Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
.‫כאחד‬ ‫ולתלמידים‬ ‫למורים‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫נעים‬ ‫אקלים‬ ‫ליצור‬ ‫זה‬ ‫תקנון‬ ‫מטרת‬
' ‫המושג‬ ‫עומד‬ ‫זה‬ ‫תקנון‬ ‫בבסיס...
‫ב‬.‫תלבושת‬
‫הספר‬ ‫בבית‬‫אחידה‬ ‫תלבושת‬ ‫מונהגת‬.,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫תחתונה‬ ‫הלבשה‬ ‫עם‬ ‫צנוע‬ ‫בלבוש‬ ‫להגיע‬ ‫התלמיד‬...
‫ד‬.‫אלימות‬
‫תלמיד‬ ‫ו/או‬ ‫מורה‬ ‫על‬ ‫המאיים‬ ‫תלמיד‬‫מיידית‬ ‫יופסקו‬ ‫לימודיו‬.)‫הפדגוגית‬ ‫הוועדה‬ ‫דעת‬ ‫לשיקול‬ ‫(...
‫ו‬.‫עישון‬
‫הנ"ל‬ ‫מהסוג‬ ‫חומרים‬ ‫מעשן‬ ‫שייתפס‬ ‫תלמיד‬ .)'‫וכד‬ ‫סמים‬ ,‫(נרגילה‬ ‫קונבנציונלי‬ ‫לא‬ ‫עישון‬ ‫על‬ ‫מו...
.‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫ברחבי‬ ‫הרכב‬ ‫עם‬ ‫להסתובב‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ 2.
‫הבטחון‬ ‫קצין‬ ‫של‬ ‫בתלונה‬ ‫מסתכן‬ ‫הרכב‬ ‫הולכי‬ ‫או‬ ‫ה...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

תקנון משמעת תשע"ו

650 views

Published on

תקנון משמעת תשע"ו

Published in: Education
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

תקנון משמעת תשע"ו

 1. 1. .‫כאחד‬ ‫ולתלמידים‬ ‫למורים‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫נעים‬ ‫אקלים‬ ‫ליצור‬ ‫זה‬ ‫תקנון‬ ‫מטרת‬ ' ‫המושג‬ ‫עומד‬ ‫זה‬ ‫תקנון‬ ‫בבסיס‬‫כבוד‬'–‫בני‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫הנם‬ ‫אשר‬ ‫ומורים‬ ‫מתלמידים‬ ‫מורכב‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ .‫לכבוד‬ ‫הראויים‬ ‫אדם‬ ,‫ומוריהם‬ ‫חבריהם‬ ‫כלפי‬ ‫כבוד‬ ‫של‬ ‫להתייחסות‬ ‫מצופה‬ ‫התלמידים‬ ‫מן‬‫של‬ ‫להתייחסות‬ ‫מהמורים‬ ‫מצופה‬ ‫ובמקביל‬ .‫תלמידיהם‬ ‫וכלפי‬ ‫לעבודה‬ ‫עמיתיהם‬ ‫כלפי‬ ‫כבוד‬ .‫והשקעה‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫אוירה‬ ‫ביצירת‬ ‫המפתח‬ ‫מילת‬ ‫היא‬ ‫כבוד‬ ‫נוכחות‬ .‫א‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫הגעה‬–‫בשעה‬ )‫תלמיד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המערכת‬ ‫(עפ"י‬ ‫לימודים‬ ‫יום‬ ‫תחילת‬09:00‫ותלמיד‬ ‫במידה‬ .‫בבוקר‬ ‫עד‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫מגיע‬ ‫לא‬20‫דק‬‫סיבת‬ ‫לברור‬ ‫התלמיד‬ ‫לבית‬ ‫המזכירה‬ ‫תתקשר‬ ‫הלימודים‬ ‫יום‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫ות‬ ‫חלה‬ ‫התלמיד‬ ‫על‬ .‫ההגעה‬ ‫אי‬‫חובת‬‫המורים‬ ‫בחדר‬ ‫ירשום‬ ‫המחנך‬ .‫שהפסיד‬ ‫הלימוד‬ ‫חומר‬ ‫השלמת‬‫הלוח‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫התלוי‬.‫החולים‬ ‫התלמידים‬ 1. ‫שיעורים‬ ‫זמני‬–,‫לומד‬ ‫הוא‬ ‫שבה‬ ,‫לכיתה‬ ‫ייכנס‬ ‫התלמיד‬‫הצלצול‬ ‫עם‬ ‫מיד‬‫לשיעור‬ ‫הנוגע‬ ‫הלימוד‬ ‫חומר‬ ‫את‬ ‫ויכין‬ .‫איחור‬ ‫לו‬ ‫ירשם‬ ‫בחוץ‬ ‫ימצא‬ ‫ותלמיד‬ ‫במידה‬ .