Session 33 Michael Norman

324 views

Published on

Städmaskiners effekt på partikelhalter

Transportforum 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 33 Michael Norman

 1. 1. Transportforum 2012Städmaskiners effekt på partikelhalter Michael Norman SLB-analys
 2. 2. Bakgrund Höga halter av PM10 under framförallt våren i Nordiska städer Består av vägdamm – Låga PM2.5 visar att det inte är från avgaser – Uppträder endast vid torra vägbanor – Från slitage av dubbdäck och sand Review av Amato et al., 2010 av städning som åtgärd mot PM10 – Totalt 20 studier från hela världen – Ingen visade på tydligt effekt på PM10 – Ofta en förhöjning tack vara uppvirvlat damm Tester i Sverige (Stockholm och Göteborg) har visat på begränsad effekt trots användning av högtryckstvätt Transportforum 2012
 3. 3. Problematiken med konventionell städteknik Bredd strå ~2-3 mmVanligaste storleken på vägdamm i luften: 2-7µm i diameter 1/500 – 1/1000 av bredden på stråt Transportforum 2012
 4. 4. Exempel från verkligheten Ostädad gata, värsta scenariot Transportforum 2012
 5. 5. Exempel från verkligheten Städad gata Transportforum 2012
 6. 6. Exempel från verkligheten Städad gata Transportforum 2012
 7. 7. Utvärdering av städmaskiners förmåga att minska PM10-halter VTI rapport 707, 2011 VTI – Mats Gustafsson – Cecilia Bennet – Göran Blomqvist SLB-analys – Christer Johansson – Michael Norman – Billy Sjövall Transportforum 2012
 8. 8. Tre olika maskiner testadesMaskin TeknikA Mekanisk sop- och sugmaskin med eller utan vattenbegjutning. Utrustad med högeffektivt utblåsfilter. Mindre modell, tystgående. Arbetshastighet 2-14 km/hB Kraftig vakuumsug med eller utan sidoborste. Suger med 500 mbar under hela bredden. Även sidobortarna är under vakuum. Använder inte vatten. Byggd i en Scania lastbil. Arbetshastighet 3-18 km/hC Högtryckstvätt med vatten kombinerat med sug. Kombinerar spol- och sug-kåpor. Placerat på ett lastbilssläp som dras av en torrsugningsbil med vatten. Arbetshastighet 1-3 km/h. Inte för stadsbruk. Transportforum 2012
 9. 9. Försöket bestod av tre delar Test av förmågan att ta upp känd mängd utlagt material – Barkarby juni 2010, torra förhållanden: Maskin B – Barkarby oktober 2010, fuktiga förhållanden: Maskin A och C Test av förmågan att ta upp verkligt vägdamm på gata – Sveavägen april-maj 2010: Maskin A och B Test av förmågan att sänka halterna av PM10 i luften med städning – Sveavägen april-juni 2010: Maskin A och B Transportforum 2012
 10. 10. Provtagningsenhet från sidan Vatten in VTI:s Wet Dust Sampler Slang för provtransport till flaska (WDS) Provflaska Används för att utvärdera och analysera vägdammsförrådet. Provtagningskolv Tryckluft in Justeringsskruv Dysa (fylld kon) • Högtryckstvätt tvättar avgränsad vägyta Fotplatta • Provet samlas i flaska med hjälp av Läckagespärr tryckluft • Provmängden styrs elektroniskt• Mängden material (PM180) i provet mäts (g/m2)• Analys av storleksfördelning ger t.ex. mängd PM10• Analys av filtrat ger mängd lösta material, t.ex. salt på vägytan Transportforum 2012
 11. 11. Utlagd material på Barkarby flygfält Stenmjöl (Stenfiller) PM180 (=partiklar mindre än 180 µm) Ca 15 % av materialet var PM10 Spreds som 250 g/m2 och 500 g/m2 Efter upptorkning fick maskiner städa ytorna Transportforum 2012
 12. 12. Barkarby juni 2010; Torra förhållanden  Endast maskin B deltog (vakuum) 250 g/m2 40% 250 Förändring PM180 Förändring i % jämfört med referens 20% Förändring PM10 200 0%PM180 (g/m2) 150 -20% -40% 100 -60% 50 -80% 0 -100% Referens 250g Maskin B vacuum+borste Maskin B vacuum Maskin B Maskin B Maskin B vacuum+borste, vacuum, vacuum+borste, 250 g/m2 250 g/m2 500 g/m2 500 g/m2 400 350  Tydlig minskning av mängden material på körbanan 300  Minskning av PM180 med ~90%PM180 (g/m2) 250 200 150  Ingen skillnad i effektivitet beroende på mängden på 100 körbanan 50 0  Nästan lika bra på att ta upp PM10 Referens 500g Maskin B vacuum+borste Transportforum 2012
 13. 13. Barkarby okt 2010; Fuktiga förhållanden Maskin A och C deltog 250 g/m2 250 200 PM180 och PM10 (g/m2) 150 100 50 0 Referens Maskin A:1 Maskin A:2 Maskin C Mycket stor minskning av mängden PM180 för maskin C. Viss minskning för maskin B för PM180 Transportforum 2012
