Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Republika e Shqipërisë Shkolla 9-te vjeçare “Bajram Curri”
Tema e projektit:
“Gjuha amtare, simbol i një kombi”
Punoi: Kla...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
2
PËRMBAJTJA E MATERIALIT
1. Të...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
3
TË DHËNAT BAZË PËR PROJEKTIN
...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
4
Numri i nxënësve pjesëmarrës ...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
5
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
Titull...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
6
Temat e njohurive kryesore lë...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
7
Veprimtaritë:
Në këtë pjesë j...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
8
Ora II-të
Në këtë orë kontrol...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
9
Metodologjia:
Metodat që do t...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
10
Plani i punës dhe korniza ko...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
11
a) Mbledhja e të dhënave dhe...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
12
ja krituese e bërë nga vetë ...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
13
BUXHETI I PROJEKTIT
Buxheti ...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
14
SHTOJCA
SHTOJCA 1
Fotografi ...
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
15
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
16
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
17
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
18
“Gjuha amtare, symbol i një kombi”
Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4
Klasa IV C (2014 – 2015)
19
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi

2,840 views

Published on

Mesuese: Marsida Mezja
Klasa IV
Shkolla Bajram Curri

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi

 1. 1. Republika e Shqipërisë Shkolla 9-te vjeçare “Bajram Curri” Tema e projektit: “Gjuha amtare, simbol i një kombi” Punoi: Klasa IV C (2014 – 2015) Pranoi: Mësuese kujdestare Marsida MEZJA Mars, 2015
 2. 2. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 2 PËRMBAJTJA E MATERIALIT 1. Të dhënat bazë për projektin a. Titulli i projektit b. Institucioni bartës i projektit c. Partenrët d. Kohëzgjatja e projektit e. Numri i orëve f. Vendi i implementimit të projektit g. Personi për kontakt h. Numri i nxënësve në projekt Faqe 3 - 4 2. Përshkrimi i projektit a. Titulli i projektit b. Justifikimi i projektit c. Qëllimi i projektit d. Objektivat e projektit e. Temat e njohurive kryesore lëndore f. Veprimtaritë g. Metodologjia h. Plani i punës dhe korniza kohore i. Monitori dhe raportimi i projektit: j. Përshkrimi i shkurtër i produktit të projektit k. Mënyra e prezantimit përfundimtar të projektit l. Qëndrueshmëria e projektit Faqe 5 - 12 3. Buxheti i projektit a. Buxheti financiar Faqe 13 4. Shtojca a. Shtojca 1 – Fotografi gjatë realizimit të projektit Faqe 14
 3. 3. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 3 TË DHËNAT BAZË PËR PROJEKTIN Titulli i projektit: “Gjuha amtare, simbol i një kombi” Institucioni bartës i projektit: 1. Ministria e Arsimit dhe Sportit 2. Drejtoria Arsimore Durrës 3. Shkolla “Bajram Curri” Plazh/Durrës Partenrët: 1. Prindërit e nxënësve 2. Mësuesja kujdestare 3. Mësuesit e lëndës Gjuhë-Letërsi 4. Mësuesi i lëndës Histori Kohëzgjatja e projektit: Periudha e kohëzgjatjes së projektit është Janar – Mars. Numri i orëve: Projekti do të zhvillohet në 4 (katër) orë. Vendi i implementimit të projektit: Projekti do të zhvillohet në shkollë (klasën ku zhvillohet mësimi) dhe nxënësit do të jenë ato që do të përfitojnë më së shumti nga projekti. Personi për kontakt: 1. Mësuesi kujdestar Marsida Mezja 2. Nxënësit e klasës 3. Prindërit Numri i nxënësve në projekt:
