Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

swedish companies participation in public procurement

263 views

Published on

Public procurement

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

swedish companies participation in public procurement

 1. 1. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Offentlig upphandling-helt enkelt Marcus Liu
 2. 2. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Varför ska det vara enkelt med offentliga upphandlingar? • Minskade kostnader och irritation samt ökad kvalitet • Nya affärsmöjligheter • Bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft 2
 3. 3. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH I vilken utsträckning deltar företagen i offentliga upphandlingar? • Företagens villkor och verklighet 2011 • Enkätfrågor till 17000 småföretag och 1068 medelstora företag • Småföretag: 0-49 anställda, Medelstora företag: 50-249 anställda 3
 4. 4. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Företagens deltagande i en offentlig upphandling fördelat på storleksklasser 0 anställda 1 - 9 anställda Ja Nej 10 - 49 anställda 50 - 249 anställda 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 5. 5. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Företagens deltagande i en offentlig upphandling fördelat på bransch Byggverksamhet (F) Uthyrning och andra företagstjänster (N) Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) Information och kommunikation (J) Vård och omsorg (Q) Transport och magasinering (H) Medelstora Handel (G) Små Hotell och restaurang (I) El, gas, värme, vattenförsörjning och avlopp (DE) Utbildning (P) Tillverkning och mineralutvinning (BC)Kultur, nöje, fritid och andra persontjänster (R, S) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 6. 6. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Företagens deltagande i en offentlig upphandling fördelat på län Västerbottens län Norrbottens län Gävleborgs län Östergötlands län Värmlands län Västernorrlands län Jämtlands län Gotlands län Dalarnas län Kronobergs län Stockholms län Medelstora företagVästra Götalands län Små företag Blekinge län Skåne län Örebro län Hallands län Uppsala län Kalmar län Västmanlands län Södermanlands län Jönköpings län 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 7. 7. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Småföretagens deltagande i en offentlig upphandling fördelat på kön och bakgrund 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Företaget drivs av en person med Företaget drivs av en person med Företaget drivs av en kvinna Företaget drivs av en man utländsk bakgrund svensk bakgrund 7
 8. 8. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Tillväxtviljan hos företag som deltagit respektive inte deltagit i en offentlig upphandling Inte deltagit0 anställda Deltagit1-9 anställda Inte deltagit Deltagit Ja, både vad gäller omsättning och antalet anställda Ja, men utan att öka antalet anställda10-49 anställda Inte deltagit Nej Deltagit50-249 anställda Inte deltagit Deltagit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 9. 9. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Antal kontrakt företag har fått i en offentlig upphandling Småföretag (0-49 anställda) Medelstora företag (50-249 anställda) 19% 10% 34% 34% 0 kontrakt 0 kontrakt 23% 1 kontrakt 1 kontrakt 2-4 kontrakt 19% 2-4 kontrakt 5 eller fler kontrakt 5 eller fler kontrakt 33% 28%
 10. 10. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Antal anbud företag har lämnat i en offentlig upphandling Små företag (0-49 anställda) Medelstora företag (50-249 anställda) 11% 25% 35% Ett anbud Ett anbud 23% Två-fyra anbud Två-fyra anbud Fem eller flera Fem eller flera 66% 40%
 11. 11. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Stora tillväxthinder enligt företag som har deltagit i en offentlig upphandling 50% 45% 40% 35% 30% 25% Småföretag 20% Medelstora företag 15% 10% 5% 0% Egen tid Tillgång till lämplig Konkurrens från andra Lagar och Kapacitet i nuvarande arbetskraft företag myndighetsregler lokaler, utrustning etc.
 12. 12. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Orsaker till att företag inte har deltagit i en offentlig upphandling18%16%14%12%10% Små företag (0-49 anställda) 8% Medelstora företag (50-249 anställda) 6% 4% 2% 0% Det är för komplicerat Det tar för mycket tid att ta fram Kontrakten är för stora anbud
 13. 13. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Vilka förutsättningar behövs för att öka företagens deltagande? • Strategisk funktion • Kompetens • Resurser • Samverkan 13
 14. 14. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Vilka metoder behövs för att öka företagens deltagande? • Information och dialog • Renodlade och anpassade krav i förfrågningsunderlaget • Möjliggöra anbudslämnande på delar av upphandlingen • Uppföljning och utvärdering • Elektroniska lösningar 14
 15. 15. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Vad gör Tillväxtverket inom programmet Offentlig upphandling – helt enkelt? • Rapporter och skrifter - goda exempel, fakta & statistik och rapport till Upphandlingsutredningen • Dialogmöten mellan upphandlande myndigheter och leverantörer • www.verksamt.se • www.enklareregler.se 15
 16. 16. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMICAND REGIONAL GROWTH Kontakta mig gärna om du har frågorMarcus LiuMarcus.liu@tillvaxtverket.se08 - 681 91 02http://regelforenkling.tillvaxtverket.se 16

×