Kertas2 set4

1,351 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
212
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kertas2 set4

  1. 1. SULITArsN MATEMATIK UPSRMatematikKertas 2 http:/lwww.geocities.com/mateupsrJan _ Sept200540 Minit LATIHAN IV MATEMATIK KERTAS 2 40 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU l. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jau,ab semua sutlan . 2. Semua jawapan hendaklah dinlis dalam kertas soalan ini. 3. Semua ker.ia kira mengira hendaklah dinrYukkan dalam kertas soalart ini. 4. Jika anda hendak menukar jawapan , padamkan pengiraan yang telah dibuat . Kemudian tulis jawapan ),ang baru. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak [Lihat sebela h01512 02005 Hakcipta JamaluddinMohamed.http:/rwww geocities com/mat€upsr SULIT
  2. 2. 2Untuk SULITKegltnaon [40 markah ]Pansriksa Jawab senua soalan Nyatakan nitai digit bagi angka 5 dalam nombor di atas Hitungkanbeza di antara345 dengan6 092. 5505*15 [ 1 Markah] illohamed.irnp. t l u..g.ociries..oru 01512 e:1005Hakcipta.Iamaluddin flrareupr
  3. 3. a JUnhft 7 - Nyatakan kepadanomborbercampur.Kegunaan 4Pemeriksa 1[t,l l l Nyatakan 017 dalamperkataan. 56 l * 1 = o . 3 9 [2 Markah ] 0|5|2 o2tlt)5 Halicipta JamaluddrnMohamed.http.iiwww.geocities.com,,mateupsr
  4. 4. 4 Nyatakan 25o/okepada pecahan termudah. ,, : daripada 210 RM -t 9 sejumlah bUi 750 rambutantetarr oiagnransecara samarata kepada Hamid empat dan orangadiknya . jumlahrambutan Hrtungkan yang diperolehi oleh setiaporang. [2 Markah ]015/2 o20o5 Hakcrpta Jamaluddin Mohamed http://www.geocities.com/mateupsr
  5. 5. LInfirk SULITKegtnctanPemeriksa 10, 1 4 4 3- 1 4 X 3 = 2 Markah 11. Bilangan muriddi sebuahsekolahtertentuialah 345 orang . Pada suatu han 2ao/o daripadanya tidak hadir kesekolah. Hitungkan bilanganmuridyang tidak hadirke sekolahpada haritersebut. 2 Markah Pukulberapakah1 jam 45 minitselepaspukul 4.30petang. [2 Markah ] Ol5l2 o20t15 Hakcipta JamaluddrnMohamed.http:l/www.geocrtres.com/mateupsr
  6. 6. 6Unhrk 13. Caribeza , dalamhariantara14 minggu3 haridengan8 mingguKegunaan 6 hari.Pemeriksa 2 Markah 14. Panjangseutastali ialah35 cm . Berapakah panjang, dalamm , 6 utastali yang sama itu ? 2 Markah - 4-35 = [2 Markah ] l 5 / 2 azur s Hakcipta Jamaluddin Mohamed hnp ://www geocres. com/ mareupsr
  7. 7. LlnhrkKegpmaan - -Pemeriksa ( - - - - - --- ----:>/ J F - - - - a :_:_:r/ 1.05( 300mz Hitungkan dalamm/ jumlahisipaduair di dalam kedua- dua bekas , tersebut. 3 Markah 6Ct0 sula - snla triii eula- guladi atas . Hitungkan Asram tefah memberi25o/o bakigula- gula yang tinggal. 3 Markah_l 18. Sham mempunyai 250 . Rozipula mempunyaiwang RM sebanyakRM 50 lebihdaripada jumlahwang wang Sham . Hitungkan padamerekaberdua. [ 3 Markah ] A6n 0200-5 Hakcipta Jamaluddin Mohamed.http://www.geocities.com/mateupsr
  8. 8. UnhrkKegunaanPemeriksa Hitungkan dalamg , perbezaan , beratdalam kedua- dua alattimbang di atas . Murid Ali Abu Samad T inq o (c m) i 178 165 164 purata Hitungkan tinggibagitigaorangmuriddi atas. KERTAS SOALAN TAMAT 01512 02005 Hakcipta JamaluddinMohamed htp:i rwww.geocrties com/mateupsr

×