Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezantim

 • Login to see the comments

Prezantim

 1. 1. Enzimat janë katalizatorë me prejardhje biologjike për të cilën arsye quhen edhe katalizatorë biologjik ose biokatalizatorë, të cilët e fillojnë një reaksion biologjik dhe në fund mbesin të pandryshuara pas reaksionit. Kjo do të thotë që ato përshpejtojnë reaksionin duke ulur vlerën e energjisë së aktivizimit (Ea).
 2. 2. Njëra nga vetitë më të rëndësishme të enzimave është specifika e veprimit të tyre e cila është e lidhur me strukturën komplementare të enzimës dhe substratit Frenuesit janë molekula që ulin aktivitetin e enzimës Shumë droga dhe helme bejnë pjesë tek frenuesit Në molekulën e enzimës ekziston një vend i cili lidh, vetëm atë substrat që i përgjigjet , ky vend quhet qendra aktive e enzimës.
 3. 3. Enzimë-Substrati-Produkti-Aplikimi Enzima Substrati Produkti Aplikimi Nitril hidrolazë Piridinë-3-karbonitril Nikotinamid Farmaceutikë Penicilin aksilazë Cefalein Antibiotikë Aspartem Sheqeri Diabetik 7-aminodeaksetozcefalosporan acid Termolipsi L-Aspartik Acid+ D,L në Fenoilaninë
 4. 4. 1.Proteinë enzimë 2.Protein enzimë me katione metalike (metalo-enzimat) 3. Proteid-enzimë.
 5. 5. Faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e veprimit të enzimave Temperatura 1. Me rritjen e temperatures rritet edhe shpejtesia e reaksionit enzimatik. 2. Cdo rritje e temperatures per 100C e rrit veprimtarine e enzimës per 2-4 herë 3. Ajo temperaturë gjate se ciles enzima e shpreh aktivitetin maksimal quhet temperatura optimale e enzimës 4. Në temperaturën prej 1000C praktikisht bëhet denatyrimi i enzimave. 5. Per shumicën e enzimeve t0 optimale eshte e afert me temperaturen e qelizave te gjalla: per organizmat homoterme dhe per njeriun ajo eshte 370C.
 6. 6. Ndikimi i pH. 1. Enzima të ndryshme veprojnë në pH të ndryshme 2. Aktiviteti i enzimës mbi ose nën pH optimal zvogëlohet 3. Aktiviteti i veprimit të enzimës varet prej përberjes jonike, e posaçerisht prej përqëndrimit të joneve të hidrogjenit
 7. 7. Enzima Pepsina Gjendet në Lukth Katepsina Ptialina Plazmina Mëlçi,Shpretkë,L eukocite Pështymë Serum Ureaza Lipaza Tripsina Soja, fasulja Pankreas Pankreas Arginaza Fosfataza alkalike Mëlçia Serum, mëlçi Substrati Proteina të ndryshme Serum albumina Amidoni Fibrinogjeni, kazeina e proteina të tjera Urea Yndyrërat Proteina të ndryshme Arginina Estere të acidit fosforik Tabela 1. pH optimal e disa enzimeve pH 1.5-2.5 3-4 6.1 7.3 7.2-7.9 7.0-8.5 7.8-8.7 9.8 Rreth 10
 8. 8. Klasifikimi i enzimave Grupi i enzimës Reaksioni Përkatës 1. Oksidoreduktazat Reaksionet e oksidimit dhe reduktimit 2. Transferazat Bartja e grupeve alkile, acile, metile, amine, glikozide, aldehidet, fosfatet etj. 3. Hidrolazat -lidhjet estere -lidhjet glikozide -lidhjet peptidike Reaksionet e hidrolizës glukozideve, peptideve 4. Liazat Reaksionet e elminimit ose adicioni në lidhjen dyfishe Reaksionet e rënditjes intramolekulare 5. Izomerazat 6. Ligazat (sintetazat) të esterëve, Reaksionet e krijimit të lidhjeve: C-C, CS, C-O etj.