‫לא‬ ‫או‬ ‫בכיתה‬ ‫המורה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫השעות‬ ‫למערכת‬ ‫בהתאם‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫ישהה‬ ‫תלמיד‬‫לו‬ ‫שנקבעה‬.‫מהכיתה‬ ‫ייצא‬ ‫לא‬ ‫תלמיד‬‫הדקות‬ ‫בעשרים‬ ‫הראשונות‬.‫השיעור‬ ‫של‬‫לשינוי‬ ‫ניתנים‬ ‫ולא‬ ‫מראש‬ ‫קבועים‬ ‫השיעור‬ ‫זמני‬‫קיצו‬ ‫ו/או‬‫מנהלת‬ ‫בהחלטת‬ ‫אלא‬ ‫ר‬ ‫הספר‬ ‫בית‬.‫השעות‬ ‫קיצור‬ ‫על‬ ‫המורה‬ ‫עם‬ ‫מו"מ‬ ‫יתקיים‬ ‫לא‬. 2. ‫איחורים‬–‫פרט‬ ‫מוצדקת‬ ‫מאוחרת‬ ‫כניסה‬ ‫אין‬ .‫לכיתה‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫כניסתו‬ ‫לאחר‬ ‫לכיתה‬ ‫הגעה‬ ‫כל‬ ‫הינו‬ ‫איחור‬ ,‫אחרת‬ ‫מכיתה‬ ‫ציוד‬ ‫הבאת‬ ‫בגין‬ ‫איחורים‬ ‫יתקבלו‬ ‫לא‬ .‫מאחרת‬ ‫להסעה‬‫סיגריה‬ ‫סיום‬ ,‫שתייה‬ ‫קניית‬'‫וכדו‬. ‫לתלמיד‬ ‫יוחזר‬ ‫לא‬ ‫הפסקה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫תלמיד‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫מקיים‬ ‫ומורה‬ ‫במידה‬‫השיחה‬ ‫זמן‬‫הוחלט‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫(אלא‬ .)‫אחרת‬‫לתקנון‬ ‫בהתאם‬ ‫איחורים‬ ‫בגין‬ ‫הענשה‬.‫הקריטריונים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ייענש‬ ,‫לשיעור‬ ‫יאחר‬ ‫אשר‬ ‫תלמיד‬ :‫הבאים‬ ‫מחציות‬ ‫עפ''י‬ ‫הם‬ ‫האיחורים‬. -‫איחורים‬ ‫שלושה‬–.‫המקצועי‬ ‫והמורה‬ ‫המחנך‬ ,‫התלמיד‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ -‫איחורים‬ ‫ארבעה‬–.‫הורים‬ ‫עירוב‬ -‫איחורים‬ ‫חמישה‬–‫הורדת‬½.‫במחצית‬ ‫ציון‬ -‫איחורים‬ ‫שמונה‬-.‫אזהרה‬ ‫מכתב‬ -‫איחורים‬ ‫עשרה‬–.‫הלימוד‬ ‫ממקצוע‬ ‫התלמיד‬ ‫השעיית‬ ‫באותה‬ ‫נוספות‬ ‫להפסקות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫שיעור‬ ‫של‬ ‫בתחילתו‬ ‫להיכנס‬ ‫שיאחר‬ ‫תלמיד‬ ,‫בנוסף‬.‫השעה‬ ‫חלה‬ ‫התלמיד‬ ‫על‬‫חובת‬.‫שהושלם‬ ‫החומר‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ו/או‬ ‫לבדוק‬ ‫הזכות‬ ‫חלה‬ ‫המורה‬ ‫ועל‬ ‫החומר‬ ‫השלמת‬ 3. ‫חופשיים‬ ‫שיעורים‬–‫ו/או‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫חופשי‬ ‫לשיעור‬ ‫ייחשב‬ ‫שיעור‬‫הסגן‬.‫כך‬ ‫על‬ ‫הודיע‬ 4. ‫עתידיות‬ ‫היעדרויות‬–.‫מראש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫יודיע‬ ‫עתידית‬ ‫היעדרות‬ ‫על‬ ‫יודע‬ ‫אשר‬ ‫תלמיד‬ 5. ‫מוקדמת‬ ‫עזיבה‬–.‫מהבית‬ ‫אישור‬ ‫ולהביא‬ ‫מראש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להודיע‬ ‫עליו‬ ,‫מוקדם‬ ‫לעזוב‬ ‫צריך‬ ‫ותלמיד‬ ‫במידה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫למנהלת‬ ‫יפנה‬ ‫(בהעדרו‬ ‫מחנכו‬ ‫באישור‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מוקדם‬ ‫לעזוב‬ ‫תלמיד‬ ‫יוכל‬ ‫חריגים‬ ‫במקרים‬‫/סג‬‫נית‬ ‫המנהלת‬.) 6. ‫במערכתו‬ ‫הכתובים‬ ‫השיעורים‬ ‫בכל‬ ‫נוכח‬ ‫להיות‬ ‫התלמיד‬ ‫על‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החובה‬ ‫פעילויות‬ ‫ובכל‬‫בכל‬ . .