 14. 14. Barkarby okt 2010; Fuktiga förhållanden forts Förändring i PM180 jämfört med referens Förändring i PM10 jämfört med referens 40% 40% Maskin A:1 20% PM180 PM10 20%Förändring av PM 180 (%) Förändring av PM 10 (%) 0% 0% -20% -20% Maskin A:2 Maskin A:1 -40% -40% Maskin A:2 -60% -60% -80% -80% -100% Maskin C -100% Maskin C  Maskin C tog upp 99 % av både PM180 och PM10  Maskin A to upp 20 % av PM180 vid en städning och ytterligare 20 % vid ytterligare en körning (då med vatten och sidoborstar)  Ingen sänkning av PM10 kunde påvisas för maskin A
 15. 15. Tester på Sveavägen april-juni 2010  Sveavägen delades upp i 2 sträckor  Mätstation med PM10 och NOx längs båda sträckorna  Städning gjordes 1-2 ggr i veckan under städnätter med p- förbud  Maskin A resp B städade varsin sträcka  Dålig efterlevnad av p-förbud på maskin B’s sträcka  Norrlandsgatan (parallell med Sveav) användes som referens Transportforum 2012
 16. 16. Upptag av befintlig mängd vägdamm på Sveavägen Maskin A april Maskin B april Maskin A maj Maskin B maj  Inga entydiga effekter på minskning  Båda maskinerna tog upp PM180 material vilket mättes i uppsamling behållaren  Materialet ojämnt fördelat och omfördelades av maskinerna ? Transportforum 2012
 17. 17. PM10-halter i luften Dygsmedelhalter 150 Sveavägen 83 125 Sveav 83; Maskin B Sveavägen 59 100 Norrlandsgatan Sveav 59; Maskin A Urban bakgrundPM10, µg/m3 75 MKN 50 Båda sträckorna städades 25 Endast maskin B städade 0 02-apr 07-apr 12-apr 17-apr 22-apr 27-apr 02-maj 07-maj 12-maj 17-maj 22-maj 27-maj 28-mar 01-jun 06-jun Stor variation i halt mellan dagarna beroende främst på meteorologin Halterna sjunker under våren: Minskad dubbanvändning och minskad mängd vägdamm Endast en del av det lokala bidraget kan åtgärdas med städning Jämförs med Norrlandsgatan Transportforum 2012
 18. 18. Förändring av förhållanden PM10/PM10 Vardag dagtid torrt wd, utom 23 och 26 april 1.6  Jämför halten på de olika 1.4 Ej städdag mätstationerna Städdag 1.2  Endast dagar med braFörhållandet PM10/PM10 1.0 förutsättningar  Torra vägbanor 0.8  Rätt vindriktning  Dagar med tillfört grus på Sveav 0.6 borttagna 0.4  Något större sänkning för B jmf A 0.2  Sänkning mot referens för A: 11% för halten och 24 % för lokala 0.0 Sveav 83/Sveav 59 Sveav 83/Norrldg Sveav 59/ Norrldg bidraget (ej stat. signifikant) Sveav 83/Essingen Sveav 59/Essingen Maskin B/A Maskin B/RefMaskin A/Ref  Sänkningen mot referens för B: 19 % för halten och 28 % för lokala bidraget (båda stat. signifikanta) Transportforum 2012
 19. 19. Två tillfällen med mycket grus på gatan 250 Sveav 83 12-apr 12/4: Första städningen för våren 200 Sveav 59 PM10, µg/m3 150 Norrldsg 100 Urban bakgrund 50 0 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 250 Sveav 83 23-apr 23/4: Material från gångbanorna har flyttats till körbanan 200 Sveav 59 PM10, µg/m3 150 Norrldsg 100 Urban bakgrund 50 0 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 Under fm var halterna 25-30 % lägre vid Sveav 83 (maskin B) jmf med Sveav 59 (A) Lägre/ingen skillnad under em. Under båda dagarna vred vinden till sydlig mitt på dagen Transportforum 2012
 20. 20. Sammanfattning upptag av material Maskin A med borstar och sugturbiner kunde under fuktiga förhållanden ta upp 40 % av PM180, men mycket litet upptag av PM10 kunde visas Maskin B med kraftigt vakuumsug kunde under torra förhållanden ta upp 85-95 % av utlagd material (både PM10 och PM180) Maskin C med högtrycksdysor och sugkåpor kunde ta upp 99% av både PM180 och PM10 under fuktiga förhållanden Mätningarna kunde inte visa minskning av mängd på Sveavägen varken för maskin A eller B – Ojämnt fördelat material – Omfördelning av maskinerna Transportforum 2012
 21. 21. Sammanfattning PM10-halter i luften Generellt små skillnader trots ambitiöst städprogram (totalt 11 tillfällen) Vid gynnsamma förhållanden jämfört med ostädad referensgata kunde – maskin A sänka det lokala bidraget med 24 %, men ej stat. signifikant (11% av uppmätta halten) – maskin B sänka det lokala bidraget med 28 % (19 % av uppmätta halten) Vid mycket grus på gatorna (2 tillfällen) kunde maskin B sänka halterna under en fm med 25-30% Användning av friliggande bortsar gav upphov till kortvarigt förhöjda PM10-halter pga uppvirvlat damm (ej visat) Transportforum 2012
 22. 22. Sammanfattning Städmaskiner kan bidra till minskade halter av PM10 Modern städteknik är nödvändigt Strategier och teknik för städning behöver utvecklas Transportforum 2012
 23. 23. Tack för visat intresse Transportforum 2012

×