień bezpłatnych porad adwokackich 4 czerwca 2011 r.
 
ARAW biuletyn wroclaw_pl Nr7 168 2024.pdf
ARAW biuletyn wroclaw_pl Nr7 168 2024.pdfARAW biuletyn wroclaw_pl Nr7 168 2024.pdf
ARAW biuletyn wroclaw_pl Nr7 168 2024.pdf
 
Wakacyjne przedszkola w Gdyni
Wakacyjne przedszkola w GdyniWakacyjne przedszkola w Gdyni
Wakacyjne przedszkola w Gdyni
 
Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, Siedlce
Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, SiedlceSpotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, Siedlce
Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, Siedlce
 
Wizyta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim - harmonogram
Wizyta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim - harmonogramWizyta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim - harmonogram
Wizyta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim - harmonogram
 
Biuletyn wroclaw pl nr38 58 2021
Biuletyn wroclaw pl nr38 58 2021Biuletyn wroclaw pl nr38 58 2021
Biuletyn wroclaw pl nr38 58 2021
 

More from marstef74

Kupon akcji drzewko za makulaturę
Kupon akcji drzewko za makulaturęKupon akcji drzewko za makulaturę
Kupon akcji drzewko za makulaturęmarstef74
 
Plakat drzewko 24.04.2017
Plakat drzewko 24.04.2017Plakat drzewko 24.04.2017
Plakat drzewko 24.04.2017marstef74
 
Q701130741 a 6x1 ok
Q701130741 a 6x1 okQ701130741 a 6x1 ok
Q701130741 a 6x1 okmarstef74
 
Q701130731 a plakat ok
Q701130731 a plakat okQ701130731 a plakat ok
Q701130731 a plakat okmarstef74
 
Q701130735 a 1x3 drzewko ok
Q701130735 a 1x3 drzewko okQ701130735 a 1x3 drzewko ok
Q701130735 a 1x3 drzewko okmarstef74
 
Droga nad morze. trasy alternatywne
Droga nad morze. trasy alternatywneDroga nad morze. trasy alternatywne
Droga nad morze. trasy alternatywnemarstef74
 
Remont kościołów w Darłowie
Remont kościołów w Darłowie Remont kościołów w Darłowie
Remont kościołów w Darłowie marstef74
 
Mzk park wodny koszalin
Mzk park wodny koszalinMzk park wodny koszalin
Mzk park wodny koszalinmarstef74
 
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacjaWstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacjamarstef74
 
Koszalin na 6
Koszalin na 6Koszalin na 6
Koszalin na 6marstef74
 
Schemat projektowanej sieci szkieletowej relacji Koszalin - Szczecinek
Schemat projektowanej sieci szkieletowej relacji Koszalin - SzczecinekSchemat projektowanej sieci szkieletowej relacji Koszalin - Szczecinek
Schemat projektowanej sieci szkieletowej relacji Koszalin - Szczecinekmarstef74
 
Trasa przebiegu światłowodu
Trasa przebiegu światłowodu Trasa przebiegu światłowodu
Trasa przebiegu światłowodu marstef74
 
Wyniki maratonu piękna w sławnie 2012
Wyniki maratonu piękna w sławnie 2012Wyniki maratonu piękna w sławnie 2012
Wyniki maratonu piękna w sławnie 2012marstef74
 
Głos Koszaliński 1 września 1952 rok (pierwszy numer gazety)
Głos Koszaliński 1 września 1952 rok (pierwszy numer gazety)Głos Koszaliński 1 września 1952 rok (pierwszy numer gazety)
Głos Koszaliński 1 września 1952 rok (pierwszy numer gazety)marstef74
 
Prawo jazdy: wyniki z powiatu białogardzkiego
Prawo jazdy: wyniki z powiatu białogardzkiegoPrawo jazdy: wyniki z powiatu białogardzkiego
Prawo jazdy: wyniki z powiatu białogardzkiegomarstef74
 
Lista skontrolowanych stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskim
Lista skontrolowanych stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskimLista skontrolowanych stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskim
Lista skontrolowanych stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskimmarstef74
 
Laureaci 2011
Laureaci 2011Laureaci 2011
Laureaci 2011marstef74
 
Myjnie samochodowe w Koszalinie - usługi i cennik
Myjnie samochodowe w Koszalinie - usługi i cennikMyjnie samochodowe w Koszalinie - usługi i cennik
Myjnie samochodowe w Koszalinie - usługi i cennikmarstef74
 