 4. 4. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 4 Numri i nxënësve pjesëmarrës në projekt është 34 (tridhjetë). Ku nxënësit janë të ndarë në 6 (gjashte) grupe. Grupet e formuara janë: Grupet Emri dhe Mbiemri i nxënësit Çështja e trajtuar Grupi I-rë 1. Aurel Xharo Përhapja e gjuhës shqipe 2. Anisa Kola 3. Klevis Shehu 4. Xhuliana Gjinaj 5. Myftar Cuku 6. Alban Buna Grupi II-të 1) Elion Igrishta Historiku, zhvillimi i gjuhës shqipe gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare 2) Melina Myftaraj 3) Adriano Lioma 4) Danjela Terziu 5) Serxho Musaj 6) Sibora Igrishta Grupi III-të 1. Eglant Omeri Dialektet, ndarja e Shqipërisë sipas dialekteve 2. Isela Hyska 3. Leo Sotiri 4. Xhesiana Sado 5. Lorenco Spahillari 6. Arkonaido Gjoka Grupi IV-rt 1) Anxhelo rexhepi Familja e gjuhëve indo – evropiane. Alfabeti i gjuhës shqipe 2) Elgisa Kurti 3) Kleidi Gjeta 4) Kaje Kola 5) Alban Bici Grupi V-të 1. Migena Murati Autorë shqiptar 2. Ilmi Zenelaj 3. Jusila Upja 4. Serxho Xhipi 5. Sonida Nikolli 6. Markeljan Shkembi Grupi VI-të 1) Valmir Velaj Fjalë të urta shqiptare 2) Enes Hoxha 3) Semeli Beqiraj 4) Mikela Balliu 5) Alekssandro Bardhi
 5. 5. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 5 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT Titulli i projektit: “Gjuha amtare, simbol i një kombi” Justifikimi i projektit: Nevoja e këtij projekti mbështetet në argumentat që nxënësit e shkollës 9-vjeçare, kryesisht të Ciklit të Ulët deri në klasën e V-të, nuk njihen me mënyrën e përhapjes dhe prejardhjen e saj, me rëndësinë e saj për një popull me tradita, me autorë që kanë shkruar për të. Qëllimi i projektit: Synimi i këtij projekti është që nxënësit të njihen me themelin e diturisë që ka ndërtuar gjuha jonë amtare shqipja. Objektivat e projektit:  Të planifikojë punën  Të hulumtojë në internet  Të përzgjedhë nga shumëllojshmëria e informacioneve atë që i intereson  Të flasë rreth përhapjes, historikut, dialekteve, familjeve të gjuhës indo – evropiane, fjalët e urta për gjuhën amtare  Të tregojë krijimtarinë e autorëve në bazë të librave/përrallave/dramave/vjershave që kanë shkruar  Të nxjerrë në pah dialektet e gjuhës shqipe sipas krahinave  Të identifikojë autorët e parë shqiptarë  Të klasifikojë zhvillimin e gjuhës shqipe gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare  Të vërë në dukje karakteristikat e përhapjes së gjuhës shqipe  Të analizojë fjalët e urta shqiptare  Të përmbledh alfabetin e gjuhës shqipe  Të vlerësoj rolin e autorëve në përhapjen e gjuhës shqipe  Të kritikojë ndarjen e Shqipërisë sipas dialekteve
 6. 6. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 6 Temat e njohurive kryesore lëndore: I. Linja gramtikë: “Dialektet e gjuhës shqipe”  Të dallojë dhe përdorë shenjat pikësimit: pikë, pikëpyetjen, pikeçuditësen, pikëpyetje+pikëçuditëse.  Të shkruajë qartë dhe me estetikë  Të përdorë shkronjat e mëdha me korrektësi në fillim të fjalisë, në emrat e njerzve dhe në raste të tjera të përdorimit të tyre.  Të zbatojë rregullat drejtshkrimore gjatë shkrimit me të kopjuar, diktuar ose në krijime.  Të përdorë fjalorth për qëllime të ndryshme.  Të dallojë fjalët dialektore të gjuhës shqipe. II. Linja e të shkruarit: “Fjalët e urta”  Të shkruajë fjalë të urta për qëllime të ndryshme.  Të shkruajë qartë shkronjat e alfabetit III. Linja e të folurit:  Të drejtshqiptojë gjithnjë të gjithë tingujt e fjalët. IV. Linja e të lexuarit: “Ne bregun e pulbardhave”  Të lexojë rrjedhshëm, me intonacionin e duhur duke respektuar tekniken e të lexuarit dhe shenjat e pikësimit në mënyre të vetëdijshme dhe të qartë.  Të drejtshqiptojë gjithnjë të gjithë tingujt e fjalët.  Të dallojë llojet e ndryshme të fjalive nga intonacioni, shenjat e pikësimit etj,