‫מלאים‬ ‫ציונים‬ ‫שני‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ציונו‬ ‫ובקביעת‬ ‫התלמיד‬ ‫בהערכת‬ ‫מרכיב‬ ‫הנוכחות‬ ‫מהווה‬ ‫השיעורים‬ 7. ‫הסעות‬-‫רק‬ ‫ייעשו‬ ‫תיאומים‬ .‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫הסעות‬ ‫לתאם‬ ‫מורה‬ ‫או‬ ‫תלמיד‬ ‫על‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫חל‬‫ידי‬ ‫על‬ .‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מזכירות‬ 8. ‫משמעת‬ ‫תקנון‬ ‫ומוע‬
 2. 2. ‫ב‬.‫תלבושת‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬‫אחידה‬ ‫תלבושת‬ ‫מונהגת‬.,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫תחתונה‬ ‫הלבשה‬ ‫עם‬ ‫צנוע‬ ‫בלבוש‬ ‫להגיע‬ ‫התלמיד‬ ‫על‬ ‫מוצנעת‬.‫הספר‬ ‫בית‬ ‫הנהלת‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תתבצע‬ ‫הצניעות‬ ‫מידת‬ ‫הגדרת‬ . 1. ,‫הולמת‬ ‫שאינה‬ ‫בהופעה‬ ‫התלמיד‬ ‫ויגיע‬ ‫במידה‬‫לביתו‬ ‫חזרה‬ ‫יישלח‬‫מתאימה‬ ‫תלבושת‬ ‫עם‬ ‫שוב‬ ‫לחזור‬ ‫ויידרש‬. 2. .‫ארוכות‬ ‫או‬ ‫הברך‬ ‫לגובה‬ ‫עד‬ ‫באורך‬ ‫מכנסיים‬ .‫לביה"ס‬ ‫קצרצרים‬ ‫מכנסיים‬ ‫עם‬ ‫להגיע‬ ‫אין‬ 3. .‫ג‬‫לימודים‬ ‫שתהיה‬ ‫חשוב‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ,‫הלימודיות‬ ‫יכולותיו‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫לתלמיד‬ ‫לאפשר‬ ‫הוא‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫ייעודו‬ .‫בכיתה‬ ‫לימודית‬ ‫אוירה‬ ‫ליצור‬ ‫במטרה‬‫שיתקיימו‬ ‫חשוב‬ ,‫להישגים‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫ולהוביל‬ ‫זו‬ ‫אוירה‬‫מספר‬:‫כללים‬ ‫ומבחנים‬ ‫בחנים‬–.‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫ידיעותיו‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫והמבחנים‬ ‫הבחנים‬ ‫מטרת‬ ‫הערכה‬ ‫לבצע‬ ‫מאפשר‬ ‫ולמורים‬ ,‫והישגיהם‬ ‫יכולתם‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫לתלמידים‬ ‫מאפשר‬ ‫סדיר‬ ‫ומבחנים‬ ‫בחנים‬ ‫מערך‬ .‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫והוגנת‬ ‫יעילה‬ ‫המורה‬ ‫על‬‫לפחות‬ ‫להודיע‬ ‫יש‬ ‫מבחן‬ ‫על‬ .‫מראש‬ ‫שבוע‬ ‫לפחות‬ ‫בוחן‬ ‫על‬ ‫לתלמידים‬ ‫להודיע‬ ‫האחריות‬ ‫מוטלת‬ .‫מראש‬ ‫שבועיים‬ ‫המודעות‬ ‫לוח‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫יפורסם‬ ‫מבחנים‬ ‫לוח‬‫הביתה‬ ‫תלמיד‬ ‫לכל‬ ‫ויישלח‬‫כן‬ ‫כמו‬ .,‫לאתר‬ ‫המבחנים‬ ‫לוח‬ ‫מועלה‬ .‫ביה"ס‬‫המבחנים‬ ‫לוח‬.‫כאחד‬ ‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫את‬ ‫מחייב‬‫למבחן‬ ‫יגש‬ ‫שלא‬ ‫תלמיד‬,‫מוצדקת‬ ‫סיבה‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ .'‫ב‬ ‫למועד‬ ‫זכאי‬ ‫לא‬ .