Myjnie samochodowe w Koszalinie - zobacz na mapie
Myjnie samochodowe w Koszalinie - zobacz na mapieMyjnie samochodowe w Koszalinie - zobacz na mapie
Myjnie samochodowe w Koszalinie - zobacz na mapiemarstef74
 
Rajd Monte Karlino - superos Młyńska
Rajd Monte Karlino - superos MłyńskaRajd Monte Karlino - superos Młyńska
Rajd Monte Karlino - superos Młyńskamarstef74
 

More from marstef74 (20)

Kupon akcji drzewko za makulaturę
Kupon akcji drzewko za makulaturęKupon akcji drzewko za makulaturę
Kupon akcji drzewko za makulaturę
 
Plakat drzewko 24.04.2017
Plakat drzewko 24.04.2017Plakat drzewko 24.04.2017
Plakat drzewko 24.04.2017
 
Q701130741 a 6x1 ok
Q701130741 a 6x1 okQ701130741 a 6x1 ok
Q701130741 a 6x1 ok
 
Q701130731 a plakat ok
Q701130731 a plakat okQ701130731 a plakat ok
Q701130731 a plakat ok
 
Q701130735 a 1x3 drzewko ok
Q701130735 a 1x3 drzewko okQ701130735 a 1x3 drzewko ok
Q701130735 a 1x3 drzewko ok
 
Droga nad morze. trasy alternatywne
Droga nad morze. trasy alternatywneDroga nad morze. trasy alternatywne
Droga nad morze. trasy alternatywne
 
Remont kościołów w Darłowie
Remont kościołów w Darłowie Remont kościołów w Darłowie
Remont kościołów w Darłowie
 
Mzk park wodny koszalin
Mzk park wodny koszalinMzk park wodny koszalin
Mzk park wodny koszalin
 
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacjaWstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
 
Koszalin na 6
Koszalin na 6Koszalin na 6
Koszalin na 6
 
Schemat projektowanej sieci szkieletowej relacji Koszalin - Szczecinek
Schemat projektowanej sieci szkieletowej relacji Koszalin - SzczecinekSchemat projektowanej sieci szkieletowej relacji Koszalin - Szczecinek
Schemat projektowanej sieci szkieletowej relacji Koszalin - Szczecinek
 
Trasa przebiegu światłowodu
Trasa przebiegu światłowodu Trasa przebiegu światłowodu
Trasa przebiegu światłowodu
 
Wyniki maratonu piękna w sławnie 2012
Wyniki maratonu piękna w sławnie 2012Wyniki maratonu piękna w sławnie 2012
Wyniki maratonu piękna w sławnie 2012
 
Głos Koszaliński 1 września 1952 rok (pierwszy numer gazety)
Głos Koszaliński 1 września 1952 rok (pierwszy numer gazety)Głos Koszaliński 1 września 1952 rok (pierwszy numer gazety)
Głos Koszaliński 1 września 1952 rok (pierwszy numer gazety)
 
Prawo jazdy: wyniki z powiatu białogardzkiego
Prawo jazdy: wyniki z powiatu białogardzkiegoPrawo jazdy: wyniki z powiatu białogardzkiego
Prawo jazdy: wyniki z powiatu białogardzkiego
 
Lista skontrolowanych stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskim
Lista skontrolowanych stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskimLista skontrolowanych stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskim
Lista skontrolowanych stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskim
 
Laureaci 2011
Laureaci 2011Laureaci 2011
Laureaci 2011
 
Myjnie samochodowe w Koszalinie - usługi i cennik
Myjnie samochodowe w Koszalinie - usługi i cennikMyjnie samochodowe w Koszalinie - usługi i cennik
Myjnie samochodowe w Koszalinie - usługi i cennik
 
Myjnie samochodowe w Koszalinie - zobacz na mapie
Myjnie samochodowe w Koszalinie - zobacz na mapieMyjnie samochodowe w Koszalinie - zobacz na mapie
Myjnie samochodowe w Koszalinie - zobacz na mapie
 
Rajd Monte Karlino - superos Młyńska
Rajd Monte Karlino - superos MłyńskaRajd Monte Karlino - superos Młyńska
Rajd Monte Karlino - superos Młyńska
 

