Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20100520 fjárfestingar ömmu minnar

304 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20100520 fjárfestingar ömmu minnar

  1. 1. Fjárfestingar ömmu minnar mixa.blog.is 20.5.2010 | 14:38 Amma mín átti sparnað fyrir löngu síðan sem hafði verið í ágætri stýringu hjá Landsbanka Íslands. Fyrir rúmum 10 árum síðan spurði hún mig hvort ég vildi ekki stýra honum. Ég samþykkti það, ánægður með að fá að sjá um sparifé hennar. Ég gerði strax nokkrar breytingar á stefnu eignastýringarinnar. Allir erlendir hlutabréfasjóðir voru seldir en ég breytti engu varðandi örugga hluta verðbréfasafnsins, enda ávöxtunarkrafa á tryggum íslenskum skuldabréfum og innstæðum á þeim tíma afar há. Hún var raunar svo há að ljóst var í mínum huga að hún gæti ekki með nokkru móti haldist til lengri tíma. Verðbréfasafnið var með öðrum orðum nánast einungis bundið í innlendum eignum sem taldar voru eins öruggar og hægt var að hugsa sér. Stýringin fólst aðallega í kaupum og sölum verðbréfa í útboðum, ég fjárfesti örlítið í erlendum hlutabréfum eftir að gengi þeirra hafði fallið mikið 2000-2003 (og krónan sterk) og fjárfesti í 3 hlutbréfum. Þetta voru ekki háar upphæðir en skiptu miklu máli. Innlendu hlutabréfin voru: Húsasmiðjan - Keypt voru bréf á genginu 19, það féll aðeins en síðan var fyrirtækið tekið yfir á sama gengi – tap nam því fjármagnskostnaði í nokkra mánuði. Actavis - Ég keypti hlutabréf í Actavis 2001. Gengið var 7,6 (hér miða ég við fjölda bréfa áður en jöfnun átti sér stað). Að mínu mati var fyrirtækið gróflega vanmetið í ljósi einfaldrar ávöxtunarkröfu sem fólst í gengi bréfanna og vaxtatækifæri fyrirtækisins. Árið 2004 seldi ég 2/5 af bréfunum á genginu 40 og setti í örugga ávöxtun. Þremur árum síðar var fyrirtækið síðan tekið yfir á genginu 90. Á þeim tímapunkti, 6 árum síðar, var virði innleysts hagnaðar samtals u.þ.b. 10 faldur af upphaflegri fjárfestingu. Össur - Árin 2001 og 2002 keypti ég bréf í Össuri á meðalgenginu 42. Bréfin hafa ekki verið seld. Eftir að hafa meira en 4 faldast í verði er ég farinn að hallast að því að minnka eigi þá stöðu. Ávallt skal hafa í huga sannindi sem oft er sagt um hlutabréf (hef þetta á ensku, þýðing gæti bjagast): Never fall in love with your stocks because one thing is certain; they will never fall in love with you. (Viðbót 13.9.2010 – bréf seld í dag á genginu 216) Þetta eru reyndar einu hlutabréfin enn skráð á íslenskum hlutabréfamarkaði sem ekki hafa orðið meira og minna verðlaus síðasta áratuginn. Ávöxtun og samanburður við aðra lífeyrissjóði Lauslegur útreikningur minn gefur til kynna að raunávöxtun síðasta áratugar hafi árlega verið um 6,1% af safninu. Séu tölur fáanlegar hjá FME notaðar sést að árleg raunávöxtun lífeyrissjóða 1999-2008 var um 3% á tímabilinu. Samkvæmt nýlegum upplýsingum frá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins (LSR) var meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðasta áratugar (2000-2009) 0,8%. Þessar tölur skipta verulega miklu máli. Ef maður miðar við raunvirði þá er þúsund kall lagður í lífeyri fyrir 10 árum síðan hjá lífeyrissjóðum kominn í um 1.345 krónur, hjá LSR (betra samanburðartímabil) væri þúsund kallinn orðinn um 1.083. Með sömu ávöxtun í
  2. 2. “lífeyri ömmu minnar” væri upphæðin í kringum 1.808. Ávöxtun fjármagnsins væri h.u.b. tífalt hærri á einum áratug, eignin meira en helmingi hærri. Þessi samanburður er vitanlega ekki alveg sanngjarn, en frekari umræða um slíkt er tilefni í aðra grein. 6,1% raunávöxtun á tímabilinu er ekki alveg svo ótrúleg. Í upphafi tímabilsins var ávöxtunarkrafa verðtryggðra bréfa á bilinu 5-6% (lífeyrissjóðir voru með h.u.b. 60% eigna sinna í verðtryggðum fjárfestingum í upphafi áratugarins). Raunvextir óverðtryggðra innlána voru einnig afar háir síðasta áratug, sérstaklega frá því að bankar fóru inn á íbúðalánamarkað og fram að hruni. Með stærsta hluta safnsins í slíkum fjárfestingum og ævintýralegan hagnað af hlutabréfum náðist þessi ávöxtun. Því má við bæta að slík ávöxtun er til lengri tíma óraunhæf fyrir einstaklinga. Lærdómurinn af þessu er: 1.Hafðu mestan hluta fjárfestinga þinna í öruggum verðbréfum. Almenn skoðun um að meira óöryggi í fjárfestingum (sveiflum í virði) skili sér í betri ávöxtun til lengri tíma er í besta falli ónákvæm. Warren Buffett segir að verðið er það sem þú borgar, virði er hins vegar það sem þú færð. 2.Ekki hafa of mörg egg í körfunni, en fylgstu þeim mun betur með þeim. Amma dó í lok síðasta árs. Hún vissi aldrei hver ávöxtunin var og skipti sér aldrei af fjárfestingarstefnunni. Það eina sem hún vissi var að peningur hennar var í öruggum höndum hjá sonarsyni sínum. Allir sem hafa unnið við eignastýringu til lengri tíma vita að slíkt veitir þeim einnig meira frelsi við að ávaxta fé jafnt og þétt í stað þess að eltast við tískubólur hvers tíma. Þrýstingur á að fylgja tískubólum hverju sinni leiðir oft til slakra ákvarðanataka, jafnvel hjá reyndum aðilum.

×