Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pengajaran harian tahun 1

2,363 views

Published on

rph tahun 1 (keturunan mulia)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rancangan pengajaran harian tahun 1

  1. 1. Ustazahmerunz.blogspot.com RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1 Mata Pelajaran : Pendidikan Islam (Sirah) Kelas : 1 Gemilang Tarikh/ Hari : 17 Syawal 1435 / 13 Ogos 2014 / Rabu Masa : 10.40 – 11.40 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 25 orang (Lelaki: 15, Perempuan: 10) Tajuk : Keturunan Mulia Standard Kandungan : 4.1 memahami salasilah keturunan Nabi Muhammad dan tanda-tanda kenabian baginda Standard Pembelajaran : 4.1.1 menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad sebelah bapa dan ibu 4.1.2 menyatakan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad Objektif : Selepas pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyebut susur galur keturunan Nabi Muhammad SAW dari sebelah ibu dan bapa dengan betul setelah aktiviti penerangan 2. Menyatakan biodata diri Nabi Muhammad SAW dengan lancar dan betul 3. Menceritakan semula peristiwa kelahiran nabi Muhammad dengan lancar dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenali Nabi Muhammad SAW
  2. 2. Ustazahmerunz.blogspot.com Kemahiran Berfikir : murid dapat mengingat keturunan nabi dari sebelah ibu dan bapa Gabung jalin : Akidah - Beriman kepada Rasul Penyerapan : Muzik Penerapan Nilai : Mencintai nabi, amanah, E.M.K : 1- Teknologi Maklumat- Penggunaan video, audio dan laman web untuk menarik minat murid 2- Keusahawanan: EK 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan EK 1.4 Daya kreativiti dan inovasi EK 1.6 Keinginan pada maklum balas segera 3- Daya kreativiti dan inovasi 1) Murid dapat mengeluarkan banyak idea ketika sesi sumbang saran 2) Murid dapat menjana idea untuk menggunakan web Bahan Bantu Mengajar : 1) Video 2) Slaid 3) Laman web (blogspot)
  3. 3. Ustazahmerunz.blogspot.com FASA PENGAJARAN (MASA) ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN Mukadimah (3 minit) Bacaan doa: ِ‫ن‬َْ‫ْح‬َّ‫الر‬ ِ‫هللا‬ ِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫ح‬َّ‫الر‬ ‫ا‬َ‫ين‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ر‬ُ‫ش‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ْم‬‫ك‬ِ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ح‬َ‫ت‬ْ‫اف‬ َّ‫م‬ُ‫له‬َّ‫ل‬َ‫ا‬" ."َ‫ني‬ِِ‫ْح‬َّ‫الر‬ َ‫م‬َ‫ح‬ْ‫َر‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َْ‫ْح‬َ‫ر‬ ِ‫ن‬ِ‫ائ‬َ‫ز‬َ‫خ‬ ‫ن‬ِ‫م‬ Bacaan Syahadah: ً‫د‬َّ‫م‬َُ‫ُم‬ َّ‫َن‬‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫هللا‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫َل‬ ‫َن‬‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫ا‬" .‫هللا‬ ُ‫ول‬ُ‫س‬َّ‫ر‬ 1. Seorang murid diminta oleh guru mengetuai bacaan doa. 2. Murid-murid lain diminta mengaminkan bacaan doa. 3. Semua murid melafazkan kalimah Syahadah bersama-sama. Adab berdoa Fasa Persediaan (15 minit) 1.1 Pemerhatian Paparan slaid bergambar (slide show) Soalan: 1. Apa yang kamu lihat dalam video ini? 2. Adakah kamu juga mempunyai ahli keluarga seperti ini? 1. Murid melihat video yang ditunjukkan oleh guru. 2. Soal jawab tentang paparan slaid. 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran. EK 1.6 Keinginan pada maklum balas segera Kaedah: Soal jawab
  4. 4. Ustazahmerunz.blogspot.com 3. Siapakah yang terdiri dalam paparan slaid tersebut? Bahan bantu: Slide bergambar 1.2 Analisis Salasilah keluarga Nabi Muhammad SAW. 1. Guru menggunakan bahan bantu belajar berasaskan web (blogspot) yang mengandungi power point. 2. Murid mendengar penerangan guru dengan teliti. 3. Guru meyoal beberapa soalan kepada murid untuk memastikan murid faham apa yang guru sampaikan 4. Murid menjawab soalan yang disoal oleh guru EK 1.4 Daya kreativiti dan inovasi Kaedah: Penerangan Bahan bantu: Slaid Fasa Imaginasi (17 minit) 1.3 Penjanaan Idea Salasilah Nabi Muhammad SAW. 1. Guru melakukan sumbang saran dengan murid mengenai salasilah Nabi Muhammad. 2. Setiap idea hendaklah di kumpul dan dikembangkan oleh murid lain. 3. Guru merumuskan jawapan murid dan memaparkan salasilah Nabi EK 1.4 Daya kreativiti dan inovasi Kaedah: sumbang saran
  5. 5. Ustazahmerunz.blogspot.com Muhammad menerusi slaid. Bahan Bantu: slaid 1.4 Sintesis Idea Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. bilakah Rasulullah dilahirkan 2. pada hari dan tahun apakah rasulullah dilahirkan 3. apakah peristiwa yang berlaku sebaik sahaja rasulullah dilahirkan. 1. Guru menayangkan petikan video “Ya Rasulullah” mengenai peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. 2. Murid mendengar kisah yang diceritakan oleh Abang Hud melalui video. 3. Guru menyoal murid mengenai peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. 4. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Kaedah: bercerita Bahan Bantu: Video / slaid. Fasa Perkembangan (15 minit) 1.5 Penambahbaikan Lagu “ Lahirnya Nabi” 1. Guru memperdengarkan lagu “Lahirnya Nabi” kepada murid. 2. Murid menyanyi lagu bersama-sama dengan guru berpandukan video yang dipaparkan. EK 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan Kaedah: nyanyian.
  6. 6. Ustazahmerunz.blogspot.com Bahan Bantu: klip video lagu 1.6 Penilaian kuiz 1. Guru menggunakan perisian proprof untuk memberi kuiz kepada murid. 2. Guru memberi arahan agar murid mengangkat tangan jika ingin menjawab soalan 3. Murid yang menjawab dengan betul diberikan bintang. Nilai : bersungguh- sungguh Bahan bantu : kuiz creator. Fasa Tindakan (10 minit) 1.7 Pelaksanaan Penutup kognitif - Menceritakan semula salasilah keluarga Nabi dan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Murid diminta menyebut nama ahli keluarga Nabi dan bila Baginda dilahirkan. 2. Murid menyebut menyebut nama ahli keluarga Nabi dan bila Baginda dilahirkan. 1.8 Amalan Berterusan Penutup sosial - Mengingat dan menasihati murid supaya sentiasa berselawat apabila mendengar nama Nabi 1. Murid dinasihati supaya berselawat apabila mendengar nama Nabi disebut tidak kira di mana sahaja. 2. Murid dinasihati mencintai dan menyayangi nabi serta mengamalkan Nilai : tekun dan taat Gabungjalin : rukun iman (murid mengamalkan sunnah
  7. 7. Ustazahmerunz.blogspot.com disebut, sunnhnya. Nabi) Refleksi kendiri:________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

×