‫המורה‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫מועד‬ ‫לתאם‬ ‫האחריות‬ ‫עליו‬ ‫מוטלת‬ ,‫ממבחן‬ ‫שנעדר‬ ‫תלמיד‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫מועד‬ ‫לתאם‬ ‫האחריות‬ ‫עליו‬ ‫ומוטלת‬ ‫מהמורה‬ ‫אישור‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫יקבל‬ ‫חוזרת‬ ‫בבחינה‬ ‫המעונין‬ ‫תלמיד‬ .‫המורה‬.'‫ב‬ ‫מועדי‬ ‫אין‬ 1. ‫תעודות‬–‫לשליש‬ ‫מחולקת‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬‫תעודות‬ ‫ימסור‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ .‫ים‬,‫לתלמיד‬ ‫והערכות‬ ‫ציונים‬‫בכל‬ .)‫ציונים‬ ‫גיליון‬ ‫השנה‬ ‫באמצע‬ ,‫מילולית‬ ‫הערכה‬ ‫ע"י‬ ‫בשנה‬ ‫(פעמיים‬ ‫השלישים‬ 2. ‫להורים‬ ‫דיווח‬–‫וחצי‬ ‫לחודש‬ ‫אחת‬‫טלפוני‬ ‫דיווח‬ ‫ההורה‬ ‫יקבל‬‫הכיתה‬ ‫ממחנך‬‫וההתנהגותי‬ ‫הלימודי‬ ‫תפקודו‬ ‫על‬ .‫בנם/בתם‬ ‫של‬ ‫שאינן‬ ‫לפנים‬ ‫פנים‬ ‫שיחות‬.‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבעו‬ ‫בשגרה‬ ‫תעודות‬ ‫חלוקת‬ ‫לפני‬ ‫כשבועיים‬‫הורים‬ ‫יום‬ ‫ייערך‬‫יפגשו‬ ‫ההורים‬ .‫לקבלת‬ ‫הכיתה‬ ‫מחנך‬ ‫עם‬‫דיווח‬.‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫המקצועיים‬ ‫למורים‬ ‫לפנות‬ ‫יוכלו‬‫נוכחות‬.‫חובה‬ ‫הינה‬ ‫זה‬ ‫ביום‬ ‫הוריהם‬ ‫עם‬ ‫התלמידים‬ 3. ‫לתלמיד‬ ‫ציוד‬–‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מזכירות‬‫מספקת‬ ‫לא‬‫אלא‬ ‫ודפים‬ ‫כתיבה‬ ‫כלי‬ ,‫מחשבון‬ ‫כגון‬ ‫לתלמיד‬ ‫חסר‬ ‫ציוד‬ .‫דופן‬ ‫יוצאי‬ ‫במקרים‬ ‫עם‬ ‫מראש‬ ‫להיערך‬ ‫התלמיד‬ ‫על‬ .‫לכיתה‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫כניסתו‬ ‫לאחר‬ ‫אחרת‬ ‫מכיתה‬ ‫ציוד‬ ‫הוצאת‬ ‫תתאפשר‬ ‫לא‬ .‫הנדרש‬ ‫הציוד‬ ‫ציוד‬ ‫הבאת‬ ‫מועד‬ ‫קביעת‬ ‫לאחר‬ .)‫מחברות‬ /‫(ספרים‬ ‫החומר‬ ‫הבאת‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫הסנקציה‬ ‫את‬ ‫קובע‬ ‫המקצועי‬ ‫המורה‬, :‫מביא‬ ‫לא‬ ‫התלמיד‬ ‫באם‬ -3‫ציוד‬ ‫ללא‬ ‫הגעה‬ ‫פעמים‬-.‫להורים‬ ‫מכתב‬ -5‫הורדת‬ ‫פעמים‬1/2.‫ציון‬ -7‫פעמים‬-.‫למחנך‬ ‫ושליחה‬ ‫עצמו‬ ‫מהשיעור‬ ‫הוצאה‬ 4. ‫שיעור‬ ‫בזמן‬ ‫יציאות‬-‫דעת‬ ‫לשיקול‬ ‫ניתן‬ ‫שיעור‬ ‫בזמן‬ ‫יציאה‬ ‫אישור‬‫התלמיד‬ ‫האם‬ ‫מחליט‬ ‫המורה‬ ‫כלומר‬ ,‫המורה‬ ‫רשאי‬‫או‬.‫לצאת‬ ‫לא‬ ‫ללא‬ ‫שיצא‬ ‫תלמיד‬‫התנהגותו‬ ‫תחשב‬ ,‫המורה‬ ‫רשות‬‫על‬ ‫יענש‬ ‫והוא‬ ‫למורה‬ ‫כהתחצפות‬-‫התקנון‬ ‫פי‬. 5. ‫משיעור‬ ‫תלמיד‬ ‫הוצאת‬-‫למצב‬ ‫ויגיע‬ ‫השיעור‬ ‫למהלך‬ ‫שיפריע‬ ‫תלמיד‬‫לסוף‬ ‫עד‬ ‫אותו‬ ‫מוציא‬ ‫שהמורה‬ ‫עם‬ ‫ישלח‬ ,‫השעה‬‫עבודה‬‫החוצה‬‫התלמיד‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫השעה‬ ‫בתום‬ .‫למורה‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫להגיש‬. 6. ‫בשיע‬ ‫למוסיקה‬ ‫האזנה‬‫ור‬–‫אין‬‫למוסיקה‬ ‫להאזין‬.‫אחרת‬ ‫המורה‬ ‫החליט‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫הלימוד‬ ‫בשיעורי‬ 7. 8.‫בית‬ ‫שיעורי‬-.‫המקצוע‬ ‫של‬ ‫מהציון‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫בית‬ ‫שיעורי‬ ‫הכנת‬ 8.
