Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sjonvarp Auglysingar Verdbref 20070501c

840 views

Published on

Sjaldan er það góð hugmynd að fylgja fjármálalegri tísku

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sjonvarp Auglysingar Verdbref 20070501c

  1. 1. 2.5, 2007 ________________________________________________________________________ Már Wolfgang Mixa Umfjöllun um fjárfestingar Sjónvarp, auglýsingar og verðbréf Oft er það svo að þau verðbréf sem mest er fjallað um í samfélaginu eru þau sem hafa veitt bestu ávöxtun síðustu mánuði og ár. Það merkilega við slíkar umræður er að oftar en ekki eru það merki um að verðgildi slíkra verðbréfa ná hæstu hæðum samhliða því að umræðan um þau ná hámarki. Mörgum er sjálfssagt enn minnisstætt þegar að Kastljós, í upphafi aldarinnar, fékk sérfræðinga vikulega til að velta fyrir sér bestu kaupin á markaði hverju sinni. Umræðan í þjóðfélaginu snérist um verðbréf og skjótfenginn gróða. Meðal félaga sem voru hvað mest fjallað um voru deCODE genetics og OZ. Fyrrnefnda félagið hefur enn ekki sýnt hagnað og hið síðarnefnda fyrir löngu gjaldþrota. Margar hlutabréfavísitölur hafa enn ekki náð sömu hæðum og þær voru þá í. Auglýsingar Það er jafnan samhengi á milli þess hvað mest er fjallað um hverju sinni og hverskonar verðbréfaafurðir eru auglýstar hverju sinni. Þó svo að fortíðin mæld í mánuðum sé slök vísbending um framtíðarávöxtun þá er það staðreynd að í verðbréfageiranum er það ávöxtun síðustu mánaða sem selur best og því einblína flestar auglýsingar á það sem veitt hefur bestu ávöxtun síðustu 6 til 12 mánuði (hérlendis leyfa sum fjármálafyrirtæki sér meira að segja að uppreikna 1 mánaðar ávöxtun í heilt ár til að ná athygli fjárfesta). Eftirfarandi dæmi sýna að oft hefur það reynst vera (afar) léleg fjárfestingarstefna að fylgja því sem auglýst hefur verið mest hverju sinni. Erlendir valréttir Rétt fyrir aldamót, þegar að erlendar hlutabréfavísitölur hækkuðu nær látlaust, voru erlendir valréttir auglýstir svo mikið að það kom fyrir að það voru 3 heilsíðuauglýsingar í Morgunblaðinu með þessari afurð. Ég minnist þess ekki að hafa séð slíka auglýsingu nú í NordVest verðbréf | Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík | sími 590 9000 | www.nordvest.is Síða 1/5
  2. 2. 2.5, 2007 ________________________________________________________________________ mörg ár en þær hefðu verið frábærar fjárfestingar árin 2002 og 2003 þegar að umræðan um hlutabréf var sem neikvæðust. Tæknisjóðir Slíkir sjóðir voru mikið auglýstir, meðal annars í sjónvarpinu, í kringum aldamótin. Þarf að fara mörgum orðum um ávöxtun þeirra? Íslensk skuldabréf Eftir að hlutabréf bæði hér og erlendis höfðu tekið mikla dýfu niður á við höfðu skuldabréf aftur á móti veitt góða ávöxtun árin 2001 til 2005. Í framhaldi af því fóru verðbréfafyrirtæki smám saman að einblína á að auglýsa skuldabréfasjóði sem virtust vera álitlegri kostur en verið höfðu í fjölda mörg ár. Sjálfur stóð ég við gerð einnar herferðar. Fólk hringdi í framhaldi af því og spurði um væntingar mínar um árið sem var framundan. Þó svo að þær væru hæfilegar bjartsýnar þá varð ávöxtun næstu 12 mánuði miklu betri. Þá fyrst dundi auglýsingaherferðir skuldabréfasjóða yfir. Þó svo að ávöxtun þeirra geti ekki verið lýst sem hræðilegri frá þeim tímapunkti þá er