Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eesti piimasektori ülevaade 2009

2,603 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eesti piimasektori ülevaade 2009

 1. 1. Eesti piimandus 2009 Tiina Saron, MBA Eesti Piimaliit tegevdirektor
 2. 2. Üldülevaade % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Piima osakaal PKT-s 29 31 31 28 30 34 35 28 32 26,7 Piimatöötle - mise osakaal kogu toidutööstuses 28 30 27 26 32 30 28 28 27 Osakaal pm saaduste ekspordis 28 25 22 20 22 20 18 18 17 14,9 Ettevõte arv sh 5 omanikule kuulub 44 38 38 41 42 40 38 37 40 15
 3. 3. Lehmade arv, väljalüps, kogutoodang, 1992-2009
 4. 4. Piima tootmiskvoot <ul><li>Piima tootmiskvoodi kasutamine 2004-2010 tuh t </li></ul><ul><li>Kvoodiomanike arv </li></ul>
 5. 5. Piimakarja struktuur ja selle areng 1994-2009, allikas JKK
 6. 6. Toorpiima turg <ul><li>Kokkuost 2008 </li></ul><ul><li>Kokkuost 2009 </li></ul>
 7. 7. Toorpiima turg 2 <ul><li>Kokkuost 2006 </li></ul><ul><li>Kokkuost 2009 </li></ul>
 8. 8. Toorpiima kvaliteet, allikas ESA
 9. 9. Toorpiima hind, allikas ESA
 10. 10. Piimatööstuse struktuur VTA andmetel 40 piimatöötlemisettevõtet, millest 27 ettevõttes töödeldakse toorpiima 7 ettevõttes kasutatakse toormena piimatooteid (sh 3 külmhoonet) 1 pakendamisettevõte viiele omanikule kuulub 15 tootmisüksust Välisinvesteeringud on 4 ettevõttes (2006 oli 6) Käive 2007 a. oli 5,8 mld krooni (+13%) Kasum 339 mln kr (5,9% käibest); 2006 a. oli kasum 3,2% kogukäibest Ekspordimaht 2009 a. 1,89 mld kr (-27,7% võrreldes 2008)
 11. 11. Piimaliidu liikmesettevõtete käive ja ekspordi osakaal, 2008 Ettevõte Käive, mln EEK Ekspordi osa käibest % TERE 1000 25 VALIO EESTI 795 9 VÕRU JUUST 623 87 E-PIIM 566 71 MAAG PIIMATÖÖSTUS 452 11 SAAREMAA PIIMATÖÖSTUS 230 20
 12. 12. Piimatoodete tootmine, 2003-2009, tuh t
 13. 13. Väliskaubandusbilanss, mln EEK, allikas PõM
 14. 14. Piimatoodete väljavedu 1995-2009, mln EEK, allikas PõM
 15. 15. Piimatoodete ekspordi struktuur, 2003-2009, allikas PõM
 16. 16. Kaubandus Venemaaga, 2009, allikas PõM
 17. 17. Piimakaubandus Venemaaga, allikas PõM
 18. 18. Piimatoodete tarbimine Eestis ja EL-is (kg/1 el, ü.a. piimaks), allikas EKI
 19. 19. Mida toob tulevik <ul><li>ÜPP reform </li></ul><ul><li>Ekspordisubsiidiumide kadumine 2015 </li></ul><ul><li>Riigipoolsete sekkumismeetmete vähendamine ja kadumine </li></ul><ul><li>Piima tootmiskvoodi kaotamine 2013 </li></ul><ul><li>Arengud WTO-s </li></ul><ul><li>Sektori konkurentsivõime </li></ul><ul><li>Teadus- ja arendustegevus </li></ul><ul><li>Tarbija teadlikkuse tõus </li></ul><ul><li>Tervislikkus ja toitumine </li></ul><ul><li>Tootearendus </li></ul><ul><li>Kvaliteedipoliitika </li></ul><ul><li>Jätkusuutlikkus (keskkond, ühiskond, majandus) </li></ul>
 20. 20. Millised on sektori väljakutsed? <ul><li>Toormearendus </li></ul><ul><li>Tootearendus </li></ul><ul><li>Tootmisprotsessi arendus </li></ul><ul><li>Pakendamise arendus </li></ul><ul><li>“ toiduahela” arendus </li></ul><ul><li>Looma- ja taimekasvatus, sööt, kvaliteet </li></ul><ul><li>Uued tooted, uut tüüpi tooted, lisandid </li></ul><ul><li>Kulude alandamine, efektiivsuse tõstmine läbi seadmete/tehnoloogia </li></ul><ul><li>Uued materjalid, tehnoloogiad </li></ul><ul><li>Kogu tootmisahela konkurentsivõime, vastastikused suhted </li></ul>
 21. 21. Ettevõtete investeeringud põhivarasse, seadmetesse, T&A tegevusse 2000-2005, tuh EEK (allikas: ESA)
 22. 22. Eesti toidutööstuse ettevõtete investeeringud põhivarasse, seadmetesse, T&A tegevusse, 2000-2008, tuh EEK (allikas: ESA)
 23. 23. Teadus-arendustegevus <ul><li>Toidutööstuse ettevõtete kulutused T&A, 2000-2007, EEK </li></ul><ul><li>T&A ettevõtteväliste kulutuste rahastamine, 2000-2007, %, (allikas:ESA) </li></ul>
 24. 24. Milliseid töötajaid vajame (hariduspoliitika) <ul><li>Milliseid töötajaid vajatakse </li></ul><ul><li>tipp-tasemel tootmisjuhid - majandus, tehnoloogia, personal, sektoripoliitika jms </li></ul><ul><li>keskastme juhid – protsessijuht (tehnoloog, vahetuse meister) </li></ul><ul><li>tootevalmistajad – pakendajad juustumeister, separeerija, kohpiimavalmistaja, pulbrimeister, pakendaja jne </li></ul><ul><li>hügieenispetsialistid – pesijad, puhastajad, koristajad </li></ul><ul><li>turunduspsetsialistid – juht ja müügimehed </li></ul><ul><li>Mida neilt oodatakse </li></ul><ul><li>üldisi teadmisi (ettevõtlus, kaasaegne tehnoloogia, põllumajanduspoliitika jne) </li></ul><ul><li>lahendusi tehnoloogilistele probleemidele (tehnilisi ja sisulisi), igapäevase töö korraldamist </li></ul><ul><li>protsessidest sisulist arusaamist </li></ul><ul><li>nende juhtimist kaasaegsete seadmetega </li></ul><ul><li>teadmisi hügieenist, koristusvahenditest, meetoditest jne </li></ul><ul><li>et rohkem müüksid, aga peavad teadma, mida müüvad (sertifikaatide lahtiseletamine – toiduohutus, kvaliteet) </li></ul>
 25. 25. Tänan tähelepanu eest! 2010 märts

×