 7. 7. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 7 Veprimtaritë: Në këtë pjesë janë faktorët që lidhen për të ndikuar në arritjen e projektit. Synimi i këtij projekti është që nxënësit të njihen me themelin e diturisë që ka ndërtuar gjuha jonë amtare shqipja. Përdoret dhe për të bërë të mundur që nxënësit të njhen më shumë me historikun, prejardhjen, përhapjen e gjuhës shqipe. Në këtë projekt hyn dhe çështja e hulumtimit. Përshkrimi i orës Koha e realizimit në muaj Përgjegjësi Ora I-rë Përgatitja e nxënësve për fillimin e projektit. Ndahen grupet e nxënësve, ku antarët e grupit janë të ndryshëm. Përzgjidhet autori që do të studiojnë, pas seleksionit të disa autorëve që njohin. Nxënësit ndajnë detyrat në varësi të nevojave të studimit. Secili grup është i përbërë nga 6 (gjashtë) nxënës. Në klasë u formuan 6 grupe. Zgjidhet kryetari i grupit që drejton punët dhe një sekretar që do të rregjistrojë punën e gjithsecilit. Instruktohen nxënësit se si të punojnë. Në janar Mësuesi kujdestar + Nxënësit
 8. 8. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 8 Ora II-të Në këtë orë kontrollohen grupet (bëhet kontroll rregullisht, në rastin e parë që jepet mundësia). Në këtë fazë mësuesi sigurohet që secili nxënës ka një punë për të kryer, e njeh punën, di si ta bëjë dhe që është duke e bërë. Ndihmohen grupet rregullisht. Bëhëm pyetje nxitëse. Mbahen shënime se si shkon puna. Kërkohet një raportim për të parë si ecën puna. U sigurohet nxënësve lehtësira për materialet që i duhen. Në shkurt Mësuesi kujdestar + Nxënësit Ora III-të Kërkohet një raportim për të parë si ecën puna. Udhëzohen drejt një përfundimi të suksesshëm. Nxënësve nuk i diktohet asgjë, por këshillohen për një produkt shumë të mirë. Në mars Mësuesi kujdestar + Nxënësit Ora IV-rt Raportimi i projektit. Është përzgjedhur si formë raportimi: I. Referime gojore II. Pamje vizive me anë të Power-Point III. Paraqitja në revistë/ ese / poster/kartoline (Produkti) Në mars Mësuesi kujdestar + Nxënësit + Prindërit + Drejtuesit Tabela 1. Tabela e një kornize kohore për projektin “Gjuha amtare, simbol i një kombi”
 9. 9. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 9 Metodologjia: Metodat që do të përdoren nga nxënësit për nxjerrjen e një përfundimi dhe produkti të suksesshëm. Figura 1. Metodogjia e përdorur në projektin “Gjuha amtare, simbol i një kombi” Metodologjia Metoda cilësore Metoda e analizës teorike Leximi i një libri për fëmijë nga një autor shqiptar Vëzhgimi Për të bërë një produkt mbreslënës Historitë jetësore Hulumtimi në libra / site të ndryshëm për të përzgjedhur një material të vlefshëm për temën
 10. 10. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 10 Plani i punës dhe korniza kohore: Zhvillimi i projektit Përgjegjësi Koha e realizimit Vendi i realizimit Ora I-rë Përgatitja e nxënësve për fillimin e projektit. Mësuesi kujdestar + Nxënësit 27.01.2015 Në klasë Ora II-të Mbahen shënime se si shkon puna. Kërkohet një raportim për të parë si ecën puna. U sigurohet nxënësve lehtësira për materialet që i duhen. Mësuesi kujdestar + Nxënësit 23.02.2015 Në klasë, Shkolla 9-te vjeçare “Bajram Curri” Ora III-të Udhëzohen drejt një përfundimi të suksesshëm. Mësuesi kujdestar + Nxënësit 12.03.2015 Në klasë, Shkolla 9-te vjeçare “Bajram Curri” Ora IV-rt Raportimi i projektit dhe prezantimi i produktit. Mësuesi kujdestar + Nxënësit + Prindërit + Drejtuesit e shkollës 13.03.2015 Në sallën e konferencave të shkollës 9-te vjeçare “Bajram Curri” Tabela 2. Menaxhimi i aktiviteteve gjatë zbatimit të projektit “Gjuha amtare, simbol i një kombi” Monitori dhe raportimi i projektit: Monitori dhe raporti kanë një lidhshmëri të ngushtë. Monitori është mbledhja e të dhënave gjatë orëve që nxënësit kanë sjellë në klasë materiale të ndryshme, për të diskutuar rreth tyre duke i analizuar dhe korrigjuar në rast nevoje. Monitori kalon në disa etapa:
 11. 11. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 11 a) Mbledhja e të dhënave dhe dokumentave – në këtë fazë nxënësit kanë përzgjedhur librin qe ato do të analizojnë dhe materialet e nevojshme që vërtetojnë për një veprimtari të ndërmarrë në kuadër të projektit. b) Analizami i të dhënave dhe korrigjimi – në këtë fazë nxënësit bëjnë analizimin e materialeve që kanë mbledhur për të përzgjedhur ato që të çojnë në veprimtarinë në vazhdim të projektit të ndërmarrë. Të gjitha të dhënat që janë mbledhur në fazën e monitorimit dhe analizimi i tyre, e lehtësojnë shumë procesin e raportimit. Janë dy pjesë që përbëjnë raportimin: a. Raportimi përshkrues i veprimtarive të projektit – Përgatitja e nxënësve për fillimin e projektit. Ndahen grupet e nxënësve, ku antarët e grupit janë të ndryshëm. Përzgjidhet çështjet që do të studiojnë, pas seleksionit të disa çështjeve që njohin. Nxënësit ndajnë detyrat në varësi të nevojave të studimit. Secili grup është i përbërë nga 6 - 5 (gjashtë - psesë) nxënës. Në klasë u formuan 6 grupe. Zgjidhet kryetari i grupit që drejton punët dhe një sekretar që do të rregjistrojë punën e gjithsecilit. Instruktohen nxënësit se si të punojnë. Ndihmohen grupet rregullisht. Udhëzohen drejt një përfundimi të suksesshëm. Është respektuar projekt propozimi. Rezultatet e kërkuara nga ky projekt janë realizuar. Menaxhimi kohor nga ana e nxënësve është një aspekt që është realizuar me sukses. Projekti ka ndikuar pozitivisht në mënyrën e të mësuarit aktiv, me larmishmërinë dhe interesat e nxënësit, duke siguruar një ritëm të nevojshëm çlirimi nga tendosja. b. Raporti financiar i projektit – Shpenzimet e bëra në kuadër të projektit kanë qënë të destinuara me qëllimin e projektit. Shpenzimet kanë qënë në kuadër të internetit (lidhja nëpër shtëpitë e nxënësve nga ana e prindërve / gjetja e informacionit në qendrat e internetit), blerjes së USB (mbajtjes së materialit për të mos bërë primtime të panevojshme) dhe fotokopjes së materialit përfundimtar. Përshkrimi i shkurtër i produktit të projektit: Projekti do të finalizohet me një produkt, që është revista/ posteri/ ese-ja/kartolina . Nxënësit do ta titullojnë produktin në përshtatje me qëllimin e projektit. Në produkt do të përfshihen fotografi të ndryshme, veprimtaria e autorëve që ndihmuan në përhapjen e gjuhës shqipe, ese-
 12. 12. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 12 ja krituese e bërë nga vetë nxënësit, pra materialet që nxënësve iu duken më të rëndësishme dhe të nevojshme për të hedhur në to. Materialet përzgjidhen nga vetë nxënësit. Mënyra e prezantimit përfundimtar të projektit: Prezantimi i projektit do të zhvillohet në mënyrë gojore, duke u ndihmuar nga mjeti ndihmës video – projektor-i / revista / postera në bazë të preferencës së nxënësve/kartolina. Qëndrueshmëria e projektit: Qëndrueshmëria e projektit “Gjuha amtare, simbol i një kombi” është premtues dhe afatgjatë. Ky projekt do t’i vijë në ndihmë të gjithë nxënësve të shkollës 9-vjëçare “Bajram Curri” Plazh / Durrës, pasi është një udhërrëfyes drejt përhapjes së gjuhës shqipe, hulumtimit në shumëllojshmërinë e materialeve për të përzgjedhur materialin e duhur për temën e kërkuar, etj.
 13. 13. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 13 BUXHETI I PROJEKTIT Buxheti financiar: Në pjesën financiare përgatitet tabela e mëposhtme ku përfshihen pjesët përshkruese të buxhetit dhe niveli i të hollave që kërkohen të përcaktuara në muaj. Numri Përshkrimi Sasia Koha Çmimi Totali 1. Lidhja e internetit në shtëpi 1 3 muaj 1200 lekë 3600 lekë 2. Blerja e një USB 1 1 muaj 500 lekë 500 lekë 3. Huazimi i laptopit të shkollës 1 3 muaj - - 4. Huazimi i video- projektorit 1 3 orë - - 5. Revista 1 1 muaj 300 lekë 300 lekë 6. Posteri 1 1 muaj 500 lekë 500 lekë 7. Dokumenti i projekti i shtypur 7 - 300 lekë 2100 lekë 8. Dokumenti dhuratë për shkollën 1 - 1400 lekë 1400 lekë 9. Totali 8400 lekë Tabela 3. Përpilimi i buxhetit në projektin “Gjuha amtare, simbol i një kombi”
 14. 14. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 14 SHTOJCA SHTOJCA 1 Fotografi të nxënësve gjatë zhvillimit të projektit
 15. 15. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 15
 16. 16. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 16
 17. 17. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 17
 18. 18. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 18
 19. 19. “Gjuha amtare, symbol i një kombi” Projekt lëndor: GJuha Shqipe 4 Klasa IV C (2014 – 2015) 19

×