aftur á móti hægt að fullyrða að hún hafi verið dræm. Íslensk hlutabréf Hlutabréfasjóðir sem fjárfestu í íslenskum hlutabréfum voru mikið auglýstir fyrstu mánuði síðasta árs enda höfðu íslensk hlutabréf veitt einstaka ávöxtun síðustu tvö ár (svo einstök var ávöxtunin að bandarísk hlutabréf veittu aldrei á tveggja ára tímabili jafn góða ávöxtun á síðustu öld). Eftir að hlutabréf höfðu, aftur á móti, fallið mikið í sáust slíkar auglýsingar hins vegar vart lengur. Það er eðlilegt að velta því fyrir sér í þessu ljósi hvað sé mest auglýst í dag? Samkvæmt ofangreindu eru það fjármálaafurðir sem fólk ætti í það minnsta að hugsa sig vandlega um áður en það setur mörg egg í þær körfur. NordVest verðbréf | Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík | sími 590 9000 | www.nordvest.is Síða 2/5
  3. 3. 2.5, 2007 ________________________________________________________________________ Íslenskir valréttir Það er forvitnilegt að sjá valrétti auglýsta á nýjan leik. Nú eru þeir tengdir við íslensk hlutabréf, og hafa hækkað aftur í sögulegar hæðir. Höfuðstóllinn tapast ekki en þegar að hægt er að fá í kringum 13-14% ávöxtun inn á bankabók í dag þá er ljóst að raunveruleg eign í lok samningstímabils valréttar getur hjaðnað verulega. Erlend lán (aðallega húsnæðislán) Rétt er að gera örlítinn formála á þessu. Hér er ekki um almenn verðbréf að ræða en engu að síður fjármálaafurð. Kannanir gerðar um aldamótin gáfu sterklega til kynna að flestir töldu hlutabréf vera bestu langtímaávöxtunina. Enda var það svo að flestir á Íslandi sem tóku þátt í reglubundnum sparnaði, til að mynda séreignalífeyri, settu mestan pening sinn í hlutabréf. Ekki leið meira en tvö ár áður en sú almenna viska hafði snúist nánast um 180 gráður. Það voru jafnvel dæmi um að fólk flutti fjármagn sitt úr hlutabréfum, þegar að þau voru miklu verðminni en áður, yfir í tryggari fjárfestingakosti en þó ekki nauðsynlega betri kosti. Þetta mótaðist að stórum hluta af því að margir höfðu um nokkurt skeið ávaxtað sitt pund vel í hlutabréfum og aðrir vildu taka þátt í leiknum, oft með vanmat á áhættu tengdum hlutabréfafjárfestingum. Mér finnst óþægilega lík þróun vera farin að myndast varðandi húsnæðislán í erlendum myntum. Í fjöldamörg ár hafa sumir hagnast gríðarlega á því að skuldsetja sig í erlendri mynt. Þetta tímabil hefur nú varað það lengi að varnaðarorð um gengisáhættu eru farin að verða sífellt veikari. Bæði eru þeir sem hafa haldið aftur af fólki orðnir leiðir á því að sjá ráðgjöf sína skila litlu og þeir sem hafa þegið hana farnir að efast um réttmæti hennar, erlendar lántökur hafa jú verið hagstæð í samfelld 5 ár. Það að erlendar skuldir heimila hafa aukist um rúmlega 150% síðustu 12 mánuði er vísbending um að margir hafi misst þolinmæðina á slíkum varnaðarorðum. Nýlega sá ég sjónvarpsauglýsingu þar sem verið var að bjóða uppá erlend lán til íbúðakaupa. Nú er það svo að hjá sumum eru aðstæður þannig að slík lán, jafnvel með NordVest verðbréf | Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík | sími 590 9000 | www.nordvest.is Síða 3/5