 3. 3. ‫ד‬.‫אלימות‬ ‫תלמיד‬ ‫ו/או‬ ‫מורה‬ ‫על‬ ‫המאיים‬ ‫תלמיד‬‫מיידית‬ ‫יופסקו‬ ‫לימודיו‬.)‫הפדגוגית‬ ‫הוועדה‬ ‫דעת‬ ‫לשיקול‬ ‫(בהתאם‬ 1. ‫אדם‬ ‫כלפי‬ ‫אלימה‬ ‫בצורה‬ ‫שיתנהג‬ ‫תלמיד‬ .)‫כאחד‬ ‫ומכה‬ ‫(מוכה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫פיזית‬ ‫אלימות‬ ‫על‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ ,‫אחר‬‫יושעה‬‫ליומיים‬‫הספר‬ ‫מבית‬‫יש‬ ‫שלו‬ ‫תלמיד‬ .3‫הוועדה‬ ‫ע''י‬ ‫בביה"ס‬ ‫לימודיו‬ ‫הפסקת‬ ‫תשקל‬ ‫השעיות‬ ‫וביידוע‬ ‫הפדגוגית‬‫על‬ ‫הפיקוח‬.‫ביה''ס‬ 2. ‫מאלימות‬ ‫להימנע‬ ‫התלמיד‬ ‫על‬.‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הנוכחים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫כבוד‬ ‫של‬ ‫אווירה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫במטרה‬ ‫מילולית‬ ‫את‬ ‫שיקלל‬ ‫תלמיד‬‫חבריו‬‫חבריו‬ ‫אל‬ ‫ידבר‬ ‫ו/או‬‫עפ"י‬ ,‫הולמת‬ ‫שאינה‬ ‫בצורה‬ ‫ולביה"ס‬ ‫לכיתה‬,‫המורה‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫עליה‬ ‫ההורים‬ ‫והחתמת‬ ‫כתיבה‬ ‫למטלת‬ ‫יידרש‬.‫נאותה‬ ‫שאינה‬ ‫בשפה‬ ‫שימוש‬‫מורה‬ ‫כלפי‬‫התלמיד‬ ‫שליחת‬ ‫תגרור‬ ‫ההורים‬ ‫וזימון‬ ‫הביתה‬. 3. ,)‫המורה‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫שיקול‬ ‫(לפי‬ ‫אחר‬ ‫תלמיד‬ ‫ישפיל‬ ‫או‬ ‫יציק‬ ‫אשר‬ ‫תלמיד‬.‫ידווחו‬ ‫והוריו‬ ‫הביתה‬ ‫מיד‬ ‫יישלח‬ 4. ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫יריקות‬ ,‫אבנים‬ ‫זריקת‬‫בזולת‬ ‫פגיעה‬ ‫הגוררת‬ ‫אחרת‬ ‫התנהגות‬–‫שווה‬‫לאלימות‬ ‫ערך‬‫ותגרור‬ ‫השעייה‬. 5. ‫ה‬.‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫הניקיון‬ ‫שמירת‬ ‫נוהל‬ .‫לשהייה‬ ‫ונעים‬ ‫כמטופח‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מראה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫היא‬ ‫המשותפת‬ ‫מטרתנו‬ ‫אחר‬ ‫ציוד/רכוש‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫שולחנות‬ ‫על‬ ‫לצייר‬ ‫אין‬. ‫ינקה‬ ‫גם‬ ‫שיצייר‬ ‫תלמיד‬. ‫לנקות‬ ‫יידרש‬ )‫אחר‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ‫בשירותים‬ , ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫(בחצר‬ ‫לכלוך‬ ‫משליך‬ ‫שייתפס‬ ‫תלמיד‬ ‫את‬ ‫אחריו‬‫הפסולת‬ ‫את‬ ‫השליך‬ ‫בה‬ ‫הסביבה‬ ‫כל‬. ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫סביבת‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫כיתה‬ ‫תצא‬ ‫לחודש‬ ‫אחת‬. ‫לתלמידים‬ ‫המיועדים‬ ‫בשירותים‬ ‫רק‬ ‫ישתמשו‬ ‫תלמידים‬. ‫השיעור‬ ‫בתחילת‬ ‫הניקיון‬ ‫זמן‬ ‫כאשר‬ ,‫הכיתה‬ ‫שתנוקה‬ ‫עד‬ ‫ילמד‬ ‫לא‬ ‫מורה‬ .‫מלוכלכת‬ ‫בכיתה‬ ‫יתקיימו‬ ‫לא‬ ‫לימודים‬ .‫השיעור‬ ‫שבתום‬ ‫ההפסקה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ייעשה‬ ‫ל‬ ‫האחריות‬ ‫מוטלת‬ ‫המורה‬ ‫על‬‫סגור‬‫השיעור‬ ‫בסיום‬ ‫הלוח‬ ‫את‬‫הארון‬ ‫את‬ ‫ולנעול‬. ‫כסאות‬ ‫הרמת‬–‫את‬ ‫התלמידים‬ ‫ירימו‬ ‫הלימודים‬ ‫יום‬ ‫בסוף‬‫כל‬‫הכיסאות‬ ‫הרמת‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ .‫בכיתה‬ ‫הכיסאות‬ .