Lista kandydatów do stypendium prezesa rady ministrów na rok szkolny 2013

 • 1. Lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 Województwo: zachodniopomorskie KO Szczecin Delegatura Koszalin L.p. Nazwisko Promowany Pełna nazwa szkoły (nie Imię/imiona do klasy zespołu) Adres szkoły (kod, miejscowość, ulica) Organ prowadzący (nazwa) 1 Puszcz Marta Monika II I Prywatne Liceum Ogólnokształcące 78-200 Białogard ul. Mickiewicza 24 Alicja Wojciechowska 78200 Białogard ul. Dąbrowszczaków 59 2 Zawiślak Sita Dasi III IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące 75-709 Koszalin ul. Wojska Polskiego 83 dr Zygmunt Czapla 75709 Koszalin ul. Wojska Polskiego 83 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Fundacja "Nasza Przyszłość" 01-192 Warszawa ul. Leszno 14 Adres do korespondencji: 78-400 Szczecinek ul. Fundacja "Nasza Klasztorna 16 Przyszłość" Oddział w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Klasztorna 16 3 Januszewski Tomasz Marek III
 • 2. 4 Krzanowska Paulina II Prywatne Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu IID Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum 75-581 Koszalin ul. T. Edukacyjne 75-581 Chałubińskiego 15 Koszalin ul. T.Chałubińskiego 15 78-449 Borne Sulinowo Al. Niepodległości 24 Gmina Borne Sulinowo 78-449 Borne Sulinowo Al.Niepodległości 6 76-150 Darłowo ul. Chopina 4 Gmina Miasto Darłowo 76-150 Darłowo Plac Kościuszki 9 78-460 Barwice ul. Moniuszki 12 Miasto i Gmina Barwice 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 22 5 Makaryk Łukasz III 6 Morawski Piotr II 7 Budzińska Kinga III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 8 Wiśniewski Oskar Wojciech II I Liceum Ogólnokształcące 75-070 Koszalin ul. Komisji Edukacji im. St. Dubois Narodowej 1 9 Groszewska Diana Agata III 10 Rogowska Sara Laura IV 11 Brzezińska Aleksandra II 12 Kapustyński Michał Aleksander II II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkół nr 8 im. T.Kościuszki VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. C. K. Norwida Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-235 Koszalin ul. Morska 108 Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-235 Koszalin ul. Morska 108 Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-335 Koszalin ul. Podgórna 55 Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 V Liceum Ogólnokształcące 75-401 Koszalin ul. w Zespole Szkół Nr 2 Jedności 9 im. St. Lema Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7
 • 3. 13 Świątek Sasza Jan III 14 Mongiało Mateusz Cezary III 15 Lemanczyk Izabela IV Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9 im. R. Traugutta Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Nr 9 im. R. Traugutta Technikum Budowlane w Zespole Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego 75-401 Koszalin ul. Jedności 9 Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-401 Koszalin ul. Jedności 9 Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-522 Koszalin ul. Orląt Lwowskich 18 Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 16 Lesińska Ewelina III Technikum Zawodowe nr 1 Miasto Koszalin 75-007 75-626 Koszalin ul. Wł. Koszalin ul. Rynek w Zespole Szkół nr 1 im. M. Andersa 30 Staromiejski 6-7 Kopernika 17 Żegnałek Przemysław Mariusz III Technikum Ekonomiczne w Miasto Koszalin 75-007 75-626 Koszalin ul. Wł. Koszalin ul. Rynek Zespole Szkół Nr 1 im. M. Andersa 30 Staromiejski 6-7 Kopernika 18 Kaciniel Aleksandra Jozefandra III II Liceum Ogólnokształcące 75-631 Koszalin ul. Chełmońskiego 7 im. Wł. Broniewskiego 19 Góral Marcin Paweł III 20 Szada - Borzyszkowski Piotr III 21 Nurkowska Olga Julia V Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Nr 10 im. B. Chrobrego Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-736 Koszalin ul. Gnieźnieńska 8 Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-736 Koszalin ul. Gnieźnieńska 8 Miasto Koszalin 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-434 Koszalin ul. Fałata 32 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 • 4. 22 Pietura 23 Majewska 24 Niezgoda 25 Szukiewicz 26 Nowak 27 Łukasik Maria Karolina Michał Katarzyna Jadwiga Martyna Ewa Paweł Patryk V II II Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zespole 75-620 Koszalin ul. Racławicka 9 Szkół Plastycznych im.Władysława Hasiora Liceum Plastyczne w Zespole Szkół 75-620 Koszalin ul. Racławicka 9 Plastycznych im. Władysława Hasiora Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 76-009 Bonin 1 Rolniczego im. Wincentego Witosa II Prywatne Liceum Ogólnokształcące "SCHOLAR" III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. 78-100 Kołobrzeg ul. Jedności Narodowej Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych 58A Nr 1 III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w 78-400 Szczecinek Zespole Szkół Społecznych ul. Słowiańska 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 78-200 Białogard ul. Grunwaldzka 44 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Prywatne Forum Edukacyjne "SCHOLAR" sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Grunwaldzka 44 Samodzielne Koło Terenowe Nr 70 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 78-100 Kołobrzeg ul. Radomska 22A Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 78400 Szczecinek ul. Słowiańska 2
