Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitats, desenes, i centenes

3,691 views

Published on

Sessió de matemàtiques segon de primària.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitats, desenes, i centenes

  1. 1. UNITATS, DESENES I CENTENES SESSIÓ DE MATEMÀTIQUES 2N DE PRIMÀRIA
  2. 2. UNITATS, DESENES I CENTENES 1 SESSIÓ DE MATEMÀTIQUES:DESCOMPOSEM UNITATS, DESENES I CENTENES GRÀFICA I NUMÈRICAMENT 2N DE PRIMÀRIA Mª Carmen Romero Aviñó
  3. 3. CONEIXEMENTS PREVISCal que els alumnes sàpiguen:-Representar gràfica i numèricament launitat (cub), la desena (barra) i lacentena (bloc).-Convertir nou unitats en una desena, amb números i gràficament.-Convertir nou desenes en una centena, amb números i gràficament.-Descomposar números de dues xifres (20+3= 23) de manera gràfica i ambnúmeros.Aquests continguts previs són de 1r i inici de 2n de primària.
  4. 4. U D C1 10 100 UNITATS DESENES I CENTENES
  5. 5. DESCOMPOSEM U D C EN UNITATS C D U 325 1 1 1100 100 10 10 1 1 100 300 + 20 + 5 = 325

×