‫המורה‬ ‫בפיקוח‬ ‫התלמידים‬ ‫על‬ ‫מוטלת‬ ‫אישי‬ ‫רכוש‬–.'‫וכד‬ ‫נפצים‬ ,‫אולרים‬ ,‫סכינים‬ :‫כגון‬ ‫מסוכנים‬ ‫חפצים‬ ‫ביה"ס‬ ‫בשטח‬ ‫להחזיק‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ .‫לתלמיד‬ ‫יוחזרו‬ ‫ולא‬ ‫יוחרמו‬ ‫אלו‬ ‫חפצים‬.‫שיעור‬ ‫בזמן‬ ‫מצית‬ ‫להחזיק‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫רכוש‬–‫תלמידי‬ ‫על‬‫הכיתה‬‫להשחית‬ ‫או‬ ‫לפגוע‬ ‫ולא‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫האחריות‬ ‫מוטלת‬ (‫ל‬‫דוגמא‬-.)‫הספר‬ ‫בית‬ ‫קירות‬ ‫על‬ ‫כתיבה‬.‫התיקון‬ ‫בעלות‬ ‫יחוייב‬ ‫שישחית‬ ‫תלמיד‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬–‫בכל‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫בחיה‬ ‫לפגוע‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ .‫בחופשיות‬ ‫טווסים‬ ‫מסתובבים‬ ‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫בשטח‬‫חיה‬ ‫אחרת‬.‫בכפר‬ ‫המסתובבת‬.‫ביה''ס‬ ‫הנהלת‬ ‫באישור‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫הבאת‬ ‫מורים‬ ‫חדר‬–.‫בלבד‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫למורי‬ ‫מיועד‬ ‫מורים‬ ‫חדר‬.‫מורים‬ ‫לחדר‬ ‫תלמידים‬ ‫כניסת‬ ‫אין‬‫הינה‬ ‫הכניסה‬ .‫הספר‬ ‫בית‬ ‫לתלמידי‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬ ‫המטבח‬ ‫לציוד‬ ‫הגישה‬ .‫המורים‬ ‫אחד‬ ‫באישור‬ ‫מזכירות‬–‫לתלמיד‬ ‫שיש‬ ‫כלשהי‬ ‫בעיה‬ ‫או‬ ‫שאלה‬ ‫לשם‬ ‫הינה‬ ‫למזכירות‬ ‫הכניסה‬.‫ה‬ ‫באם‬‫או‬ ‫לציוד‬ ‫זקוק‬ ‫תלמיד‬ ‫או‬ ‫למזכירה‬ ‫יפנה‬ ‫המזכירות‬ ‫מן‬ ‫עזרה‬‫אליו‬ ‫להיכנס‬ ‫ואין‬ ‫מסוים‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫במזכירות‬ ‫לשהות‬ ‫אין‬ .‫המורים‬ ‫לאחד‬ .‫המזכירה‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬
 4. 4. ‫ו‬.‫עישון‬ ‫הנ"ל‬ ‫מהסוג‬ ‫חומרים‬ ‫מעשן‬ ‫שייתפס‬ ‫תלמיד‬ .)'‫וכד‬ ‫סמים‬ ,‫(נרגילה‬ ‫קונבנציונלי‬ ‫לא‬ ‫עישון‬ ‫על‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ ‫יוש‬‫ע‬.‫הספר‬ ‫מבית‬ ‫לאלתר‬ ‫ה‬ .‫הספר‬ ‫בית‬ ‫במבנה‬ ‫לעשן‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בחצר‬ ‫רק‬ ‫ייעשה‬ ‫סיגריות‬ ‫עישון‬‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫העישון‬ ‫בפינת‬. ‫ההפסקה‬ ‫בזמן‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫יתאפשר‬ ‫העישון‬‫בשיעור‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ,‫שיעור‬ ‫בזמן‬ ‫לעשן‬ ‫אין‬ .‫הצלצול‬ ‫לאחר‬ ‫אחת‬ ‫דקה‬ ‫ולא‬ .‫חופשי‬.‫המורה‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ,‫מבחן‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ .‫גופני‬ ‫חינוך‬ ‫שיעור‬ ‫בסביבת‬ ‫עישון‬ ‫על‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ ‫שייתפס‬ ‫תלמיד‬ .‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בשטח‬ ‫להשליכם‬ ‫ולא‬ ‫בפח‬ ‫הסיגריה‬ ‫בדלי‬ ‫את‬ ‫לזרוק‬ ‫האחריות‬ ‫מוטלת‬ ‫התלמיד‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫הכניסה‬ ‫רחבת‬ ‫את‬ ‫יטאטא‬ ‫סיגריה‬ ‫בדל‬ ‫זורק‬‫עליה‬ ‫יחליט‬ ‫שהמורה‬ ‫אחרת‬ ‫רחבה‬ ‫כל‬ ‫או‬. ‫ז‬.