 • 5. 28 Jaciubek Marek 29 Pugacz Anna Katarzyna III 30 Zochniak Natalia Anna II 31 Drużbińska Natalia IV 32 Pawlik Radosław 33 Tokarz Aleksandra Kinga 34 Sidorczuk Katarzyna Marta 35 Płuciennik Mateusz III Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. St. Żeromskiego Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wł. Broniewskiego Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 78-300 Świdwin ul. Szczecińska 88 Starostwo Powiatowe 78300 Świdwin ul. Mieszka I nr 16 Starostwo Powiatowe 7878-300 Świdwin ul. T. 300 Świdwin ul. Mieszka I Kościuszki 28 nr 16 78-320 Połczyn Zdrój ul. Staszica 6 Starostwo Powiatowe 78300 Świdwin ul. Mieszka I nr 16 78-320 Połczyn Zdrój ul. Staszica 6 Starostwo Powiatowe 78300 Świdwin ul. Mieszka I nr 16 78-230 Karlino ul. Parkowa 1 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Plac Wolności 16-17 III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych II Technikum Ekonomiczne w 78-200 Białogard ul. Zespole Szkół Dąbrowszczaków 14 Ponadgimnazjalnych Starostwo Powiatowe w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Plac Wolności 16-17 III Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X 78-200 Białogard ul. Grunwaldzka 46 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Plac Wolności 16-17 III Technikum Mechaniczno - 78-200 Białogard ul. Dąbrowszczaków Elektryczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 14 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Plac Wolności 16-17
 • 6. 36 Groszkiewicz Maja Małgorzata 37 Polońska Katarzyna Jadwiga 38 Grabarczyk 39 Raulin 40 Janicka 41 Jeruzal 42 Dobrowolski Marta Katarzyna Karolina Agnieszka Klaudia Agnieszka Tomasz IV Technikum Obsługi 78-200 Białogard ul. Dąbrowszczaków Turystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 14 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Plac Wolności 16-17 III Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 78-200 Białogard ul. Dąbrowszczaków 14 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Plac Wolności 16-17 III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. J. Radomskiego 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Plac Wolności 16-17 II Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych II Liceum Ogólnokształcące im.I Armii Wojska Polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych III III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Połczyńska 7 (siedziba zespołu szkół ul. Seminaryjna 2) 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Złocieniecka 25 (siedziba zespołu szkół ul. Seminaryjna 2) Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 78-550 Drawsko Pomorskie ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 78-550 Drawsko Pomorskie ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3 78-520 Złocieniec ul. Okrzei 9 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 78-550 Drawsko Pomorskie ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3 78-540 Kalisz Pomorski ul. Wolności 20 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 78-550 Drawsko Pomorskie ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3
 • 7. 43 Małkowska 44 Piekut Ewa Krystyna Justyna 78-550 Czaplinek ul. Parkowa 2 (siedziba liceum) ul. Grunwaldzka 1 (siedziba zespołu szkół) Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 78-550 Drawsko Pomorskie ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3 IV Technikum w Zespole 78-550 Czaplinek ul. Szkół Ponadgimnazjalnych Grunwaldzka1 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 78-550 Drawsko Pomorskie ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3 IV Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich im. 78-100 Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 21 Polskich Rybaków i Marynarzy Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1 II Liceum Ogólnokształcące im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 45 Wiśniewska Katarzyna 46 Streńska Paulina Janina II II Liceum Ogólnokształcące 78-100 Kołobrzeg ul. w Zespole Szkół im. H. 1-go Maja 47 Sienkiewicza 47 Piecyk Arkadiusz Jerzy IV Technikum Zawodowe Nr 2 78-100 Kołobrzeg ul. w Zespole Szkół im. H. 1-go Maja 47 Sienkiewicza 48 Oświęcimska 49 Kornecka Patrycja Żaneta II IV Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im.E.Gierczak Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Ekonomiczno Hotelarskich im. E. Gierczak 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 13 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 13 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1