 9. 9. Grupi i enzimës 1. Oksidoreduktazat Enzima Industriale 1.Katalaza 2.Gluko-Oksidaza 3.Laktaza 2. Transferazat 1.Fruktosil-Transferaza 2.Glukosil-Transferaza 1.Amilazë 2.Lipazë 3.Celulazë 4.Proteazë 5.Pektinazë 6.Ksilanazë 3. Hidrolazat 4. Liazat 5. Izomerazat 6. Ligazat (sintetazat) 1.Pektat Liazë 2.Alfa-acetolaktatë-dekarboksilazë 1.Glukozë-Izomerazë 1.Karboksiligazat
 10. 10. Përparimi i parë i madh për enzimat në industrinë ushqimore erdhi në fillim të viteve 1960 me fillimin e përdorimit të enzimës : GLUKOAMILAZE Kjo enzimë prish plotesisht niseshtenë për ta kthyer në glukozë Numri i aplikimeve enzimatike rritet cdo ditë e më shumë
 11. 11. Enzimat për modifikimin e niseshtesë Hidroliza e niseshtesë enzimatike është përdorur në prodhimin e alkoolit, acidit Askorbik, si dhe penicilines Shumë produkte joushqimore të fituara nga fermentimi janë nxjerrë nga produktet e niseshtesë të modifikuar enzimatike. Niseshtetë e modifikuara janë përdorur në pije, ëmbëlsira, prodhimet e mishit, produktet e pjekura, akullore, salcat, ushqime fëmijesh, fruta te konservuara etj
 12. 12. Një ndër hapat më të mëdha në konvertimin e niseshtesë është lëngëzimi. 1. Niseshte misri është materiali më i përhapur dhe më i përdorur 2. Faktori temperaturë dhe përdorimi i alfa-amilazës luan rol në konvertimin final 3. Pjesa mekanike e procesit të lëngëzimit përfshin përdorimin e reaktorëve
 13. 13. Ngjarja më e rëndësishme erdhi në vitin 1973 me zhvillimin e izomerasë glukozë, e cila bëri që prodhimi industrial i fruktozës të jetë thjesht i realizueshëm. Kjo ishte një përparim i madh që çoi në lindjen e një industrie multi-miliardë dollarësh në SHBA për prodhimin e shurupeve fruktozë
 14. 14. Amilazat, Lipazat, Celulazat janë enzimat e përdorura të cilat konsistojnë në : • Cilesinë, strukturën dhe ngjyrën • Përmirësimin dhe stabilitetin e brumit • Reduktohet koha e përzierjes dhe përmiresohet trajtimi me makineri • Përmirësimi i pjekjes, butësisë e jetëgjatësisë etj…
 15. 15. Enzimat dietike përfshijnë Pankreatinën por theksi vihet mbi enzimat mikrobiale me origjinë fermentative Me enzimat mikrobiale është e mundur që të përftohen tipe që kryejnë funksionin si në stomak ashtu edhe në aparatin tretës. Enzima të tjera glutamine përmirësojnë dukshëm shpërndarjen e përgjithshme të proteinës në grurë.Kjo enzimë ka potencialin për të ndihmuar parandalimin e intolerances ndaj grurit.
 16. 16. Enzimat kryesore në qumësht Peroksidaza transferon oksigjenin nga peroksidi i hidrogjenit te substanca te tjera lehtësisht të oksidueshme. Kjo enzimë caktivizohet nëse qumështi ngrohet deri ne 80 gradë celcius për disa sekonda. Katalaza ndan peroksidin e hidrogjenit në ujë dhe oksigjen të lirë. Duke percaktuar sasinë e oksigjenit që enzima mund të cliroje në qumësht, bëhet e mundur të vlerësohet përmbajtja e katalazës në qumësht dhe të merret vesh nëse qumeshti ka ardhur nga kafshë me gjinj të shëndoshë apo jo. Qumështi nga gjinj të sëmurë ka përmbajtje të lartë katalazës. Lipaza ndan yndyrën në glicerol dhe acide ynyrore të lira. Prania e acideve yndyrore në qumësht e në produkte te tij jep nje shije të hidhur. Lipaza mund të caktivizohet me anë të pasterizimit. Fosfataza është aftësia për të ndarë disa estere acid- fosforike në acid fosforik dhe në alkolet përgjegjëse.

×