‫הימורים‬ ‫שש‬ ‫כגון‬ ‫חוקיים‬ ‫במשחקים‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ,‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הימורים‬ ‫קיום‬ ‫על‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫חל‬-.‫קלפים‬ ‫או‬ ‫בש‬ .‫הספר‬ ‫מבית‬ ‫לאלתר‬ ‫יושעה‬ ‫מהמר‬ ‫שייתפס‬ ‫תלמיד‬ ‫ח‬.‫ושתייה‬ ‫אכילה‬ .‫המורה‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫שיקול‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תותר‬ ‫השיעור‬ ‫במהלך‬ ‫ושתייה‬ ‫אכילה‬ ‫מחשב‬ ‫בחדר‬ ‫לשתות‬ ‫או‬ ‫לאכול‬ ‫אין‬‫ים‬. ‫ט‬.‫סלולריים‬ ‫טלפונים‬ .‫השיעור‬ ‫בתחילת‬ ‫למורה‬ ‫יימסרו‬ ‫פלאפונים‬ ‫כולל‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫מכשירים‬‫לתיק‬ ‫מחוץ‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫וסיגריות‬ ‫מצתים‬ .‫שיעור‬ ‫בזמן‬ .‫י‬‫בטיחות‬ .)‫לכניסה‬ ‫(משמאל‬ ‫הצפוניות‬ ‫בכתות‬ ‫הנמצאות‬ ‫המילוט‬ ‫דלתות‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫אין‬ 1. ‫בדרכם‬ ‫הכביש‬ ‫את‬ ‫לחצות‬ ‫הנדרשים‬ ‫תלמידים‬‫ולא‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫הגשר‬ ‫דרך‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫מתבקשים‬ ‫הביתה‬ ‫כספי‬ ‫בדו"ח‬ ‫ומסתכן‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫מסכן‬ ‫הכביש‬ ‫את‬ ‫החוצה‬ ‫תלמיד‬ .‫הכביש‬ ‫חציית‬ ‫באמצעות‬. 2. ‫נשק‬ ‫ככלי‬ ‫נחשב‬ ‫אשר‬ ‫מסוכן‬ ‫כלי‬ ‫הינם‬ ‫מצתים‬.‫שלא‬ ‫במצת‬ ‫משתמש‬ ‫יתפס‬ ‫ותלמיד‬ ‫במידה‬‫המצת‬ ,‫לייעודו‬ ‫יוחזר‬ ‫ולא‬ ‫יוחרם‬. 3. .‫יא‬‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫בית‬‫להוראותיו‬ ‫כפוף‬ ‫ולפיכך‬ ‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫במתחם‬ ‫ממוקם‬ ‫הספר‬:‫לפיכך‬ . ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫על‬‫איסור‬ ‫חל‬‫להיכנ‬‫ס‬‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫של‬ ‫האוכל‬ ‫לחדר‬‫תלמיד‬ .‫אכילה‬ ‫לשם‬ ‫או‬ ‫ביקור‬ ‫לשם‬ ‫הביטחו‬ ‫קצין‬ ‫לטיפול‬ ‫יועבר‬ ,‫הכפר‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיתפס‬‫ן‬‫אפשרות‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ולהנהלת‬ ‫הכפר‬ ‫של‬ .‫טיפול‬ ‫להמשך‬ ‫בנוגע‬ ‫החלטתו‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ 1. ‫לנהל‬ ‫בהתאם‬ ‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫של‬ ‫בקפיטריה‬ ‫לקנות‬ ‫מורשים‬ ‫התלמידים‬‫י‬.‫המקום‬ 2. .‫יב‬‫נהיגה‬ ‫רשיון‬ ‫בעלי‬ ‫הבטחון‬ ‫מקצין‬ ‫אדום‬ ‫חניה‬ ‫תו‬ ‫בקבלת‬ ‫מותנת‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫הצמודה‬ ‫לחניה‬ ‫הכניסה‬‫המגיע‬ ‫תלמיד‬ .‫הכפר‬ ‫של‬ ‫תו‬ ‫קבלת‬ ‫לשם‬ ‫הנדרשים‬ ‫המסמכים‬ ‫את‬ ‫ויציג‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫למזכירות‬ ‫יפנה‬ ,‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫רכב‬ ‫עם‬ ‫סדיר‬ ‫באופן‬ .‫חניה‬ 1.