 • 8. 50 Gierowska Anna 51 Basak Tymoteusz Marek IV III 52 Chińska Katarzyna II 53 Nowak Mateusz II 54 Kaczorek Klaudia Anna II 55 Nitka Joanna Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Ekonomiczno Hotelarskich im. E. Gierczak I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej im. M. Rataja I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. J. H. Dąbrowskiego 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 13 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 42-44 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1 Starostwo Powiatowe w 78-120 Gościno ul. IV Kołobrzegu 78-100 Dywizji Wojska Kołobrzeg Plac Polskiego 72 Ratuszowy 1 76-100 Sławno ul. Cieszkowskiego 4 Starostwo Powiatowe w Sławnie 76-100 Sławno ul. Sempołowskiej 2a Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych 76-100 Sławno ul. Sempołowskiej 2 Starostwo Powiatowe w Sławnie 76-100 Sławno ul. Sempołowskiej 2a II Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich 76-150 Darłowo ul. Szpitalna 1 Starostwo Powiatowe w Sławnie 76-100 Sławno ul. Sempołowskiej 2a II Technikum Zawodowe Nr 4 78-400 Szczecinek ul. Szczecinku 78-400 Koszalińska 81 Szczecinek w Zespole Szkół Nr 5 Starostwo Powiatowe w 56 Czutro 57 Kozłowska Adrian Klaudia Dorota II Technikum Zawodowe Nr 5 w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica ul. 28 Lutego 16 Starostwo Powiatowe w 78-400 Szczecinek ul. Szczecinku 78-400 St. Staszica 15 Szczecinek ul. 28 Lutego 16
 • 9. 60 Byczkiewicz Szymon III Technikum Zawodowe Nr 2 78-400 Szczecinek ul. w Zespole Szkół Nr 2 im. 1-go Maja 22 Ks. Warcisława IV 61 Stalka Paulina II II Liceum Ogólnokształcące 78-400 Szczecinek ul. w Zespole Szkół Nr 1 im. Szczecińska 47 Komisji Edukacji Narodowej 62 Zdun Patrycja III Technikum Zawodowe Nr 1 78-400 Szczecinek ul. w Zespole Szkół Nr 1 im. Szczecińska 47 Komisji Edukacji Narodowej 63 Dmuchowska Magda Ewa III Technikum Zawodowe nr 3 78-400 Szczecinek ul.Artyleryjska 9 w Zespole Szkół Nr 3 64 Staś Kamila Patrycja III II Liceum Ogólnokształcące 78-425 Biały Bór ul. w Zespole Szkół im. Brzeźnicka 10 Oskara Langego 65 Drogosz Agnieszka IV Technikum Hodowli Koni w 78-425 Biały Bór ul. Zespole Szkół im. Oskara Brzeźnicka 10 Langego Starostwo Powiatowe w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16 Starostwo Powiatowe w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. 28 Lutego 16 66 Krasowska Alicja Gabriela II Technikum Zawodowe Nr 2 78-600 Wałcz ul. w Zespole Szkół Nr 3 im. 1 Bankowa 13 Armii Wojska Polskiego Starostwo Powiatowe w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 58 Krzak Adrian Grzegorz II V Liceum Ogólnokształcące 78-400 Szczecinek ul. w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica 15 St. Staszica 59 Kanecka Kinga II I Liceum Ogólnokształcące 78-400 Szczecinek ul. Ks. Elżbiety 1 im. Ks. Elżbiety
 • 10. 67 Kaczorowska Martyna Klaudia II I Liceum Ogólnokształcące 78-600 Wałcz ul. im. Kazimierza Wielkiego Kilińszczaków 59 w Zespole Szkół Nr 1 Starostwo Powiatowe w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 68 Chmurak Agnieszka II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 1 78-600 Wałcz ul. Kilińszczaków 59 Starostwo Powiatowe w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz ul. Bydgoska 52 Starostwo Powiatowe w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz ul. Budowlanych 4 Starostwo Powiatowe w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz ul. Południowa 10a Starostwo Powiatowe w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 69 Jęckowska Aleksandra III 70 Zalewska Angelika Klaudia II 71 Korczyc Karolina Justyna IV 72 Pycia Aleksandra IV II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof.Józefa Tischnera III Liceum Ogólnokształcące im.Profesora Wiktora Zina w Zespole Szkół Nr 2 Technikum Zawodowe Nr 3 w Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wł. Broniewskiego Technikum Zawodowe Nr 1 78-600 Wałcz ul. im.Profesora Wiktora Zina Budowlanych 4 w Zespole Szkół Nr 2 Starostwo Powiatowe w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17