  4. 4. 2.5, 2007 ________________________________________________________________________ gengisáhættu, eru ekki galin stefna. Það er aftur á móti forvitnilegt að vita hvernig afstaða fólks í raun verður ef íslenska krónan veikist skyndilega mikið, sem eykur höfuðstól lánanna. Tökum dæmi hjón sem taka 90% lán, fjármagnað í erlendri mynt. Eigið fé fólksins í húsinu eru þá 2 milljónir. Nú gerist hið óvænta að aðeins 12 mánuðum eftir að lánið var tekið hefur íslenska krónan veikst um 20% og höfuðstóll lánsins hækkað samsvarandi mikið. Þetta gæti virst vera óhugsandi en ef til vill er skilgreiningin um að slíkt sé óvænt ekki nákvæm; meiri veiking krónunnar átti sér stað á tímabilinu 2000 til 2001. Í stað þess að eiga 2 milljónir í húsnæðinu þá skulda þau svipaða upphæð 12 mánuðum síðar. Í slíkri aðstöðu er líklegt að margir, burtséð frá skynsemi slíkra ákvarðana, umbreyti sínum erlendum lánum í íslensk lán til að forða sér frá enn frekari skuldasöfnun. Viðhorfið gagnvart áhættu tengdum erlendum lántökum gæti umbylst með svipuðum hætti og átti sér stað varðandi hlutabréf fyrir nokkrum árum síðan. Slík viðhorfsbreyting getur í raun stigmagnað áhrifin því ef fólk fer að greiða upp erlend lán veikist íslenska krónan enn frekar. Hvað skal gera Því miður hef ég ekki áreiðanlega kristalskúlu á borði mínu til að spá fyrir um gengi íslensku krónunnar. Margir virtir sérfræðingar hafa spáð fyrir um veikingu hennar lengi vel án þess að slíkt hafi gengið eftir. Slík þróun, það er að slíkar spár gangi seint eftir, á reyndar við um flesta fjárfestingakosti þar sem fjölbreytni í skoðunum almennings hefur vikið til hliðar og fara því að verða hluti af almennri umræðu, bæði meðal fólks, í fjölmiðlum og síðast en ekki síst í auglýsingum. Því er rétt að minna á að túlkun sumra á sögunni um strákinn sem stöðugt kallaði úlfur, úlfur. Úlfurinn kemur að lokum og þá er heillvænlegt að vera ekki síðastur í röðinni. Már Wolfgang Mixa NordVest verðbréf | Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík | sími 590 9000 | www.nordvest.is Síða 4/5
  5. 5. 2.5, 2007 ________________________________________________________________________ NordVest verðbréf 2. maí, 2007 Allar fjárfestingar fela í sér áhættu, þar með talið hugsanlegu tapi höfuðstóls Gengi hlutabréfa sveiflast oft mikið og ávöxtun í fortíð endurspeglar ekki nauðsynlega framtíðar ávöxtun. Höfundur umfjöllunar og NordVest verðbréf bera ekki ábyrgð á ákvörðunartöku sem byggð er á henni. Forsendur sem fram kom í þessari umfjöllun eru byggðar á aðgengilegum upplýsingum sem höfundur telur vera áreiðanlegar. Sú skoðun sem fram kemur í þessari umfjöllun endurspeglar skoðun höfundar á þeim tíma sem hún er birt. Skoðanir og spár geta breyst án fyrirvara, höfundur og NordVest vísa frá ábyrgð varðandi uppfærslur á slíkum viðhorfum. Skoðanir sem fram koma í þessari umfjöllun eru ekki ætlaðar sem spár um framtíðarhorfur, trygging um framtíðar ávöxtun eða ráðgjöf varðandi fjárfestingar. Þar sem fjárfestingarákvarðanir eru byggðar á margvísilegum þáttum, m.a. áhættuviðhorfi fjárfesta, þá er ekki hægt að reiða sig á að þessar skoðanir séu vísbending um væntar fjárfestingar fyrir hönd viðskiptavina eða eigin reiknings NordVest. NordVest og viðskiptavinir þess eiga hugsanlega eða versla með verðbréf sem fjallað er um með beinum eða óbeinum hætti í þessari umfjöllun. Fjárfestar ættu ávallt að íhuga gaumgæfilega fjárfestingarstefnu, áhættu og kostnað NordVest verðbréf | Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík | sími 590 9000 | www.nordvest.is Síða 5/5

×