 5. 5. .‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫ברחבי‬ ‫הרכב‬ ‫עם‬ ‫להסתובב‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ 2. ‫הבטחון‬ ‫קצין‬ ‫של‬ ‫בתלונה‬ ‫מסתכן‬ ‫הרכב‬ ‫הולכי‬ ‫או‬ ‫הנוסעים‬ ‫ציבור‬ ‫את‬ ‫המסכנת‬ ‫בצורה‬ ‫שיסע‬ ‫תלמיד‬‫הכפר‬ ‫של‬ .‫ישראל‬ ‫למשטרת‬‫הביטחו‬ ‫קצין‬ ‫לטיפול‬ ‫יועבר‬ ,‫הכפר‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיתפס‬ ‫תלמיד‬‫ן‬‫בית‬ ‫ולהנהלת‬ ‫הכפר‬ ‫של‬ .‫טיפול‬ ‫להמשך‬ ‫בנוגע‬ ‫החלטתו‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫אפשרות‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫הספר‬ 3. ( ‫שטח‬ ‫רכבי‬ ‫הכנסת‬ ‫על‬ ‫איסור‬ ‫חל‬MULE‫ו‬-TOMCAR‫ידרש‬ ‫שכזה‬ ‫רכב‬ ‫עם‬ ‫שיגיע‬ ‫תלמיד‬ .‫הכפר‬ ‫לשטח‬ ) ‫בכנ‬ ‫להחנותו‬.)‫לשער‬ ‫שמשאל‬ ‫(בחניה‬ ‫לכפר‬ ‫יסה‬ 4. .‫יג‬‫חכמים‬ ‫לוחות‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בכתות‬‫יותר‬ ‫קלה‬ ,‫יותר‬ ‫למוחשית‬ ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫נועדו‬ ‫אלו‬ ‫לוחות‬ .‫חכמים‬ ‫לוחות‬ ‫מותקנים‬ ‫ומעניינ‬‫ת‬,‫בכתות‬ ‫רגילים‬ ‫לוחות‬ ‫יותר‬ ‫שאין‬ ‫מאחר‬ .‫זה‬ ‫ציוד‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כאחד‬ ‫והמורים‬ ‫התלמידים‬ ‫מטרת‬ .‫יותר‬ ‫יהרס‬ ‫ולוח‬ ‫במידה‬:‫ולפיכך‬ ‫ביותר‬ ‫גבוהה‬ ‫החכמים‬ ‫הלוחות‬ ‫עלות‬ .‫כמתוכנן‬ ‫למידה‬ ‫תתאפשר‬ ‫לא‬ .‫התיקון‬ ‫בעלות‬ ‫הכיתה‬ ‫כל‬ ‫תשא‬ ,‫מהמערכות‬ ‫לאחת‬ ‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫נזק‬ ‫ויגרם‬ ‫במידה‬ 1. )‫אלקטרוני‬ ‫ועט‬ ‫שלט‬ ,‫עכבר‬ ,‫(מקלדת‬ ‫אליו‬ ‫הנלווים‬ ‫העזרים‬ ‫וכל‬ ‫החכם‬ ‫הלוח‬ ‫של‬ ‫במחשב‬ ‫השימוש‬‫מותרים‬ .‫בלבד‬ ‫הכיתה‬ ‫למורה‬‫התלמידים‬ ‫על‬ ‫איסור‬ ‫חל‬.‫וברשותו‬ ‫המורה‬ ‫בנוכחות‬ ‫אלא‬ ‫אלו‬ ‫בעזרים‬ ‫להשתמש‬ ‫לתלמידים‬ ‫חכם‬ ‫לוח‬ ‫שימוש‬ ‫ותותר‬ ‫במידה‬-.‫בלבד‬ ‫מורה‬ ‫ונוכחות‬ ‫באישור‬ 2.

×